Principala noastră prioritate este sănătatea cetățenilor noștri. În același timp însă, criza provocată de coronavirus este un șoc major pentru economia europeană și mondială. Statele membre au adoptat deja măsuri bugetare, politice și de asigurare a lichidității, pentru a spori capacitatea sistemelor lor de sănătate și pentru a le oferi ajutor persoanelor și sectoarelor grav afectate.

EU economic response to coronavirus

Sprijin pentru întreprinderi și protejarea locurilor de muncă

Criza cauzată de coronavirus reprezintă o amenințare pentru economia europeană și pentru nivelul de trai al cetățenilor. În timpul acestei crize sanitare, este vital să protejăm nu numai sectoarele critice ale economiei, ci și activele, tehnologia și infrastructura noastră. Însă, înainte de toate, trebuie să protejăm locurile de muncă și lucrătorii.

 

 

Protejarea întreprinderilor mici și mijlocii

Impactul economic al crizei provocate de coronavirus variază de la un sector industrial la altul și de la o întreprindere la alta. Acesta depinde de o serie de factori, printre care posibilitatea de adaptare la întreruperile din lanțul de aprovizionare, existența stocurilor sau dependența de procesele de producție „exact la timp”.

Comisia Europeană se află în strânsă legătură cu autoritățile naționale, cu reprezentanții sectorului și cu alte părți interesate pentru a monitoriza și a evalua impactul coronavirusului asupra sectoarelor industriale și comerțului european. 

 

 

Inițiative de sprijinire a economiei

 

Sprijin pentru redresarea turismului din UE

Ecosistemul turistic a fost grav afectat de restricțiile impuse circulației și călătoriilor din cauza crizei provocate de coronavirus. Pentru a-l ajuta să se redreseze, Comisia a propus, pe 13 mai 2020, o serie de măsuri care să permită o redeschidere treptată și coordonată a serviciilor și unităților turistice, precum și un sprijin dedicat firmelor din domeniul turismului. Printre măsuri se numără:

Asigurarea de lichidități pentru firmele din domeniul turismului, în special pentru întreprinderile mici

  • Flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat le permite statelor membre să introducă scheme de ajutor (ex. scheme de garantare pentru vouchere și alte modalități de a susține fluxul de lichidități) pentru a sprijini întreprinderile și pentru a garanta că sunt satisfăcute cererile de rambursare cauzate de pandemia de coronavirus.
  • Finanțare din partea UE: UE continuă să furnizeze lichidități imediate întreprinderilor afectate de criză prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus, în gestiune partajată cu statele membre. În plus, prin Fondul european de investiții, Comisia a pus la dispoziție până la 8 miliarde EUR pentru finanțarea a 100 000 de întreprinderi mici afectate de criză.

Întrebări și răspunsuri: Pachetul „Turism și transport”

Asigurarea aprovizionării cu alimente esențiale

 

Protejarea tehnologiilor și a activelor esențiale europene

Pe 26 martie 2020, Comisia a emis orientări pentru statele membre privind investițiile străine directe. Acestea îndeamnă statele membre să utilizeze pe deplin mecanismele lor de examinare a investițiilor pentru a evita cazurile în care achiziționarea de întreprinderi europene de către investitori din afara UE ar putea crea riscuri.

De asemenea, încurajează statele membre să examineze investițiile directe din afara UE în special în domenii precum cercetarea medicală, biotehnologia și infrastructurile.

Previziuni economice

Pe 7 iulie 2021, Comisia Europeană și-a publicat previziunile economice din primăvara anului 2021. Potrivit acestora, economia europeană se va redresa puțin mai rapid decât se preconizase anterior, deoarece în primul trimestru al anului activitatea a depășit așteptările, iar îmbunătățirea situației sanitare a determinat o relaxare mai rapidă a restricțiilor de control al pandemiei în al doilea trimestru.

