series of test tubes in a drawer

31 augustus 2020 – Wereldwijde coronarespons: Commissie sluit zich aan bij COVID-19 Vaccine Global Access Facility

Om de ontwikkeling en productie van vaccins tegen COVID-19 te versnellen, sluit de Commissie zich aan bij de COVID-19 Vaccine Global Access Facility. Deze "COVAX Facility" wordt gezamenlijk geleid door Gavi, the Vaccine Alliance, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en de WHO. Commissievoorzitter Von der Leyen: "Er is al bijna 16 miljard euro aan garanties toegezegd en de meest getalenteerde onderzoekers en organisaties bundelen hun krachten om vaccins, tests en behandelingen te leveren voor iedereen wereldwijd. Vandaag kondigt de Commissie aan dat ze 400 miljoen euro aan de COVAX Facility zal bijdragen om deze samenwerking te ondersteunen."

Commissioner Kyriakides signing the first contract with the company AstraZeneca

27 augustus 2020 – Europese Commissie ondertekent eerste akkoord met AstraZeneca

Het eerste contract waarover de Europese Commissie namens de EU-lidstaten heeft onderhandeld met een farmaceutisch bedrijf, is in werking getreden na de formele ondertekening door AstraZeneca en de Commissie. Voorzitter Von der Leyen: "De Commissie is non-stop bezig om te zorgen dat de EU-burgers zo snel mogelijk een veilig en doeltreffend vaccin tegen COVID-19 hebben. In dat verband is de ondertekening van het contract met AstraZeneca een belangrijke stap voorwaarts. Ik ben blij dat onze portefeuille met potentiële vaccins wordt uitgebreid dankzij de contracten met andere farmaceutische bedrijven en door afspraken met internationale partners voor een universele en eerlijke toegang tot vaccinatie."

Two men in a workshop

25 augustus 2020 – Europese Commissie wil 16 EU-landen in het kader van SURE 87,3 miljard euro aan financiële steun geven

Op 24 en 25 augustus heeft de Commissie de Raad voorgesteld om in het kader van SURE 87,3 miljard euro aan financiële steun te geven aan 16 lidstaten. Het gaat om België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan kunnen deze landen steun krijgen in de vorm van EU-leningen tegen gunstige voorwaarden. Daarmee kunnen zij nieuwe of ruimere regelingen voor tijdelijke werkloosheid of arbeidstijdverkorting helpen bekostigen. Voorzitter Von der Leyen rechtvaardigt de steunt als volgt: "We moeten alles doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat mensen hun baan of inkomen kwijtraken. Vandaag zetten we wat dit betreft een belangrijke stap.”

researcher in a laboratory

20 augustus 2020 – Europese Commissie voert nieuwe gesprekken met CureVac over vaccins.

De Commissie heeft verkennende gesprekken met CureVac over de aankoop van een vaccin tegen COVID-19 afgerond. Zodra vaststaat dat het vaccin veilig is en doeltreffend is tegen het coronavirus, kunnen alle EU-landen het vaccin kopen, maar gepland is dat eerst de Commissie 225 miljoen dosissen namens alle EU-landen zal aanschaffen. Voorzitter Von der Leyen zei het volgende over het geplande contract: "De Commissie komt haar belofte na om snel toegang te krijgen tot een veilig en doeltreffend vaccin. Binnenkort zullen we een overeenkomst hebben met CureVac, de innovatieve Europese onderneming die eerder al EU-financiering heeft ontvangen voor de productie van een vaccin in Europa."

A scientist at work in a lab

14 augustus 2020 – Europese Commissie bereikt voorlopig akkoord met AstraZeneca over een mogelijk vaccin

De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord bereikt met het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca over de aankoop van een mogelijk vaccin tegen COVID-19. Het akkoord houdt in dat, zodra vaststaat dat het vaccin veilig en doeltreffend tegen COVID-19 is, er een kadercontract wordt gesloten voor de aankoop van 300 miljoen dosissen van het vaccin van AstraZeneca namens alle lidstaten, met een optie voor de aankoop van nog eens 100 miljoen dosissen. Commissievoorzitter Von der Leyen toonde zich verheugd: "De intensieve onderhandelingen van de Europese Commissie blijven tot resultaten leiden. Het akkoord van vandaag is de eerste hoeksteen van de uitvoering van de vaccinatiestrategie van de Europese Commissie."

Researcher working on vaccine

13 augustus 2020 – Europese Commissie rondt nieuwe onderhandelingen over coronavaccin af

De Commissie heeft verkennende gesprekken met Johnson & Johnson over de aankoop van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus afgerond. Er is gesproken over een overeenkomst voor een eerste aankoop namens alle EU-lidstaten van 200 miljoen dosissen van het vaccin, mocht dit veilig en doeltreffend tegen COVID-19 blijken.

Voorzitter Von der Leyen motiveerde de onderhandelingen als volgt: "Onze burgers en onze economie staan te springen om een veilig en doeltreffend vaccin tegen het coronavirus. De gesprekken van vandaag brengen ons dichter bij het doel. De Commissie stelt alles in het werk om, in nauw overleg met de lidstaten en farmaceutische bedrijven, te zorgen dat we dit doel ook bereiken."

Research lab

11 augustus 2020 – 128 miljoen euro EU-subsidie voor 23 nieuwe projecten voor coronaonderzoek

Als reactie op de aanhoudende coronapandemie trekt de Commissie 128 miljoen euro uit om 23 nieuwe onderzoeksprojecten te steunen. Hiermee kunnen ongeveer 347 onderzoeksteams uit 40 landen, waaronder 34 deelnemers uit 16 landen buiten de EU, de industriële productiecapaciteit vergroten, medische technologie en digitale instrumenten inzetten en meer inzicht verwerven in de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie. De projecten vinden plaats onder de paraplu van Horizon 2020, het EU-onderzoeks- en -innovatieprogramma, maar worden betaald uit de toezegging van 1,4 miljard euro van de Commissie voor de Wereldwijde coronarespons. De onderzoeksprojecten vormen een aanvulling op eerdere werkzaamheden voor de ontwikkeling van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins.

