Europska komisija na svim poljima radi na suzbijanju širenja koronavirusa, podupiranju nacionalnih zdravstvenih sustava te ublažavanju društveno-gospodarskih posljedica pandemije. Na nacionalnoj razini i na razini EU-a uvode se dosad nezabilježene mjere.

Tim Europske komisije za odgovor na koronavirus

Primjeri pomoći Komisije u krizi:

Graphic of the commission's response

Kronologija djelovanja EU-a

Sigurna i učinkovita cjepiva za Europu i svijet

Cilj je Komisijine strategije za cjepiva:

Manufacturing icon pomoći poduzećima da povećaju proizvodne kapacitete i ubrzaju proizvodnju
Contract icon ugovorima o predviđenoj kupoprodaji s proizvođačima cjepiva osigurati dovoljne količine cjepiva za države članice
Medical suitcase icon iskoristiti fleksibilnost naših pravila kako bi se ubrzao razvoj te skratilo vrijeme potrebno da se cjepiva odobre i postanu dostupna.

 

Osiguravanje doza cjepiva i podupiranje cijepljenja u zemljama EU-a

Komisija je osigurala zalihu različitih cjepiva za građane EU-a po prihvatljivim cijenama. Ugovori su sklopljeni s osam najizglednijih subjekata koji razvijaju cjepiva, čime je osigurano do 4,2 milijarde doza:

A picture of a vaccine being administered to someone's arm through a needle

 

Od prosinca 2020. Komisija je dala pet uvjetnih odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19: poduzećima BioNTech i Pfizer (21. prosinca 2020.), Moderna (6. siječnja 2021.), AstraZeneca (29. siječnja 2021.). Johnson & Johnson (11. ožujka 2021.) i Novavax (20. prosinca 2021.). 

Od prosinca 2020. kontinuirano raste broj doza cjepiva koja su isporučena u države članice. Cijepljenje u cijeloj Europskoj uniji ubrzalo se i do kraja kolovoza 2021. potpuno je cijepljeno 70 % odraslog stanovništva. 

S pojavom novih varijanti Komisija je mobilizirala sredstva za hitna istraživanja i nastavila je sklapati ugovore o predviđenoj kupoprodaji za doze za docjepljivanje i prilagodbu cjepiva novim varijantama.

Komisija je pokrenula i novi postupak zajedničke nabave medicinske opreme za cijepljenje. Predložila je i da bolnice i liječnici ne plaćaju PDV na cjepiva i komplete za testiranje.

Predviđanje prijetnji novih varijanti

Europska komisija pokrenula je Europsko tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) u cilju sprečavanja, otkrivanja i brzog odgovora na zdravstvene krize. 
 
HERA je zajednički centar za kontrolu resursa i misija koji državama članicama i institucijama EU-a pomaže u boljoj pripremi Europe za prekogranične prijetnje zdravlju. 

A doctor inspects a vaccine dose

S jedne strane, HERA će se baviti prikupljanjem podataka i izgradnjom potrebnih kapaciteta za odgovor i na taj način predviđati prijetnje i moguće zdravstvene krize. S druge strane, u slučaju izbijanja krize osigurat će razvoj, proizvodnju i distribuciju lijekova, cjepiva i drugih medicinskih protumjera, kao što su rukavice i maske, koji su često nedostajali tijekom prve faze odgovora na pandemiju koronavirusa.

HERA je stoga ključan stup europske zdravstvene unije i uključuje novu misiju za pripravnost i otpornost u području zdravlja za cijeli EU, kako je predsjednica von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije 2021. Tako će ukloniti nedostatke u odgovoru i pripravnosti EU-a na zdravstvene krize.

Predsjednica von der Leyen najavila je da bi Tim Europa trebao izdvojiti 50 milijardi eura za tu novu misiju za pripravnost i otpornost u području zdravlja za cijeli EU.

 

Povećanje proizvodnje

Komisija je uspostavila radnu skupinu za:

 • otklanjanje uskih grla u trenutačnoj proizvodnji te ubrzanje i povećanje proizvodnje
 • prilagodbu proizvodnje cjepiva varijantama virusa
 • izradu strukturnog plana za brži odgovor na biološku opasnost na razini EU-a.

