man holding a leaflet

21 декември 2020 г. — Европейската комисия разрешава първата безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

Комисията предостави разрешение за търговия при определени условия за безопасната и ефективна ваксина срещу COVID-19, разработена от BioNTech и Pfizer. Разрешението е резултат от положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността, ефективността и качеството на ваксината от страна на Европейската агенция по лекарствата. Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Днес добавяме важен етап към европейския успех. Одобрихме първата безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19. Скоро ще има и още ваксини. Дозите от одобрената днес ваксина ще бъдат достъпни едновременно за всички страни от ЕС при едни и същи условия. Предстоящите европейски дни на ваксинацията също ще отбележат важен момент на единство. Това е добър начин да завършим тази трудна година и да поставим начало на нов етап по отношение на пандемията. Всички ние сме заедно в това.“

vaccine

17 декември 2020 г. — Председателят Фон дер Лайен обявява eвропейски дни на ваксинацията на 27, 28 и 29 декември

В случай на успешно и ефективно разрешаване на ваксина от Европейската агенция по лекарствата, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ваксинацията срещу коронавирусa ще започне на 27, 28 и 29 декември в целия ЕС. „За да сложим край на пандемията, трябва да се ваксинират до 70 % от населението. Това е огромно начинание. Затова нека започнем бързо с ваксинацията заедно, всички 27 държави“, каза тя.

woman in front of EU commission building looking at her smartphone

14 декември 2020 г. — Комисията стартира мобилното приложение Re-open EU с редовно актуализирана информация за свързаните с коронавируса мерки в областта на здравето, безопасността и пътуванията в цяла Европа

Комисията стартира безплатното мобилно приложение Re-open EU с изчерпателна и актуална информация относно мерките в областта на здравето, безопасността и пътуванията във всички държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Информацията е достъпна на всички 24 официални езика на ЕС, като се използват данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и държавите членки. Приложението е налично за изтегляне за Android и iOS.

European democracy action plan

3 декември 2020 г. — План за действие за европейската демокрация: укрепване на демокрациите в ЕС

Пандемията от коронавирус подчерта предизвикателствата пред демокрациите в ЕС. Европейската комисия представя своя План за действие за европейската демокрация, целящ овластяване на гражданите и изграждане на по-устойчиви демокрации в ЕС. С този план за действие Комисията се стреми да защити свободните и честни избори, да укрепи свободата на медиите и медийния плурализъм, както и да противодейства на дезинформацията и чуждестранната намеса.

Mask and EU flag

2 декември 2020 г. — Комисията представя стратегия „Как да се предпазим от COVID-19 през зимата“

Комисията прие стратегия за устойчиво управление на пандемията през предстоящите зимни месеци, когато рискът от предаване на вируса може да се увеличи поради събиранията на закрито.

В стратегията се препоръчва да продължим да бъдем бдителни и предпазливи през зимния период и през 2021 г., когато ще разполагаме с безопасни и ефективни ваксини.

Координираният подход на равнище ЕС е от ключово значение за избягване на нова вълна на пандемията и при всяко облекчаване на мерките следва да се отчита развитието на епидемичната обстановка.

SURE

1 декември 2020 г. — Европейската комисия отпуска 8,5 млрд. евро по линия на SURE на пет държави членки, за да подпомогне запазването на работните места

Комисията отпусна 8,5 млрд. евро на пет държави от ЕС в третия транш от финансовата подкрепа за държавите членки по линия на инструмента SURE. В подкрепа на националните схеми за работа с намалено работно време Белгия получи 2 млрд. евро, Унгария — 200 млн. евро, Португалия — 3 млрд. евро, Румъния — 3 млрд. евро, а Словакия — 300 млн. евро. С отпуснатите днес средства между края на октомври и края на ноември 15 държави членки са получили общо около 40 млрд. евро по линия на инструмента SURE на ЕС.

Pharma strategy

25 ноември 2020 г. — Фармацевтична стратегия за Европа: достъп до безопасни лекарства на приемливи цени за всички

Комисията прие фармацевтична стратегия за Европа, за да се осигури достъп за всички до иновативни и ценово достъпни лекарства, като същевременно се подкрепят конкурентоспособността, новаторството и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС. Стратегията ще позволи на Европа да задоволява своите фармацевтични нужди чрез стабилни вериги на доставки и ще спомогне за създаването на ориентирана към бъдещето и устойчива на кризи фармацевтична система на ЕС. Въпреки че стратегията е много повече от инструмент за реакция при кризи, в нея са използвани поуките от първоначалния отговор на пандемията от COVID-19 и тя ще допринесе за подобряване на готовността и издръжливостта на фармацевтичния сектор в ЕС. Стратегията е основен елемент на Европейския здравен съюз.