Sanofi talks

31 juli 2020 – Europese Commissie onderhandelt over coronavaccin

De Europese Commissie heeft haar verkennende gesprekken met farmaceutisch bedrijf Sanofi over de aankoop van een potentieel vaccin tegen COVID-19 afgerond. Als het vaccin veilig en doeltreffend is gebleken, koopt de Europese Commissie 300 miljoen dosissen voor alle EU-lidstaten. Voorzitter Von der Leyen: "De Europese Commissie stelt alles in het werk om de Europeanen snel een veilig vaccin te bezorgen. De stap die vandaag met Sanofi is gezet is een eerste belangrijke hoeksteen van een veel bredere Europese vaccinatiestrategie. We zijn ook nog met andere bedrijven in gesprek. Omdat we nog niet weten welk vaccin uiteindelijk het best zal werken, investeert de EU in een mix van veelbelovende vaccins."

scientist

29 juli 2020 – EU koopt remdesivir voor behandeling COVID-19

De Europese Commissie heeft een contract van 63 miljoen euro met het farmaceutisch bedrijf Gilead ondertekend voor de levering van Veklury, de merknaam voor remdesivir. Veklury is het eerste geneesmiddel dat op EU-niveau is toegelaten voor de behandeling van COVID-19. Vanaf begin augustus zal er voor de EU-landen en het VK een voorraad Veklury beschikbaar zijn voor de behandeling van ongeveer 30.000 patiënten met ernstige COVID-19-symptomen. De Commissie coördineert en ondersteunt deze operatie. Ze organiseert ook nog een gezamenlijke aanbesteding voor dit medicijn met het oog op toekomstige behoeften.

handshake

27 juli 2020 - Europese Commissie lanceert oproep voor innovatieve respons- en herstelpartnerschappen tussen EU-regio’s

Om de respons op en het herstel na de coronapandemie te ondersteunen en regio’s te helpen kansen te grijpen, lanceert de Commissie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor interregionale innovatieprojecten, waarbij de nadruk ligt op vier thematische gebieden: ontwikkeling van de medische waardeketen, veiligheid en beheer van medisch afval, duurzaam en digitaal toerisme en de ontwikkeling van waterstoftechnologie in koolstofintensieve regio’s. De totale begroting voor de ontwikkeling van vier thematische partnerschappen bedraagt 400 000 euro (tot 100 000 euro per partnerschap) uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De oproep loopt tot 7 september 2020.

Ursula von der leyen

23 juli 2020 – Voorzitter Von der Leyen in het Europees Parlement: "Samen hebben we de kans om nu iets historisch te bereiken voor Europa."

Na de overeenkomst over het herstelplan in de Europese Raad zei voorzitter Von der Leyen in het Europees Parlement: "We hebben nu een enorme en ongekende financiële slagkracht van 1800 miljard euro. Hierdoor kan Next Generation EU vaart maken met de groene en de digitale transitie. 30% van Next Generation EU en onze EU-begroting zullen worden besteed aan klimaatprojecten. Next Generation EU kan een van de grootste stimulansen voor investeringen en hervormingen ter wereld zijn: investeringen in de uitrol van 5G, AI en industriële digitalisering, hernieuwbare energie, duurzaam vervoer en energie-efficiënte gebouwen. We zetten ons in voor eerbiediging van de rechtsstaat en omdat dit een Europese investering in onze Europese Unie is, is het van essentieel belang dat het Europees Parlement hier een sleutelrol bij speelt."

budget

21 juli 2020 – Europese leiders akkoord over herstelplan en Europese langetermijnbegroting voor 2021-2027

Na vier lange dagen en nachten onderhandelen zijn de EU-leiders het eens geworden over het herstelplan voor Europa Ruim 50% van de algemene langetermijnbegroting van de EU en Next Generation EU (zo'n 1800 miljard euro) gaat naar modern beleid en een duurzaam en veerkrachtig herstel van Europa, werkgelegenheid en herstel van de schade door de coronacrisis, terwijl we bouwen aan een groenere en meer digitale toekomst. Voorzitter Von der Leyen: "Europa als geheel heeft nu een goede kans om sterker uit de crisis te komen. Vandaag hebben we een historische stap gezet, waar we allemaal trots op mogen zijn. Nu moeten we met het Europees Parlement samenwerken om een akkoord te bereiken."

testing lab image

15 juli 2020 – Commissie verhoogt paraatheid voor mogelijke uitbraken van coronavirus

Om levens te redden en lockdowns te voorkomen, gaat de Commissie kortetermijnmaatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat de EU beter voorbereid is op eventuele nieuwe uitbraken van het coronavirus. Maatregelen zoals testen en contactonderzoek doen, beter toezicht houden op de volksgezondheid en zorgen voor meer beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en medische voorzieningen, zijn essentieel om nieuwe uitbraken van CoVID-19 en de seizoensgriep de baas te worden. Volgens haar mededeling over deze kortetermijnmaatregelen is het ook zaak de gezondheidszorgstelsels te ontlasten van de druk van de seizoensgriep, de meest kwetsbaren beter te beschermen en nog andere maatregelen te treffen.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission speeking at the European Parliament

8 juli 2020 – Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: we kunnen sterker uit deze crisis komen

In haar toespraak tot het Europees Parlement ter gelegenheid van de start van het Duits voorzitterschap van de Raad van de EU wees Commissievoorzitter Von der Leyen op het belang van de langetermijnbegroting: "Solidariteit betekent meer hulp voor wie het nodig heeft. Next Generation EU-investeringen zijn gekoppeld aan hervormingen op basis van bestaande landspecifieke aanbevelingen. Voor elk land is is er werk aan de winkel. Als we sterker uit de crisis willen komen, moeten we allemaal in goede zin veranderen. Dat is wat de Europeanen van ons verwachten. Economisch herstel is onlosmakelijk verbonden met de Europese Green Deal én met digitalisering en veerkracht. Maar vergeet daarnaast ook onze begroting voor de komende zeven jaar niet! Next Generation EU is er voor de acute crisis, maar de langetermijnbegroting is een blijver, en daarmee ook het belangrijkste instrument. Voor beide is echte Europese toegevoegde waarde nodig. Een sterke begroting voor de zeven jaar die voor ons liggen, kan daarvoor zorgen."

money euros

7 juli 2020 – Economische zomerprognose 2020: ongelijkmatig herstel komt op gang in de tweede helft van 2020

Ondanks de snelle en brede respons van de EU en de lidstaten verwacht de economische zomerprognose 2020 dit jaar een diepe recessie. Omdat de lockdownmaatregelen minder snel worden opgeheven dan verwacht werd in de voorjaarsprognose, zal de economische impact in 2020 ernstiger zijn dan verwacht. De EU-economie zal in 2020 met 8,3% krimpen en in 2021 weer met 5,8% groeien. Voor de eurozone wordt in 2020 een krimp van 8,7% verwacht, gevolgd door een groei in 2021 met 6,1%. De eerste cijfers voor mei en juni wijzen er wel op dat we het ergste misschien achter de rug hebben. Verwacht wordt dat het herstel in de tweede helft van het jaar op stoom komt, al is het niet compleet en ongelijk verdeeld over de lidstaten.