 

Financiranje istraživanja

Komisija je od siječnja 2020. mobilizirala više od 660 milijuna eura u okviru programa Obzor 2020. za razvoj cjepiva, novih postupaka liječenja, dijagnostičkih testova i zdravstvenih sustava kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i spasili životi.

Komisija je poduprla zajam Europske investicijske banke u iznosu od 75 milijuna eura i tako ponudila financijsku potporu inovativnom europskom poduzeću CureVac, koje se bavi razvojem cjepiva.

Europska investicijska banka s poduzećem za imunoterapiju BioNTech SE potpisala je sporazum o financiranju u vrijednosti od 100 milijuna eura u svrhu razvoja programa cijepljenja. Financiranje EIB-a podupire se programom Obzor 2020. i Planom ulaganja za Europu.

 

Globalni odgovor

Za globalnu pandemiju potrebno je globalno rješenje. Zbog toga je Komisija predana osiguravanju općeg pristupa cjepivima protiv COVID-a 19, među ostalim u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Globalni odgovor na koronavirus bio je donatorski maraton 2020. kojim su prikupljena sredstva za opći pristup liječenju, testovima i cjepivima protiv koronavirusa. Započeo je u svibnju, a kulminirao svjetskim donatorskim sastankom na vrhu i koncertom u lipnju 2020.


 • Donatori iz cijelog svijeta obvezali su se dati 16 milijardi euraKomisija u tome sudjeluje s 1,4 milijarde eura.

Europska komisija i Europska investicijska banka veliki su zagovaratelji COVAX-a, svjetskog instrumenta za pravedan i opći pristup cjepivima protiv COVID-a 19.

Države članice EU-a i Tim Europa dosad su se obvezali izdvojiti više od 3 milijarde eura za COVAX, što Europsku uniju čini jednim od najvećih donatora.

 

Gospodarske mjere

Čelnici EU-a za sljedeći su proračun (2021. – 2027.) i instrument NextGenerationEU dogovorili paket za oporavak u vrijednosti od 2,018 bilijuna eura (u tekućim cijenama). Komisija će se prema dogovoru na tržištima moći zadužiti za otprilike 800 milijardi eura (u tekućim cijenama).

Komisija je u prvoj transakciji u okviru instrumenta NextGenerationEU 15. lipnja 2021. prikupila 20 milijardi eura za financiranje oporavka Europe od krize uzrokovane koronavirusom i njezinih posljedica putem obveznice koja dospijeva za deset godina, tj. 4. srpnja 2031. Uz transakcije u lipnju i srpnju Komisija je dosad prikupila 45 milijardi eura u okviru instrumenta NextGenerationEU. Ta će se sredstva iskoristiti za prva plaćanja iz instrumenta NextGenerationEU, Mehanizma za oporavak i otpornost i raznih programa koji se financiraju iz proračuna EU-a. Prva isplata iz instrumenta NextGenerationEU već je izvršena krajem lipnja u okviru programa REACT-EU. 

Do kraja kolovoza Komisija je ocijenila i odobrila 19 podnesenih nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Do 21. rujna prve isplate u vrijednosti većoj od 49 milijardi eura već su upućene Belgiji, Cipru, Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu i Portugalu.

Europska komisija 2020. je donijela razne mjere potpore, primjerice:

paper with a list Uz prethodno odobren program u vrijednosti od 120 milijardi eura, gospodarske mjere koje dopunjavaju 1850 milijardi eura vrijedan hitni program kupnje zbog pandemije koji provodi Europska središnja banka.
icon aid rules Privremena pravila o državnim potporama kako bi vlade osigurale likvidnost gospodarstva za potporu građanima i očuvanje radnih mjesta u EU-u.
hand and building Aktiviranje „klauzule o odstupanju”, kojom se omogućuje maksimalna fleksibilnost u pogledu naših proračunskih pravila. To će pomoći zemljama EU-a da podupru zdravstvene sustave i poduzeća te zaštite radna mjesta za vrijeme krize.
Folder with papers Provjera izravnih stranih ulaganja. Komisija je izdala smjernice za pomoć državama članicama u zaštiti ključne europske imovine i tehnologije u trenutačnoj krizi.

