Осигуряване на достъп до ваксини

Наличието на безопасна и ефективна ваксина е най-добрият ни шанс за справяне с пандемията. Комисията и държавите от Съюза възприеха общ подход на ЕС за осигуряване на доставките и улесняване на тяхното разпределение.

Чрез предварителни споразумения за закупуване с отделни производители на ваксини Комисията си осигури правото да закупи определен брой дози ваксини в определен срок и на определена цена. В замяна Комисията финансира част от първоначалните разходи в размер на 2,7 милиарда евро от инструмента за спешна подкрепа. Това финансиране се смята за авансово плащане за ваксините, които в действителност ще бъдат закупени от държавите от ЕС.

Цели на стратегията

На 17 юни 2020 г. Европейската комисия представи стратегията на ЕС за ваксините с цел ускоряване на разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19.

Разработването на ваксина е сложен процес, който обикновено отнема около 10 години. Със стратегията за ваксините Комисията подкрепи усилията за повишаване на ефективността на процеса, което доведе до съкращаване на този срок до по-малко от една година за повечето ваксини.

Целите на стратегията на ЕС за ваксините са:

  • гарантиране на качеството, безопасността и ефикасността на ваксините
  • осигуряване на навременен достъп до ваксини за държавите от ЕС и тяхното население, като същевременно се полагат усилия за солидарност в световен мащаб
  • гарантиране на равен достъп до ваксина на достъпна цена за всички в ЕС, и то възможно най-скоро
  • гарантиране на извършването на приготовления в страните от ЕС за използването на безопасни и ефективни ваксини, като се вземат предвид нуждите в областта на транспорта и внедряването, и определяне на приоритетните групи 

Стратегията за ваксините следва да служи като отправна точка за държавите членки при формулирането на техните собствени национални стратегии.

В края на 2020 г. в ЕС започнаха да се разпространяват безопасни и ефективни ваксини, като се следват строги процедури за издаване на разрешения и най-високите стандарти за безопасност.

Разрешени ваксини

Към момента в ЕС е разрешено използването на 4 безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 след получаване на положителни научни препоръки от Европейската агенция по лекарствата

Документи

Редактирани предварителни споразумения за закупуване

СвалиPDF - 13.7 MB
СвалиPDF - 26.9 MB
СвалиPDF - 4.9 MB
СвалиPDF - 3 MB
СвалиPDF - 815 KB
СвалиPDF - 18.6 MB
СвалиPDF - 5.3 MB
СвалиPDF - 11.3 MB
СвалиPDF - 6.6 MB

Законодателни документи

СвалиPDF - 244.3 KB
СвалиPDF - 247.4 KB
СвалиPDF - 326.7 KB

Информационен документ

Public opinion on COVID-19 vaccination

СвалиPDF - 3.2 MB