1 juli 2020 – Ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren: een brug naar banen voor de volgende generatie Europeanen

De coronapandemie heeft ons nog eens gewezen op de vaak moeilijke start voor jongeren op de arbeidsmarkt. En dat terwijl ze de beste kansen verdienen die Europa hun kan bieden. De Commissie wil er daarom voor zorgen dat jonge Europeanen aan de bak kunnen komen, maar wil Europa tegelijk ook groener en digitaler maken. Zij stelt onder meer voor de jongerengarantie uit te breiden, het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in de EU toekomstbestendig te maken en het leerlingwezen een nieuwe impuls te geven. De Commissie vraagt de nationale regeringen ten minste 22 miljard euro in meer werkgelegenheid voor jongeren te investeren.

Global response event

27 juni 2020 – Wereldwijde coronarespons: donorconferentie brengt nog eens 6,15 miljard euro op

"Global Goal: Unite for our Future", zo heet de donorconferentie die voorzitter Von der Leyen en Global Citizen op 27 juni georganiseerd hebben en die 6.15 miljard euro heeft opgebracht voor een gelijke toegang tot coronavaccins, -tests en -behandelingen. Dit bedrag omvat een toezegging van 4,9 miljard euro door de Europese Investeringsbank, in partnerschap met de Europese Commissie, en van 485 miljoen euro door de EU-lidstaten afzonderlijk. Als teken van wereldwijde solidariteit is op de conferentie productiecapaciteit toegezegd voor meer dan 250 miljoen vaccindosissen voor landen met een laag of middelgroot inkomen. De wereldwijde donorconferentie, die werd gekoppeld aan een concert, heeft artiesten, wetenschappers en wereldleiders bijeengebracht om met één stem te spreken over universele toegang tot coronamedicatie. Door dit evenement zijn de toezeggingen in het kader van de donormarathon Wereldwijde coronarespons gestegen tot 15,9 miljard euro.

Global response event

27 juni 2020 – Wereldwijde coronarespons: conferentie en concert

De wereldwijde donorconferentie met concert, georganiseerd door de Commissie en Global Citizen, vond plaats op 27 juni. Artiesten, wetenschappers en wereldleiders spraken met één stem om extra geld in te zamelen voor behandelingen en vaccins tegen het coronavirus Het donorevenement werd georganiseerd door Commissievoorzitter Von der Leyen, die voor het concert daarbij steun kreeg van acteur Dwayne Johnson. Artiesten en persoonlijkheden zoals Shakira, Justin Bieber, Miley Cyrus, Chris Rock, David Beckham, Kerry Washington, Hugh Jackman en vele anderen gaven een optreden of werkten mee. Bekijk het volledige programma. Zie video's op Facebook, Twitter, YouTube en Spotify. De top was ook live te bekijken op de website van Global Citizen en op sociale media.

Coronavirus global response

22 juni 2020 – Wereldwijde coronarespons: naast wereldtop nu ook concert op donorevenement van 27 juni

Artiesten inspireren! Om met de Wereldwijde coronarespons meer geld op te halen voor de ontwikkeling en universele toepassing van een coronavaccin, laten artiesten, wetenschappers en wereldleiders één geluid horen op de "Global Goal: Unite for our Future", dat behalve een topontmoeting van wereldleiders nu ook een concert is. Zaterdagmiddag om 3 uur (MET) begint het donorevenement onder leiding van Commissievoorzitter Von der Leyen, die voor het concert daarbij steun krijgt van acteur Dwayne Johnson. Artiesten en persoonlijkheden zoals Shakira, Justin Bieber, Miley Cyrus, Chris Rock, David Beckham, Kerry Washington, Hugh Jackman en vele anderen geven een optreden of acte de présence. Bekijk het volledige programma. Blijf op de hoogte via: Facebook, Twitter en YouTube. Bekijk de top live op de website van Global Goal Unite’s en op de sociale media.

17 juni 2020 – Presentatie van de EU-vaccinstrategie voor COVID-19

De Europese Commissie presenteert een Europese strategie om de ontwikkeling, productie en uitrol van coronavaccins te versnellen, omdat dat onze beste optie is om de pandemie over anderhalf jaar, of misschien zelfs al eerder, definitief de baas te worden. Met elke maand die we winnen bij de zoektocht naar een vaccin, besparen we levens, banen en miljarden euro's. Maar eenvoudig is het niet. Parallel aan het klinisch testen moet er al worden geïnvesteerd in productiecapaciteit om snel miljoenen of miljarden dosissen van een werkend vaccin te kunnen maken. De Commissie vraagt bedrijven met een veelbelovende vaccinkandidaat die nu of binnenkort klinisch getest wordt, om contact op te nemen via EC-VACCINES@ec.europa.eu.

reopen eu visual

15 juni 2020 – Re-open EU, een nieuwe applicatie voor wie naar een ander land in Europa reist nu de grenzen weer open zijn

De Europese Commissie heeft Re-open EU gelanceerd, een webapplicatie met nuttige informatie voor wie naar een ander land in Europa reist of op vakantie wil gaan nu de grenzen weer open zijn Wie een reis, zomervakantie of citytrip plant, vindt op het platform actuele informatie over de grenzen, vervoer, reisbeperkingen, regels over afstand houden en mondkapjes, en andere praktische zaken. Re-open EU is beschikbaar in de 24 officiële talen van de EU. De applicatie werkt op alle apparaten, van desktop tot smartphone.

man with mask checking his phone

10 juni 2020 – EU voert strijd tegen desinformatie over coronavirus op

De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voeren de strijd tegen desinformatie over het coronavirus op en komen met een gezamenlijke strategie. Ze geven aan met welke onmiddellijke en concrete maatregelen we snel een dam kunnen opwerpen tegen de vloedgolf van onjuiste of misleidende informatie, vaak afkomstig van buitenlandse actoren die de bevolking en het politieke debat in de EU willen beïnvloeden. Tegelijkertijd zal de EU de vrijheid van meningsuiting en de media blijven verdedigen en steunen, omdat onafhankelijke berichtgeving cruciaal is tijdens de coronapandemie. De EU zal de voorstellen meenemen in haar toekomstige maatregelen tegen desinformatie, met name het actieplan voor Europese democratie en de wet inzake digitale diensten

Interior of an innovation lab

8 juni 2020 – In de strijd tegen corona en voor herstel geeft de EU 314 miljoen euro aan innovatieve bedrijven

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat ze 36 bedrijven voor zo'n 166 miljoen euro gaat subsidiëren via de Accelerator van de Europese Innovatieraad. Het geld gaat naar baanbrekende projecten voor onder meer biologische ontsmettingsdoekjes, goedkope beademingsapparatuur en een antilichaamplatform voor de behandeling van ernstige infecties. Meer dan 148 miljoen euro gaat naar 36 andere bedrijven die een bijdrage leveren aan het herstelplan voor Europa, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van sterkere en hogere windmolens op basis van houten modules. 

