Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού, να στηρίξει τα εθνικά συστήματα υγείας και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, λαμβάνοντας μέτρα άνευ προηγουμένου τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης:

Graphic of the commission's response

Χρονολόγιο της δράσης της ΕΕ

Ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την Ευρώπη και τον κόσμο

Η στρατηγική για τα εμβόλια της Επιτροπής έχει τους εξής στόχους:

Manufacturing icon ενίσχυση των εταιρειών ώστε να αυξήσουν τις παραγωγικές ικανότητές τους ως προς την κλίμακα και την ταχύτητά τους
Contract icon εξασφάλιση επαρκών προμηθειών για τα κράτη μέλη μέσω συμφωνιών προαγοράς με παρασκευαστές εμβολίων,
Medical suitcase icon χρήση της ευελιξίας των κανόνων μας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της αδειοδότησης και της διαθεσιμότητας εμβολίων.

 

Εξασφάλιση δόσεων εμβολίων και στήριξη του εμβολιασμού στις χώρες της ΕΕ

Στις 11 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή χορήγησε την τέταρτη υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο κατά της COVID-19 που ανέπτυξε η εταιρεία Johnson & Johnson.

Αυτή έπεται της άδειας που χορηγήθηκε για το εμβόλιο της BioNTech και Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου 2020, για το εμβόλιο της Moderna στις 6 Ιανουαρίου και της AstraZeneca στις 29 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει εγκρίνει 6 συμβάσεις για περίπου 2,6 δισ. δόσεις μελλοντικών εμβολίων: 

A picture of a vaccine being administered to someone's arm through a needle
 • BioNTech-Pfizer για έως 600 εκατομμύρια δόσεις
 • AstraZeneca για έως 400 εκατομμύρια δόσεις
 • Sanofi-GSK για έως 300 εκατομμύρια δόσεις
 • Johnson and Johnson για έως 400 εκατομμύρια δόσεις
 • CureVac για έως 405 εκατομμύρια δόσεις
 • Moderna για έως 460 εκατομμύρια δόσεις

Επιπλέον, η Επιτροπή ολοκλήρωσε συνομιλίες με την Novavax για έως 200 εκατομμύρια δόσεις και με την Valneva για έως 60 εκατομμύρια δόσεις.

Η στρατηγική εμβολιασμού που παρουσίασε η Επιτροπή βοηθά στον εντοπισμό των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που θα πρέπει να εμβολιαστούν πρώτες.

Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης έναν νέο διαγωνισμό για την από κοινού προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για εμβολιασμό. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε τα νοσοκομεία και οι γιατροί να μην υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ για εμβόλια και διαγνωστικά κιτ.

Πρόβλεψη των απειλών που συνιστούν οι νέες παραλλαγές

Η Επιτροπή δημιούργησε «το εκκολαπτήριο HERA », ένα σχέδιο ετοιμότητας κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19 στο σύνολο της ΕΕ, που περιλαμβάνει 5 προτεραιότητες:

A doctor inspects a vaccine dose
 • Ταχύτερη ανίχνευση και ανάλυση των παραλλαγών
 • Στήριξη της προσαρμογής των υφιστάμενων εμβολίων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και της ανάπτυξης νέων
 • Δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου κλινικών δοκιμών
 • Ταχεία έγκριση προσαρμοσμένων εμβολίων
 • Αύξηση της μαζικής παραγωγής προσαρμοσμένων και νέων εμβολίων

Στο εκκολαπτήριο θα συμμετέχουν ερευνητές, φαρμακοβιομηχανίες και δημόσιες αρχές και θα παρέχει σημαντική χρηματοδότηση ώστε να προετοιμαστεί η Ευρώπη για την εν λόγω πρόκληση.

 

Ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας

Η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα δράσης με αντικείμενο:

 • την κατάργηση των σημείων συμφόρησης στην τρέχουσα παραγωγή, την επιτάχυνση και την αύξησή της
 • την προσαρμογή της παραγωγής εμβολίων σε παραλλαγές του ιού
 • ένα διαρθρωτικό σχέδιο δράσης για την ταχύτερη αντιμετώπιση των βιολογικών κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ

 

Χρηματοδότηση της έρευνας

Από τον Ιανουάριο η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει περισσότερα από 660 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», για την ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπευτικών αγωγών, διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών συστημάτων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Η Επιτροπή προσέφερε στην CureVac, έναν εξαιρετικά καινοτόμο ευρωπαϊκό παρασκευαστή εμβολίων, χρηματοοικονομική στήριξη με τη μορφή εγγύησης για δάνειο ύψους 75 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ.

Επίσης, η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 100 εκατ. ευρώ με την εταιρεία ανοσοθεραπείας BioNTech SE με σκοπό την ανάπτυξη προγράμματος εμβολίων. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στηρίζεται τόσο από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» όσο και από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη.