Rapid tests

18 ноември 2020 г. — Европейската комисия засилва действията за тестване с препоръка относно бързите антигенни тестове и подкрепа за увеличаване на капацитета за тестване

Комисията прие препоръка относно използването на бързи антигенни тестове за диагностициране на COVID-19 с цел да се гарантира свободното движение на хора и безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. Препоръката съдържа насоки как да се избират бързите антигенни тестове, в кои случаи са подходящи и кой следва да ги извършва, както и призив за валидиране и взаимно признаване на тестовете и резултатите от тях. Тази препоръка следва препоръката на Комисията от 28 октомври за осигуряване на общ подход и по-ефективни стратегии за тестване в целия ЕС.

workers at a pc

17 ноември 2020 г. — Европейската комисия отпуска 14 млрд. евро по линия на SURE на девет държави членки, за да подпомогне запазването на работните места

Комисията отпусна 14 млрд. евро на девет държави от ЕС във втория транш от финансовата подкрепа за държавите членки по линия на инструмента SURE. В подкрепа на националните схеми за работа с намалено работно време Хърватия получи 510 млн. евро, Кипър — 250 млн. евро, Гърция — 2 млрд. евро, Италия — допълнителни 6,5 млрд. евро, Латвия — 120 млн. евро, Литва — 300 млн. евро, Малта — 120 млн. евро, Словения — 200 млн. евро, а Испания — допълнителни 4 млрд. евро. В края на октомври Италия, Испания и Полша получиха общо 17 млрд. евро по линия на инструмента на ЕС SURE също за подпомагане на поддържането на схемите за работа с намалено работно време.

European Health Union

11 ноември 2020 г. — Европейската комисия предприема първите стъпки към изграждането на Европейски здравен съюз

Комисията представя набор от предложения за укрепване на рамката на ЕС за здравна сигурност и за засилване на ролята на ключови агенции на ЕС по отношение на готовността и реакцията при кризи. За по-активната борба с пандемията от коронавирус и с бъдещи извънредни здравни ситуации е необходима засилена координация на равнище ЕС. Извличайки поуки от настоящата криза, чрез представените днес предложения ще се гарантира по-добрата готовност и реакция по време на настоящата и евентуални бъдещи здравни кризи. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Днес започваме да изграждаме Европейски здравен съюз, за да можем при криза да защитим гражданите с висококачествени грижи и да осигурим на Съюза и на неговите държави членки възможности да предотвратяват и управляват извънредните здравни ситуации, които засягат цяла Европа.“

NextGenerationEU

10 ноември 2020 г. — Европейската комисия приветства споразумението за дългосрочния бюджет на ЕС и инструмента NextGenerationEU на стойност 1,8 трилиона евро за подпомагане на изграждането на по-екологосъобразна, по-цифрова и по-устойчива Европа

Европейският парламент и държавите от ЕС в рамките на Съвета постигнаха споразумение относно дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU. След като бъде приет, пакетът на обща стойност от 1,8 трилиона евро ще помогне на Европа да се възстанови и да изгради по-устойчиво бъдеще. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Нашият план за възстановяване ще ни помогне да превърнем предизвикателството на пандемията във възможност за възстановяване, ръководено от екологичния и цифровия преход“.

European Economic Forecast figures

5 ноември 2020 г. — Есенна икономическа прогноза за 2020 г.

Икономическите последици от пандемията се различават значително в рамките на ЕС. Според икономическата прогноза от есента на 2020 г. икономиката на еврозоната ще се свие със 7,8 % през 2020 г., преди да отбележи ръст от 4,2 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. Прогнозните данни показват също, че икономиката на ЕС ще се свие със 7,4 % през 2020 г., преди да се възстанови с ръст от 4,1 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. Очаква се безработицата в еврозоната да се увеличи от 7,5 % през 2019 г. на 8,3 % през 2020 г. и 9,4 % през 2021 г., преди да намалее до 8,9 % през 2022 г.

