Az Európai Bizottság minden téren támogatja a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló erőfeszítéseket és a tagállami egészségügyi rendszereket. Nemzeti és uniós szinten egyaránt példa nélküli intézkedések születtek a világjárvány társadalmi-gazdasági hatásainak ellensúlyozására.

Az Európai Bizottság koronavírus-járvány elleni operatív stábja

Néhány példa arra, hogy a Bizottság miként járul hozzá a válsághelyzet kezeléséhez:

Graphic of the commission's response

Az uniós intézkedések időrendi áttekintése

Biztonságos és hatásos oltóanyagok biztosítása Európa és a világ számára

A Bizottság oltóanyag-stratégiájának céljai a következők:

Manufacturing icon Segíteni a vállalkozásoknak abban, hogy bővítsék gyártási kapacitásaikat és növeljék a gyártás ütemét
Contract icon Biztosítani, hogy az oltóanyaggyártókkal kötött előzetes piaci kötelezettségvállalások révén a tagállamok elegendő oltóanyaghoz jussanak
Medical suitcase icon Elősegíteni az uniós szabályok nyújtotta lehetőségek maximális kihasználását az oltóanyagok kifejlesztésének, engedélyezésének és elérhetőségének felgyorsítására

 

Oltóanyagdózisok biztosítása és az oltási kampányok támogatása az uniós országokban

Az Európai Bizottság 2021. március 11-én feltételes forgalombahozatali engedélyt adott a Johnson & Johnson által kifejlesztett koronavírus-oltóanyagra. Ez már a negyedik az EU-ban engedélyezett Covid19-vakcinák sorában.

Ezt megelőzően a Bizottság a BioNTech–Pfizer-féle oltóanyagot engedélyezte 2020. december 21-én, a Moderna-vakcinát 2021. január 6-án, az AstraZeneca által kifejlesztett oltóanyagot pedig január 29-én.

A Bizottság eddig hat szerződést engedélyezett, összesen 2,6 milliárd adag jövőbeli oltóanyagra. A szerződő vállalatok és a lekötött mennyiségek: 

A picture of a vaccine being administered to someone's arm through a needle

A Bizottság emellett tájékozódási célú megbeszéléseket zárt le a Novavax vállalattal potenciálisan 200 millió adag oltóanyag beszerzéséről, a Valneva céggel pedig akár 60 millió vakcinadózis beszerzéséről.

A Bizottság által előterjesztett oltóanyag-stratégia segít azonosítani a veszélyeztetett, ezért első körben beoltandó csoportokat.

A Bizottság emellett új közös közbeszerzési eljárást indított az oltáshoz szükséges orvosi eszközök beszerzése céljából. A Bizottság továbbá azt javasolta, hogy a kórházaknak és az orvosoknak ne kelljen áfát fizetniük az oltások és a tesztkészletek után.

Felkészülés a vírus új változataira

A Bizottság létrehozta a „HERA-inkubátor” elnevezésű uniós szintű felkészültségi tervet a Covid19-vírus új variánsaival szemben. A HERA-inkubátor öt prioritása a következő:

A doctor inspects a vaccine dose
 • A mutáns vírusok gyorsabb azonosítása és elemzése
 • A jelenlegi oltóanyagok szükség szerinti módosításának és új vakcinák kidolgozásának támogatása
 • Uniós szintű klinikai vizsgálati hálózat létesítése
 • A módosított vakcinák hatósági engedélyezésének felgyorsítása
 • A módosított, illetve új oltóanyagok nagy tételben történő gyártásának felgyorsítása

Az inkubátor elősegíti a kutatók, az ipari szereplők és a hatóságok együttműködését, és jelentős erőforrást mozgósít annak érdekében, hogy Európa felkészüljön erre a kihívásra.

 

A gyártási kapacitások bővítése

A Bizottság létrehozott egy munkacsoportot, melynek az a feladata, hogy:

 • segítsen megszüntetni a szűk keresztmetszeteket a termelésben, és a lehetőségekhez mérten gyorsítani és bővíteni a gyártást;
 • gondoskodjon arról, hogy a vakcinák lépést tartsanak a vírus új változataival;
 • segítsen létrehozni egy uniós szintű strukturális tervet a biológiai veszélyekre való gyorsabb reagálásra.

