Protective equipment

27. dubna 2021 – Unie poskytuje Indii kritickou podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU

Na základě žádosti Indie dodají členské státy EU v příštích dnech do země zásilky kyslíkových koncentrátorů, léčiv a dalšího naléhavě potřebného materiálu. Irsko nabídlo 700 kyslíkových koncentrátorů, 1 kyslíkový generátor a 365 ventilátorů. Belgie nabídla 9 000 dávek antivirového léku Remdesviru, Rumunsko 80 kyslíkových koncentrátorů a 75 kyslíkových lahví. Lucembursko nabídlo 58 ventilátorů, Portugalsko 5 503 ampulí Remdesiviru a 20 000 litrů dodávek kyslíku týdně a Švédsko 120 ventilátorů. Očekává se, že v příštích dnech nabídnou pomoc ostatní členské státy, například Francie s Německem.

Berlaymont

16. dubna 2021 – 562,5 milionu eur v investičních prostředcích REACT-EU pro Bulharsko, Finsko, Francii a Litvu

Investice z programu REACT-EU ve výši přibližně 562,5 milionu eur navýší Bulharsku, Finsku, Francii a Litvě pomoc s oživením jejich ekonomik, která se realizuje prostřednictvím investičních iniciativ v reakci na koronavirovou krizi. Program REACT-EU, který je součástí nástroje NextGenerationEU, poskytne v letech 2021 a 2022 celkem 47,5 miliardy eur na podporu programů politiky soudržnosti. Zaměřuje se především na podporu pracovních míst, podniků a ekologické a digitální transformace. Investice byly vyčleněny na podporu dlouhodobých infrastrukturních úprav a na posílení odolnosti podnikání v Bulharsku, dále na rozvoj výzkumu a inovací ve Finsku, na zajištění provozního kapitálu ve Francii a v Litvě na rozšíření modelů elektronického podnikání a podpory investic do výzkumu a vývoje nových produktů za účelem řešení koronavirové pandemie.

President von der Leyen

14. dubna 2021 - 100 milionů očkovaných v EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Tempo očkování se v celé Evropě zrychluje! Členské státy obdržely ke včerejšímu dni více než 126 milionů dávek očkovacích látek. S potěšením dnes mohu oznámit, že počet očkovaných občanů v EU dosáhl 100 milionů. Jde o milník, na který můžeme být skutečně hrdí.“

Picture of the Berlaymont facade

14. dubna 2021 – Komise chce v rámci nástroje NextGenerationEU získat až 800 miliard eur na financování hospodářského oživení

Komise podnikla kroky k tomu, aby půjčky v rámci dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU byly financovány za co nejvýhodnějších podmínek pro členské státy EU a jejich občany. Využije diverzifikovanou strategii financování, tak aby do roku 2026 získala až 800 miliard eur v běžných cenách.

Humanitarian aid workers in a warehouse

8. dubna 2021 – Tým Evropa nepřestává podporovat partnerské země: během minulého roku jim poskytl více než 26 miliard eur

Do 1. ledna 2021 tým Evropa podpořil více než 130 partnerských zemí částkou přesahující 26 miliard eur. Na řešení humanitárních potřeb bylo vynaloženo 3,2 miliardy eur. Na zdravotnické, vodohospodářské a sanitární systémy bylo vynaloženo 3,5 miliardy eur. Na zmírnění socioekonomických důsledků pandemie bylo vynaloženo 19,5 miliardy eur. Tým Evropa se rovněž snaží zajistit dostatek očkovacích látek proti covidu-19 pro všechny na celém světě, podporuje zahájení očkovacích kampaní a zároveň zkoumá možnosti, jak lépe využít místní výrobní kapacity. Evropská unie sehrála důležitou úlohu při zřizování nástroje COVAX, kde je tým Evropa s více než 2,2 miliardami eur jedním z jeho hlavních dárců.

