Protective equipment

27 април 2021 г. — ЕС насочва животоспасяваща помощ за Индия чрез Механизма на ЕС за гражданска защита

През следващите дни държавите от ЕС ще доставят на Индия спешно необходими лекарства, кислород и оборудване, след като страната поиска подкрепа. Ирландия предложи 700 кислородни концентратора, 1 кислороден генератор, 365 апарата за вентилация. Белгия предложи 9000 дози от противовирусното лекарство Ремдезивир. Румъния предложи 80 кислородни концентратора и 75 кислородни бутилки. Люксембург предложи 58 апарата за вентилация. Португалия предложи 5503 флакона Ремдезивир и 20 000 литра кислород седмично, а Швеция предложи 120 апарата за вентилация. Очаква се през следващите дни да бъде предоставена допълнителна подкрепа от други държави от ЕС, включително от Франция и Германия.

Berlaymont

16 април 2021 г. — 562,5 милиона евро инвестиционно финансиране по REACT-EU, отпуснато на България, Финландия, Франция и Литва

Инвестициите по REACT-EU в размер на около 562,5 милиона евро в България, Финландия, Франция и Литва ще разширят обхвата на ответните мерки чрез Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса. REACT-EU е част от инструмента NextGenerationEU и предоставя допълнителна подкрепа от общо 47,5 милиарда евро на програмите по политиката за сближаване през 2021 и 2022 г., насочени към работните места, предприятията и екологичния и цифровия преход. Средствата са предназначени за подпомагане на дългосрочното адаптиране на инфраструктурата и за укрепване на устойчивостта на бизнеса в България, за стимулиране на научните изследвания и иновациите във Финландия, за осигуряване на оборотен капитал във Франция и за разширяване на моделите за електронен бизнес и за увеличаване на инвестициите в научни изследвания и разработването на нови продукти в Литва с цел справяне с пандемията.

President von der Leyen

14 април 2021 г. — 100 милиона ваксинации срещу COVID-19 в ЕС

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Ваксинацията набира скорост в Европа! До вчера държавите членки са получили общо над 126 милиона дози ваксини. Щастлива съм да кажа, че днес достигнахме 100 милиона ваксинации в ЕС. Това е важен етап, с който можем да се гордеем.“

Picture of the Berlaymont facade

14 април 2021 г. – Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 млрд. евро в рамките на инструмента NextGenerationEU за финансиране на възстановяването

Комисията предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите от ЕС и техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 млрд. евро по текущи цени.

Humanitarian aid workers in a warehouse

8 април 2021 г. – „Екип Европа“ продължава да подкрепя партньорските държави с над 26 млрд. евро, изплатени за една година

До 1 януари 2021 г. в рамките на подхода „Екип Европа“ над 130 партньорски държави по света вече са подпомогнати със средства в размера на над 26 млрд. евро. 3,2 млрд. евро са изразходвани за посрещане на хуманитарни нужди. 3,5 млрд. евро — за укрепване на системите за здравеопазване, водоснабдяване и канализация. 19,5 млрд. евро — за смекчаване на социално-икономическите последици от пандемията. „Екип Европа“ също така работи за осигуряване на глобален, равнопоставен достъп до ваксини срещу COVID-19 и подпомага провеждането на кампании за ваксинация, като същевременно проучва възможностите за повишаване на местния производствен капацитет. ЕС изигра водеща роля в създаването на механизма COVAX, в който „Екип Европа“ е един от водещите донори с над 2,2 млрд. евро.

7 април 2021 г. – Световна среща на високо равнище по въпросите на здравето — актуална информация на новия уебсайт

Европейската комисия публикува нов уебсайт с основната информация за предстоящата световна среща на високо равнище по въпросите на здравето. Срещата на високо равнище, организирана от Европейската комисия и италианското председателство на Г-20, ще се проведе на 21 май 2021 г. в Рим. Тя ще даде възможност на Г-20 и поканените лидери, ръководители на международни и регионални организации и представители на световни здравни органи да споделят поуките, извлечени от пандемията от COVID-19.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

6 април 2021 г. — Одобряване на първи мерки в Нидерландия и Австрия в рамките на инициативата REACT-EU за подпомагане на възстановяването и прехода