 

A clipboard with a checklist on it

Ekonomske smjernice za države članice

U proljetnom paketu europskog semestra za sve su države članice EU-a opisane ekonomske smjernice u kontekstu sadašnje pandemije. Te su preporuke kratkoročno usmjerene na ublažavanje posljedica krize, a dugoročno na rast u skladu s ciljevima u pogledu okoliša i digitalizacije.

Image of a family

Mobilizacija proračuna EU-a i Europske investicijske banke radi spašavanja radnih mjesta i potpore poduzećima koja je pogodila kriza

 

Komisijina privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) namijenjena je očuvanju radnih mjesta tijekom krize. Potpora iz instrumenta SURE pruža se u obliku obveznica s društvenim učinkom kako bi se zajamčilo da je svaki euro uložen u dobrobit građana. Devetnaest zemalja primilo je potporu veću od 94 milijarde eura u okviru tog instrumenta.

 

Komisija je usto predstavila smjernice za zaštitu sezonskih radnika u EU-u tijekom pandemije. One služe kao orijentir nacionalnim tijelima, inspektoratima rada i socijalnim partnerima da zajamče prava, zdravlje i sigurnost sezonskih radnika te da se pobrinu za to da sezonski radnici budu upoznati sa svojim pravima.

Office space

Dodatna financijska potpora za pomoć pogođenim malim i srednjim poduzećima

 • Grupa EIB-a ulaže dodatnih 20 milijardi eura u mala i srednja poduzeća.
 • Komisija mobilizira 8 milijardi eura za najmanje 100 000 poduzeća kao dopunu sredstvima Grupe EIB-a.
masks unloading in Bucharest

Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus

Komisija je predložila investicijsku inicijativu kako bi državama članicama osigurala izravnu likvidnost. Ta se inicijativa sastoji od neiskorištenih sredstava kohezijske politike i uključuje:

 • nove metode u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije kako bi se doprlo do najugroženijih skupina, npr. dostava na kućnu adresu ili upotreba elektroničkih bonova kako bi se smanjio rizik od širenja virusa
 • potporu ribarima i poljoprivrednicima.
Support to agriculture

Kako bi poduprla poljoprivrednike i poljoprivredni sektor, Komisija je:

 • uvela izvanredne mjere za potporu i stabilizaciju poljoprivrednih tržišta
 • donijela dodatni paket izvanrednih mjera za potporu sektoru vina. Komisija je 4. svibnja 2020. donijela još jedan paket mjera za daljnju potporu poljoprivrednim i prehrambenim sektorima koji su najviše pogođeni krizom koronavirusa.

Javno zdravlje

Korak prema europskoj zdravstvenoj uniji

Komisija je 11. studenoga 2020. postavila temelje europske zdravstvene unije, koja će počivati na dva stupa:

 • jačem okviru za zdravstvenu sigurnost koji uključuje:
  • usklađivanje europskih, nacionalnih i regionalnih planova pripravnosti i odgovora, čiju će otpornost na stres redovito ispitivati Komisija i agencije EU-a te će ih revidirati

  • krizni sustav EU-a koji će potaknuti suradnju i brzo djelovanje u razvoju, stvaranju zaliha i nabavi opreme potrebe za borbu protiv krize

 • angažiranijim agencijama EU-a:
  • Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti pratit će epidemiološku situaciju na temelju zajedničkih podataka

  • mandat Europske agencije za lijekove obuhvaćat će sigurnost lijekova i medicinskih proizvoda, ublažavanje rizika od nestašice i klinička ispitivanja lijekova

  • bit će osnovano novo tijelo za odgovor na zdravstvene krize.

Medicinske smjernice za zemlje EU-a 

Panel Komisije koji se sastoji od 7 neovisnih epidemiologa i virologa sastavlja znanstveno utemeljene smjernice i daje savjete o sljedećem:

 • mjerama odgovora za sve države članice
 • nedostacima u kliničkom upravljanju
 • prioritetima u području zdravstvene i civilne zaštite te drugih resursa
 • mjerama politike za ublažavanje dugoročnih posljedica koronavirusa.