7. dubna 2021 – celosvětový summit o zdraví: nové internetové stránky

Evropská komise zprovoznila nové internetové stránky s nejdůležitějšími informacemi o nadcházejícím celosvětovém summitu o zdraví. Tento summit, který pořádá Evropská komise a italské předsednictví skupiny G20, se uskuteční 21. května 2021 v Římě. Lídři skupiny zemí G20, vedoucí představitelé mezinárodních i regionálních organizací a zástupci světových zdravotnických orgánů se podělí o své zkušenosti získané během pandemie covidu-19.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

6. dubna 2021 – Pomoc z programu REACT-EU na podporu oživení a transformace obdrží jako první Nizozemsko a Rakousko

Evropská komise schválila první rozhodnutí v rámci programu REACT-EU ohledně změn čtyř operačních programů Evropského fondu pro regionální rozvoj v Nizozemsku a Rakousku. Díky tomu se navýší finanční prostředky na investice o téměř 262 milionů eur. Nizozemsko a Rakousko se tak staly prvními zeměmi EU, které program REACT-EU využijí. Díky těmto zdrojům, jež jsou součástí nástroje na podporu oživení Next Generation EU, se rozšíří opatření v reakci na koronavirovou krizi, která se realizují prostřednictvím investičních iniciativ, a poslouží tak jako pojítko k dlouhodobému plánu obnovy.

worker in a shop

30. března 2021 – Evropská komise vyplatila 6 členským státům EU dalších 13 miliard eur v rámci nástroje SURE na záchranu pracovních míst

Evropská komise vyplatila šesti členským státům EU v šesté splátce finanční podpory v rámci nástroje SURE na záchranu pracovních míst 13 miliard eur. Jedná se o třetí platbu v roce 2021. V rámci této operace obdrželo Česko 1 miliardu eur, Belgie 2,2 miliardy eur, Španělsko 4,06 miliardy eur, Irsko 2,47 miliardy eur, Itálie 1,87 miliardy eur a Polsko 1,4 miliardy eur. Irsko obdrželo finanční prostředky z tohoto nástroje poprvé. Ostatních pět zemí EU dostalo půjčky z nástroje SURE již dříve. Z nástroje SURE obdrželo dosud 17 členských států celkem 75,5 miliardy eur ve formě půjček „back-to-back“. Přehled dosud vyplacených částek a informace o splatnosti jednotlivých dluhopisů naleznete zde.

A nurse

26. března 2021 – Vstoupil v platnost program činnosti Unie v oblasti zdraví v hodnotě 5,1 miliardy eur

Komise uvítala vstoupení v platnost programu EU pro zdraví. Coby součást budoucí silné evropské zdravotní unie program významným způsobem přispěje k obnově po pandemii COVID-19 tím, že se zaměří na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva EU, podporu boje proti přeshraničním zdravotním hrozbám a zvyšování připravenosti a schopnosti EU účinně reagovat na budoucí zdravotní krize. Jedná se o ambiciózní, specializovaný program financování na období 2021-2027, který má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví v rámci všech politik a činností Unie. V peněžním vyjádření jde o historicky největší program EU v oblasti zdraví. Finanční prostředky z něj budou poskytovány zemím EU a zdravotnickým a nevládním organizacím.

Lot of vaccines doses

24. března 2021 – Komise zvýšila transparentnost a vylepšila schvalovací mechanismus u vývozu očkovacích látek proti covidu-19

Komise zavedla další zásady, jimiž se bude řídit povolování vývozu očkovacích látek: reciprocitu a proporcionalitu. To znamená, že by členské státy měly vždy zvážit, zda země určení nezavedla vývozní omezení a jaké podmínky v této cílové zemi panují – jaká je epidemiologická situace, proočkovanost a stávající zásoby očkovacích látek. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Evropská unie je hrdá na to, že v ní mají sídlo výrobci vakcín, kteří je vyvážejí do celého světa, protože jsme přesvědčeni, že žádná země nebude v bezpečí, dokud nebude proočkováno co nejvíce obyvatel naší planety. EU je však jediným hlavním výrobcem v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který nadále očkovací látky vyváží, a to i do zemí, které mají vlastní výrobní kapacity, ale nalezly způsoby, jak vývoz omezit. Kromě toho tento vývoz směřuje do zemí, jejichž epidemiologická situace je méně závažná než situace v EU a jež značně pokročily v očkování svých občanů. Proto musíme do našeho schvalovacího mechanismu zavést zásadu reciprocity a proporcionality.“

A man supervising a young employer

22. března 2021 – Úspěch nástroje SURE při zachování pracovních míst

Evropská komise zveřejnila první předběžné posouzení nástroje SURE vybaveného prostředky ve výši 100 miliard eur, který má pomoci zachovat pracovní místa a ochránit hospodářství před dopady pandemie covidu-19. Ze zprávy Komise vyplývá, že v roce 2020 využilo prostředky v rámci tohoto nástroje 25 až 30 milionů lidí. Zpráva rovněž odhaduje, že z programu SURE těžilo 1,5 až 2,5 milionu podniků postižených pandemií covid-19, což jim umožnilo udržet si své pracovníky. Komise doposud navrhla finanční podporu 19 členským státům v celkové výši 90,6 miliardy eur.

