Acțiuni legate de ajutoarele de stat

Pentru a atenua și mai mult șocurile economice și pentru a salva întreprinderile, Comisia Europeană aplică acum norme privind ajutoarele de stat mai flexibile ca niciodată, permițându-le statelor membre să ofere sprijin direct întreprinderilor grav afectate și întreprinderilor mici, care riscă să se închidă dacă nu primesc ajutor. Cadrul temporar privind măsurile de ajutor de stat, adoptat la 19 martie, prevede cinci tipuri de ajutoare:

  1. granturi directe (sau avantaje fiscale)
  2. garanții subvenționate de stat pentru împrumuturile bancare
  3. împrumuturi publice și private cu rate subvenționate ale dobânzii
  4. valorificarea capacităților de creditare ale băncilor și utilizarea acestora pentru a sprijini întreprinderile, mai ales pe cele mici și mijlocii – un astfel de ajutor este clar un ajutor direct acordat clienților băncilor, nu băncilor
  5. flexibilitate suplimentară care să îi permită statului să furnizeze asigurarea creditelor la export pe termen scurt, atunci când este necesar

Măsurile urmăresc ca întreprinderile să aibă posibilitatea de a-și continua activitatea sau de a o îngheța temporar, fără a-și pierde perspectivele de creștere pe termen lung.

Pe 14 decembrie, Comisia a constatat că înființarea unui fond paneuropean de garantare în valoare de 25 de miliarde EUR, gestionat de Banca Europeană de Investiții și menit să sprijine întreprinderile afectate de pandemia de COVID-19, respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Se preconizează că Fondul va mobiliza o finanțare suplimentară de până la 200 de miliarde EUR pentru a sprijini în principal întreprinderile mici și mijlocii afectate de pandemie în cele 21 de state membre participante.

Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de COVID-19, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. Acesta a fost modificat ulterior la 8 mai pentru a permite recapitalizarea și măsurile privind datoria subordonată, iar la 29 iunie 2020 pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici și startup-urile și pentru a stimula investițiile private. La 13 octombrie 2020, Comisia a adoptat o a patra modificare pentru a prelungi cadrul temporar și pentru a permite acordarea de ajutoare care să acopere o parte din costurile fixe neacoperite ale întreprinderilor afectate de criză.

Cadrul nu înlocuiește, ci completează alte numeroase posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat. Acestea sunt prezentate în Comunicarea din 13 martie 2020 privind un răspuns economic coordonat la epidemia cauzată de coronavirus.

Pe 28 ianuarie 2021, Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 decembrie 2021 cadrul temporar privind măsurile de ajutor de stat adoptat în martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Comisia a decis, de asemenea, să extindă sfera de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite pentru anumite măsuri de sprijin și prin autorizarea, până la sfârșitul anului 2022, a convertirii anumitor instrumente rambursabile în granturi directe. Astfel, statele membre pot utiliza pe deplin flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat pentru a-și sprijini economiile, limitând în același timp denaturarea concurenței.

Pe 11 februarie 2021, Comisia a publicat un model orientativ suplimentar privind ajutoarele de stat care să asiste statele membre în elaborarea unor planuri naționale de redresare și reziliență care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat în ceea ce privește sprijinirea digitalizării canalelor mass-media de știri. Modelul vine în completarea celor unsprezece modele orientative privind ajutoarele de stat publicate în decembrie 2020. În cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, fiecare plan național trebuie să aloce cel puțin 20 % din cheltuieli pentru a sprijini tranziția digitală, astfel încât să sporească viabilitatea canalelor digitale de știri și să sprijine dezvoltarea lor pe termen lung.

Pe măsură ce Europa trece din etapa de gestionare a crizei în etapa de redresare economică, controlul ajutoarelor de stat va însoți și va facilita punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. În acest context, Comisia:

  • va colabora cu statele membre pentru a asigura compatibilitatea cu normele privind ajutoarele de stat a proiectelor de investiții sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. Într-adevăr, anumite investiții în infrastructură și sprijinul direct acordat cetățenilor nu intră în domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat și multe măsuri nu trebuie notificate, deoarece intră sub incidența exceptărilor pe categorii;
  • va oferi orientări statelor membre în ceea ce privește proiectele de investiții emblematice, inclusiv prin furnizarea de modele și
  • va urmări revizuirea principalelor norme în materie de ajutoare de stat până la sfârșitul anului 2021 pentru a ține seama de tranziția verde și de cea digitală.

Comisia aprobă cazuri de ajutor de stat 7 zile din 7, prin proceduri urgente. Veți găsi detalii pe paginile de internet ale Comisiei dedicate ajutoarelor de stat: Ajutoarele de stat în contextul pandemiei provocate de coronavirus.

Sprijinirea pieței publice a creditelor la export pe termen scurt

Deoarece întreprinderile se confruntă cu o lipsă acută de lichidități, iar condițiile lor comerciale sunt din ce în ce mai expuse la riscuri financiare, asiguratorii privați se retrag de pe piața creditelor la export pe termen scurt. Prin urmare, riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile către toate țările din lume, inclusiv către toate statele membre, nu mai pot fi acoperite suficient. De aceea, Comisia Europeană a decis, pe 27 martie 2020, să elimine temporar toate țările de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată, prevăzută în Comunicarea privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt. Această măsură va extinde disponibilitatea asigurărilor oferite de asiguratori de stat pentru creditele la export pe termen scurt. Modificarea extinde și mai mult flexibilitatea introdusă de cadrul temporar al Comisiei privind ajutoarele de stat, oferind posibilitatea ca asiguratorii de stat să asigure credite la export pe termen scurt.

Pe 13 octombrie 2020, Comisia a decis să prelungească până pe 30 iunie 2021 eliminarea temporară a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată, prevăzută în Comunicarea privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

State membre

Selectați o țară pentru a consulta cele mai recente informații cu privire la aceste măsuri.

Austrian flag

 

Austria

Belgian flag

 

Belgium

Bulgarian flag

 

Bulgaria

cyprus

 

Cyprus

Czech flag

 

Czechia

Croatian flag

 

Croatia

Danish flag

 

Denmark

Estonian flag

 

Estonia

flag of Finland

 

Finland

French flag

 

France

Germany

 

Germany

Greek file

 

Greece

hungary

 

Hungary

Irish flag

 

Ireland

Italian flag

 

Italy

latvia

 

Latvia

Lithuanian flag

 

Lithuania

Luxembourg flag

 

Luxembourg

malta

 

Malta

Dutch flag

 

The Netherlands

Polish flag

 

Poland

Portuguese flag

 

Portugal

Romanian flag

 

România

slovakia

 

Slovakia

slovenia

 

Slovenia

Spanish flag

 

Spain

sweden

 

Sweden

Regatul Unit (până la 31 decembrie 2020)

UK flag

United Kingdom