Protective equipment

2021 m. balandžio 27 d. – ES teikia Indijai itin svarbią paramą pagal ES civilinės saugos mechanizmą

Artimiausiomis dienomis ES valstybės narės, gavusios šalies prašymą suteikti paramą, į Indiją pristatys skubiai reikalingą deguonį, vaistus ir įrangą. Airija pasiūlė 700 deguonies koncentratorius, 1 deguonies generatorių, 365 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus; Belgija pasiūlė 9 000 antivirusinio vaisto „Remdesivir“ dozių; Rumunija pasiūlė 80 deguonies koncentratorių ir 75 deguonies cilindrų; Liuksemburgas pasiūlė 58 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų; Portugalija pasiūlė 5 503 „Remdesivir“ flakonus ir 20 000 deguonies litrų per savaitę, o Švedija pasiūlė 120 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų. Artimiausiomis dienomis tikimasi sulaukti ES paramos iš kitų valstybių narių, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją.

Berlaymont

2021 m. balandžio 16 d. – Bulgarijai, Suomijai, Prancūzijai ir Lietuvai skirta 562,5 mln. EUR REACT-EU lėšų investicijoms

Maždaug 562,5 mln. EUR siekiančios REACT-EU investicijos į Bulgariją, Suomiją, Prancūziją ir Lietuvą leis pratęsti atsako į krizę priemones, taikomas pagal Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą. Iniciatyva „REACT-EU“ yra priemonės „Next Generation EU“ dalis, pagal kurią Sanglaudos politikos programoms 2021 m. ir 2022 m. iš viso skiriami papildomi 47,5 mlrd. EUR, daugiausia dėmesio skiriant paramai darbo vietoms, įmonėms bei žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. Siekiant spręsti su pandemija susijusias problemas, šiomis investicijomis numatyta remti ilgalaikį infrastruktūros pritaikymą ir stiprinti įmonių atsparumą Bulgarijoje, plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas Suomijoje, suteikti apyvartinio kapitalo Prancūzijai ir išplėsti e. verslo modelius bei didinti investicijas į mokslinius tyrimus ir naujų produktų kūrimą Lietuvoje.

President von der Leyen

2021 m. balandžio 14 d. – ES jau panaudota 100 mln. COVID-19 vakcinų dozių

Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Visoje Europoje vakcinacija spartėja. Jau vakar valstybes nares buvo pasiekusios daugiau kaip 126 mln. dozių. Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad Europoje jau suleista 100 mln. vakcinos dozių. Tai svarbus laimėjimas, kuriuo galime didžiuotis.“

Picture of the Berlaymont facade

2021 m. balandžio 14 d. – Komisija pasirengusi surinkti iki 800 mlrd. EUR pagal priemonę „NextGenerationEU“ ekonomikos atsigavimui finansuoti

Komisija ėmėsi veiksmų siekdama užtikrinti, kad skolinimasis pagal laikiną ekonomikos gaivinimo priemonę „NextGenerationEU“ būtų finansuojamas ES valstybėms narėms ir jų piliečiams palankiausiomis sąlygomis. Kad iki 2026 m. surinktų maždaug iki 800 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis, Komisija taikys diversifikuotą finansavimo strategiją.

Humanitarian aid workers in a warehouse

2021 balandžio 8 d. Europos komanda toliau remia šalis partneres – per vienus metus joms išmokėta daugiau kaip 26 mlrd. EUR

Iki 2021 m. sausio 1 d. Europos komanda jau parėmė daugiau kaip 130 šalių partnerių visame pasaulyje, išmokėjusi joms daugiau kaip 26 mlrd. EUR: 3,2 mlrd. EUR skirta humanitariniams poreikiams tenkinti; 3,5 mlrd. EUR – sveikatos apsaugos, vandens ir sanitarijos sistemoms stiprinti, o 19,5 mlrd. EUR – socialinėms ir ekonominėms pandemijos pasekmėms švelninti. Europos komanda taip pat siekia užtikrinti visuotinę, teisingą prieigą prie COVID-19 vakcinų ir remia skiepijimo kampanijų įgyvendinimą, tuo pačiu ieškodama galimybių didinti vietos gamybos pajėgumų mastą. ES atliko vadovaujamą vaidmenį įkuriant priemonę COVAX, pagal kurią Europos komanda yra vienas iš pagrindinių paramos teikėjų (daugiau nei 2,2 mlrd. EUR).