Комисията одобри първите решения по линия на REACT-EU, включващи изменения на четири оперативни програми по Европейския фонд за регионално развитие в Нидерландия и Австрия, които ще увеличат наличното финансиране за инвестиции с близо 262 млн. евро благодарение на средствата по REACT-EU. Така Нидерландия и Австрия стават първите държави от ЕС, които се възползват от инициативата REACT-EU. Наличните ресурси – част от инструмента NextGenerationEU – позволяват продължаване и разширяване на мерките за реагиране при кризи и за възстановяване, предприети в рамките на инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса, и служат като мост към дългосрочния план за възстановяване.

worker in a shop

30 март 2021 г. – Европейската комисия отпуска допълнителни 13 млрд. евро по линия на SURE на 6 държави членки за защита на работниците и работните места

Европейската комисия отпусна 13 млрд. евро на шест държави от ЕС в рамките на шестия транш от финансовата подкрепа по инструмента SURE с цел защита на работните места и работниците. Това е третото плащане за 2021 г. Като част от днешните операции Чехия получи 1 млрд. евро, Белгия — 2,2 млрд. евро, Испания — 4,06 млрд. евро, Ирландия — 2,47 млрд. евро, Италия — 1,87 млрд. евро и Полша — 1,4 млрд. евро. Ирландия за първи път получава финансиране по линия на инструмента. Останалите пет държави вече са се възползвали от заеми по линия на SURE. Досега 17 държави от ЕС получиха общо 75,5 млрд. евро по инструмента SURE под формата на заеми „бек-ту-бек“. Вижте преглед на отпуснатите до момента суми и различните срокове до падежа на облигациите.

A nurse

26 март 2021 г. – Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) с бюджет 5,1 млрд. евро влиза в сила

Комисията приветства влизането в сила на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“. Програмата ще окаже съществен принос към възстановяването от пандемията, като подпомогне борбата срещу трансграничните здравни заплахи и допринесе за подобряване на здравето на европейците и повишаване на готовността и способността на ЕС да предприема успешни действия при здравни кризи в рамките на бъдещ, силен Европейски здравен съюз. Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ е амбициозна, целенасочена програма за финансиране за периода 2021 — 2027 г., с която да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве в рамките на всички политики и дейности на Съюза. „ЕС в подкрепа на здравето“ е най-мащабната във финансово отношение здравна програма досега и ще предоставя финансиране на държавите от ЕС, здравни организации и неправителствени организации.

Lot of vaccines doses

24 март 2021 г. — Комисията укрепва механизма за прозрачност и разрешаване на износа на ваксини срещу COVID-19

Комисията въведе допълнителни принципи, които да бъдат вземани под внимание, преди да се разреши износът на ваксини: реципрочност и пропорционалност. Това означава, че държавите от ЕС трябва да проверят дали в държавата на получаване има ограничения за износа и какви са условията там по отношение на епидемичната обстановка, процентът на ваксинираните лица и наличния запас от ваксини. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „ЕС се гордее да бъде дом на производители на ваксини, които изнасят в държави по целия свят, тъй като сме уверени, че ще бъдем в безопасност само когато всички са в безопасност. Съюзът обаче е единственият основен производител от ОИСР, който продължава да изнася ваксини, включително за държави, които имат собствен производствен капацитет, но са намерили начин да ограничат износа. Освен това понякога износът е предназначен за държави, чиято епидемична обстановка е по-добра в сравнение с положението в ЕС и които са по-напреднали с ваксинацията на своите граждани. Затова трябва да въведем принципите на реципрочност и пропорционалност в механизма на ЕС за разрешаване на износа“.

A man supervising a young employer

22 март 2021 г. — Доклад потвърждава успеха на инструмента SURE за защита на работните места

Комисията публикува първата си предварителна оценка на SURE — инструмента с бюджет 100 милиарда евро, предназначен за защита на работните места и икономиките от последиците от пандемията от COVID-19. Според доклада на Комисията през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души. Оценките сочат, че между 1,5 и 2,5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници. До момента Комисията е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки.