Vodeći se znanstvenim savjetima ovog panela i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Komisija je poduzela sljedeće korake:

 • 19. ožujka

  Preporuke o mjerama zajednice, kao što je održavanje razmaka

 • 8. travnja

  Objavljene smjernice za optimizaciju nabave i dostupnosti lijekova te protumonopolske smjernice o dopuštanju ograničene suradnje među poduzećima, posebno u vezi s najvažnijim bolničkim lijekovima. Komisija je uspostavila i „Mehanizam za razmjenu medicinske opreme”, koji pomaže pri utvrđivanju dostupnih zaliha, uključujući komplete za testiranje, i njihovom povezivanju s potražnjom u državama članicama.

 • 15. travnja

  Smjernice o metodologijama testiranja za potporu učinkovitoj upotrebi kompleta za testiranje u državama članicama, posebno nakon ukidanja mjera ograničenja kretanja

 • 16. travnja

  Smjernice za razvoj mobilnih aplikacija za praćenje koje će biti u skladu s pravilima EU-a o zaštiti podataka u kontekstu postupnog ukidanja mjera protiv širenja zaraze

 • 16. lipnja

  Države članice EU-a, uz potporu Komisije, dogovorile su tehničke smjernice za sigurnu razmjenu informacija među aplikacijama za praćenje kontakata i interoperabilnost.

 • 3. srpnja

  Uvjetno odobreno stavljanje u promet remdesivira, prvog lijeka koji je na razini EU-a odobren za liječenje koronavirusa

 • 29. srpnja

  S farmaceutskim poduzećem Gilead potpisan ugovor u vrijednosti 63 milijuna eura, kojim se osiguravaju doze lijeka Veklury (naziv robne marke za remdesivir). Serije Vekluryja stavljaju se na raspolaganje državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini, uz koordinaciju i potporu Komisije.

 • 19. listopada

  Pokrenuta je usluga europskog pristupnika za povezivanje aplikacija. Do kraja studenoga 19 aplikacija bi se trebalo uključiti u tu uslugu.

Komisija je iz proračuna EU-a dodijelila 3 milijarde eura, čemu će još isto toliko pridodati države članice, za financiranje Instrumenta za hitnu potporu i zajedničkih zaliha opreme u okviru mehanizma RescEU.

Osobna zaštitna oprema (OZO)

Kako bi pomogla u proizvodnji i dostupnosti osobne zaštitne opreme, Komisija:

 • blisko surađuje s državama članicama na procjeni raspoloživih zaliha, proizvodnog kapaciteta i predviđenih potreba za osobnom zaštitnom opremom u EU-u
 • osigurava ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta kako bi se opskrba osobnom zaštitnom opremom povećala bez ugrožavanja zdravstvenih i sigurnosnih standarda
 • raspravlja s industrijom o tome kako prenamijeniti proizvodne linije radi povećanja opskrbe osobnom zaštitnom opremom, a proizvođačima daje smjernice za povećanje proizvodnje te opreme te sredstava za čišćenje i dezinfekciju ruku.

Testiranje

A pair of gloved hands opening a testing kit

Komisija je izdala preporuku državama članicama o strategijama testiranja, uključujući primjenu brzih testova na antigene.

U nabavu i isporuku takvih testova u države članice uloženo je 100 milijuna eura iz Instrumenta za hitnu potporu. Komisija je paralelno pokrenula postupak zajedničke nabave kako bi pomogla državama članicama da nabave više tih testova.

Osim toga, Komisija je dala 35,5 milijuna eura iz Instrumenta za hitnu potporu Međunarodnoj federaciji Crvenog križa kako bi povećala kapacitet za testiranje protiv COVID-a 19 u EU-u, osposobila volontere i zaštitila najranjivije skupine.

 

Granice i mobilnost

Tijekom pandemije Komisija je izdala preporuke državama članicama kako bi osigurala da djeluju koordinirano i tako ograniče širenje virusa te održe slobodno kretanje ljudi, robe i funkcioniranje gospodarstava.

Komisija je predložila digitalne potvrde kako bi se olakšalo sigurno slobodno kretanje unutar EU-a tijekom pandemije.