2021 m. balandžio 7 d. Pasaulinis aukščiausiojo lygio susitikimas visuomenės sveikatos klausimais. Sekite informaciją naujoje interneto svetainėje

Europos Komisija paskelbė naują svetainę, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie būsimą pasaulinį aukščiausiojo lygio susitikimą visuomenės sveikatos klausimais. Europos Komisijos ir G20 pirmininkaujančios Italijos rengiamas aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Romoje 2021 m. gegužės 21 d. Tai bus galimybė G20 vadovams, tarptautinių ir regioninių organizacijų vadovams ir pasaulio mastu veikiančių sveikatos organizacijų atstovams pasidalyti COVID-19 pandemijos metu įgyta patirtimi.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

2021 m. balandžio 6 d. Patvirtintos pirmosios iniciatyvos „REACT-EU“ ekonomikos gaivinimo ir pertvarkos paramos priemonės Nyderlandams ir Austrijai

Komisija patvirtino pirmuosius sprendimus pagal iniciatyvą „REACT-EU“. Jie yra susiję su keturių Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiksmų programų Nyderlanduose ir Austrijoje pakeitimais, dėl kurių iš „REACT-EU“ biudžeto investicijoms bus skirta beveik 262 mln. EUR. Taigi Nyderlandai ir Austrija yra pirmosios ES šalys, gaunančios iniciatyvos „REACT-EU“ pagalbą. Šiomis lėšomis – pagal programą „NextGenerationEU“ – papildomos ir išplečiamos reagavimo į krizę ir jos įveikimo priemonės, įgyvendinamos pagal Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvas, kol pradės veikti ilgalaikis gaivinimo planas.

worker in a shop

2021 m. kovo 30 d. Europos Komisija pagal priemonę SURE šešioms valstybėms narėms išmoka dar 13 mlrd. EUR siekiant apsaugoti dirbančiuosius ir išsaugoti darbo vietas

Europos Komisija šešioms ES valstybėms narėms išmokėjo 13 mlrd. EUR – tai šeštoji finansinės paramos pagal priemonę SURE dalis siekiant išsaugoti darbo vietas ir apsaugoti dirbančiuosius. Tai trečioji išmoka 2021-aisiais. Įvykdžius šiandienos operaciją Čekija gavo 1 mlrd. EUR, Belgija – 2,2 mlrd. EUR, Ispanija – 4,06 mlrd. EUR, Airija – 2,47 mlrd. EUR, Italija – 1,87 mlrd. EUR, o Lenkija – 1,4 mlrd. EUR. Finansavimas pagal šią priemonę Airijai skirtas pirmą kartą. Kitos penkios ES šalys jau yra gavusios paskolų pagal SURE. Iki šiol 17 ES valstybių narių pagal priemonę SURE yra gavusios beveik 75,5 mlrd. EUR kompensacinių paskolų. Iki šiol išmokėtų sumų ir skirtingų obligacijų terminų apžvalga pateikiama čia.

A nurse

2021 m. kovo 26 d. Įsigalioja programa „ES – sveikatos labui“, kurios biudžetas – 5,1 mlrd. EUR

Komisija džiaugiasi įsigaliojusia programa „ES – sveikatos labui“. Programa „ES – sveikatos labui“ svariai prisidės prie atsigavimo po COVID-19. Ji padės užtikrinti, kad ES gyventojai būtų sveikesni, bus remiama kova su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir stiprinamas ES pasirengimas ir pajėgumai veiksmingai reaguoti į būsimas sveikatos krizes – tai būsimos stiprios Europos sveikatos sąjungos dalis. Programa „ES – sveikatos labui“ – plataus užmojo ir tikslinė 2021–2027 m. finansavimo programa, kuria siekiama užtikrinti aukšto lygio sveikatos apsaugą visose Sąjungos politikos srityse ir veikloje. Programa „ES – sveikatos labui“ yra didžiausio biudžeto ES sveikatos programa, pagal kurią bus teikiamas finansavimas ES šalims, sveikatos organizacijoms ir NVO.