Εξασφαλίζοντας παγκόσμια απόκριση

Μία παγκόσμια πανδημία απαιτεί παγκόσμια λύση. Γι’ αυτό η Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει παγκόσμια πρόσβαση στα εμβόλια κατά της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των χωρών μεσαίου εισοδήματος.

Ο μαραθώνιος δωρητών Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό συγκέντρωσε κεφάλαια με σκοπό την καθολική πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές, διαγνωστικές εξετάσεις και εμβόλια για τον κορονοϊό. Ξεκίνησε τον Μάιο και κορυφώθηκε με την παγκόσμια σύνοδο κορυφής και τη συναυλία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων του Ιουνίου 2020.


 • Δεσμεύσεις δωρεών ύψους 16 δισ. ευρώ από δωρητές σε όλον τον κόσμο. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει δωρεά ύψους 1,4 δισ. ευρώ από την Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένθερμοι υποστηρικτές τουCOVAX, του παγκόσμιου μηχανισμού για τη διασφάλιση δίκαιης και καθολικής πρόσβασης σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19.

Μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, η «Ομάδα Ευρώπη» έχει δεσμεύσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ στον COVAX, γεγονός που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές του COVAX.

 

Οικονομικά μέτρα

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν δέσμη μέτρων ανάκαμψης ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, η οποία συνδυάζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021-2027 και το πρόγραμμα NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να δανειστεί έως και 750 δισ. ευρώ από τις αγορές.

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε άλλα μέτρα στήριξης, όπως:

paper with a list οικονομικά μέτρα που συμπληρώνουν το ποσό των 1.350 δισ. ευρώ του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιπλέον του προγράμματος ύψους 120 δισ. ευρώ που είχε αποφασιστεί προηγουμένως,
icon aid rules προσωρινούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να παρέχουν ρευστότητα στην οικονομία για τη στήριξη των πολιτών και για τη διάσωση των θέσεων εργασίας στην ΕΕ,
hand and building ενεργοποίηση της «ρήτρας διαφυγής» που επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία όσον αφορά τους δημοσιονομικούς μας κανόνες. Έτσι, οι χώρες της ΕΕ θα μπορέσουν να στηρίξουν τα συστήματα υγείας και τις επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης,
Folder with papers έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Επιτροπή έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία ζωτικής σημασίας στην παρούσα κρίση.

 

A clipboard with a checklist on it

Παροχή οικονομικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη

Η εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παρείχε καθοδήγηση σχετικά με την οικονομική πολιτική σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας. Οι συστάσεις επικεντρώνονται στoν μετριασμό του αντικτύπου της κρίσης βραχυπρόθεσμα και στην οικοδόμηση ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τους πράσινους και ψηφιακούς στόχους μας.

Image of a family

Κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη διάσωση θέσεων εργασίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση

 

Το Ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) της Επιτροπής έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η στήριξη SURE χορηγείται με τη μορφή κοινωνικών ομολόγων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ευρώ έχει σαφή κοινωνικό αντίκτυπο. Δέκα εννέα χώρες έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν στο προσεχές μέλλον στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου.

 

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της προστασίας των εποχιακών εργαζομένων στην ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας. Παρέχει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές, στις επιθεωρήσεις εργασίας και στους κοινωνικούς εταίρους, αφενός για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των εποχιακών εργαζομένων και, αφετέρου, για να εξασφαλιστεί ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Office space

Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σοβαρά

 • Ο Όμιλος ΕΤΕπ επενδύει επιπλέον 20 δισ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Η Επιτροπή, μαζί με τον Όμιλο ΕΤΕπ, κινητοποιεί 8 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τουλάχιστον 100.000 εταιρείες.
masks unloading in Bucharest

Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού

Η Επιτροπή πρότεινε μια πρωτοβουλία επενδύσεων για την παροχή άμεσης ρευστότητας στα κράτη μέλη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελείται από μη δαπανηθέντα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και περιλαμβάνει:

 • νέες μεθόδους που απευθύνονται στα πλέον ευάλωτα άτομα στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως η κατ’ οίκον παράδοση αγαθών και η χρήση ηλεκτρονικών κουπονιών για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού,
 • στήριξη στους αλιείς και τους γεωργούς.
Support to agriculture

Για τη στήριξη των γεωργών και του γεωργικού τομέα, η Επιτροπή

 • δρομολόγησε έκτακτα μέτρα για τη στήριξη και τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών,
 • ενέκρινε πρόσθετη δέσμη έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα. Στις 4 Μαΐου 2020 η Επιτροπή ενέκρινε άλλη μία δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση του κορονοϊού.

