Elsősorban az uniós polgárok egészségét tartjuk szem előtt. A koronavírus-járvány okozta válság ugyanakkor hatalmas megrázkódtatást jelent az európai és a globális gazdaságnak. A tagállamok már számos olyan költségvetési, likviditási és szakpolitikai intézkedést hoztak, amelyek célja az, hogy növeljék egészségügyi rendszereik kapacitását, és segítséget nyújtsanak a válság által különösen súlyosan érintett magánszemélyeknek és gazdasági ágazatoknak.

infographics on the EU economic response to COVID-19

A vállalkozások támogatása és a munkahelyek megőrzése

A koronavírus-járvány okozta válság kihívás elé állítja az európai gazdaságot, és a polgárok megélhetésére is hatással van. A jelenlegi egészségügyi válsághelyzet alatt alapvető jelentőségű, hogy ne kizárólag kritikus gazdasági ágazatainkat védjük, hanem eszközeinket, technológiáinkat, infrastruktúránkat is, de legfőképp munkavállalóinkat és munkahelyeinket.

 

 

A kis- és középvállalkozások védelme

A koronavírus okozta válság gazdasági hatása iparáganként és vállalatonként változó és több tényezőtől függ – például attól, hogy tudnak-e az érintett ágazatok vagy cégek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez az ellátási láncokban keletkezett zavarok esetén, léteznek-e készletek, illetve mennyire építenek a vállalkozások a „just-in-time” („jól időzített”) termelési folyamatokra.

Az Európai Bizottság szoros kapcsolatban áll a tagállami hatóságokkal, ágazati képviselőkkel és más érdekelt felekkel, hogy nyomon kövesse és értékelje a válság európai iparágakra és kereskedelemre gyakorolt hatásait. 

 

 

A gazdaság támogatását célzó kezdeményezések

 

Az uniós turizmus újraindításának támogatása

Az idegenforgalom súlyosan megsínylette a koronavírus-járvány miatt elrendelt lakóhelyelhagyási és utazási korlátozásokat. Az ágazat újjáélesztése érdekében a Bizottság 2020. május 13-án javaslatot tett egy sor olyan intézkedésre, amelyek lehetővé tennék az idegenforgalmi szolgáltatások és létesítmények fokozatos és összehangolt újbóli beindítását, valamint a turisztikai vállalkozások célzott támogatását. A Bizottság ennek érdekében a következőket javasolja:

Pénzügyi segítség az idegenforgalmi cégeknek, különösen a kisvállalkozásoknak

  • Az állami támogatási szabályok biztosította rugalmasság révén a tagállamok különböző intézkedésekkel, pl. utalványokra nyújtott állami garanciával és egyéb likviditásnövelő programokkal segíthetik az ágazat szereplőit, és biztosíthatják a koronavírus-válsággal összefüggő visszatérítési igények kielégítését.
  • Uniós finanszírozás: Az EU a tagállamokkal megosztott irányításban továbbra is azonnali likviditási támogatást biztosít a válság által érintett vállalkozásoknak a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésen keresztül. Emellett a Bizottság az Európai Beruházási Alapon keresztül 8 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott 100 ezer nehéz helyzetbe került kisvállalkozásnak.

Tájékoztató: Az EU segíti az európai turizmus újraindítását

Kérdések és válaszok: Idegenforgalmi és közlekedési intézkedéscsomag

Az alapvető élelmiszer-ellátás biztosítása

 

A kritikus jelentőségű európai eszközök és technológiák védelme

A Bizottság 2020. március 26-án iránymutatást adott ki a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan. Az iránymutatás arra ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a külföldi befektetések átvilágítására szolgáló mechanizmusaikat az olyan esetek kezelése érdekében, amikor kockázatot jelenthet, ha az európai vállalatokat Unión kívüli befektetők szerzik meg.

Az iránymutatás felhívja a tagállamok figyelmét a nem uniós közvetlen külföldi befektetések átvilágítására, különösen az olyan területeken, mint az orvosi kutatás, a biotechnológia és az infrastruktúra.

Gazdasági előrejelzések

2021. február 11-én az Európai Bizottság közzétette 2021. évi téli gazdasági előrejelzését. Az előrejelzés szerint az euróövezet gazdasága 2021-ben és 2022-ben is 3,8%-kal fog nőni. Az EU gazdasága tekintetében az előrejelzés 2021-re 3,7%-os, 2022-re pedig 3,9%-os bővülést helyez kilátásba.