Lot of vaccines doses

2021 m. kovo 24 d. Komisija sustiprino COVID-19 vakcinų eksporto skaidrumo ir leidimų mechanizmą

Komisija nustatė papildomus principus, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš suteikiant vakcinų eksporto leidimą, t. y. abipusiškumas ir proporcingumas. Tai reiškia, kad valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, ar paskirties šalyje nustatyti eksporto apribojimai ir į paskirties šalyje vyraujančias sąlygas, tokias kaip epidemiologinė padėtis, vakcinavimo tempas ir turimos vakcinų atsargos. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „ES didžiuojasi turėdama vakcinų gamintojų, kurie jas eksportuoja į įvairias pasaulio šalis, nes esame įsitikinę, jog saugūs būsime tik tada, kai saugūs bus visi. Tačiau ES yra vienintelė didelė EBPO gamintoja, toliau eksportuojanti vakcinas, be kita ko, į šalis, kurios turi savo gamybos pajėgumų, tačiau rado būdų eksportui apriboti. Be to, vakcinos eksportuojamos į šalis, kurių epidemiologinė padėtis yra ne tokia rimta kaip ES ir kurių pažanga skiepijant savo piliečius yra didesnė. Todėl į ES leidimų mechanizmą turime įtraukti abipusiškumo ir proporcingumo principus.“

A man supervising a young employer

2021 m. kovo 22 d. Ataskaitoje patvirtinama, kad priemonė SURE sėkmingai apsaugo darbo vietas

Komisija paskelbė pirmąjį preliminarų 100 mlrd. EUR vertės priemonės SURE, skirtos COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir ekonomikai apsaugoti, vertinimą. Komisijos ataskaitoje nustatyta, kad 2020 m. pagal šią priemonę parama suteikta 25–30 milijonų žmonių. Be to, nustatyta, kad SURE paramą gavo 1,5–2,5 milijono nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusių įmonių. Ši parama joms suteikė galimybę išlaikyti darbuotojus. Komisija iki šiol pasiūlė skirti iš viso 90,6 mlrd. EUR finansinę paramą 19 valstybių narių.

A girl waiting in line at the airport

2021 m. kovo 17 d. Europos Komisija siūlo naudoti skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą, kuriame būtų pateikiama informacija apie skiepijimą, tyrimus ir persirgimą

Komisija siūlo sukurti ES masto skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą – skiepijimo, tyrimų ir persirgimo pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemą. Siekiant užkirsti kelią nepaskiepytų asmenų diskriminacijai, skiepijimo pažymėjimo turėjimas nebus išankstinė sąlyga, kurią būtina įvykdyti norint laisvai judėti ir naudotis tarpvalstybinio keleivių vežimo (pvz., oro transportu, traukiniais, tolimojo susisiekimo autobusais ar keltais) paslaugomis. Pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas COVID-19 pandemijos metu naudotis laisvo judėjimo teise Europos Sąjungoje, sukuriant saugius ir sąveikius pažymėjimus.

Two people talking

2021 m. kovo 16 d. Komisija paskirstė dar 9 mlrd. EUR pagal priemonę SURE septynioms ES valstybėms narėms.

Komisija išmokėjo 9 milijardus EUR septynioms ES valstybėms narėms – penktąją finansinės paramos pagal priemonę SURE dalį. Tai antroji išmoka 2021-aisiais. Šiandien Čekijai skirta 1 mlrd. EUR, Ispanijai – 2,87 mlrd. EUR, Kroatijai – 510 mln. EUR, Italijai – 3,87 mlrd. EUR, Lietuvai – 302 mln. EUR, Maltai – 123 mln. EUR ir Slovakijai – 330 mln. EUR. Šios paskolos padės valstybėms narėms padengti staiga padidėjusias viešąsias išlaidas, skirtas darbo vietoms išsaugoti. Iki šiol 16 valstybių narių pagal priemonę SURE yra gavusios beveik 62,5 mlrd. EUR kompensacinių paskolų. 2021 m. Komisija sieks papildomai surinkti daugiau kaip 25 mlrd. EUR lėšų išleisdama ES SURE obligacijas.

vaccine vials

2021 m. kovo 11 d. Europos Komisija suteikė leidimą naudoti ketvirtąją saugią ir veiksmingą vakciną nuo COVID-19

Komisija suteikė sąlyginį „Johnson & Johnson“ sukurtos vakcinos nuo COVID-19 rinkodaros leidimą. Tai ketvirtoji ES registruota vakcina. Šis leidimas suteiktas gavus palankią mokslinę rekomendaciją, pagrįstą Europos vaistų agentūros atliktu išsamiu vakcinos saugumo ir veiksmingumo kokybės vertinimu, ir valstybės narės tam pritarė. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „„Janssen“ vakcina – ketvirtoji patvirtinta ES vakcinų krepšelio vakcina, padėsianti pagerinti vakcinavimo kampaniją 2021 m. antrą ketvirtį. Tai vienos dozės vakcina, leisianti dar labiau priartėti prie bendrai užsibrėžto tikslo – iki vasaros pabaigos paskiepyti 70 proc. suaugusiųjų.“