A girl waiting in line at the airport

17. března 2021 – Evropská komise předkládá návrh na vydávání digitálních zelených certifikátů, které budou obsahovat informacemi o očkování, testech a zotavení

Komise navrhla zavedení celounijního rámce pro digitální zelené certifikáty, který by upravoval vydávání, ověřování a schvalování osvědčení, které bude dokladem o vakcinaci, testování a zotavení. Aby lidé, kteří očkováni nebudou, nebyli diskriminováni, nebude držení tohoto osvědčení podmínkou pro uplatňování práva na volný pohyb a nebude moci být vyžadováno pro využívání služeb přeshraniční dopravy, jako jsou letecké, železniční, autobusové či trajektové spoje. Cílem je usnadnit výkon práva na volný pohyb v rámci EU během koronavirové pandemie zavedením bezpečných a interoperabilních osvědčení.

Two people talking

16. března 2021 – Komise vyplácí 7 členským státům EU dalších 9 miliard eur v rámci nástroje SURE

Komise vyplatila v rámci nástroje SURE 7 členským státům EU pátou splátku ve výši 9 miliard eur. Tyto prostředky, které jsou již druhou splátkou v roce 2021, využije Česká republika (1 miliarda eur), Španělsko (2,87 miliardy eur), Chorvatsko (510 milionů eur), Itálie (3,87 miliardy eur), Litva (302 milionů eur), Malta (123 milionů eur) a Slovensko (330 milionů eur). Půjčky mají členským zemím pomoci řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů za účelem zachování pracovních míst. Z nástroje SURE obdrželo dosud 16 členských států celkem 62,5 miliardy eur ve formě půjček „back-to-back“. Během roku 2021 by Komise vydáváním dluhopisů EU SURE chtěla získat dalších více než 25 miliard eur.

vaccine vials

11. března 2021 – Evropská komise udělila registraci čtvrté bezpečné a účinné očkovací látce proti COVID-19

Komise udělila podmíněnou registraci vakcíně proti covidu-19 vyvinuté společností Johnson&Johnson. Jde o čtvrtou očkovací látku zaregistrovanou v EU. Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky založené na důkladném posouzení bezpečnosti a účinnosti očkovací látky. Členské státy rozhodnutí potvrdily. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Vakcína společnosti Janssen je čtvrtou registrovanou očkovací látkou v rámci portfolia EU a pomůže nám urychlit očkovací kampaň ve druhém čtvrtletí roku 2021. Vyžaduje pouze jednu dávku, díky čemuž se opět o kus přiblížíme k dosažení našeho společného cíle naočkovat do konce léta 70 % dospělé populace.“

A nurse

11. března 2021 – Evropská komise navrhla použít 530 milionů eur z Fondu solidarity EU na boj proti koronavirové pandemii

Evropská komise předložila návrh na poskytnutí finanční podpory ve výši téměř 530 milionů eur z Fondu solidarity EU. Prostředky by měly pomoci s veřejnými výdaji na zdravotnické a osobní ochranné prostředky, mimořádnou podporu obyvatelstvu a opatření na prevenci, monitorování a kontrolu šíření nákazy. Návrh přispěje k úsilí vynaloženému 17 členskými státy a třemi přistupujícími zeměmi poté, co ho schválí Evropský parlament a Rada. Balíček podpory zahrnuje rovněž zálohové platby ve výši 132,7 milionu eur, které již obdržely Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko a Portugalsko.

Cargo freight on palettes branded with EU flag being loaded onto an airplane.

10. března 2021 – Nová opatření k usnadnění globální pomoci ze strany EU v období pandemie

Komise předložila sdělení o humanitární činnosti, v němž se uvádí, jak může EU zintenzívnit úsilí a řešit humanitární výzvy vyvolané pandemií COVID-19. Sdělení navrhuje klíčová opatření k urychlení poskytování humanitární pomoci, k podpoře příznivého prostředí pro humanitární partnery a k řešení základních příčin krizí prostřednictvím přístupu Team Europe. Ve sdělení klade obnovený důraz na mezinárodní humanitární právo a popisuje rovněž, jak se vypořádat s dramatickým dopadem změny klimatu na humanitární oblast.

