Elsősorban az uniós polgárok egészségét tartjuk szem előtt. A koronavírus-járvány okozta válság ugyanakkor hatalmas megrázkódtatást jelent az európai és a globális gazdaságnak. A tagállamok már számos olyan költségvetési, likviditási és szakpolitikai intézkedést hoztak, amelyek célja az, hogy növeljék egészségügyi rendszereik kapacitását, és segítséget nyújtsanak a válság által különösen súlyosan érintett magánszemélyeknek és gazdasági ágazatoknak.

az EU gazdasági válaszintézkedései a koronavírusra

A vállalkozások támogatása és a munkahelyek megőrzése

A koronavírus-járvány okozta válság kihívás elé állítja az európai gazdaságot, és a polgárok megélhetésére is hatással van. A jelenlegi egészségügyi válsághelyzet alatt alapvető jelentőségű, hogy ne kizárólag kritikus gazdasági ágazatainkat védjük, hanem eszközeinket, technológiáinkat, infrastruktúránkat is, de legfőképp munkavállalóinkat és munkahelyeinket óvjuk.

 

 

A kis- és középvállalkozások védelme

A koronavírus okozta válság gazdasági hatása iparáganként és vállalatonként változó és több tényezőtől függ – például attól, hogy tudnak-e az érintett ágazatok vagy cégek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez az ellátási láncokban keletkezett zavarok esetén, léteznek-e készletek, illetve mennyire építenek a vállalkozások a „just-in-time” („jól időzített”) termelési folyamatokra.

Az Európai Bizottság szoros kapcsolatban áll a tagállami hatóságokkal, ágazati képviselőkkel és más érdekelt felekkel, hogy nyomon kövesse és értékelje a válság európai iparágakra és kereskedelemre gyakorolt hatásait. 

 

 

A gazdaság támogatását célzó kezdeményezések

 

Az uniós turizmus újraindításának támogatása

Az idegenforgalom súlyosan megsínylette a koronavírus-járvány miatt elrendelt lakóhelyelhagyási és utazási korlátozásokat. Az ágazat újjáélesztése érdekében a Bizottság 2020. május 13-án javaslatot tett egy sor olyan intézkedésre, amelyek lehetővé tennék az idegenforgalmi szolgáltatások és létesítmények fokozatos és összehangolt újbóli beindítását, valamint a turisztikai vállalkozások célzott támogatását. Idetartoznak például a következők:

Pénzügyi segítség az idegenforgalmi cégeknek, különösen a kisvállalkozásoknak

  • Az állami támogatási szabályok biztosította rugalmasság révén a tagállamok különböző intézkedésekkel, pl. utalványokra nyújtott állami garanciával és egyéb likviditásnövelő programokkal segíthetik az ágazat szereplőit, és biztosíthatják a koronavírus-válsággal összefüggő visszatérítési igények kielégítését.
  • Uniós finanszírozás: Az EU a tagállamokkal megosztott irányításban továbbra is azonnali likviditási támogatást biztosít a válság által érintett vállalkozásoknak a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésen keresztül. A Bizottság és az Európai Beruházási Alap emellett 8 milliárd euró összegű finanszírozást szabadított fel 100 000 nehéz helyzetbe került kisvállalkozás számára.

Kérdések és válaszok: Idegenforgalmi és közlekedési intézkedéscsomag

Az alapvető élelmiszer-ellátás biztosítása

 

A kritikus jelentőségű európai eszközök és technológiák védelme

A Bizottság 2020. március 26-án iránymutatást adott ki a tagállamoknak a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan. Az iránymutatás arra ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a külföldi befektetések átvilágítására szolgáló mechanizmusaikat az olyan esetek kezelése érdekében, amikor kockázatot jelenthet, ha az európai vállalatokat Unión kívüli befektetők szerzik meg.

Az iránymutatás felhívja a tagállamok figyelmét a nem uniós közvetlen külföldi befektetések átvilágítására, különösen az olyan területeken, mint az orvosi kutatás, a biotechnológia és az infrastruktúra.

Gazdasági előrejelzések

2021. július 7-én az Európai Bizottság közzétette 2021. évi nyári gazdasági előrejelzését. Az előrejelzések szerint az európai gazdaságban a vártnál valamivel gyorsabb lesz a fellendülés, mivel az első negyedévben várakozásokon felül alakult a gazdasági tevékenység, és a javuló egészségügyi helyzetnek köszönhetően a második negyedévben a vártnál gyorsabban enyhültek a világjárvány megfékezésére hivatott korlátozások.