 

A kutatás finanszírozása

A Bizottság január óta a Horizont 2020 program keretében több mint 660 millió eurót mozgósított a koronavírus terjedésének megelőzését és emberi életek megmentését szolgáló oltóanyagok, új kezelések, diagnosztikai tesztek és gyógyászati rendszerek kifejlesztésére.

A Bizottság pénzügyi támogatást ajánlott fel egy rendkívül innovatív európai oltóanyagfejlesztő cég, a CureVac számára azáltal, hogy kezességet vállalt az Európai Beruházási Bank által nyújtott 75 millió eurós hitelért.

Az Európai Beruházási Bank továbbá 100 millió euró összegű finanszírozási megállapodást kötött egy vakcinaprogram kidolgozására az immunterápiával foglalkozó BionTech SE vállalattal. Az EBB által nyújtott finanszírozás mellett a Horizont 2020 és az európai beruházási terv is támogatást nyújt.

Globális válaszintézkedések

Világjárvány esetén világszintű válaszintézkedésekre van szükség. A Bizottság ezért elkötelezett amellett, hogy egyetemes hozzáférést biztosítson a Covid19-oltóanyagokhoz, hogy azok az alacsony és közepes jövedelmű országok lakosságához is eljussanak.

A Globális fellépés a koronavírus ellen világszintű adománygyűjtő kampány keretében jelentős pénzösszeg folyt be a kezeléshez, a teszteléshez és a védőoltáshoz való egyetemes hozzáférés biztosítására. A májusban indult kampány záróakkordja, egyben fénypontja a 2020 júniusában megrendezett, koncerttel egybekötött globális adományozói csúcstalálkozó volt.


 • A Bizottság 16 milliárd euró összegű felajánlást könyvelt el a világ minden tájáról. Ebből 1,4 milliárd euró a Bizottság adománya.

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank jelentős támogatást nyújt a COVAX kezdeményezéshez. A COVAX célja, hogy elősegítse a tisztességes és egyetemes hozzáférést a Covid19-oltóanyagokhoz.

Az uniós tagállamokkal együtt a Team Europe eddig több mint 2,3 milliárd eurót kitevő vállalást tett a kezdeményezés céljainak előmozdítására, s ezzel az Európai Unió a COVAX legfőbb támogatója.

 

Gazdasági intézkedések

Az uniós vezetők 1,8 billió euró összegű helyreállítási csomagról állapodtak meg, amely a 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú költségvetést a NextGenerationEU eszközzel ötvözi. A megállapodás értelmében a Bizottság 750 milliárd euró összegig terjedő kölcsönt vehet fel a piacokon.

2020-ban az Európai Bizottság egyéb támogatási intézkedéseket is elfogadott, így például:

paper with a list gazdasági intézkedéseket hozott, amelyek kiegészítik az Európai Központi Bank 1350 milliárd eurós pandémiás vészhelyzeti vásárlási programját, a korábban elfogadott 120 milliárd eurós programon felül;
icon aid rules ideiglenes állami támogatási szabályokat fogadott el, hogy a kormányok likviditást tudjanak biztosítani a gazdaság számára a lakosság támogatása és az Unión belüli munkahelyek megőrzése érdekében;
hand and building javaslatot tett a mentesítési záradék alkalmazására, amely lehetőséget nyújt az uniós költségvetési szabályok lehető legrugalmasabb alkalmazására. Ez segíteni fog az uniós országoknak abban, hogy támogassák egészségügyi rendszereiket és a vállalkozásokat, és óvják a munkahelyeket a válság alatt;
Folder with papers iránymutatást adott ki a közvetlen külföldi befektetések átvilágítása témájában, segítve ezzel a tagállamokat abban, hogy megvédjék a kritikus jelentőségű európai eszközöket és technológiákat a jelenlegi válság idején.

 

A clipboard with a checklist on it

Gazdaságpolitikai iránymutatás a tagállamoknak

Az európai szemeszter tavaszi csomagja mindegyik uniós tagállam számára gazdaságpolitikai iránymutatással szolgált a koronavírus-világjárvány miatt kialakult helyzetben. Az ajánlások középpontjában rövid távon a válság súlyos hatásainak enyhítése, hosszú távon pedig a gazdasági növekedés áll, összhangban a zöld átállásra és a digitalizálásra vonatkozó uniós célokkal.