Two men working in a factory.

4. března 2021 – Zajištění hospodářské obnovy doprovázené intenzivním růstem pracovních míst: Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv stanoví účinnou podporu zaměstnanosti

V rámci akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv předložila Evropská komise doporučení pro členské státy, jak usnadnit přechod od krizové podpory práce k vytváření pracovních míst, která obstojí i v budoucnu, s názvem Účinná aktivní podpora zaměstnanosti (EASE). Doporučení podporuje tvorbu pracovních míst a přechod ze zaměstnání v upadajících odvětvích do odvětví expandujících, zejména digitálních a ekologických. Nová opatření nastiňují tři klíčové prvky, které by členské státy měly zahrnout do svých plánů pro oživení a odolnost: pobídky k zaměstnávání a podporu podnikání, příležitosti ke zvyšování kvalifikace a k rekvalifikaci a zvýšenou podporu ze strany služeb zaměstnanosti.

Picture of the press conference

3. března 2021 – Rok od vypuknutí covidu-19: aktualizaci opatření fiskální politiky reagujících na pandemii

Komise přijala sdělení, které členským státům poskytuje obecné pokyny k provádění fiskální politiky v nadcházejícím období. Komise ve sdělení také uvádí, jaké možnosti zvažuje ohledně deaktivace nebo pokračování obecné únikové doložky. Koordinace národních fiskálních politik má pro podporu oživení ekonomiky zásadní význam. Komise navrhla aktivaci obecné únikové doložky v březnu 2020 v rámci své strategie rychlé, důrazné a koordinované reakce na koronavirovou pandemii. Umožnila členským státům přijmout opatření k náležitému řešení krize a zároveň se odchýlit od rozpočtových požadavků, které by se v evropském fiskálním rámci jinak uplatňovaly.

President von der Leyen

24. února 2021 – Projev předsedkyně Komise von der Leyenové na zahajovací akci kampaně organizace Global Citizen nazvané „Plán obnovy pro svět“

Předsedkyně Komise von der Leyenová u příležitosti zahájení kampaně organizace Global Citizen apelovala: „Překonejme tuto pandemii očkováním světové populace. Skoncujme s potravinovou krizí. Vraťme děti zpátky do škol. Bojujme proti prohlubování nerovností mezi lidmi. A přistupme k zotavení ekologicky. Tedy tak, že budeme o naši planetu s úctou pečovat.“ A dodala: „První důležitou schůzkou roku bude celosvětový summit o veřejném zdraví, který se uskuteční v květnu a který uspořádám společně s premiérem Draghim v Římě.“

Vaccines

19. února 2021 – V zájmu zajištění bezpečných a účinných očkovacích látek zdvojnásobuje Unie svůj příspěvek do nástroje COVAX na 1 miliardu eur

Evropská unie oznámila, že na nástroj COVAX poskytne dalších 500 milionů eur, čímž se zdvojnásobí její dosavadní příspěvek na tuto celosvětovou iniciativu, jejímž cílem je zajistit spravedlivý a rovný přístup k bezpečným a účinným očkovacím látkám proti covidu-19. Díky dodatečnému příspěvku dosáhne celková částka 1 miliardy eur. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová oznámila tento nový příspěvek na videokonferenčním setkání vedoucích představitelů skupiny G7 a uvedla jej slovy: „V rámci globální reakce na koronavirus jsme se minulý rok zavázali zajistit univerzální přístup k očkovacím látkám všude na Zemi pro všechny, kdo je budou potřebovat. COVAX má nejlepší předpoklady k tomu, aby nám tohoto cíle pomohl dosáhnout. Proto jsme se rozhodli, že příspěvek Evropské komise do tohoto nástroje zdvojnásobíme na 1 miliardu eur.“

Image of a researcher

17. února 2021 – Evropská komise se zabývá novými mutacemi koronaviru a zároveň zvyšuje připravenost na mimořádné události

V zájmu řešení krátkodobých až střednědobých hrozeb chce Komise vytvořit nový plán biologické obrany nazvaný Inkubátor HERA, který bude v budoucnu sloužit i jako plán dlouhodobé připravenosti EU na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. V rámci Inkubátoru HERA budou společně vědci, biotechnologické firmy, výrobci, regulační a veřejné orgány pracovat na rychlé detekci a popisu nových mutací, rychlém přizpůsobení očkovacích látek, vytvoření evropské sítě klinických hodnocení a navýšení výrobních kapacit. Předsedkyně Komise von der Leyenová k tomu uvedla: „Společně budeme rychleji detekovat nové varianty koronaviru, přizpůsobovat stávající očkovací látky, organizovat klinická hodnocení, sdílet údaje a dále urychlíme schvalování očkovacích látek ze strany regulačních orgánů a zajistíme jejich masovou výrobu.“

euro coin

11. února 2021 – Podle zimní hospodářské prognózy 2021 jsou i přes obtížné zimní období vyhlídky nadějné