A 2021. nyári időközi gazdasági előrejelzés szerint az EU és az euróövezet gazdasága idén 4,8%-kal, 2022-ben pedig 4,5%-kal fog bővülni. A 2021. évi növekedési ráta az EU-ban és az euróövezetben jelentősen nagyobb (+0,6 százalékpont, illetve +0,5 százalékpont), 2022-ben pedig mindkét területen kissé nagyobb (+0,1 százalékpont) a tavaszi előrejelzésben közzétett értéknél. Az előrejelzések szerint 2021 utolsó negyedévében a reál-GDP mind az EU-ban, mind az euróövezetben újra eléri a válság előtti szintet. Az euróövezet esetében ez negyedévvel előbb következik be, mint ahogy a tavaszi előrejelzés szerint várható lett volna.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előreláthatólag jelentős mértékben hozzájárul majd a növekedéshez. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által létrehozott teljes vagyon az előrejelzés távlatában az EU 2019. évi reál-GDP-jének 1,2%-a körül valószínűsíthető.

növekedési térkép

A 2021. tavaszi gazdasági előrejelzés

2021. téli gazdasági előrejelzés

2020. őszi gazdasági előrejelzés

2020. nyári gazdasági előrejelzés

Az uniós költségvetési szabályok rugalmassága

Az Európai Bizottság a koronavírus-járványra való gyors, erőteljes, kellő időben történő és összehangolt reagálásra irányuló stratégiája keretében első alkalommal aktiválta a Stabilitási és Növekedési Paktumban szereplő általános mentesítési rendelkezést. Így a költségvetési szabályok jelentős enyhítésének köszönhetően a tagállamok kormányai hatékonyabban támogathatják gazdaságukat.  

A Tanács jóváhagyását követően az általános mentesítési rendelkezés lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az európai költségvetési keretrendszerre általában alkalmazandó költségvetési követelményektől eltérve olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel megfelelően kezelhető a válság. 

Az intézkedés fontos lépést jelent a Bizottság kötelezettségvállalásának teljesítése terén, miszerint a rendelkezésére álló valamennyi gazdaságpolitikai eszközt fel fogja használni ahhoz, hogy segítsen a tagállamoknak megvédeni polgáraikat és enyhíteni a világjárvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeit.

Az Európai Bizottság 2021. március 3-án közleményt fogadott el, amely átfogó iránymutatást nyújt a tagállamoknak az elkövetkező időszak költségvetési politikájának folytatásához. A közlemény iránymutatást ad a tagállamok összehangolt költségvetési politikáihoz, amelyek elengedhetetlenek a gazdaság helyreállításának támogatásához. A közlemény meghatározza azokat a vezérelveket, amelyek révén biztosítani lehet a költségvetési intézkedések megfelelő kialakítását és minőségét, továbbá általános útmutatást nyújt a költségvetési politikákhoz 2022-re és középtávon, kitérve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz költségvetési vonatkozásaira is. Javasolja továbbá az általános mentesítési záradék alkalmazását 2023-ig.

LetöltésPDF - 1.4 MB

 

Az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási Bank meghatározó intézkedései

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa március 18-án jelentette be új pandémiás vészhelyzeti vásárlási programját, mely a március 12-én elfogadott 120 milliárd eurón felül az év végéig további 750 milliárd eurót irányoz elő. A teljes összeg az euróövezet GDP-jének 7,3%-át teszi ki. Az ideiglenes program a monetáris unió rendkívüli helyzetét hivatott kezelni, és a válsághelyzet megszűntével hatályát veszti.

Az Európai Beruházási Bank Csoport március 16-án terjesztette elő az akár 40 milliárd euró mozgósítására irányuló tervét. A finanszírozás áthidaló kölcsönök, hiteltörlesztési moratórium, valamint a kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok likviditási és működőtőke-hiányát enyhítő más intézkedésekre fog irányulni. Az Európai Beruházási Bank Csoport – beleértve a kis- és középvállalkozások támogatására szakosodott Európai Beruházási Alapot – a tagállamok pénzügyi közvetítőivel együttműködve, és a nemzeti fejlesztési bankokkal partnerségben fog dolgozni. A javasolt finanszírozási csomag a következőkből áll:

  • meglévő programokon alapuló, azonnali felhasználásra szánt, célzott banki garanciarendszerek, akár 20 milliárd euró mozgósításával;
  • célzott banki likviditási keretek a kis- és középvállalkozásokat és a közepes piaci tőkeértékű vállalatokat támogató további működő tőke biztosítása érdekében, 10 milliárd euró összegben;
  • eszközfedezetű értékpapír-vásárlási programok, melyek révén a bankok átruházhatják a kis- és középvállalkozások hitelportfóliói jelentette kockázatokat, további 10 milliárd euró összegű támogatást mozgósítva.

Dokumentumok

COVID-19 - Economic package, 2 April 2020