Image of a family

Az uniós költségvetés és az Európai Beruházási Bank mozgósítása a munkahelyek megőrzése és a válság által sújtott vállalatok támogatása érdekében

 

A Bizottság által javasolt szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) célja, hogy a válság alatt segítséget nyújtson a munkavállalóknak a munkahelyük megtartásához. A SURE eszköz révén szociális kötvények kerülnek kibocsátásra. Az így előteremtett összegek kifejezetten szociális célokat fognak szolgálni. Tizenkilenc ország már részesült támogatásban az eszköz keretében, vagy a közeljövőben fog támogatást kapni.

 

Ezen túlmenően a Bizottság iránymutatást tett közzé arról, hogyan lehet biztosítani az idénymunkások védelmét az EU-ban a koronavírus-járvány idején. Az iránymutatás a nemzeti hatóságoknak, a munkaügyi felügyelőségeknek és a szociális partnereknek szól, és célja garantálni az idénymunkások jogait, egészségét és biztonságát, valamint biztosítani, hogy ismerjék jogaikat.

Office space

A válság által keményen sújtott kis- és középvállalkozások további pénzügyi támogatása

 • Az EBB csoport további 20 milliárd eurót fektet be a kis- és középvállalkozásokba.
 • A Bizottság és az EBB csoport 8 milliárd eurót mozgósít legalább 100 ezer vállalkozás megsegítésére.
masks unloading in Bucharest

A koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés

A Bizottság beruházási kezdeményezést terjesztett elő, melynek célja, hogy azonnali likviditást biztosítson a tagállamoknak. A kohéziós politika fel nem használt forrásaira támaszkodó kezdeményezés a következőket tartalmazza:

Support to agriculture

A mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági ágazat támogatása érdekében a Bizottság:

Népegészségügy

Előrelépés az európai egészségügyi unió létrehozása felé

2020. november 11-én a Bizottság megtette az első lépést az európai egészségügyi unió létrehozása felé. Az európai egészségügyi unió két fő pillére a következő:

 • egy erősebb egészségbiztonsági keret, amely a következőket foglalja magában:
  • harmonizált uniós, nemzeti és regionális készültségi és reagálási tervek, melyeket a Bizottság és az uniós ügynökségek rendszeresen ellenőriznek és ellenállóképességi próbának vetnek alá;

  • uniós vészhelyzeti rendszer, amely a koordináció és a gyors fellépés révén megkönnyíti a válság kezeléséhez szükséges eszközök kifejlesztését, beszerzését és készletezését;

 • erősebb uniós ügynökségek:
  • az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ közös adatok alapján figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet;

  • az Európai Gyógyszerügynökség megbízatása ki fog terjedni a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök biztonságosságára, a hiánykezelésre és a gyógyszerek klinikai vizsgálatára;

  • létrejön az új Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóság.

Orvosi iránymutatás az uniós országoknak 

A Bizottság hét független járványügyi szakértőből és virológusból álló testülete tudományosan megalapozott iránymutatásokat és tanácsokat nyújt az alábbiakkal kapcsolatban:

 • az egyes tagállamok válaszintézkedései;
 • a klinikai menedzsment hiányosságai;
 • az egészségügyi ellátás, a polgári védelem és az egyéb erőforrások fontossági sorrendjének megállapítása;
 • a koronavírus hosszú távú következményeinek kezelését célzó szakpolitikai intézkedések.

E tanácsadó testület és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szakvéleménye alapján a Bizottság a következő intézkedéseket hozta:

 • Március 19.

  Ajánlásokat tett közzé a közösségi intézkedésekről, pl. a fizikai távolságtartásról.

 • Április 8.

  Iránymutatást adott ki a gyógyszerek kínálatának és elérhetőségének optimalizálásáról, és közzétett egy antitröszt-iránymutatást is, mely lehetővé teszi, hogy a vállalkozások korlátozott mértékben együttműködjenek egymással, különösen a kritikus fontosságú kórházi gyógyszerek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Ezen túlmenően létrehozott egy koordinációs központot, amely segít feltérképezni, hol állnak rendelkezésre orvostechnikai felszerelésekből, köztük vírustesztekből álló készletek, és megkönnyíti, hogy a kínálat és a tagállamokban jelentkező kereslet gyorsabban egymásra találjon.

