Elsősorban az uniós polgárok egészségét tartjuk szem előtt. A koronavírus-járvány okozta válság ugyanakkor hatalmas megrázkódtatást jelent az európai és a globális gazdaságnak. A tagállamok már számos olyan költségvetési, likviditási és szakpolitikai intézkedést hoztak, amelyek célja az, hogy növeljék egészségügyi rendszereik kapacitását, és segítséget nyújtsanak a válság által különösen súlyosan érintett magánszemélyeknek és gazdasági ágazatoknak.

EU economic response to coronavirus

A vállalkozások támogatása és a munkahelyek megőrzése

A koronavírus-járvány okozta válság kihívás elé állítja az európai gazdaságot, és a polgárok megélhetésére is hatással van. A jelenlegi egészségügyi válsághelyzetben alapvető jelentőségű, hogy ne kizárólag kulcsfontosságú gazdasági ágazatainkat védjük, hanem eszközeinket, technológiáinkat és infrastruktúránkat is, legfőképpen pedig a munkavállalókat és a munkahelyeket.

 

 

A kis- és középvállalkozások védelme

A koronavírus okozta válság gazdasági hatása iparáganként és vállalatonként változó és több tényezőtől függ – például attól, hogy tudnak-e az érintett ágazatok vagy cégek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez az ellátási láncokban keletkezett zavarok esetén, léteznek-e készletek, illetve mennyire építenek a vállalkozások a „just-in-time” („jól időzített”) termelési folyamatokra.

A Bizottság szoros kapcsolatban áll a tagállami hatóságokkal, ágazati képviselőkkel és más érdekelt felekkel, hogy nyomon kövesse és kiértékelje a válság európai iparágakra és kereskedelemre gyakorolt hatását. 2021. november 3-án a Bizottság jelentést tett közzé arról, milyen intézkedéseket hoztak a tagállamok a világjárvány alatt a kis- és középvállalkozások megsegítésére. 

 

 

A gazdaság támogatását célzó kezdeményezések

 

Az uniós turizmus újraindításának támogatása

Az idegenforgalom súlyosan megsínylette a koronavírus-járvány miatt elrendelt lakóhelyelhagyási és utazási korlátozásokat. Az ágazat újjáélesztése érdekében a Bizottság 2020. május 13-án javaslatot tett egy sor olyan intézkedésre, amelyek lehetővé tennék az idegenforgalmi szolgáltatások és létesítmények fokozatos és összehangolt újbóli beindítását, valamint a turisztikai vállalkozások célzott támogatását. Idetartoznak például a következők:

Pénzügyi segítség az idegenforgalmi cégeknek, különösen a kisvállalkozásoknak

  • Az állami támogatási szabályok biztosította rugalmasság révén a tagállamok különböző intézkedésekkel, pl. utalványokra nyújtott állami garanciával és egyéb likviditásnövelő programokkal segíthetik az ágazat szereplőit, és biztosíthatják a koronavírus-válsággal összefüggő visszatérítési igények kielégítését.
  • Uniós finanszírozás: Az EU a tagállamokkal megosztott irányításban továbbra is azonnali likviditási támogatást biztosít a válság által érintett vállalkozásoknak a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésen keresztül. A Bizottság és az Európai Beruházási Alap emellett 8 milliárd euró összegű finanszírozást szabadított fel 100 000 nehéz helyzetbe került kisvállalkozás számára.

Kérdések és válaszok: Idegenforgalmi és közlekedési intézkedéscsomag

Az alapvető élelmiszer-ellátás biztosítása

 

A kulcsfontosságú európai eszközök és technológiák védelme

A Bizottság 2020. március 26-án iránymutatást adott ki a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan. Az iránymutatás arra ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a külföldi befektetések átvilágítására szolgáló mechanizmusaikat az olyan esetek kezelése érdekében, amikor kockázatot jelenthet, ha az európai vállalatokat Unión kívüli befektetők szerzik meg.

Az iránymutatás felhívja a tagállamok figyelmét a nem uniós közvetlen külföldi befektetések átvilágítására, különösen az olyan területeken, mint az orvosi kutatás, a biotechnológia és az infrastruktúra.

Gazdasági előrejelzések

2022. május 16-án a Bizottság közzétette 2022. évi tavaszi gazdasági előrejelzését. A háború kitörése előtt az EU gazdasága hosszan tartó és erőteljes bővülésnek nézett elébe. Ám alig heverte ki az EU a koronavírus-világjárvány gazdasági hatásait, az Ukrajna elleni orosz invázió máris új kihívásokat hozott.

Az EU GDP-je az előrejelzés távlatában várhatóan a pozitív tartományban marad, köszönhetően a lezárás utáni újraindításnak és a világjárvány alatt hozott erőteljes növekedésösztönző intézkedéseknek. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljes körű alkalmazása és az azt kísérő reformprogramok végrehajtása kedvezni fog a beruházások létrejöttének. Mindazonáltal a reál-GDP növekedése 2022-ben az EU-ban és az euróövezetben egyaránt várhatóan 2,7%, 2023-ban pedig 2,3% lesz, szemben a 2022. téli időközi előrejelzés 4%-os, illetve 2,8%-os (az euróövezetben 2,7%-os) növekedési előrejelzésével.