Previziunile economice intermediare din vara anului 2021 arată că economia UE și a zonei euro va crește cu 4,8 % în acest an și cu 4,5 % în 2022. În comparație cu previziunile anterioare din primăvară, rata de creștere pentru 2021 este semnificativ mai mare în UE (+0,6 puncte procentuale) și în zona euro (+0,5 puncte procentuale), în timp ce pentru 2022 este ușor mai mare în ambele domenii (+0,1 puncte procentuale). Se estimează că PIB-ul real va reveni la nivelul de dinainte de criză în ultimul trimestru al anului 2021, atât în UE, cât și în zona euro. Pentru zona euro, acest lucru se întâmplă cu un trimestru mai devreme decât se preconizase în previziunile din primăvară.

Se preconizează că Mecanismul de redresare și reziliență va avea o contribuție semnificativă la creșterea economică. Valoarea totală a bogăției generate de Mecanism în perioada analizată în previziuni ar urma să ajungă la aproximativ 1,2 % din PIB-ul real al UE din 2019.

growth map

Previziunile economice din primăvara anului 2021

Previziunile economice din iarna anului 2021

Previziunile economice din toamna anului 2020

Previziunile economice din vara anului 2020:

Flexibilitate în cadrul normelor bugetare europene

Comisia Europeană a activat, pentru prima dată, clauza derogatorie generală a Pactului de stabilitate și de creștere, ca parte a strategiei sale de a răspunde rapid, coordonat și ferm la epidemia cauzată de coronavirus. Acest lucru le permite guvernelor naționale să sprijine mai bine economiile naționale, întrucât normele bugetare au fost mult relaxate.  

După aprobarea de către Consiliu, clauza derogatorie generală le permite statelor membre să ia măsuri pentru a face față în mod adecvat crizei, abătându-se de la cerințele bugetare care s-ar aplica în mod normal în baza cadrului bugetar european. 

Măsura reflectă angajamentul Comisiei de a face uz de toate instrumentele de politică economică aflate la dispoziția sa pentru a sprijini statele membre în eforturile de a-și proteja cetățenii și de a atenua consecințele socioeconomice negative extrem de grave ale pandemiei.

Pe 3 martie 2021, Comisia a adoptat o comunicare care oferă statelor membre orientări generale cu privire la desfășurarea politicii bugetare în perioada următoare. Comunicarea stabilește orientări privind coordonarea politicilor bugetare ale statelor membre, care este esențială pentru sprijinirea redresării economice. De asemenea, stabilește principii pentru conceperea adecvată și calitatea măsurilor bugetare. Conține și indicații generale privind politica bugetară în 2022 și pe termen mediu și face inclusiv legătura cu fondurile Mecanismului de redresare și reziliență. În același timp, propune aplicarea clauzei derogatorii generale în 2022, până în 2023.

DescarcăPDF - 1.4 MB

 

Acțiuni decisive ale Băncii Centrale Europene și ale Băncii Europene de Investiții

La 18 martie, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene a anunțat un nou program de achiziții de urgență pandemică, cu un pachet financiar de 750 de miliarde EUR până la sfârșitul anului, în plus față de cele 120 de miliarde EUR stabilite la 12 martie. Suma totală reprezintă 7,3 % din PIB-ul zonei euro. Programul este temporar și are rolul de a ajuta economia în situația fără precedent cu care se confruntă uniunea noastră monetară. Programul va rămâne în vigoare până la încheierea etapei de criză.

La 16 martie, Grupul Băncii Europene de Investiții a propus un plan de mobilizare a unei finanțări de până la 40 de miliarde EUR. Banii sunt destinați furnizării de credite-punte, amânării plăților debitorilor și altor măsuri menite să reducă constrângerile în materie de lichidități și de capital circulant pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie. Grupul Băncii Europene de Investiții, inclusiv Fondul European de Investiții, care este specializat în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, va acționa prin intermediari financiari din statele membre și în parteneriat cu băncile naționale de promovare. Pachetul de finanțare propus cuprinde:

  • Mecanisme de garantare pentru bănci, pe baza programelor existente pentru utilizare imediată, mobilizând finanțări de până la 20 de miliarde EUR;
  • Linii de lichiditate pentru bănci, pentru a asigura mai mult capital circulant pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie, în valoare de 10 miliarde EUR;
  • Programe de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active pentru a le permite băncilor să transfere riscul aferent portofoliilor de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii, mobilizând un sprijin suplimentar de 10 miliarde EUR.

Documente

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020