Δημόσια υγεία

Ένα βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Στις 11 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή έθεσε τα θεμέλια για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η οποία βασίζεται σε δύο πυλώνες:

 • Ένα ισχυρότερο πλαίσιο υγειονομικής ασφάλειας, το οποίο συνεπάγεται τα εξής:
  • Την εναρμόνιση των σχεδίων ετοιμότητας και αντίδρασης σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα σχέδια αυτά θα δοκιμάζονται όσον αφορά την αντοχή τους και θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ.

  • Ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ. Ο αυξημένος συντονισμός και η ταχεία δράση στο πλαίσιο του συστήματος αυτού αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τη δημιουργία αποθέματος και την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κρίσης.

 • Πιο ισχυρούς οργανισμούς της ΕΕ:
  • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θα επιβλέπει την επιδημιολογική κατάσταση με βάση τα κοινά στοιχεία.

  • Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα καλύπτουν την ασφάλεια των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τον κίνδυνο ελλείψεων και τις κλινικές δοκιμές των φαρμάκων.

  • Θα συσταθεί μια νέα Αρχή για την Αντιμετώπιση των Έκτακτων Αναγκών στον Τομέα της Υγείας [Health Emergency Response Authority (HERA)].

Ιατρική καθοδήγηση για τις χώρες της ΕΕ 

Η ομάδα επτά ανεξάρτητων επιδημιολόγων και ιολόγων της Επιτροπής παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές σχετικά με:

 • τα μέτρα αντιμετώπισης σε όλα τα κράτη μέλη,
 • τα κενά στην κλινική διαχείριση,
 • την κατά προτεραιότητα ιεράρχηση της υγειονομικής περίθαλψης, της πολιτικής προστασίας και άλλων πόρων,
 • τα μέτρα πολιτικής για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του κορονοϊού.

Βασιζόμενη στις επιστημονικές συμβουλές της εν λόγω ομάδας καθώς και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η Επιτροπή έλαβε τα ακόλουθα μέτρα

 • 19 Μαρτίου

  Συστάσεις σχετικά με μέτρα για τους πολίτες, όπως η φυσική απόσταση

 • 8 Απριλίου

  Έκδοση οδηγιών για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς και της διαθεσιμότητας φαρμάκων καθώς και αντιμονοπωλιακή καθοδήγηση σχετικά με την έγκριση περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως για τα κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα. H Επιτροπή συγκρότησε επίσης ένα «κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα ιατρικού εξοπλισμού», το οποίο βοηθά στον εντοπισμό των διαθέσιμων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών μέσων, και επιταχύνει την αντιστοίχισή τους με τη ζήτηση σε εθνικό επίπεδο.

 • 15 Απριλίου

  Οδηγίες σχετικά με τις μεθοδολογίες ελέγχου, με σκοπό την αποτελεσματική χρήση των διαγνωστικών μέσων από τα κράτη μέλη, ιδίως όταν αρθούν τα απαγορευτικά μέτρα.

 • 16 Απριλίου

  Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης εφαρμογών ιχνηλάτησης για κινητές συσκευές, οι οποίες τηρούν πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των απαγορευτικών μέτρων.

 • 16 Ιουνίου

  Τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών.

 • 3 Ιουλίου

  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το φάρμακο ρεμδεσιβίρη, το οποίο είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία του κορονοϊού.

 • 29 Ιουλίου

  Υπογραφή σύμβασης ύψους 63 εκατ. ευρώ με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead για την εξασφάλιση δόσεων του φαρμάκου Veklury (εμπορική ονομασία της ουσίας ρεμδεσιβίρη). Παρτίδες Veklury τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον συντονισμό και την υποστήριξη της Επιτροπής.

 • 19 Οκτωβρίου

  Έναρξη λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας πύλης για τη διασύνδεση αυτών των εφαρμογών. Έως το τέλος Νοεμβρίου, αναμένεται να συνδεθούν με την υπηρεσία 19 εφαρμογές.

Η Επιτροπή διέθεσε 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ τα κράτη μέλη συνεισέφεραν άλλα 3 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης και του κοινού αποθέματος εξοπλισμού του RescEU.

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Για να βοηθήσει την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), η Επιτροπή:

 • συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να αξιολογήσει το διαθέσιμο απόθεμα ΜΑΠ στην ΕΕ, την παραγωγική ικανότητα και τις προβλεπόμενες ανάγκες,
 • διασφαλίζει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς για την αύξηση της προμήθειας ΜΑΠ χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας,
 • συζητά με τη βιομηχανία σχετικά με τον τρόπο μετατροπής των γραμμών παραγωγής για την προμήθεια περισσότερων ΜΑΠ και παρέχει καθοδήγηση στους κατασκευαστές για την αύξηση της παραγωγής ΜΑΠ, αντισηπτικών χεριών και απολυμαντικών.