A girl waiting in line at the airport

17 март 2021 г. — Европейската комисия предлага цифрово зелено удостоверение с информация за ваксинация, тест или преболедуване на COVID-19

Комисията предлага да се въведе общоевропейска рамка за цифрово зелено удостоверение за издаването, проверката и приемането на удостоверения за ваксинация, тест или преболедуване на COVID-19. За да се предотврати дискриминацията на лица, които не са ваксинирани, притежаването на удостоверение за ваксинация няма да бъде предварително условие за упражняване на правата на свободно движение и не може да се използва като предварително условие за използването на трансгранични услуги за пътнически превоз като авиокомпании, влакове, автобуси или фериботи. Предложението има за цел да се улесни упражняването на правото на свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19 чрез въвеждането на сигурни и оперативно съвместими удостоверения.

Two people talking

16 март 2021 г. — Комисията отпуска допълнителни 9 млрд. евро по линия на инструмента SURE на 7 държави от ЕС

Комисията отпусна 9 млрд. евро на 7 държави от ЕС в рамките на пети транш по инструмента SURE. Средствата са вторият транш за 2021 г. и са предназначени за Чешката република (1 млрд. евро), Испания (2,87 млрд. евро), Хърватия (510 млн. евро), Италия (3,87 млрд. евро), Литва (302 млн. евро), Малта (123 млн. евро) и Словакия (330 млн. евро). Отпуснатите заеми ще помогнат на държавите членки да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи за поддържане на заетостта. Досега 16 държави членки получиха общо 62,5 млрд. евро по инструмента SURE под формата на заеми „бек-ту-бек“. През 2021 г. Комисията ще се стреми да набере допълнително над 25 млрд. евро чрез емисии на облигации на ЕС по инструмента SURE.

vaccine vials

11 март 2021 г. — Европейската комисия разрешава четвърта безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

Комисията предостави разрешение за търговия при определени условия за разработената от дружеството Johnson & Johnson ваксина срещу COVID-19 — четвъртата ваксина, разрешена в ЕС. Разрешението бе дадено след положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността и ефективността на ваксината от Европейска агенция по лекарствата, и бе подкрепено от страните от ЕС. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Ваксината на Janssen е четвъртата разрешена ваксина в набора от ваксини на ЕС и ще ни помогне да ускорим кампанията за ваксинация през второто тримесечие на 2021 г. Тя изисква само еднократна доза, което ни доближава с още една стъпка до постигането на колективната ни цел 70 % от възрастните да бъдат ваксинирани до края на лятото.

A nurse

11 март 2021 г. — Европейската комисия предлага да се използват 530 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС за борба с пандемията от коронавирус

Европейската комисия предлага пакет от почти 530 млн. евро финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на ЕС за подпомагане на публичните разходи, свързани с медицински и лични предпазни средства, спешна подкрепа за населението и мерки за предотвратяване, наблюдение и контрол на разпространението на болестта. След като бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, предложението ще подпомогне усилията, положени от 17 държави членки и 3 присъединяващи се държави. Пакетът за помощ включва и авансовите плащания в размер на 132,7 млн. евро, вече предоставени на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия.

Cargo freight on palettes branded with EU flag being loaded onto an airplane.

10 март 2021 г. — нови действия в отговор на затрудненото от COVID-19 предоставяне на хуманитарна помощ на ЕС по света

Комисията представи съобщение относно хуманитарната помощ, в което се посочва как ЕС може да подкрепи хуманитарните дейности и да се справи с предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19. В съобщението се предлагат ключови действия за ускоряване на предоставянето на хуманитарна помощ, подкрепа за по-благоприятна среда за хуманитарните партньори и преодоляване на първопричините за кризите чрез подхода Екип Европа. С него също така се подчертава подновеният акцент върху международното хуманитарно право и се цели справянето с драматичните хуманитарни последици от изменението на климата.

Two men working in a factory.

4 март 2021 г. — Гарантиране на възстановяване, съпроводено от създаване на работни места: в плана за действие по Европейския стълб на социалните права се предвижда ефективна подкрепа за заетостта

Като част от плана за действие по Европейския стълб на социалните права Европейската комисия представи препоръка към държавите членки за улесняване на прехода от подкрепата за работните места в условията на криза към създаване на ориентирани към бъдещето работни места: Ефективна активна подкрепа за заетостта (EASE). С препоръката се насърчава създаването на работни места и преходът от западащи сектори към разрастващи се сектори, по-специално в сферата на цифровите и зелените технологии. Новите мерки очертават три ключови елемента, които държавите членки следва да включат в своите планове за възстановяване и устойчивост: стимули за наемане на работа и подкрепа за предприемачеството; повишаване на квалификацията и възможности за преквалификация; засилена подкрепа от службите по заетостта.