A nurse

2021 m. kovo 11 d. Europos Komisija kovai su koronaviruso pandemija siūlo panaudoti 530 mln. EUR iš ES solidarumo fondo

Europos Komisija pateikia beveik 530 mln. EUR finansinės paramos iš ES solidarumo fondo priemonių rinkinį, siekdama paremti viešąsias išlaidas medicininėms ir asmeninėms apsaugos priemonėms, padėti teikti skubią paramą gyventojams ir remti ligų plitimo prevencijos, stebėsenos ir kontrolės priemones. Pasiūlymu, kai jį patvirtins Europos Parlamentas ir Taryba, bus prisidėta prie 17 valstybių narių ir 3 narystės siekiančių šalių veiksmų. Į pagalbos priemonių rinkinį taip pat įtraukti 132,7 mln. EUR išankstinių mokėjimų, kuriuos jau gavo Vokietija, Airija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Vengrija ir Portugalija.

Cargo freight on palettes branded with EU flag being loaded onto an airplane.

2021 m. kovo 10 d. Nauji ES pagalbos pasaulyje veiksmai sudėtingomis COVID-19 pandemijos sąlygomis

Komisija pateikė komunikatą dėl humanitarinių veiksmų, kuriame išdėstyta, kaip ES gali veiksmingiau priimti dėl COVID-19 pandemijos kilusius humanitarinius iššūkius. Komunikate siūlomi svarbūs veiksmai, kad būtų paspartintas humanitarinės pagalbos teikimas, remiama humanitarinės pagalbos partneriams palanki aplinka ir šalinamos pagrindinės krizių priežastys laikantis Europos komandos principo. Be to, komunikate vėl sutelkiamas dėmesys į tarptautinę humanitarinę teisę ir numatoma, kaip reikėtų kovoti su labai dideliu klimato kaitos poveikiu humanitarinei situacijai.

Two men working in a factory.

2021 m. kovo 4 d. Ekonomikos atsigavimas užtikrinant darbo vietų kūrimą. Europos socialinių teisių veiksmų plane nustatyta veiksminga parama užimtumui

Europos Komisija, kaip Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano dalį, pateikė rekomendaciją valstybėms narėms siekiant palengvinti perėjimą nuo paramos darbo vietų kūrimui krizės laikotarpiu prie perspektyvių darbo vietų kūrimo – „Veiksmingas aktyvus užimtumo rėmimas“ (EASE). Rekomendacijoje skatinamas darbo vietų kūrimas ir profesinės veiklos keitimas iš nuosmukį patiriančių sektorių į besiplečiančius sektorius, visų pirma žaliojoje ir skaitmeninėse srityse. Naujomis priemonėmis apibrėžiami trys pagrindiniai elementai, kuriuos valstybės narės turėtų įtraukti į savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus: įdarbinimo paskatos ir parama verslui; įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo galimybės; didesnė užimtumo tarnybų parama.

Picture of the press conference

2021 m. kovo 3 d. Vieni metai nuo COVID-19 protrūkio pradžios – atnaujintas fiskalinės politikos atsakas

Komisija priėmė komunikatą, kuriame valstybės narėms pateikiamos plataus pobūdžio gairės, susijusios su fiskalinės politikos įgyvendinimu, ir pateikti Komisijos pasvarstymai dėl bendrosios nukrypti leidžiančios išlygos taikymo nutraukimo ar tolesnio jos taikymo. Siekiant remti ekonomikos atsigavimą, labai svarbu koordinuoti nacionalinę fiskalinę politiką. Įgyvendindama strategiją, kurios tikslas – greitai, tvirtai ir koordinuotai reaguoti į koronaviruso pandemiją, 2020 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė pradėti taikyti bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą. Tai valstybėms narėms leido imtis priemonių tinkamai reaguoti į krizę, nukrypstant nuo biudžeto reikalavimų, kurie paprastai būtų taikomi pagal Europos fiskalinę sistemą.