Διαγνωστικές εξετάσεις

A pair of gloved hands opening a testing kit

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση στα κράτη μέλη σχετικά με τις στρατηγικές για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και η χρήση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων.

Έχουν επενδυθεί 100 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για την αγορά και την παράδοση αυτού του είδους διαγνωστικών κιτ στα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικασία από κοινού προμήθειας, για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προμηθευτούν περισσότερα από αυτά τα διαγνωστικά κιτ.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει διαθέσει 35,5 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων COVID-19 στην ΕΕ, την κατάρτιση εθελοντών και την προστασία των πλέον ευάλωτων.

 

Σύνορα και κινητικότητα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη ενεργούν με συντονισμένο τρόπο τόσο για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού όσο και για τη διαφύλαξη της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων και των αγαθών, καθώς και για τη λειτουργία των οικονομιών μας.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από την COVID-19.

Το σύστημα θα πρέπει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται το καλοκαίρι του 2021.

Το 2020, η Επιτροπή εξέδωσε τα εξής:

 • κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών,
 • καθοδήγηση για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ιδιαίτερα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων,
 • καθοδήγηση σχετικά με την υγεία, τον επαναπατρισμό και τις ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των επιβατών κρουαζιερόπλοιων και των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων,
 • προτάσεις για να διασφαλιστεί ότι τα τυχόν μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού συντονίζονται και γνωστοποιούνται με σαφήνεια σε επίπεδο ΕΕ, με τη χρήση ενός σαφούς συνόλου χρωμάτων για την αναπαράσταση των κινδύνων και με σαφές σύνολο κανόνων. Ακόμη, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις πρακτικές καραντίνας,
 • καθοδήγηση σχετικά με τους ταξιδιώτες που πρέπει να εξαιρούνται από τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς,

 • πρωτόκολλο διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων για την αεροπορία και έντυπο εντοπισμού επιβατών της ΕΕ, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε στάδιο εκπόνησης προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλείς μετακινήσεις.

reopen eu visual

Το Re-open EU παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή επανεκκίνηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον Δεκέμβριο του 2020 τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή Re-open EU. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με:

 • τα σύνορα,
 • τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα,
 • τους περιορισμούς στις μετακινήσεις,
 • τα μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας,
 • χάρτη με σαφή κωδικό χρωμάτων.

Ταξίδια και μεταφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με μέτρα για την προώθηση έγκυρου περιεχομένου, τη βελτίωση της συνειδητοποίησης των χρηστών, καθώς και τον περιορισμό της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό και τις σχετικές διαφημίσεις.

Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 700 αφηγήματα παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό έχουν αποκαλυφθεί, δημοσιευτεί και διορθωθεί στον ιστότοπο www.EUvsDisinfo.eu. Η σελίδα της Επιτροπής για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για τον κορονοϊό παρέχει επίσης υλικό για την κατάρριψη μύθων και τον έλεγχο των γεγονότων.

Η Επιτροπή αναπτύσσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και χρηματοδοτεί την έρευνα ώστε να συμβάλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της αποπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό.

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργάζονται στενά με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2019, καθώς και με διεθνείς εταίρους από την G7 και το ΝΑΤΟ.

A woman wearing a mask uses her phone Στις 10 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά ενεργειών με σκοπό την ενίσχυση της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, όπως η τόνωση της στρατηγικής επικοινωνίας και της δημόσιας διπλωματίας στις άμεσα γειτονικές χώρες της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η στήριξη σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους.

Οι ενέργειες αυτές τροφοδοτούν περαιτέρω το έργο της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, και η Επιτροπή πρότεινε δύο νέα κείμενα τον Δεκέμβριο. Το πρώτο είναι το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την παραπληροφόρηση και την προσαρμογή στις εξελισσόμενες απειλές και χειραγωγήσεις, καθώς και τη στήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Το δεύτερο είναι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ο οποίος καθορίζει κανόνες που διασφαλίζουν μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου από την πλευρά των πλατφορμών, τις διαφημίσεις και τις αλγοριθμικές διαδικασίες.

Το μηνιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης που θεσπίστηκε με τους υπογράφοντες τον κώδικας δεοντολογίας κατά της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο παρέχει πληροφορίες επίσης σχετικά με ενέργειες κατά της κακής πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια.

Τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια είναι στη διάθεσή μας, και έχει μεγάλη σημασία οι επιστημονικές προσπάθειες να μην υπονομευτούν τώρα από εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν τους πολίτες, τροφοδοτούν τον φόβο και σπέρνουν την δυσπιστία.

 

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.4 MB