Evropská komise zveřejnila zimní hospodářskou prognózu 2021, která předpokládá, že hospodářství eurozóny poroste v letech 2021 i 2022 o 3,8 %, zatímco hospodářství celé EU poroste v roce 2021 o 3,7 % a v roce 2022 o 3,9 %. Očekává se, že ekonomiky eurozóny i celé EU dosáhnou svých předkrizových úrovní produkce dříve, než předpokládala hospodářská prognóza z podzimu 2020. Na jaře by mělo dojít k obnovení hospodářského růstu, který by měl v létě nabrat na dynamice díky pokroku v očkování obyvatelstva a postupnému uvolňování protiepidemických opatření. Pandemie dopadla na ekonomiky jednotlivých členských států nerovnoměrně, a proto se očekává, že i tempo oživení bude v každém státě jiné.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

10. února 2021 – Evropský parlament schválil Nástroj pro oživení a odolnost ve výši 672,5 miliardy eur, který má pomoci členským státům překonat krizi

Evropská komise uvítala hlasování Evropského parlamentu, které potvrdilo politickou dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně Nástroje pro oživení a odolnost v prosinci 2020. Jedná se o důležitý krok, který umožní poskytnout členským státům úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy eur na podporu reforem a investic. Nástroj pro oživení a odolnost představuje klíčový a ústřední prvek iniciativy Next Generation EU, tedy plánu EU, jak vyjít z koronavirové pandemie silnější. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Je nezbytné vymýtit virus očkováním. Musíme však také pomoci občanům a podnikům překonat hospodářskou krizi. Nástroj pro oživení a odolnost poskytne k tomuto účelu 672,5 miliardy eur. Tyto investice učiní Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější, z čehož budou mít z dlouhodobého hlediska prospěch všichni občané.“

AstraZeneca

29. ledna 2021 – Evropská komise udělila registraci třetí bezpečné a účinné očkovací látce proti covidu-19

Komise udělila podmíněnou registraci vakcíně proti covidu-19 vyvinuté společností AstraZeneca. Jde o třetí očkovací látku zaregistrovanou v EU. Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky založené na důkladném posouzení bezpečnosti a účinnosti očkovací látky. Členské státy rozhodnutí potvrdily. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Zajištění bezpečných očkovacích látek pro Evropany je naší nejvyšší prioritou. Díky nyní schválené vakcíně AstraZeneca bude v Evropě k dispozici 400 milionů dalších dávek. Očekávám, že společnost tyto dávky dodá tak, jak bylo dohodnuto, aby bylo možné Evropany očkovat co nejdříve. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili více očkovacích látek pro Evropany, naše sousedy a partnery po celém světě.“

proof of COVID-19 vaccination

27. ledna 2021 – Členské státy EU přijaly pokyny ohledně dokladu o proticovidovém očkování pro lékařské účely

Dne 27. ledna 2021 přijaly členské státy EU za podpory Evropské komise pokyny ohledně dokladu o očkování proti covidu-19 pro lékařské účely. Pokyny by měly zajistit interoperabilitu tohoto osvědčení a stanovují také minimální soubor údajů, které musí být na dokladu uvedeny, včetně jedinečného identifikátoru. Cílem je vytvořit systém, který pracuje s papírovými i digitálními doklady, zajistí flexibilitu a slučitelnost se stávajícími vnitrostátními opatřeními a důsledně chrání osobní údaje. Pokyny jsou výsledkem diskusí a úvah v rámci Sítě pro elektronické zdravotnictví, jakož i konzultací s Výborem pro zdravotní bezpečnost, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí a Světovou zdravotnickou organizací.