Picture of the press conference

3 март 2021 г. — Една година от избухването на пандемията от COVID-19: актуализация на мерките в областта на фискалната политика

Комисията прие съобщение, с което предоставя на държавите членки широки насоки относно провеждането на фискалната политика през предстоящия период и излага своите съображения относно дезактивирането или продължаващото задействане на общата клауза за дерогация. Координацията на националните фискални политики е от съществено значение за подпомагане на икономическото възстановяване. Комисията предложи задействането на общата клауза за дерогация през март 2020 г. като част от стратегията си за бърза, решителна и координирана реакция на пандемията от коронавирус. Тя позволи на държавите членки да предприемат мерки за адекватно справяне с кризата, като същевременно се отклоняват от бюджетните изисквания, които се прилагат по принцип съгласно европейската фискална рамка.

President von der Leyen

24 февруари 2021 г. — председателят Фон дер Лайен говори по време на проявата за стартиране на кампанията на Global Citizen под наслов „План за възстановяване за света“

В рамките на проявата за стартиране на кампанията на организацията Global Citizen (Гражданин на света) председателят Фон дер Лайен заяви: „Нека преодолеем пандемията с глобална кампания за ваксиниране. Нека спрем кризата с глада. Да върнем децата в класните стаи. Да се борим с нарастващите неравенства. И да се ангажираме с едно по-екологосъобразно възстановяване, като се грижим за нашата планета с внимание и уважение“. Тя добави: „Първият важен форум през годината ще бъде световната среща на високо равнище по въпросите на здравето, която ще свикам през май с министър-председателя Драги в Рим“.

Vaccines

19 февруари 2021 г. — ЕС удвоява приноса си към COVAX до общо 1 милиард евро с цел осигуряване на безопасни и ефективни ваксини

Европейският съюз обяви, че ще предостави допълнителни 500 милиона евро за механизма COVAX, с което удвоява досегашния си принос към световната инициатива за осигуряване на справедлив и равноправен достъп до безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19. Така общият размер на приноса на ЕС става 1 милиард евро. Председателят Фон дер Лайен обяви новия принос на виртуалната среща на върха на Г-7: „Миналата година, като част от нашите глобални действия срещу коронавируса, се ангажирахме да осигурим всеобщ достъп до ваксини навсякъде по света за всички, които се нуждаят от тях. COVAX е в най-добра позиция да ни помогне да постигнем тази цел. Ето защо решихме да удвоим приноса на Европейската комисия към COVAX на 1 милиард евро“.

Image of a researcher

17 февруари 2021 г. — Европейската комисия разглежда въпроса с вариантите на COVID-19, като същевременно повишава готовността

Комисията ще изготви нов план за биологична защита, наречен Инкубатор HERA, чиято цел е да се справи с краткосрочните и средносрочните заплахи и едновременно с това да подготви Съюза за бъдещето, като послужи за модел за дългосрочна готовност на ЕС за извънредни ситуации в областта на здравеопазването. Инкубаторът HERA ще обедини изследователи, биотехнологични дружества, производители и регулаторни и публични органи, за да се съсредоточат върху бързото откриване и характеризиране на варианти, бързото адаптиране на ваксините, изграждането на Европейска мрежа за клинични изпитвания и осигуряването на възможност за увеличаване на производството. Председателят Фон дер Лайен заяви: „Заедно ще работим за по-бързо идентифициране на нови варианти, адаптиране на съществуващите ваксини, организиране на клиничните изпитвания, споделяне на данните, ускорено регулаторно одобрение и увеличаване на масовото производство на нови ваксини“.

euro coin

11 февруари 2021 г. — публикуване на зимната икономическа прогноза от 2021 г.: трудна зима, но светлина в края на тунела