 • Április 15.

  Iránymutatást adott ki a tesztelési módszerekről, hogy elősegítse a tesztkészletek hatékony használatát a tagállamokban, különösen a korlátozó intézkedések feloldásának idején.

 • Április 16.

  Iránymutatást tett közzé arra vonatkozóan, hogy a korlátozások fokozatos megszüntetésével összefüggésben hogyan fejleszthetők ki az uniós adatvédelmi szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartó kontaktkövető mobilalkalmazások.

 • Június 16.

  Támogatásával a tagállamok megállapodtak azokban a műszaki iránymutatásokban, melyek biztosítják a kontaktkövető alkalmazások közötti átjárhatóságot és biztonságos adatcserét.

 • Július 3.

  Feltételes forgalombahozatali engedélyt adott ki a remdesivirre. Ez az első uniós szinten engedélyezett gyógyszer a koronavírus kezelésére.

 • Július 29.

  63 millió euró értékű szerződést írt alá a Gilead gyógyszeripari vállalattal a remdesivir hatóanyagú Veklury gyógyszer terápiás kiszereléseinek biztosításáról. A Bizottság koordinálásával és támogatásával Veklury-gyógyszerszállítmányokat fognak kapni a tagállamok és az Egyesült Királyság.

 • Október 19.

  A Bizottság létrehozott egy EU-szintű átjárószolgáltatást, amely összekapcsolja egymással a tagországok kontaktkövető alkalmazásait. November végéig a szolgáltatás várhatóan 19 alkalmazást fog összekapcsolni.

A Bizottság 3 milliárd euró közvetlen támogatást nyújtott az uniós költségvetésből a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és a rescEU közös eszközkészletének finanszírozására. A tagállamok ugyanekkora összeggel járulnak hozzá ehhez a két eszközhöz.

Egyéni védőeszközök

Az egyéni védőeszközök gyártásának és rendelkezésre állásának támogatására a Bizottság:

 • szorosan együttműködik a tagállamokkal azért, hogy felmérjék az EU-n belül rendelkezésre álló egyéni védőeszközök állományát, a termelési kapacitást és a várható szükségleteket;
 • gondoskodik a megfelelőségértékelésről és a piacfelügyeletről, hogy növelni lehessen az egyéni védőeszközök kínálatát az egészségügyi és biztonsági előírások veszélyeztetése nélkül;
 • egyeztet az ipari szereplőkkel arról, hogyan lehetne átalakítani a gyártósorokat egyéni védőeszközök előállítására, valamint iránymutatást nyújt a gyártóknak az egyéni védőeszközök, kézfertőtlenítők és fertőtlenítőszerek gyártásának felfuttatására.

Tesztek

A pair of gloved hands opening a testing kit

A Bizottság ajánlást adott ki a tagállamoknak a tesztelési stratégiákról, ezen belül az antigének kimutatására irányuló gyorstesztek alkalmazásáról is.

A Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből 100 millió euró összegű beruházás irányul ilyen típusú tesztek beszerzésére és a tagállamokba való szállítására. Ezzel párhuzamosan a Bizottság közös közbeszerzési eljárást indított, hogy segítse az uniós országokat a tesztkészletek beszerzésében.

Emellett a Bizottság a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből 35,5 millió eurót juttatott a Vöröskereszt Nemzetközi Szövetségének a Covid19-tesztelési kapacitás növelésére, önkéntesek képzésére és a legkiszolgáltatottabbak védelmére.

 

Határigazgatás és mobilitás

A világjárvány idején a Bizottság ajánlásokat adott ki annak biztosítására, hogy a tagállamok összehangoltan lépjenek fel a vírus terjedésének megfékezése, valamint a személyek, áruk és gazdaságaink szabad mozgásának fenntartása érdekében.