Az euróövezet és az EU egészének gazdasága várhatóan a 2020. évi őszi gazdasági előrejelzésben prognosztizáltnál hamarabb eléri a válság előtti teljesítményét, főként a 2021 második felére és 2022-re beharangozott, vártnál erősebb növekedés miatt. 

A gazdasági tevékenység a 2020. harmadik negyedévi erőteljes növekedést követően a negyedik negyedévben ismét visszaesett, mert a pandémia második hulláma nyomán EU-szerte újabb korlátozó intézkedéseket vezettek be. Mivel ezek az intézkedések még mindig érvényben vannak, az EU és az euróövezet gazdasága 2021 első negyedévében várhatóan zsugorodni fog. Az oltási programok előrehaladásának és a járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatos enyhülésének köszönhetően azonban a gazdasági növekedés tavasszal várhatóan újraindul, nyáron pedig lendületbe jön.

A helyreállást a világgazdasági kilátások javulása is elő fogja segíteni. A világjárvány azonban továbbra sem egyenlő mértékben befolyásolja az egyes tagállamok gazdaságát, így előreláthatólag a helyreállítás üteme is jelentősen eltérő lesz.

Infographic of projected economic growth across the EU for 2021 and 2022

2020. őszi gazdasági előrejelzés

2020. nyári gazdasági előrejelzés

Az uniós költségvetési szabályok rugalmassága

Az Európai Bizottság a koronavírus-járványra való gyors, erőteljes és összehangolt reagálásra irányuló stratégiája keretében első alkalommal aktiválta a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő általános mentesítési rendelkezést. Így a költségvetési szabályok jelentős enyhítésének köszönhetően a tagállamok kormányai hatékonyabban támogathatják gazdaságukat.  

A Tanács jóváhagyását követően az általános mentesítési rendelkezés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai költségvetési keretrendszerre általában alkalmazandó költségvetési követelményektől eltérve olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel megfelelően kezelhető a válság. 

Az intézkedés fontos lépést jelent a Bizottság kötelezettségvállalásának teljesítése terén, miszerint a rendelkezésére álló valamennyi gazdaságpolitikai eszközt fel fogja használni ahhoz, hogy segítsen a tagállamoknak megvédeni polgáraikat és enyhíteni a világjárvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeit.

2021. március 3-án a Bizottság közleményt fogadott el, amely átfogó iránymutatást nyújt a tagállamoknak a gazdasági helyreállítást elősegítő összehangolt költségvetési politikák folytatásához az elkövetkező időszakban. A közlemény meghatározza azokat a vezérelveket, amelyek révén biztosítani lehet a költségvetési intézkedések megfelelő kialakítását és minőségét, továbbá általános útmutatást nyújt a költségvetési politikákhoz 2022-re és középtávon, kitérve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz költségvetési vonatkozásaira is. Javasolja továbbá az általános mentesítési záradék alkalmazását 2023-ig.

LetöltésPDF - 1.4 MB

 

Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank meghatározó intézkedései

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa március 18-án jelentette be új pandémiás vészhelyzeti vásárlási programját, mely a március 12-én elfogadott 120 milliárd eurón felül az év végéig további 750 milliárd eurót irányoz elő. A teljes összeg az euróövezet GDP-jének 7,3%-át teszi ki. Az ideiglenes program a monetáris unió rendkívüli helyzetét hivatott kezelni, és a válsághelyzet megszűntével hatályát veszti.

Az Európai Beruházási Bank Csoport március 16-án terjesztette elő az akár 40 milliárd euró mozgósítására irányuló tervét. A finanszírozás áthidaló kölcsönök, hiteltörlesztési moratórium, valamint a kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok likviditási és működőtőke-hiányát enyhítő más intézkedésekre fog irányulni. Az Európai Beruházási Bank Csoport – beleértve a kis- és középvállalkozások támogatására szakosodott Európai Beruházási Alapot – a tagállamok pénzügyi közvetítőivel együttműködve, és a nemzeti fejlesztési bankokkal partnerségben fog dolgozni. A javasolt finanszírozási csomag a következőkből áll:

  • meglévő programokon alapuló, azonnali felhasználásra szánt, célzott banki garanciarendszerek, akár 20 milliárd euró mozgósításával;
  • célzott banki likviditási keretek a kis- és középvállalkozásokat és a közepes piaci tőkeértékű vállalatokat támogató további működő tőke biztosítása érdekében, 10 milliárd euró összegben;
  • eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programok, melyek révén a bankok átruházhatják a kis- és középvállalkozások hitelportfóliói jelentette kockázatokat, további 10 milliárd euró összegű támogatást mozgósítva.

Dokumentumok

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020