Przewodnicząca Ursula von der Leyen powołała zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa. Jest on odpowiedzialny za koordynowanie działań UE podejmowanych w różnych dziedzinach polityki w związku z pandemią. Dziedziny te przyporządkowano trzem podstawowym filarom. Pierwszy z nich obejmuje kwestie medyczne, profilaktykę, środki wsparcia oraz prognozowanie. Drugi natomiast obejmuje mobilność – od transportu po zalecenia dla podróżnych, jak również kwestie związane z Schengen. Trzeci filar obejmuje gospodarkę, w tym szczegółową analizę sytuacji w poszczególnych jej sektorach, takich jak turystyka, transport oraz handel, a także łańcuchy wartości i kwestie makroekonomiczne.

Więcej informacji o reakcji UE na kryzys związany z koronawirusem

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Ursula von der Leyen

Janez Lenarcic

Komisarz Janez Lenarčič odpowiada za zarządzanie kryzysowe

Stella Kyriakides

Komisarz Stella Kyriakides odpowiada za kwestie zdrowia

Ylva Johansson

Komisarz Ylva Johansson odpowiada za kwestie związane z granicami

Adina Valean Komisarz Adina Vălean odpowiada za mobilność
Paolo Gentiloni

Komisarz Paolo Gentiloni odpowiada za aspekty makroekonomiczne