A Bizottság iránymutatásai és intézkedései:

 • iránymutatást adott ki az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekről;
 • iránymutatást tett közzé, mely biztosítani hivatott a munkavállalók szabad mozgását – különösen az egészségügyi és élelmiszeripari ágazatban;
 • iránymutatást adott ki az üdülőhajó-utasok és a teherhajó-személyzet egészségének védelméről, hazaszállításáról és utazásának megszervezéséről;
 • javaslatokat nyújtott be a tagállamok által foganatosítandó járványügyi korlátozó intézkedések uniós szintű összehangolására és az intézkedésekkel kapcsolatos világos tájékoztatásra, így többek között a járványügyi kockázat egységes osztályozására és színkódolására. A Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal, hogy EU-szerte egységes közelítésmódot dolgozzanak ki a karanténkövetelmények terén;
 • iránymutatást adott ki az ideiglenes utazási korlátozások alóli mentességekről;

 • vizsgálati protokollt készített a légi közlekedés céljaira, és uniós szinten egységes közegészségügyi utasazonosító űrlapot javasolt a biztonságos utazás elősegítésére.

reopen eu visual

A Re-open EU webhely alapvető információkkal szolgál mindazoknak, akik el szeretnének látogatni egy másik európai országba, és tudni szeretnék, milyen átmeneti korlátozások vannak érvényben a koronavírus-járvány miatt. A 2020 decembere óta mobilalkalmazás formájában is elérhető. A Re-open EU platformon naprakész információk találhatók:

 • az országhatárokról;
 • a rendelkezésre álló közlekedési eszközökről;
 • az utazási korlátozásokról;
 • a népegészségügyi és biztonsági intézkedésekről.
 • az egyes országok kockázatbesorolásáról térképen, színkódok alapján.

Utazás és áruszállítás a koronavírus-járvány idején

Küzdelem a dezinformáció ellen

A Bizottság szoros kapcsolatban áll a közösségimédia-platformokkal, és egyeztet velük arról, hogyan lehet előtérbe helyezni a hiteles tartalmakat, növelni a platformhasználók tudatosságát, és eredményesebben fellépni a koronavírusra vonatkozó álhírekkel és a hamis gyógymódokat hirdető üzenetekkel szemben.

A www.EUvsDisinfo.eu weboldalon már több mint 700 koronavírus-vonatkozású, a félretájékoztatás szándékával közzétett tartalmat lepleztek le. A honlap rendszeresen frissül. A Küzdelem a dezinformáció ellen című bizottsági honlapon megcáfoljuk a koronavírussal kapcsolatos legelterjedtebb álhíreket és tévhiteket.

A Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt bevet, és finanszírozást nyújt az olyan kutatási tevékenységekhez, melyek segítik a hamis vagy megtévesztő információk szándékos vagy vétlen terjesztése elleni küzdelmet.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat szorosan együttműködik más uniós intézményekkel és a tagállamokkal – többek között a 2019 márciusában létrehozott riasztási rendszer keretében –, továbbá a G7-csoporton és a NATO-n belüli nemzetközi partnerekkel.

A woman wearing a mask uses her phone 2020. június 10-én a Bizottság egy sor intézkedést jelentett be a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelem fokozására. Ilyen például az EU közvetlen szomszédságában és világszerte folytatott stratégiai kommunikáció és társadalmi diplomácia megerősítése, valamint a független média és újságírók támogatása.

Ezek az intézkedések beépülnek a dezinformáció elleni fellépést szolgáló jövőbeli uniós munkába. Decemberben a Bizottság két új szöveget terjesztett elő ezzel kapcsolatban. Az egyik közülük az európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv, amely a szándékos félretájékoztatás elleni küzdelem fokozását célozza, segít az érdekelt szereplőknek alkalmazkodni a folyamatosan változó fenyegetésekhez és manipulációs eszközökhöz, és támogatja a szabad és független médiát. A második a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, amely növeli a közvetítő platformok elszámoltathatóságát a tartalom moderálása, a hirdetések kezelése és az algoritmikus folyamatok tekintetében.

A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex aláírói havonta beszámolnak a koronavírussal kapcsolatos dezinformáció és téves tájékoztatás ellen hozott intézkedéseikről.

A biztonságos és hatásos oltóanyagoknak köszönhetően már látjuk a fényt az alagút végén. Nagyon fontos, hogy a tudományos erőfeszítéseket ne ássák alá az emberek megtévesztésére irányuló dezinformációs kampányok, melyek gerjesztik a félelmet és a bizalmatlanságot a lakosság körében.

 

Dokumentumok

LetöltésPDF - 3.2 MB