 

People walking in an airport

25. ledna 2021 – Evropská komise navrhuje aktualizovat koordinovaný přístup k volnému pohybu uvnitř EU a cestování ze třetích zemí do EU

Komise navrhuje další záruky a požadavky, které se týkají mezinárodních cestujících do EU, a aktualizaci doporučení Rady o koordinovaných opatřeních ovlivňujících volný pohyb v rámci EU. Opatření zahrnují povinný test před odjezdem, přísnější opatření pro osoby přijíždějící z vysoce rizikových regionů a společný evropský formulář pro trasování cestujících. Komise navrhla, aby se v barevném kódu mapy, kterou zveřejňuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, zavedla nová barva – „tmavě červená“. V důsledku výskytu nových variant koronaviru a nestabilní zdravotní situace na celém světě je v zájmu bezpečného průběhu veškerých nezbytných cest do EU potřeba přijmout další opatření. Návrh nyní posoudí Rada a nutné je rovněž schválení ze strany členských států.

vaccines

21. ledna 2021 – Na zasedání Evropské rady se vedoucí představitelé zemí EU dohodli na urychlení očkování a jednali také o dalších opatřeních

Vedoucí představitelé členských zemí vzali na vědomí závažnost situace s ohledem na nové varianty viru. Chtějí proto urychlit očkování a dohodli se na vytvoření standardizovaného a interoperabilního dokladu o očkování pro lékařské účely. Znovu také byla potvrzena solidarita se třetími zeměmi. Hranice mezi členskými státy musí zůstat otevřené, aby bylo zajištěno fungování jednotného trhu, a je také zapotřebí více testovat a provádět sekvenování genomu viru. Je však třeba důrazně odrazovat od cest, které nejsou nezbytně nutné. Komise navrhla doplnit na mapu, kterou každý týden zveřejňuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, novou barvu – tmavě červenou. Tiskové prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové

person being vaccinated

19. ledna 2021 – Evropská komise představuje klíčová opatření pro jednotný postup proti covidu-19

Dva dny před videokonferencí vedoucích představitelů EU o koordinované reakci na koronavirovou krizi vytyčila Komise ve svém sdělení několik opatření, která je třeba přijmout k zintenzivnění boje proti pandemii a urychlení očkování obyvatelstva. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do léta 2021 by pak mělo vakcínu dostat alespoň 70 % dospělé populace. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Očkování má pro překonání této krize zásadní význam. Již jsme zajistili dostatek očkovacích látek pro všechny obyvatele Evropské unie. Nyní musíme uspíšit dodávku těchto vakcín a zrychlit očkování.

girl getting vaccinated

12. ledna 2021 – Komise uzavírá předběžná jednání se společností Valneva ohledně zajištění nově vyvíjené očkovací látky

Komise uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností Valneva ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti covidu-19, jakmile se prokáže, že je tato látka bezpečná a účinná. Plánovaná smlouva by všem členským státům EU umožnila nakoupit 30 milionů dávek s možností dokoupení dalších až 30 milionů dávek. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Dnešní krok směrem k uzavření dohody se společností Valneva přispěje k dalšímu doplnění unijního portfolia očkovacích látek a prokazuje odhodlání Komise nalézt trvalé řešení této pandemie.“

pfizer vaccine

8. ledna 2021 – Evropská komise navrhla nakoupit až 300 milionů dalších dávek očkovací látky od BioNTech-Pfizer

Komise navrhla členským státům EU zakoupit dalších 200 milionů dávek očkovací látky proti covidu-19 od společností BioNTech a Pfizer, a to s možností získat dodatečných 100 milionů dávek. Dodávka těchto vakcín začne ve druhém čtvrtletí 2021. Tím se počet dávek této již používané očkovací látky zdvojnásobí na 600 milionů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Díky dvěma schváleným očkovacím látkám jsme již zajistili dostatek vakcín pro 380 milionů Evropanů. To je více než 80 % evropské populace. V nadcházejících týdnech a měsících budou následovat další očkovací látky.“

vaccination medical student

6. ledna 2021 – Evropská komise udělila registraci druhé bezpečné a účinné očkovací látce proti covidu-19

Komise udělila podmíněnou registraci vakcíně proti covidu-19 vyvinuté společností Moderna. Jedná se již o druhou očkovací látku zaregistrovanou v EU. Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky založené na důkladném posouzení bezpečnosti a účinnosti očkovací látky. Členské státy rozhodnutí potvrdily. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Díky vakcíně společnosti Moderna, což je druhá dosud povolená očkovací látka v EU, získáme dalších 160 milionů dávek. A další vakcíny budou následovat. Evropa si tak zajistila až dvě miliardy dávek potenciálních očkovacích látek proti covidu-19.“