 

woman holding a phone

28 октомври — Справяне с новата вълна на коронавирусната пандемия: Европейската комисия определя нови действия за засилване на мерките за готовност и реагиране в целия ЕС

Комисията определи конкретни действия в Съобщение относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19, за да помогне за ограничаване на разпространението на коронавируса, за спасяване на човешки живот и за изграждане на по-голяма устойчивост в няколко области в държавите от ЕС. Мерките включват свързване на националните приложения за проследяване на контактите, разширяване на обхвата на освобождаването от ограниченията за пътуване, по-широкомащабно тестване, осигуряване на доставки на ваксини и др. Това предшества дискусиите на европейските лидери на 29 октомври относно координацията във връзка с COVID-19, във връзка с която бе отправен призив по време на Европейският съвет на 15 октомври.

 

First disbursements under SURE financial support

27 октомври 2020 г. — Комисията превежда на Италия, Испания и Полша първите траншове в размер на 17 млрд. евро по инструмента SURE

Комисията отпусна общо 17 млрд. евро на Италия (10 млрд. евро), Испания (6 млрд. евро) и Полша (1 млрд. евро) като първи транш от финансовата подкрепа за държавите членки в рамките на SURE. Средствата са предназначени за подпомагане на държавите членки да се справят с увеличенията на публичните разходи за запазване на работните места, по-специално за работниците на намалено работно време и самостоятелно заетите лица. Очаква се Италия да получи общо 27,4 млрд. евро, Испания — 21,3 млрд. евро и Полша — 11,2 млрд. евро.

 

man looking at smartphone in EU

19 октомври — Стартира порталът на ЕС за оперативна съвместимост, първите приложения за проследяване на контактите и предупреждаване вече са свързани със системата

По искане на държавите от ЕС Комисията създаде общоевропейска система, даваща възможност приложенията за проследяване на контактите във връзка с коронавируса да „общуват помежду си“. Системата започва да функционира от днес, като няколко национални приложения вече са свързани чрез тази услуга: германското Corona-Warn-App, ирландското COVID tracker и италианското immuni. Общо тези приложения са изтеглени от около 30 милиона души, което съответства на две трети от всички изтеглени приложения в ЕС. Втора група приложения ще бъде свързана следващата седмица. Очаква се тя да включва чешкото eRouška, датското smitte stop, латвийското Apturi COVID и испанското Radar Covid, а през ноември ще бъдат свързани още приложения.

A scientist working at a screen

15 октомври 2020 г. — Стратегия на ЕС за ваксините: готовност за стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксини срещу COVID-19

Комисията публикува съобщение относно готовността за стратегии за ваксиниране и внедряване на ваксини срещу COVID-19 За да може една безопасна и ефикасна ваксина успешно да достигне до хората, които се нуждаят от нея, държавите членки трябва да започнат подготовка за внедряването, да увеличат усилията си за комуникация и да определят приоритетните групи, които първи ще бъдат ваксинирани. Не се знае коя потенциална ваксина, ако има такава, ще завърши успешно процеса на разработване и разрешаване, т.е. ще отговаря на критериите за ефикасност и безопасност, за да бъде пусната на пазара в ЕС. Европа се нуждае от широк набор от потенциални ваксини, при които се използват различни технологични подходи, за да се увеличат максимално шансовете за бързо разработване, производство и внедряване на ваксина за всички европейци.

two people with luggage at the train station

13 октомври 2020 г. — Споразумение за координиран подход към мерките за ограничаване на свободното движение в ЕС в условията на COVID-19

Държавите от ЕС постигнаха съгласие за координиран подход към ограниченията за пътуване, свързани с пандемията от COVID-19. Това включва класификация на регионите (зелени, оранжеви, червени и сиви) въз основа на местната епидемична обстановка. В приетата препоръка държавите членки също така се приканват да предоставят навременна информация на пътниците. Държавите членки се споразумяха да не се налагат ограничения, като карантина или тестване, на пътниците, пристигащи от „зелени“ региони. Информацията следва да се публикува и на уебсайта Re-open EU.
Повече информация

13 Billion figure icon for CRII

12 октомври 2020 г. — Първи резултати от изпълнението на инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса

Комисията публикува първите предварителни резултати от инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса — ЕС мобилизира над 13 млрд. евро за борба с пандемията от коронавирус. 4,1 млрд. евро от средствата бяха използвани за подпомагане на здравните системи, а 8,4 млрд. евро — на малките и средните предприятия. 1,4 млрд. евро бяха отпуснати чрез Европейския социален фонд с цел запазване на работни места. С цел гарантиране на максимална прозрачност и отчетност Комисията стартира специална уебстраница на платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването, за да покаже как политиката на сближаване на ЕС подпомага държавите членки за преодоляване на кризата с коронавируса.

