Predsedníčka Ursula von der Leyenová zostavila tím zodpovedný za boj proti koronavírusu, ktorý spája všetky línie opatrení a opiera sa o tri hlavné piliere. Prvým pilierom je oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, verejným obstarávaním, podpornými opatreniami a prognózami. Druhý pilier predstavuje mobilita, od dopravy cez cestovné odporúčania až po otázky týkajúce sa Schengenu. Tretí pilier tvorí ekonomika – podrobné skúmanie rôznych podnikateľských sektorov, ako sú cestovný ruch či doprava a obchod, ale aj hodnotových reťazcov a makroekonomiky.

Ďalšie informácie o opatreniach EÚ v reakcii na krízu spojenú s koronavírusom

von der leyenová

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

portrét komisára Lenarčiča

Komisár Janez Lenarčič je zodpovedný za otázky týkajúce sa krízového riadenia

portrét komisárky Kyriakidesovej

Komisárka Stella Kyriakidesová má na starosti všetky otázky týkajúce sa zdravia

portrét komisárky Johanssonovej

Komisárka Ylva Johanssonová je zodpovedná za otázky týkajúce sa hraníc

portrét komisárky Valeanovej Komisárka Adina Văleanová má na starosti mobilitu
portrét komisára Gentiloniho

Komisár Paolo Gentiloni má na starosti makroekonomické aspekty