Lab

4 juni 2020- Europese Commissie zegt 300 miljoen euro toe aan vaccin-alliantie GAVI

Op 4 juni beloofde de Europese Commissie in de periode 2021-2025 300 miljoen euro aan de vaccin-alliantie GAVI te zullen schenken. Met dit geld worden 300 miljoen kinderen over de hele wereld ingeënt en vaccinvoorraden aangelegd die kunnen worden ingezet bij uitbraken van besmettelijke ziekten. Ook wordt een aantal landen geholpen over te stappen op zelffinanciering en kunnen er meer dan 3,2 miljard vaccindosissen aan 55 landen worden geleverd. Er werd meer dan 1,5 miljard euro ingezameld voor de vaccin-alliantie bij de wereldwijde coronarespons, het donorevenement dat mede door de Europese Commissie werd georganiseerd om de huidige pandemie te overwinnen en een nieuwe voorkomen.

pills

3 juni 2020 – Commissie zet eerste stap op weg naar een farmaceutische strategie voor Europa

De Europese Commissie heeft een routekaart voor een farmaceutische strategie voor Europa gepubliceerd. Iedereen kan erop reageren en het voorstel mee vormgeven. De strategie moet risico’s ondervangen, de capaciteit van de farmaceutische productie in Europa veiligstellen, de Europese farmaceutische industrie helpen innovator en wereldleider te blijven, en ervoor zorgen dat Europa beschikt over veilige en betaalbare geneesmiddelen. De Commissie raadpleegt regelmatig burgers, bedrijven en belanghebbenden over haar initiatieven en dat geldt ook voor de farmaceutische strategie voor Europa. De routekaart wordt gevolgd door een openbare raadpleging.

global response

28 mei 2020 – Wereldwijde coronarespons: Global Citizen geeft startschot voor "Global Goal: Unite For Our Future"

Op 4 mei is de Wereldwijde coronarespons van start gegaan. Tot dusver is er 9,8 miljard euro opgehaald om te zorgen voor betaalbare coronavaccins, -behandelingen en -tests voor iedereen. Commisievoorzitter Von der Leyen luidt nu de volgende fase in: "De wereld moet één front vormen om het virus voor eens en voor altijd te verslaan. Het goede nieuws is dat dat eerste al gebeurd is. We beginnen nu met een nieuwe campagne, Global Goal: Unite For Our Future, een idee van Global Citizen. De komende maand kunnen mensen hun stem laten horen en een bijdrage leveren aan onze gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus. Op 27 juni zal ik dan een afsluitende donorconferentie organiseren, zodat bedrijven, stichtingen en burgers zich bij de publieke donoren kunnen scharen."

Recovery plan for Europe

27 mei 2020 – Nu is het aan Europa: groot herstelplan voor Europa bekendgemaakt: 2,4 biljoen euro voor herstel en voorbereiding voor de volgende generatie

Om het herstel van Europa snel op gang te brengen en levens, inkomens en banen te redden, stelt de Europese Commissie een groot herstelplan voor Europa ter waarde van 2,4 biljoen euro voor, gebaseerd op een krachtige, moderne en herziene EU-begroting om te komen tot een duurzamer, digitaler, inclusiever en eerlijker Europa. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: "...Europa's volgende generatie [plukt] de vruchten ervan. Het gaat om investeringen die niet alleen de voortreffelijke verwezenlijkingen van de voorbije zeventig jaar intact zullen houden, maar die ervoor zullen zorgen dat onze Unie klimaatneutraal, digitaal, sociaal en een sterke wereldspeler zal zijn, ook in de toekomst. Dit gaat over ons allemaal. En het is veel groter dan elk van ons afzonderlijk. Nu is het aan Europa."

mask

26 mei 2020 – Coronasolidariteit: Bedrijfsleven in de EU beschermt Europese burger

Europese bedrijven zijn in deze crisis bijzonder solidair gebleken. Vele produceren nu in de plaats van textiel, kleding en cosmetische producten persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes), beademingsapparaten en ontsmettende handgel. En sommige doneren producten uit solidariteit met de burger. De Europese Commissie helpt bedrijven om hun productie aan te passen en de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen op te voeren door de desbetreffende productienormen gratis te maken, de goedkeuringsprocedures te verkorten en conformiteitsaanbevelingen te doen.

EU semester

20 mei 2020 – Voorjaarspakket van het Europees semester: Aanbevelingen voor een gecoördineerde coronarespons

Op 20 mei heeft de Europese Commissie landspecifieke aanbevelingen voor alle EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk gedaan op basis van de groeistrategie van de Commissie die streeft naar duurzaam concurrentievermogen en een economie die werkt voor mensen en de planeet. De aanbevelingen gaan onder meer over investeringen in de gezondheid en een veerkrachtige zorgsector, behoud van werkgelegenheid door inkomenssteun en investeringen in mensen en vaardigheden. Een gecoördineerd Europees antwoord is onmisbaar om de economie weer op gang te brengen, de economische en sociale schade te beperken en de verschillen en onevenwichtigheden te verminderen. Het Europees semester – een mechanisme om het economisch en werkgelegenheidsbeleid te coördineren – is dan ook een cruciaal onderdeel van de herstelstrategie.