Европейската комисия публикува своята зимна икономическа прогноза от 2021 г., в която се предвижда, че икономиката на еврозоната ще нарасне с 3,8 % както през 2021 г., така и през 2022 г., а икономиката на ЕС ще нарасне с 3,7 % през 2021 г. и с 3,9 % през 2022 г. Икономиките в еврозоната и ЕС вероятно ще достигнат равнището си на производство отпреди кризата по-рано, отколкото се очакваше в есенната икономическа прогноза от 2020 г. Според прогнозата икономическият растеж ще се възобнови през пролетта и ще набере скорост през лятото паралелно с напредъка на програмите за ваксинация и постепенното облекчаване на противоепидемичните мерки. Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в отделните държави членки и се очаква темповете на възстановяване също ще се различават значително.

Image of the Berlaymont banner "Next Generation EU"

10 февруари 2021 г. — Одобряване от Европейския парламент на Механизма за възстановяване и устойчивост на стойност 672,5 млрд. евро, за да се помогне на държавите членки да излязат по-силни от кризата

Европейската комисия приветства гласуването в Европейския парламент, с което се потвърждава политическото споразумение по Механизма за възстановяване и устойчивост от декември 2020 г. Това бележи важна стъпка към предоставянето на 672,5 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки в подкрепа на реформите и инвестициите. Механизмът за възстановяване и устойчивост е ключовият инструмент в основата на NextGenerationEU — плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от пандемията от COVID-19. Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Победата над вируса благодарение на ваксините е от съществено значение. Но трябва също така да помогнем на гражданите, предприятията и общностите да преодолеят икономическата криза. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще осигури 672,5 млрд. евро точно за тази цел. Средствата ще бъдат инвестирани в дейности за екологизиране, цифровизация и повишаване на устойчивостта на Европа, което ще донесе дългосрочни ползи за всички“.

AstraZeneca

29 януари 2021 г. — Европейската комисия разрешава трета безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

Комисията предостави разрешение за търговия при определени условия за разработената от дружеството AstraZeneca ваксина срещу COVID-19 — третата ваксина, разрешена в ЕС. Разрешението бе дадено след положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността и ефективността на ваксината от Европейска агенция по лекарствата, и бе подкрепено от страните от ЕС. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Осигуряването на безопасни ваксини за европейците е наш първостепенен приоритет. След разрешаването на ваксината на AstraZeneca в Европа ще бъдат налични 400 милиона допълнителни дози. Очаквам дружеството да достави тези дози съгласно договореното, за да може европейците да бъдат ваксинирани възможно най-скоро. Ще продължим да правим всичко възможно, за да осигурим повече ваксини за европейците, нашите съседи и нашите партньори по света.“

proof of COVID-19 vaccination

27 януари 2021 г. — държавите от ЕС приемат насоки относно свидетелството за ваксинация срещу COVID-19 за медицински цели

Държавите от ЕС, с подкрепата на Европейската комисия, приеха насоки относно удостоверяването на ваксинация срещу COVID-19 за медицински цели. Насоките ще помогнат за осигуряването на оперативна съвместимост на сертификатите за ваксинация срещу COVID-19 и за установяването на минимален набор от данни, включително уникален идентификатор. Целта на насоките е да се разработи схема, която да обхваща както хартиените, така и цифровите сертификати, да гарантира гъвкавост и съвместимост със съществуващите национални решения, както и висока степен на защита на личните данни. Насоките са резултат от обсъжданията и заключенията на мрежата за електронно здравеопазване, както и от консултациите с Комитета за здравна сигурност, Европейската агенция по лекарствата, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация.

 

People walking in an airport

25 януари 2021 г. — Европейската комисия предлага актуализиране на координирания подход във връзка със свободното движение в ЕС и пътуванията до Съюза от трети държави

Комисията предлага допълнителни предпазни мерки и изисквания за международните пътници, пристигащи в ЕС, както и актуализиране на Препоръката на Съвета за координиране на мерките, засягащи свободното движение в ЕС. Мерките включват задължително тестване преди отпътуване, по-строги правила за пристигащите от високорискови региони и общ европейски формуляр за локализиране на пътниците. Предложението на Комисията включва добавянето на „тъмночервено“, към съществуващата карта с цветово кодиране, предоставяна от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Новите щамове на коронавируса и нестабилната здравна обстановка по целия свят налагат предприемането на допълнителни действия, за да се гарантира, че всички належащи пътувания до ЕС се извършват безопасно. Предстои Съветът да разгледа предложението и държавите членки да го приемат.