President von der Leyen

2021 m. vasario 24 d. Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo Pasaulinės piliečių kampanijos pradžios renginyje „Pasaulio ekonomikos gaivinimo planas“

Pasaulinės piliečių kampanijos pradžios renginyje Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Įveikime pandemiją vykdydami visuotinę skiepijimo kampaniją. Sustabdykime bado krizę. Grąžinkime vaikus į klases. Kovokime su didėjančia nelygybe. Ir dalyvaukime žaliajame ekonomikos gaivinime elgdamiesi su mūsų planeta rūpestingai ir pagarbiai.“ Ji pridūrė, kad: „Pirmasis svarbus šių metų susitikimas bus gegužės mėn. įvyksiantis pasaulinis aukščiausiojo lygio susitikimas visuomenės sveikatos klausimais, kurį kartu su Ministru Pirmininku M. Draghi surengsime Romoje.“

Vaccines

2021 m. vasario 19 d. ES dvigubina įnašą į COVAX iki 1 mlrd. EUR, kad užsitikrintų saugias ir veiksmingas vakcinas

Europos Sąjunga paskelbė, kad priemonei COVAX papildomai skirs 500 mln. EUR – padvigubins savo įnašą į pasaulinę iniciatyvą, kuria siekiama užtikrinti sąžiningas ir vienodas galimybes gauti saugių ir veiksmingų COVID-19 vakcinų. Dėl šio papildomo įnašo bendra suma siekia 1 mlrd. EUR. Paskelbdama apie naują įnašą virtualiame G 7 vadovų susitikime, Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kalbėjo: „Praėjusiais metais, vykdydami pasaulinį atsaką į koronaviruso grėsmę, įsipareigojome užtikrinti, kad visose pasaulio dalyse, visi, kuriems reikia, turėtų visuotinę galimybę gauti vakcinų. COVAX gali geriausiai padėti mums pasiekti šį tikslą. Todėl nusprendėme padvigubinti Europos Komisijos įnašą į COVAX iki 1 mlrd. eurų.“

Image of a researcher

2021 m. vasario 17 d. Europos Komisija sprendžia COVID-19 atmainų klausimą ir kartu didina pasirengimą

Komisija parengs naują biologinės gynybos planą – „HERA inkubatorių“, siekdama kovoti su trumpalaikėmis ir vidutinės trukmės grėsmėmis ir kartu pasirengti ateičiai – tai bus ilgalaikio ES pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms planas. „HERA inkubatorius“ suburs tyrėjus, biotechnologijų įmones, gamintojus, reguliavimo institucijas ir valdžios institucijas, siekiant daugiausia dėmesio skirti greitam atmainų nustatymui ir apibūdinimui, greitam vakcinų pritaikymui, Europos klinikinių tyrimų tinklo sukūrimui ir gamybos masto didinimui. Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Kartu sieksime greičiau nustatyti naujas atmainas, pritaikyti esamas vakcinas, rengti klinikinius tyrimus, keistis duomenimis, paspartinti reguliavimo institucijų vykdomą patvirtinimą ir didinti naujų vakcinų masinę gamybą.“

euro coin

2021 m. vasario 11 d. Paskelbta 2021 m. ekonominė prognozė. Žiema sunki, bet tunelio gale matyti šviesa

Europos Komisija paskelbė 2021 m. žiemos ekonominę prognozę, kurioje numatoma, kad euro zonos ekonomika tiek 2021 m., tiek 2022 m. augs 3,8 proc.; 2021 m. ES ekonomika augs 3,7 proc., o 2022 m. – 3,9 proc. Tikimasi, kad euro zonos ir ES šalių ekonomika prieš krizę buvusį produkcijos lygį pasieks anksčiau, nei numatyta 2020 m. rudens ekonominėje prognozėje. Vykdant skiepijimo programas ir laipsniškai švelninant viruso plitimo valdymo priemones, ekonomikos augimas turėtų atsinaujinti pavasarį ir įsibėgėti vasarą. Ekonominis pandemijos poveikis įvairiose valstybėse narėse ir toliau skiriasi. Prognozuojama, kad labai nevienodas bus ir atsigavimo tempas.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamentas patvirtino 672,5 mlrd. EUR Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad po krizės valstybės narės taptų stipresnės