researcher covid-19

19 mei 2020 - 122 miljoen euro extra voor coronaonderzoek

De Commissie heeft nog eens 122 miljoen euro uit haar onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 vrijgemaakt voor urgent onderzoek naar het coronavirus. Daarmee financiert ze een nieuwe oproep om projectvoorstellen in te dienen. Het bedrag maakt deel uit van de toezegging van de Commissie van 1,4 miljard euro voor de Wereldwijde coronarespons, die voorzitter Ursula von der Leyen op 4 mei 2020 heeft opgestart. Het nieuwe onderzoek wordt toegespitst op grote groepen patiënten in heel Europa, en moet beter inzicht geven in de gedrags- en sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie, wat kan bijdragen tot betere behandelings- en preventiestrategieën. De projecten die in het kader van deze oproep worden gefinancierd, moeten mede gericht zijn op de verschuiving van de productie naar een snelle vervaardiging van essentiële medische benodigdheden en uitrusting voor tests, behandelingen en preventie, en op het ontwikkelen van medische technologieën en digitale hulpmiddelen om opsporing, bewaking en patiëntenzorg te verbeteren.

airport

13 mei 2020 – Weer veilig reizen en het toerisme in Europa weer op gang brengen: Commissie onderneemt actie

Na maanden van isolement is het tijd dat mensen weer op vakantie kunnen en hun familie en vrienden kunnen bezoeken. Het toerisme moet weer op gang komen en de lidstaten moeten worden geholpen om de reisbeperkingen stapsgewijs in te trekken, maar dan wel op een voor de volksgezondheid verantwoorde manier. Daarom heeft de Europese Commissie richtlijnen en aanbevelingen gepresenteerd voor reizigers en bedrijven. Het gaat om een algemene strategie, een gemeenschappelijke aanpak voor het herstel van het vrije verkeer van personen, een ondersteuningskader voor het vervoer, een aanbeveling over reisvouchers en criteria voor herstel van het toerisme. De flexibele aanpak voor het herstel van het toerisme is afhankelijk van epidemiologische criteria, inperkingsmaatregelen, afstand houden en economische overwegingen.

Medical research

12 mei 2020 - 117 miljoen euro voor behandelingen en diagnostiek voor het coronavirus

De Commissie heeft acht grootschalige onderzoeksprojecten, gericht op de ontwikkeling van behandelingen en diagnostiek voor het coronavirus, geselecteerd in het kader van een versnelde oproep tot het indienen van voorstellen, die in maart is gelanceerd door het initiatief innovatieve geneesmiddelen, een publiek-privaat partnerschap. De Commissie heeft de oorspronkelijke financiering uit Horizon 2020 van 45 miljoen euro verhoogd tot 72 miljoen euro, terwijl een bijdrage van 45 miljoen euro van de farmaceutische industrie, de partners van het initiatief innovatieve geneesmiddelen en andere organisaties, het totaal op 117 miljoen euro brengt. De geselecteerde projecten maken deel uit van de gezamenlijke Europese coronarespons, die de Commissie sinds het begin van de crisis coördineert. Door financiering uit Horizon 2020 toe te wijzen en de handen ineen te slaan met de farmaceutische industrie, kan de Commissie meer goede voorstellen financieren en de ontwikkeling van testen en behandelingen voor het coronavirus versnellen. Deze testen en behandelingen zijn onmisbaar om de wereldwijde coronacrisis aan te pakken.

masks delivery

11 mei 2020 – Europese solidariteit in actie – rescEU levert mondkapjes aan Noord-Macedonië en Montenegro

Na eerdere leveringen aan Italië, Spanje en Kroatië zijn er nu ladingen met beschermingsmaskers verzonden naar Noord-Macedonië en Montenegro vanuit de gemeenschappelijke Europese medische noodvoorraad van rescEU, die is aangelegd om de zwaarst getroffen landen in de coronacrisis te helpen. De eerste 1,5 miljoen medische mondmaskers zijn op 8 mei aan 17 lidstaten en het VK geleverd, om zorgwerkers tegen het coronavirus te beschermen. Daarnaast worden er de komende zes weken nog elke week 1,5 miljoen maskers geleverd via het EU-instrument voor noodhulp. Roemenië en Duitsland beheren de rescEU-voorraad en zorgen voor de aankoop van maskers en andere benodigdheden, die voor 100% door de Europese Commissie worden betaald. Meer informatie.

Masks delivery

8 mei 2020 – Europese solidariteit in actie – Commissie levert eerste zending van 1,5 miljoen mondkapjes aan gezondheidswerkers in de EU

De eerste 1,5 miljoen medische mondmaskers zijn aan 17 lidstaten en het VK geleverd, om zorgwerkers tegen het coronavirus te beschermen. Daarnaast worden er in de komende zes weken wekelijks nog 1,5 miljoen maskers geleverd. Ze maken deel uit van een door de Commissie gefinancierde bestelling van 10 miljoen maskers via het instrument voor noodhulp aan de lidstaten.

highlight

7 mei 2020 — Commissie helpt lidstaten bij tekort aan zorgpersoneel met snellere erkenning van diploma's

Om het tekort aan personeel in de zorg aan te pakken, heeft de Commissie richtsnoeren voor de EU-lidstaten gepubliceerd. In deze richtsnoeren staat hoe de lidstaten de erkenning van de beroepskwalificaties van gezondheidswerkers kan versnellen, onder welke voorwaarden artsen en verpleegkundigen in opleiding hun beroep al mogen uitoefenen en dat het vrije verkeer blijft gelden voor zorgpersoneel, zodat dit kan worden ingezet waar het het hardst nodig is. De Commissie bevestigt ook dat zij beschikbaar is om de lidstaten en zorgpersoneel bij te staan om door deze crisis heen te komen, te kunnen reizen binnen de EU en te zorgen voor de veiligheid van patiënten.

Kaart economische voorjaarsprognose

6 mei 2020 – Economische voorjaarsprognose 2020: recessie, gevolgd door herstel

Ondanks snel en doortastend ingrijpen van de EU en de lidstaten was de economische schok van de coronapandemie zo groot dat een economische recesssie in de EU dit jaar niet te vermijden valt. Volgens de economische voorjaarsprognose 2020 zal de EU-economie in 2020 met 7,5% krimpen. Met een verwachte groei van 6% begint in 2021 het herstel. Omdat de EU-economieën zo van elkaar afhankelijk zijn, zal het herstel in de ene lidstaat ook invloed hebben op de andere. Meer dan ooit is het belangrijk dat de EU en de lidstaten blijven ingrijpen om de economische schade binnen de perken te houden, een snel en robuust herstel mogelijk te maken en de economieën weer op het pad van duurzame en inclusieve groei te brengen.