vaccines

21 януари 2021 г. — по време на заседанието на Европейския съвет лидерите от ЕС се споразумяха за ускоряване на ваксинацията и обсъдиха други мерки

На заседанието на Европейския съвет лидерите отбелязаха сериозността на положението в светлината на новите щамове на коронавируса. Те искат да ускорят ваксинацията и се споразумяха да работят по стандартизирано и оперативно съвместимо свидетелство за ваксинацията за медицински цели. Потвърдена бе отново и солидарността с трети държави. Освен това границите трябва да останат отворени, за да се гарантира функционирането на единния пазар, като е необходимо извършването на повече тестове и повече геномно секвениране. Въпреки това категорично следва да се препоръчва избягване на неналожителните пътувания. Комисията предложи да се добави нов цвят, „тъмночервено“, към картата, която се публикува всяка седмица от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Прочетете изявлението за медиите на председателя Фон дер Лайен.

person being vaccinated

19 януари 2021 г. — Европейската комисия набелязва ключови мерки за единен фронт за борба с COVID-19

Два дни преди видеоконференцията на европейските лидери за обсъждане на координиран отговор на кризата с коронавируса Комисията посочи в съобщение мерки, които са необходими за засилване на борбата с пандемията и ускоряване на ваксинацията. До март 2021 г. във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани най-малко 80 % от хората на възраст над 80 години и 80 % от работещите в областта на здравеопазването и социалните грижи. До лятото на 2021 г. най-малко 70 % от възрастните трябва да бъдат ваксинирани. Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Ваксинацията е от съществено значение за излизане от тази криза. Вече осигурихме достатъчно ваксини за цялото население на Европейския съюз. Сега трябва да ускорим доставянето им и самото ваксиниране“.

girl getting vaccinated

12 януари 2021 г. — Европейската комисия приключва проучвателните разговори с Valneva за осигуряване на нова потенциална ваксина

Комисията приключи проучвателните разговори с фармацевтичното дружество Valneva с оглед на закупуването на неговата потенциална ваксина срещу COVID-19, след като бъде доказано, че тя е безопасна и ефективна. Предвиденият договор ще позволи на всички държави от ЕС, да закупят 30 милиона дози, с възможност за закупуване на до 30 милиона допълнителни дози. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „Днешната стъпка към постигане на споразумение с Valneva допълва портфейла на ЕС от ваксини и показва ангажимента на Комисията за намиране на трайно решение на пандемията“.

pfizer vaccine

8 януари 2021 г. — Европейската комисия предлага да се закупят до 300 милиона допълнителни дози от ваксината на BioNTech-Pfizer

Комисията предложи на държавите от ЕС да бъдат закупени допълнителни 200 милиона дози от ваксината срещу COVID-19 на BioNTech и Pfizer, с възможност за закупуване на още 100 милиона дози. Допълнителните дози ще бъдат доставени през второто тримесечие на 2021 г. Това ще позволи на ЕС да закупи до 600 милиона дози и по този начин да удвои количеството дози от тази ваксина, която вече се използва. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „С двете разрешени ваксини вече осигурихме дози за ваксинирането на 380 милиона европейци. Това е повече от 80 % от европейското население. Ще има и още ваксини през следващите седмици и месеци“.

vaccination medical student

6 януари 2021 г. — Европейската комисия разрешава втора безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

Комисията предостави разрешение за търговия при определени условия за разработената от дружеството Moderna ваксина срещу COVID-19 — втората ваксина, разрешена в ЕС. Разрешението бе дадено след положителна научна препоръка, основана на задълбочена оценка на безопасността и ефективността на ваксината от Европейска агенция по лекарствата, и бе подкрепено от страните от ЕС. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: „С ваксината на Moderna — втората ваксина вече разрешена в ЕС — ще разполагаме с още 160 милиона дози. Ще има и още ваксини. Европа осигури близо два милиарда дози потенциални ваксини срещу COVID-19“.