Komisija džiaugiasi, kad Europos Parlamentas nubalsavo už 2020 m. gruodžio mėn. pasiektą politinį susitarimą dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. Tai svarbus žingsnis siekiant, kad valstybės narės galėtų gauti 672,5 mlrd. EUR vertės paskolų ir dotacijų reformoms ir investicijoms remti. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra pagrindinis priemonės „Next Generation EU“, t. y. ES plano, kaip po COVID-19 pandemijos ES tapti stipresnei, elementas. Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kalbėjo: „Labai svarbu naudojant vakcinas įveikti virusą. Tačiau taip pat turime padėti piliečiams, įmonėms ir bendruomenėms įveikti ekonomikos krizę. Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę tam bus skirta 672,5 mlrd. EUR. Bus investuojama į tai, kad ilgą laiką visi galėtume gyventi žalesnėje, labiau skaitmeninėje ir atsparesnėje Europoje.“

AstraZeneca

2021 m. sausio 29 d. Europos Komisija suteikė leidimą naudoti trečiąją saugią ir veiksmingą vakciną nuo COVID-19

Komisija suteikė sąlyginį „AstraZeneca“ sukurtos vakcinos nuo COVID-19 rinkodaros leidimą, tai yra trečioji ES registruota vakcina. Šis leidimas suteiktas gavus palankią mokslinę rekomendaciją, pagrįstą Europos vaistų agentūros atliktu išsamiu vakcinos saugumo ir veiksmingumo kokybės vertinimu, ir valstybės narės tam pritarė. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Saugių vakcinų užtikrinimas europiečiams yra didžiausias mūsų prioritetas. Suteikus leidimą „AstraZeneca“ vakcinai, Europa gaus papildomų 400 mln. dozių. Tikiuosi, kad bendrovė pristatys šias dozes kaip susitarta, kad europiečiai galėtų būti kuo greičiau paskiepyti. Ir toliau dėsime visas pastangas, kad europiečiams, mūsų kaimynams ir partneriams visame pasaulyje užtikrintume daugiau vakcinų.“

proof of COVID-19 vaccination

2021 m. sausio 27 d. ES valstybės narės priėmė skiepijimosi nuo COVID-19 įrodymo medicininiais tikslais gaires

ES valstybės narės, padedamos Europos Komisijos, priėmė skiepijimosi nuo COVID-19 įrodymo medicininiais tikslais gaires. Šios gairės padeda užtikrinti skiepijimosi nuo COVID-19 sertifikatų sąveikumą ir jomis nustatytas minimalus duomenų rinkinys, įskaitant unikalų identifikatorių. Šiomis gairėmis siekiama sukurti sistemą, kurioje būtų galima naudoti tiek popierines, tiek skaitmenines priemones, užtikrinti lankstumą ir suderinamumą su esamais nacionaliniais sprendimais ir griežtą asmens duomenų apsaugą. Šios gairės yra diskusijų ir svarstymų, susijusių su E. sveikatos tinklu, taip pat konsultacijų su Sveikatos saugumo komitetu, Europos vaistų agentūra, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ir Pasaulio sveikatos organizacija rezultatas.

 

People walking in an airport

2021 m. sausio 25 d. Europos Komisija siūlo atnaujinti suderintą požiūrį į laisvą judėjimą ES viduje ir keliones iš trečiųjų šalių į ES

Komisija siūlo papildomas apsaugos priemones ir reikalavimus į ES atvykstantiems tarptautiniams keliautojams ir siūlo atnaujinti Tarybos rekomendaciją dėl suderintų priemonių, darančių poveikį laisvam judėjimui ES viduje. Be kita ko, priemonės yra privalomas tyrimas prieš išvykimą, griežtesnės priemonės, taikomos iš didelės rizikos regionų atvykstantiems asmenims ir bendra Europos keleivio buvimo vietos anketa. Komisijos pasiūlyme esamą Europos ligų prevencijos kontrolės centro parengtą spalvinių kodų žemėlapį siūloma papildyti tamsiai raudona spalva. Dėl naujų koronaviruso atmainų ir nestabilios sveikatos padėties visame pasaulyje reikia imtis tolesnių veiksmų užtikrinti, kad visos būtinos kelionės į ES vyktų saugiai. Dabar šį pasiūlymą turi apsvarstyti Taryba, o ES valstybės narės – dėl jo susitarti.

vaccines

2021 m. sausio 21 d. ES vadovai Europos Vadovų Taryboje susitarė paspartinti skiepijimą ir aptarė kitas priemones