Picture of President von der Leyen

4 mei 2020 – Wereldwijde coronarespons: donoren zeggen 7,4 miljard euro voor universele toegang tot vaccins toe 

De Europese Commissie heeft bij de vandaag gestarte inzamelingsactie voor de ontwikkeling en productie van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus al toezeggingen van donoren over de hele wereld voor in totaal 7,4 miljard gekregen. Voorzitter Von der Leyen: "De wereld heeft vandaag blijk gegeven van buitengewone eenheid voor het algemeen belang. Met deze inzet zijn we goed op weg naar de ontwikkeling, productie en uitrol van een vaccin voor iedereen. Maar dat is nog maar het begin. We moeten onze inspanningen volhouden en klaar staan om meer te doen. De donormarathon gaat verder. Na de regeringen is het nu de beurt aan het maatschappelijk middenveld en mensen overal ter wereld om zich aan te sluiten bij deze alliantie van hoop en vastberadenheid." Meer informatie.

Picture of the banner on the Berlaymont building

2 mei 2020 – Aftellen naar de donormarathon van 4 mei

Met de wereldwijde coronarespons slaan de Europese Unie en partners uit de hele wereld de handen ineen door een wereldwijde inzamelingsactie te houden voor de ontwikkeling van behandelingen, vaccins en diagnosemiddelen. Op 4 mei, om 15.00 uur MET, zal Commissievoorzitter Von der Leyen het startschot geven voor een wereldwijde donorconferentie, die u kunt volgen via EbS. Het voorlopige doel is 7,5 miljard euro aan toezeggingen.
Voorzitter Von der Leyen: "Op 4 mei willen we de wereld bijeenbrengen om de coronapreventie, -diagnostiek en -behandeling een stap vooruit te helpen. Ons doel is geld bijeen te brengen en een ongekende wereldwijde samenwerking te starten tussen gezondheidsorganisaties en alle betrokken partners. Ik nodig iedereen uit om zijn steentje bij te dragen.”

online consumers

20 april 2020 – Europese Commissie beschermt consumenten en maakt vuist tegen oplichters

Voor de Europese Commissie was het altijd al een prioriteit consumenten online te beschermen. Tijdens de coronacrisis voert zij de strijd tegen malafide handelaars, onjuiste beweringen en nepproducten nog eens stevig op. Daarom heeft ze onlangs een aantal onlineplatforms en advertenties gecontroleerd op misleidende inhoud. Deze platforms (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish en Yahoo/Verizon media) hebben positief gereageerd en misleidende en illegale advertenties verwijderd om consumenten te beschermen, nadat de Europese commissaris voor Justitie Reynders daarop had aangedrongen. De controles worden uitgevoerd door het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming.

western balkans aid

29 april 2020 – Aanpak van de coronacrisis: Europese Commissie voert steun aan Westelijke Balkan op

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij ruim 3,3 miljard euro aan financiële steun voor de Westelijke Balkan vrijmaakt om de onmiddellijke medische en sociale behoeften tijdens de coronacrisis te lenigen en voor economisch herstel. Bovendien heeft de Commissie in de aanloop naar de bijeenkomst van de leiders van de EU en de Westelijke Balkan op 6 mei 2020 haar steun voor de langere termijn geschetst. Dit is een economisch en investeringsplan dat dit najaar gepresenteerd zal worden. Voorzitter Von der Leyen: "We hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om onze partners in de Westelijke Balkan bij te staan, aangezien hun toekomst duidelijk in de Europese Unie ligt. De EU mobiliseert een omvangrijk financieel pakket en bevestigt daarmee haar solidariteit. Samen zullen we deze crisis overwinnen en te boven komen."

Valdis Dombrovskis Press Conference

28 april 2020 – Bankenpakket: steun voor huishoudens en bedrijven in de EU

Om ervoor te zorgen dat banken geld kunnen blijven uitlenen, de economie kunnen blijven steunen en de economische gevolgen van de coronacrisis kunnen helpen verzachten, komt de Europese Commissie met een bankenpakket. Met dit pakket kunnen banken in de hele EU leningen aan huishoudens en bedrijven verstrekken. Het geeft aan hoe de EU-regels voor banken en bankentoezicht moeten worden geïnterpreteerd. Het omvat ook enkele instantwijzigingen van de bankregels van de EU. De Commissie zal samen met de Europese financiële sector nagaan welke beste praktijken kunnen worden ontwikkeld om burgers en bedrijven verder te ondersteunen.

global summit

27 april 2020 - EU lanceert wereldwijde fondsenwerving met partners

Om veilige, effectieve en betaalbare diagnostiek, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus te ontwikkelen, slaat de EU de handen ineen met partners in de hele wereld om fondsenwerving op gang te brengen: de wereldwijde coronarespons die op 4 mei 2020 van start gaat. Landen en organisaties over de hele wereld worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Het streefbedrag is 7,5 miljard euro. Commissievoorzitter Von der Leyen: "We moeten de wereld, haar leiders en de mensen verenigen in de strijd tegen het coronavirus. We zullen een wereldwijde fondsenwerving op gang brengen. Een echte marathon. Om het coronavirus te verslaan zijn een wereldwijde respons en aanhoudende acties op vele fronten vereist. We moeten een vaccin ontwikkelen, het produceren en vervolgens toedienen in alle hoeken van de wereld."

Ursula von der Leyen neemt deel aan een videoconferentie

24 april 2020 – Europese Commissie gaat gemeenschappelijk herstelplan opstellen rondom vernieuwde langetermijnbegroting 

De Europese leiders hebben de Europese Commissie naar aanleiding van hun videoconferentie van 23 april opgedragen met een gezamenlijk antwoord op de crisis te komen. Binnenkort zal een grondige economische evaluatie plaatsvinden. De Europese begroting, in combinatie met het herstelfonds, is een beproefd en betrouwbaar instrument dat is opgewassen tegen de omvangrijke hersteltaak. De meeste investeringen gaat naar het bevorderen van de investeringen en de economische samenhang om de veerkracht en autonomie van de EU te vergroten en tegelijkertijd modern beleid, zoals de Europese Green Deal, en de digitale transitie te promoten. Ook moeten solide partnerschappen in de onmiddellijke omgeving van de EU worden versterkt. "De volgende langetermijnbegroting van de EU voor de komende zeven jaar moet de nieuwe omstandigheden van na de coronacrisis weerspiegelen. We moeten de slagkracht ervan vergroten om de nodige investeringen te genereren in de hele Europese Unie,” aldus Commissievoorzitter Von der Leyen. Bij dit streven gaat het om de bescherming van de interne markt. Investeringen moeten in de eerste jaren worden vervroegd en daarbij moet het juiste evenwicht worden gevonden tussen subsidies en leningen.