COVID-19

8 октомври 2020 г. — Европейската комисия одобрява трети договор за потенциални ваксини срещу COVID-19 и подписва споразумение за Remdesivir

На 7 октомври Европейската комисия одобри трети договор с фармацевтично дружество, Janssen Pharmaceutica NV, за дози ваксина за 200 милиона души. Държавите от ЕС също така ще имат възможност да закупят ваксини за още 200 милиона души. Потенциалната ваксина вече е във фаза III на клинични изпитвания. Комисията също така подписа договор с Gilead за доставката на Remdesivir в количество за до 500 000 курса на лечение. На този етап Remdesivir е единственото лекарство с разрешение за търговия при определени условия в ЕС, което се използва за лечението на нуждаещи се от кислород пациенти с COVID-19. В договора участват 36 страни по споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, включително всички държави от ЕС и ЕИП, Обединеното кралство и шест страни кандидатки.

stock numbers

7 октомври 2020 г. — Европейската комисия ще емитира облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 млрд. евро под формата на социални облигации

 

Комисията обяви, че ще емитира социални облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 млрд. евро и че е приела подложена на независима оценка рамка за социални облигации. Инвеститорите могат да са сигурни, че мобилизираните средства ще бъдат използвани за една наистина социална цел и ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, свързани с националните схеми за работа с намалено работно време и други подобни мерки в отговор на пандемията. Комисията също така представи предложение да се предоставят 504 млн. евро на Унгария по линия на SURE. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Не само инвестираме милиарди евро, за да запазим работни места в Европа и за да намалим социалното въздействие на пандемията от коронавирус, но го правим също, като емитираме социални облигации. Това ще даде възможност на инвеститорите да допринесат за нашите усилия. Почти 100 милиарда евро ще помогнат на хората да запазят работата си в нашите държави членки“.

Rule of law report

30 септември 2020 г. — Комисията представя първия по рода си доклад относно върховенството на закона: извънредните мерки във връзка с коронавируса трябва да са съобразени с основните принципи и ценности на ЕС

 

Комисията представи първия си доклад относно върховенството на закона в целия ЕС — нов превантивен инструмент в основата на новия европейски механизъм за върховенство на закона. Докладът, изготвен в тесен диалог с всички 27 държави членки и със заинтересовани страни, обхваща четири основни стълба на върховенството на закона в ЕС: националното правосъдие, борбата с корупцията, свободата на медиите и основните принципи на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите. В него се подчертават положителните и отрицателните тенденции във всички държави от Съюза. Разглеждат се и въпроси, произтичащи от въведените в редица държави членки извънредни мерки във връзка с коронавируса, които Комисията ще продължи да наблюдава. В доклада също така се подчертава, че промяната или преустановяването на обичайните национални механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване на властите може да породи сериозни предизвикателства за върховенството на закона, както и че реакцията на кризата трябва да е съобразена с основните европейски ценности и принципи, определени в Договорите за ЕС. Въз основа на това Комисията ще започне диалог по въпросите на върховенството на закона с Европейския парламент и Съвета, както и с националните парламенти, националните органи и заинтересованите страни с цел взаимна подкрепа между участниците и проучване на възможностите за провеждане на реформи.

Stella Kyriakides ECDC meeting

24 септември 2020 г. — В новата оценка на риска на ECDC се призовава за по-строги мерки поради увеличаващия се брой заразени

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) актуализира своята бърза оценка на риска във връзка с развитието на епидемиологичната обстановка и констатира, че нивата на заразяване в ЕС и Обединеното кралство се е увеличил. Това поражда по-висок риск за определени групи от населението и за здравните работници. Освен това ECDC публикува нови насоки за нефармацевтичните интервенции, а Комисията публикува въпроси и отговори относно стратегията на ЕС за ваксините.

