Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová vytvořila tým koordinující opatření přijímaná v reakci na koronavirus v různých oblastech činnosti a sestávající ze tří hlavních pilířů. Prvním pilířem je zdravotní péče, prevence, zadávání veřejných zakázek, podpůrná opatření a scénáře dalšího vývoje. Druhý pilíř se týká mobility, od dopravy přes cestovní doporučení po problematiku schengenského prostoru. Třetí pilíř zahrnuje hospodářství a spočívá v důkladné analýze různých odvětví podnikání, jako je cestovní ruch, doprava nebo obchod, i hodnotových řetězců a makroekonomiky.

Další informace o opatřeních EU přijatých v reakci na krizi způsobenou koronavirem

von der leyen

předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová

portrait of commissioner lenarcic

komisař Janez Lenarčič odpovědný za krizové řízení

portrait of commissioner Kyriakides

komisařka Stella Kyriakidesová odpovědná za veškeré zdravotní otázky

portrait of commissioner Johansson

komisařka Ylva Johanssonová odpovědná za otázky týkající se hranic

portrait of commissioner Valean komisařka Adina Văleanová odpovědná za problematiku mobility
portrait of commissioner Gentiloni

komisař Paolo Gentiloni odpovědný za makroekonomické aspekty