Landbouwprogramma's

23 april 2020 – Bijzondere steun voor de landbouw en de voedingssector

Ook de landbouw en de voedingssector hebben hulp nodig vanwege de coronacrisis. Om daar zo snel mogelijk iets aan te doen, heeft de Commissie buitengewone maatregelen voorgesteld.

De Commissie wil steun verlenen voor particuliere opslag van zuivel- en vleesproducten, flexibel omspringen met het herschikken van marktsteun, en bij wijze van uitzondering afwijken van de EU-mededingingsregels om de markten in verschillende sectoren te stabiliseren. Zo mag de zuivelsector de melkproductie collectief plannen en mogen de bloemen- en de aardappelsector producten uit de markt nemen. Zulke afspraken en besluiten mogen niet langer dan zes maanden gelden. De consumentenprijzen zullen nauwlettend in het oog worden gehouden om nadelige gevolgen te voorkomen. De Commissie wil deze maatregelen uiterlijk eind april goedkeuren.

Vlaggen van de EU-landen

22 april 2020 – Pakket financiële bijstand voor tien buurlanden van 3 miljard euro

De Europese Commissie heeft een pakket voor macrofinanciële bijstand ter waarde van 3 miljard euro voorgesteld voor tien uitbreidings- en nabuurschapspartners, om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. De voorgestelde steun komt bovenop de 15,6 miljard euro van de "Team Europe"-strategie, de gerichte hulp van de EU voor de partnerlanden bij het aanpakken van de coronapandemie. Begunstigden zijn Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Jordanië, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne en Tunesië .
Foto van zorgwerker die handschoenen uittrekt

21 april 2020EU coördineert en financiert hulp aan Italië, Kroatië en buurlanden

De EU coördineert en cofinanciert de levering van hulpgoederen binnen de EU en in de buurlanden, na verzoeken om hulp in de strijd tegen de coronapandemie via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Slowakije stuurt maskers en ontsmettingsmiddel naar Italië, terwijl Oostenrijk handschoenen en ontsmettingsmiddel aan Kroatië levert. In het kader van de algemene EU-steun voor de Westelijke Balkan stuurt Oostenrijk ook handschoenen, ontsmettingsmiddelen en andere producten naar Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro en Moldavië. Servië krijgt dekens, matrassen en tenten voor migranten uit Oostenrijk.

Foto van een serverzaal

20 April 2020 – Coronavirus: nieuw platform voor onderzoeksdata

Diverse EU-partners en de Europese Commissie hebben samen het COVID-19 Data Platform opgericht om snel zoveel mogelijk onderzoeksdata (DNA-sequenties, proteïnestructuren, preklinisch onderzoek, klinische proeven enz.) en epidemiologische data te kunnen delen, en zo het onderzoek te versnellen. De Europese Commissie ondersteunt onderzoek en innovatie voor vaccins, nieuwe behandelingen, diagnoses en medische systemen om het coronavirus in te dammen. Het dataplatform is een belangrijke bouwsteen voor de Europese Open Science Cloud en geeft onderzoekers de ruimte om alle kennis over het coronavirus, van genoomdata en microscoopbeelden tot klinische gegevens, centraal op te slaan, te delen en te analyseren.

Reiziger op een luchthaven

17 april 2020 – Al meer dan 500.000 EU-burgers teruggebracht naar huis

Het is de EU gelukt om al meer dan een half miljoen burgers die door de coronabeperkingen buiten de EU vastzaten, naar huis terug te brengen met door de EU betaalde repatriëringsvluchten en dankzij intensieve consulaire samenwerking. Bij het begin van de uitbraak hebben zich ongeveer 600.000 buiten de EU gestrande burgers, meest vakantiegangers, gemeld. Er zitten nu nog bijna 100.000 EU-burgers in het buitenland (vooral in Azië, het Stille Oceaangebied en Afrika) vast, maar er wordt alles aan gedaan om ze in de komende dagen snel naar huis te brengen. Van deze historische repatriëringsoperatie hebben ook burgers van partnerlanden, zoals Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, geprofiteerd: 5.000 van hun onderdanen zijn met EU-vluchten teruggekeerd.

Persconferentie met Ursula von der Leyen

16 april 2020 – Commissievoorzitter Von der Leyen: "De Europese begroting zal aan de basis van ons herstel staan."

Ofschoon Europa samen meer dan 3 biljoen euro aan crisishulp uitgeeft – meer dan waar dan ook ter wereld — is er meer nodig, zo zei Commissievoorzitter Von der Leyen in haar toespraak voor het Europees Parlement. De EU-begroting zal aan de basis staan van een economisch herstel dat Europa naar een groenere en digitalere toekomst leidt. Investeringen in grootschalige renovatie, hernieuwbare energie, schoon vervoer, duurzaam voedsel en natuurherstel zullen nog belangrijker zijn dan voorheen. Elke beschikbare euro gaat naar de aanschaf van medische apparatuur, de ontwikkeling van vaccins, het redden van banen en het ondersteunen van bedrijven om de economie weer op gang te brengen. Voorzitter von der Leyen sloot af met een warm pleidooi voor de Europese Unie: "Als we vandaag allemaal opkomen voor Europa — vol moed, vertrouwen en solidariteit — weet ik dat de Europese ziel morgen zal schitteren als nooit tevoren."

Vrouw met smartphone

16 april 2020 – Corona-apps op de Europese manier: vrijwillig en met privacygarantie

De Europese Commissie heeft een toolbox en richtsnoeren gepresenteerd voor systemen voor het traceren van contacten en versturen van waarschuwingen. Dergelijke bluetooth-apps voor nabijheidsdetectie mogen alleen op basis van vrijwilligheid worden ingezet met volledige waarborging van de privacy. Ook moeten ze veilig, handig en doeltreffend zijn. Alleen gebundelde en anonieme gegevens mogen worden doorgegeven aan overheidsinstanties zoals epidemiologische diensten.

Charles Michel en Ursula von der Leyen

15 april 2020 – Naar een Europese exitstrategie

De Europese Commissie heeft in samenwerking met de voorzitter van de Europese Raad een stappenplan met aanbevelingen en kernbeginselen voor het opheffen van inperkingsmaatregelen voorgesteld. Een gecoördineerde Europese aanpak om inperkingsmaatregelen geleidelijk af te bouwen, heeft alleen kans van slagen als de timing goed is, de verspreiding van het virus afneemt, de zorg genoeg capaciteit heeft en er op grote schaal getest wordt. Daarnaast moet er een traceringsysteem voor contacten worden opgezet en moeten er goede behandelingen worden ontwikkeld. 