Uredba o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u počela se primjenjivati 1. srpnja 2021. Digitalne potvrde moći će se izdavati i provjeravati za građane i rezidente EU-a u cijelom EU-u. Te digitalne ili papirnate potvrde besplatne su i služe kao dokaz o cijepljenju, testiranju ili preboljenju.

Komisija je 2020.:

 • izdala smjernice za mjere upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga
 • izdala smjernice za osiguravanje slobodnog kretanja radnika, posebno u zdravstvenom i prehrambenom sektoru
 • izdala smjernice za zaštitu zdravlja, repatrijaciju i putne aranžmane za putnike na brodovima za kružna putovanja i posade teretnih brodova.
 • iznijela prijedloge kojima se osigurava da sve mjere koje države članice poduzimaju kako bi zbog pandemije ograničile slobodno kretanje budu usklađene i jasno priopćene na razini EU-a te da postoji jedan skup boja za označivanje rizika i jedan skup pravila koja se trebaju poštovati. Komisija će surađivati s državama članicama na uspostavi zajedničkog pristupa praksama karantene
 • izdala smjernice za putnike koji su izuzeti od privremenih ograničenja putovanja

 • započela rad na protokolu za testiranje u zračnom prometu i na EU-ovu obrascu za lociranje putnika kako bi se omogućilo sigurno putovanje.

reopen eu visual

Na stranicama Re-open EU nalaze se važne informacije o sigurnoj ponovnoj uspostavi slobodnog kretanja i turizma diljem Europe. Aplikacija Re-open EU pokrenuta je u prosincu 2020. Ondje možete pronaći sljedeće informacije u stvarnom vremenu:

 • o granicama
 • o raspoloživim prijevoznim sredstvima
 • o ograničenjima putovanja
 • o javnom zdravlju i sigurnosnim mjerama
 • kartu s jasnim oznakama rizika u bojama.

Putovanja i promet tijekom pandemije koronavirusa

Borba protiv dezinformacija

Komisija je u bliskom kontaktu s platformama društvenih medija u pogledu mjera za promicanje vjerodostojnog sadržaja, poboljšanje osviještenosti korisnika i ograničenje dezinformiranja i oglašavanja u vezi s koronavirusom.

Na stranici www.EUvsDisinfo.eu dosad je otkriveno, objavljeno i ažurirano 700 neistinitih priča o koronavirusu. Na stranici Komisije posvećenoj borbi protiv dezinformacija o koronavirusu nalaze se i materijali za razotkrivanje neistinitih informacija i provjeru činjenica.

Komisija uključuje sve potrebne alate i financira istraživanja kako bi pomogla u borbi protiv pogrešnih i lažnih informacija povezanih s koronavirusom.

Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje surađuju s drugim institucijama EU-a i državama članicama, među ostalim preko sustava brzog uzbunjivanja koji je uspostavljen u ožujku 2019., te s međunarodnim partnerima iz skupine G7 i NATO-a.

A woman wearing a mask uses her phone Komisija je 10. lipnja 2020. predstavila niz mjera koje će poduzeti kako bi pojačala borbu protiv dezinformacija o pandemiji koronavirusa, kao što su jačanje strateške komunikacije i javne diplomacije u neposrednom susjedstvu EU-a i u svijetu te potpora neovisnim medijima i novinarima.

Te su mjere temelj za daljnji rad EU-a na suzbijanju dezinformiranja i Komisija je u prosincu 2020. predložila dva nova teksta. Prvi je akcijski plan za europsku demokraciju, kojim se dodatno jača rad EU-a na suzbijanju dezinformiranja i prilagodbi novim prijetnjama i manipulacijama te na podupiranju slobodnih i neovisnih medija. Drugi je Akt o digitalnim uslugama, kojim se utvrđuju pravila za stvaranje veće odgovornosti platformi za moderiranje sadržaja, za oglašavanje i algoritamske procese.

Osim toga, program za mjesečno praćenje uspostavljen u suradnji s potpisnicima našeg Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija na internetu pruža informacije o mjerama za suzbijanje lažnih informacija i dezinformacija o cjepivima. U ožujku 2021. Komisija je predložila da se Kodeks pojača u nekoliko područja kako bi bio kvalitetan, stabilan i fleksibilan.

 

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 3.4 MB