Europos Vadovų Tarybos susitikime vadovai atkreipė dėmesį į padėties rimtumą dėl naujų viruso atmainų. Vadovai nori paspartinti skiepijimą ir susitarė parengti standartizuotą ir sąveikią skiepijimosi įrodymo medicininiais tikslais formą. Taip pat dar kartą patvirtintas solidarumas su trečiosiomis šalimis. Be to, sienos turi likti atvertos, kad būtų užtikrintas bendrosios rinkos veikimas, taip pat reikia atlikti daugiau testų ir genomo sekoskaitos. Tačiau turėtų būti primygtinai raginama atsisakyti nebūtinų kelionių. Komisija pasiūlė į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro kas savaitę skelbiamą žemėlapį įtraukti naują spalvą – tamsiai raudoną. Skaityti Pirmininkės U. von der Leyen pranešimą spaudai.

person being vaccinated

2021 m. sausio 19 d. Europos Komisija skelbia pagrindinius vieningos kovos su COVID-19 pandemija veiksmus

Likus dviem dienoms iki Europos vadovų vaizdo konferencijos dėl suderinto atsako į koronavirusą, Komisija komunikate paskelbė veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti kovą su pandemija ir spartinti skiepijimą. Iki 2021 m. kovo mėn. kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskiepyta ne mažiau kaip 80 proc. vyresnių nei 80 metų žmonių ir 80 proc. sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos specialistų. Iki 2021 m. vasaros turėtų būti paskiepyta bent 70 proc. suaugusių gyventojų. Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kalbėjo: „Kad ši krizė būtų įveikta, skiepijimas yra būtinas. Jau užsitikrinome pakankamai vakcinų visiems Europos Sąjungos gyventojams. Dabar turime paspartinti vakcinų tiekimą ir skiepijimą.“

girl getting vaccinated

2021 m. sausio 12 d. Europos Komisija baigia tiriamąsias derybas su „Valneva“, kad būtų užtikrinta naują galima vakcina

Komisija užbaigė tiriamąsias derybas su farmacijos įmone „Valneva“, siekdama įsigyti jos galimą vakciną nuo COVID-19, kai pasitvirtins, kad ji yra saugi ir veiksminga. Pagal numatomą sutartį visoms ES valstybėms narėms būtų suteikta galimybė įsigyti 30 mln. dozių ir galimybė įsigyti dar iki 30 mln. dozių. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Šiandienos žingsnis siekiant susitarimo su „Valneva“ dar labiau papildo ES vakcinų krepšelį ir parodo Komisijos įsipareigojimą rasti ilgalaikį pandemijos sprendimą.“

pfizer vaccine

2021 m. sausio 8 d. Europos Komisija siūlo įsigyti iki 300 mln. papildomų „BioNTech-Pfizer“ vakcinų dozių

Komisija pasiūlė ES valstybėms narėms įsigyti 200 mln. papildomų „BioNTech“ ir „Pfizer“ COVID-19 vakcinų dozių ir galimybę įsigyti dar 100 mln. dozių. Papildomos dozės bus pristatytos 2021 m. antrojo ketvirčio pradžioje. Taip bus sudarytos sąlygos ES įsigyti iki 600 mln. dozių ir padvigubinti šios jau naudojamos vakcinos dozių kiekį. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Su dviem registruotomis vakcinomis jau užsitikrinome tokį vakcinų kiekį, kurio pakanka paskiepyti 380 mln. Europos gyventojų. Tai yra daugiau kaip 80 proc. Europos gyventojų. O kitos vakcinos bus gautos per ateinančias savaites ir mėnesius.“

vaccination medical student

2021 m. sausio 6 d. Europos Komisija suteikė leidimą naudoti antrąją saugią ir veiksmingą vakciną nuo COVID-19

Komisija suteikė sąlyginį „Moderna“ sukurtos vakcinos nuo COVID-19 rinkodaros leidimą, tai yra antroji ES registruota vakcina. Šis leidimas suteiktas gavus palankią mokslinę rekomendaciją, pagrįstą Europos vaistų agentūros atliktu išsamiu vakcinos saugumo ir veiksmingumo kokybės vertinimu, ir valstybės narės tam pritarė. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen kalbėjo: „Su „Moderna“ vakcina – antrąja vakcina, kuriai Europos Sąjungoje suteiktas leidimas – turėsime dar 160 mln. dozių Vėliau bus gauta dar daugiau vakcinų. Europa užsitikrino iki dviejų milijardų galimų COVID-19 vakcinų dozių.“