Mondkapjes

14 april 2020 - EU stut gezondheidszorg met 2,7 miljard euro

Om de zorgstelsels van de EU-landen rechtstreeks te ondersteunen, heeft de Europese Commissie voorgesteld het instrument voor noodhulp binnen de EU te activeren. De Raad heeft hier op 14 april mee ingestemd. Er gaat nu 2,7 miljard euro aan EU-steun naar de distributie van beschermingsmiddelen, het vervoer van patiënten, het aantrekken van nieuw zorgpersoneel en de ontwikkeling van geneesmiddelen en testmethoden Er worden ook andere EU-instrumenten ingezet, zoals de medische noodvoorraden van rescEU, waarvoor, bovenop het eerder voorgestelde bedrag van 80 miljoen euro, nog eens 300 miljoen euro wordt uitgetrokken. Dit geld is bestemd voor de distributie van medische apparatuur in de hele EU. Daarnaast kunnen particulieren, stichtingen en lidstaten natuurlijk altijd nog schenkingen doen en is ook crowdfunding een mogelijkheid.

pills

8 april 2020 – 15,6 miljard euro voor de EU-respons voor een wereldwijde bestrijding van het coronavirus; de EU roept de lidstaten op om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te waarborgen

In de wereldwijde strijd tegen het coronavirus zal de EU 15,6 miljoen euro uittrekken om steun aan haar partnerlanden te verlenen op het gebied van volksgezondheid en humanitaire en sanitaire behoeften. De Commissie heeft op 8 april een oproep tot de lidstaten gedaan om de toegang van de Europese burgers tot geneesmiddelen te waarborgen en tegelijkertijd de volksgezondheid en de eengemaakte markt te beschermen. De Commissie heeft richtsnoeren uitgevaardigd om het aanbod, het vervoer en de toewijzing van essentiële geneesmiddelen te garanderen en tekorten te voorkomen.

Medisch personeel aan het werk

7 april 2020 – Medisch team van de EU ingezet in Italië

Het medisch korps van de EU, dat gecoördineerd wordt door het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties van de EU, heeft vandaag een team van Europese artsen en verpleegkundigen uit Roemenië en Noorwegen naar Bergamo gestuurd. Oostenrijk heeft via het responsmechanisme voor noodsituaties (ERM) ruim 3300 liter medisch ontsmettingsmiddel naar Italië gestuurd. Daarnaast gebruikt Italië het Copernicus-satellietsysteem van de Europese Unie nu ook om de gezondheidsvoorzieningen in kaart te brengen en de activiteiten te monitoren.

Financiële steun voor coronavirusbestrijding

6 april 2020 – 8 miljard euro steun voor zo’n 100.000 Europese bedrijven

In april kunnen ongeveer 100.000 door de coronacrisis getroffen bedrijven steun van de EU krijgen, nu de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds hiervoor 8 miljard euro uit het Europees Fonds voor strategische investeringen hebben gereserveerd. Bedrijven kunnen die steun rechtstreeks aanvragen bij hun lokale bank of kredietverlener, voor zover die op de lijst van deelnemende instellingen staat, zie de website Financiering voor ondernemers en bedrijven.

Arbeiders die maskers maken

3 april 2020 – Uitstel van nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en vrijstelling van douanerechten voor beschermende uitrusting

De Commissie heeft voorgesteld de verordening voor medische hulpmiddelen met een jaar uit te stellen. Fabrikanten kunnen zich dan concentreren op de productie van essentiële medische hulpmiddelen en het voorkomt ook dat door nieuwe regels of het toezicht erop tekorten of vertragingen bij de levering ontstaan. We kunnen zo levens redden.

De Commissie ziet bovendien tijdelijk af van de douanerechten en btw op de invoer van medische hulpmiddelen en beschermende uitrusting uit landen buiten de EU. Ingevoerde maskers, handschoenen, overalls en andere beschermingsmiddelen worden zo tot een derde goedkoper. Een grote aanbod aan dergelijke kritieke goederen betekent dat we meer mensen in nood kunnen helpen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verantwoordde de maatregel als volgt: "We werken op alle fronten om de belemmeringen weg te nemen en ervoor te zorgen dat ons medisch personeel krijgt wat het nodig heeft om levens te redden."

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

2 april – Coronamaatregelen: Commissie zet elke euro in om levens en inkomens te redden

Om snel iets te doen tegen dreigende ontslagen en faillissementen, komt de Commissie met een nieuw initiatief: SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). Om banen en gezinsinkomens te redden, maakt SURE tot zo’n 100 miljard euro vrij om de EU-lidstaten goedkope leningen te geven. Ook stelt de Commissie voor om alle beschikbare structuurfondsen in te zetten voor de respons op het coronavirus. Boeren en vissers krijgen ook steun, net als de meest hulpbehoevenden. Een EU-initiatief Solidariteit voor gezondheid met een budget van 3 miljard euro moet de zorg in de lidstaten ondersteunen. De coronapandemie vraagt om sneller ingrijpen, grotere maatregelen en meer solidariteit dan ooit. Dat is precies waar de Commissie met de nieuwe maatregelen voor wil zorgen.

scientist

1 april 2020 – EU-wetenschappers ontwikkelen nieuwe dubbelcheck voor coronatests in de hele EU

Wetenschappers van de Europese Commissie hebben een nieuw controlemateriaal ontwikkeld waarmee laboratoria in de hele EU kunnen nagaan of hun coronatests betrouwbaar zijn. De nieuwe stof is zeer geconcentreerd en er is per test maar heel weinig nodig.

law

31 maart 2020 – Ursula von der Leyen waarschuwt: respecteer de grondrechten en waarden van de EU ook bij coronamaatregelen

De voorbij weken hebben diverse EU-landen allerlei noodmaatregelen genomen om de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus te bezweren. Het is van het grootste belang dat die noodmaatregelen niet ten koste gaan van de fundamentele beginselen en waarden die we in de EU-verdragen hebben vastgelegd.

30 maart 2020 – speciale webpagina tegen desinformatie in verband met het coronavirus

Er is op internet veel onvolledige en onjuiste medische informatie te vinden, ook over het coronavirus. Het is belangrijk dat u voor actuele en betrouwbare informatie alleen gezaghebbende bronnen volgt.