An employee is controlling a machine in a factory

22 септември 2020 г. — Комисията приветства завършването на системата за гаранции по инструмента SURE на стойност 100 млрд. евро

Комисията приветства активирането на SURE — инструмента за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства, в рамките на който ще бъде предоставена финансова помощ в размер до 100 млрд. евро за подпомагане на защитата на работниците и работните места, засегнати от пандемията от коронавирус. Това е следствие от приключването на националните процедури за одобрение и подписването от страна на всички държави членки на споразуменията за гаранции с Комисията на обща стойност 25 млрд. евро. Комисията вече представи на Съвета предложения за решения за предоставянето на финансова подкрепа в размер на 87,3 млрд. евро на 16 държави членки в рамките на инструмента SURE. След като Съветът приеме тези предложения, финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на държавите членки.

Next Generation EU

17 септември 2020 г. — В своята годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. Комисията представя следващите стъпки по Механизма за възстановяване и устойчивост, чийто бюджет е 672,5 милиарда евро

В стратегията за устойчив растеж за 2021 г. Европейската комисия определи насоки за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Новата програма за растеж спомага за реализирането на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване. Механизмът, управляван от работна група, е в основата на NextGenerationEU и ще помогне на ЕС да стане по-силен и по-устойчив. Четирите измерения — устойчивостта на околната среда, производителността, справедливостта и макроикономическата стабилност — са водещите принципи в основата на плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост и на техните национални реформи и инвестиции. За да се възползват от механизма за възстановяване и устойчивост, от 15 октомври 2020 г. нататък държавите членки следва да представят своите проектопланове за национални програми за инвестиции и реформи.

Two scientists working in a lab

10 септември 2020 г. — Европейската комисия и Световната здравна организация ще работят за подобряване на лечението на коронавирус в рамките на глобално сътрудничество

Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус откриха и ръководиха заедно първото заседание на Съвета на високо равнище за подпомагане, чиято цел е да се ускори разработването и използването на ваксини, тестове и лечения за COVID-19. Съветът на високо равнище за подпомагане стъпва върху постигнатото до момента чрез инициативата ACT-A: проследяване на над 200 потенциални ваксини, 1700 клинични изпитвания и 80 диагностични метода. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Днес започна работа Съветът за подпомагане, което ни доближава до нашата всеобща цел: да осигурим повсеместен достъп до ваксини, тестове и лечение на всички нуждаещи се. ЕС ще впрегне всичката си притегателна сила в услуга на нестихващите общи усилия за справяне с пандемията“.

vaccines

9 септември 2020 г. — Комисията разширява портфейла от ваксини след разговори с BioNTech-Pfizer

Комисията приключи проучвателните разговори с шести производител за евентуално закупуване на ваксина срещу COVID-19. Очаква се, когато се докаже, че ваксината е безопасна и ефективна срещу COVID-19, Комисията да закупи 200 милиона дози от името на всички държави членки, а по-късно още 100 милиона дози. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Радвам се да обявя, че приключихме разговорите с BioNTech-Pfizer за първоначално закупуване на 200 милиона дози от бъдещите ваксини срещу коронавируса. Това е шестото фармацевтично дружество, с което в рекордно кратък срок успяхме да проведем разговори или да подпишем споразумение за евентуални ваксини. Шансовете ни за разработване и пускане на безопасна и ефективна ваксина са по-големи от всякога — както за европейците у дома, така и за хората в останалата част от света. За да се справим с коронавируса на едно място, трябва да се справим с него навсякъде“.

traveler at the train station

4 септември 2020 г. — Комисията предлага да се хармонизират националните мерки, засягащи свободното движение в ЕС

Комисията прие предложение за препоръка на Съвета за подобряване на координацията и комуникацията относно мерките, които ограничават свободното движение поради пандемията от коронавирус. Предложението на Комисията съдържа три основни точки: общи критерии за вземане на решение дали да се въведат ограничения за пътуване; представяне на критериите върху карта с одобрено съвместно цветово кодиране; общ подход за мерките, прилагани по отношение на пътниците от райони с висок риск. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Свободата да се пътува през границите в Европа е една от най-осезаемите ползи за хората в Европейския съюз. С тези мерки ще се осигури по-голяма стабилност, предвидимост и яснота за европейците.“

 

Повече акценти