Az előrejelzés szerint az euróövezeti infláció 2022-ben 6,1% lesz, 2023-ban viszont 2,7%-ra mérséklődik. Ez azt jelenti, hogy 2022 egészére nézve jelentős mértékben felfelé kell módosítani a 2022. téli időközi előrejelzésben szereplő értéket (3,5%). Az infláció várhatóan 6,9%-on tetőzik az idei év második negyedévében, majd ezt követően fokozatosan csökken.

A munkaerőpiac alapjai az új válsághelyzetben is szilárdak. 2021-ben több mint 5,2 millió munkahely jött létre az uniós gazdaságban, aminek köszönhetően közel 3,5 millióval több ember dolgozott az EU munkaerőpiacán. Emellett a munkanélküliek száma csaknem 1,8 millió fővel csökkent. A munkanélküliek aránya 2021 végén a korábbi rekordalacsony szinteknél is kisebb volt.

Infographic of projected growth

2022. téli gazdasági előrejelzés

2021. őszi gazdasági előrejelzés

2021. nyári gazdasági előrejelzés

2021. tavaszi gazdasági előrejelzés

2021. téli gazdasági előrejelzés

2020. őszi gazdasági előrejelzés

2020. nyári gazdasági előrejelzés

 

Az EU gazdasági kormányzásának felülvizsgálata

2021. október 19-én az Európai Bizottság közleményt fogadott el, amelyben számba veszi, miként változtak a gazdasági kormányzás körülményei a koronavírus-válság nyomán, és újraindította az EU gazdasági kormányzásának felülvizsgálatáról szóló nyilvános vitát.

Ebben a közleményben a Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy gondolkozzanak el a gazdasági kormányzás működésén, és fejtsék ki véleményüket arról, hogy miként lehetne fokozni annak hatékonyságát. A nyilvános vita célja, hogy 2023 előtt kellő időben széles körű egyetértés jöjjön létre a következő lépésekre vonatkozóan. A Bizottság a nyilvános vita során kifejtett összes véleményt figyelembe fogja venni.

A gazdasági kormányzás felülvizsgálata

Online konzultációs platform

Az uniós költségvetési szabályok rugalmassága

Az Európai Bizottság a koronavírus-járványra való gyors, erőteljes, kellő időben történő és összehangolt reagálásra irányuló stratégiája keretében első alkalommal aktiválta a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő általános mentesítési rendelkezést. Így a költségvetési szabályok jelentős enyhítésének köszönhetően a tagállamok kormányai hatékonyabban támogathatják gazdaságukat.  

A Tanács jóváhagyását követően az általános mentesítési rendelkezés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai költségvetési keretrendszerre általában alkalmazandó költségvetési követelményektől eltérve olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel megfelelően kezelhető a válság. 

Az intézkedés fontos lépést jelent a Bizottság kötelezettségvállalásának teljesítése terén, miszerint a rendelkezésére álló valamennyi gazdaságpolitikai eszközt fel fogja használni ahhoz, hogy segítsen a tagállamoknak megvédeni polgáraikat és enyhíteni a világjárvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeit.

Az Európai Bizottság 2021. március 3-án közleményt fogadott el, amely átfogó iránymutatást nyújt a tagállamoknak az elkövetkező időszak költségvetési politikájának folytatásához. A közlemény iránymutatást ad a tagállamok összehangolt költségvetési politikáihoz, amelyek elengedhetetlenek a gazdaság helyreállításának támogatásához. A közlemény meghatározza azokat a vezérelveket, amelyek révén biztosítani lehet a költségvetési intézkedések megfelelő kialakítását és minőségét, továbbá általános útmutatást nyújt a költségvetési politikákhoz 2022-re és középtávon, kitérve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz költségvetési vonatkozásaira is. Közleményében a Bizottság az általános mentesítési rendelkezés 2023-ig történő alkalmazására is javaslatot tesz.

LetöltésPDF - 1.4 MB

 

Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank meghatározó intézkedései

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa március 18-án jelentette be új pandémiás vészhelyzeti vásárlási programját, mely a március 12-én elfogadott 120 milliárd eurón felül az év végéig további 750 milliárd eurót irányoz elő. A teljes összeg az euróövezet GDP-jének 7,3%-át teszi ki. Az ideiglenes program a monetáris unió rendkívüli helyzetét hivatott kezelni, és a válsághelyzet megszűntével hatályát veszti.

Az Európai Beruházási Bank Csoport március 16-án terjesztette elő az akár 40 milliárd euró mozgósítására irányuló tervét. A finanszírozás áthidaló kölcsönök, hiteltörlesztési moratórium, valamint a kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok likviditási és működőtőke-hiányát enyhítő más intézkedésekre fog irányulni. Az Európai Beruházási Bank Csoport – beleértve a kis- és középvállalkozások támogatására szakosodott Európai Beruházási Alapot – a tagállamok pénzügyi közvetítőivel együttműködve, és a nemzeti fejlesztési bankokkal partnerségben fog dolgozni. A javasolt finanszírozási csomag a következőkből áll:

  • meglévő programokon alapuló, azonnali felhasználásra szánt, célzott banki garanciarendszerek, akár 20 milliárd euró mozgósításával;
  • célzott banki likviditási keretek a kis- és középvállalkozásokat és a közepes piaci tőkeértékű vállalatokat támogató további működő tőke biztosítása érdekében, 10 milliárd euró összegben;
  • eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programok, melyek révén a bankok átruházhatják a kis- és középvállalkozások hitelportfóliói jelentette kockázatokat, további 10 milliárd euró összegű támogatást mozgósítva.

Dokumentumok

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020