Rozlišovanie medzi faktmi a fikciou

Nie ste si istí, či všetko, čo ste sa dočítali, je pravda? Tu sú fakty:

Syiringe

Vzhľadom na naliehavosť súčasnej krízy prijíma EÚ potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby bola vakcína proti ochoreniu COVID-19 bezpečná, účinná a dostupná čo najskôr pre všetkých, ktorí ju potrebujú.

Zatiaľ žiaľ ešte nemáme vakcínu ani liek proti koronavírusu. EÚ preto zatiaľ neprijala ani nepovolila žiadnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. EÚ však už počas darcovského maratónu v rámci globálnej reakcie na koronavírus pomohla zmobilizovať 15,9 mld. EUR na výskum v oblasti liečby a vakcíny. Komisia navyše v auguste 2020 uzavrela prvú dohodu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca o nákupe potenciálnej vakcíny proti koronavírusu. Komisia zároveň uskutočnila s niekoľkými ďalšími spoločnosťami prípravné rozhovory. EÚ sa snaží zabezpečiť, aby bezpečné a účinné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 boli dostupné čo najskôr pre všetkých, ktorí ich budú potrebovať. Vakcinácia je jedným z najväčších úspechov verejného zdravotníctva. Na celom svete zachraňuje každý rok najmenej 2 až 3 milióny ľudí a mnohých ďalších ľudí ochraňuje pred ťažkým postihnutím a chronickými chorobami. Hoci EÚ aktívne a dôrazne podporuje očkovanie, nemá záujem ani úmysel ukladať členským štátom takúto povinnosť.

Na druhej strane existuje veľa ľudí, ktorí šíria nevedecké námietky proti vakcinácii. Takéto tvrdenia zneužívajú strach ľudí, čím značne poškodzujú verejné zdravie. Nepodložené tvrdenia o tom, že vakcíny upravujú DNA alebo otrávia pacientov – ktoré sa predkladajú s chybnými dôkazmi alebo vedecky nepreukázanými teóriami – stačia na to, aby ľudí odstrašili od vakcinácie, ktorá by ich mohla ochrániť pred ťažkými zdravotnými komplikáciami alebo dokonca smrťou. Pri ochorení COVID-19 sa ukázalo, že ide o mimoriadne nebezpečný vírus, ktorý vyvíja tlak na vedcov v oblasti lekárstva a virológov na celom svete, aby našli liek a čo najrýchlejšie ho distribuovali. EÚ vzhľadom na tento tlak a skutočnosť, že niektoré vyvíjané vakcíny sú založené na geneticky modifikovaných vírusoch, súhlasila s urýchlením procesu tým, že udelí výnimku z požiadaviek na posúdenie environmentálnych rizík v rámci klinického skúšania. Predtým, ako sa vakcíny ponúknu verejnosti, budú stále musieť prejsť obdobím dôkladného klinického skúšania, aby sa zaistila ich bezpečnosť.

icon medical

Buďte opatrní pri ľuďoch, ktorí na internete tvrdia, že našli „zázračný liek“

Riadenie sa zdravotnými radami z neznámych alebo nespoľahlivých zdrojov môže ohroziť vaše zdravie a spôsobiť, že iní nebudú mať prístup k nevyhnutným liekom alebo zdravotníckym pomôckam, ktoré potrebujú. EÚ financuje výskum v oblasti koronavírusu, jeho možnej liečby a vakcín proti nemu. V prípade, že sa v týchto otázkach dospeje k prelomu, podelíme sa o túto informáciu so všetkými. Dovtedy buďte opatrní pri akomkoľvek type liečby, ktorá dosiaľ nebola schválená a nie je rozšírená. Ak by ste daným postupom nedôverovali za bežných okolností, nedôverujte im ani teraz!

Skôr, ako sa rozhodnete podeliť sa o akékoľvek informácie o liečbe, ktoré získate prostredníctvom sociálnych médií, dobre si to rozmyslite a uistite sa, že informácie o najnovšom vývoji máte overené z dôveryhodných zdrojov. Jedným z takýchto príkladov je diskusia o lieku hydroxychlorochín (liek používaný na prevenciu a liečbu malárie), ktorému sa venovala veľká pozornosť, a to napriek doterajším dôkazom z kontrolovaných štúdií, ktoré ukazujú, že tento liek je proti koronavírusu neúčinný. Nepokúšajte sa podať si tento liek sami, ani iný „zázračný liek“, ktorý sa vám ako reklama zobrazí na internete, kým sa neporadíte so svojím lekárom.

V tejto súvislosti by ste si mali dávať pozor na články, ktoré sľubujú senzačné výsledky na základe malých experimentálnych liečebných pokusov. Ak štúdiu ešte nepotvrdili rozsiahle experimenty a spoľahlivé dôkazy, nemala by sa považovať za alternatívu k očkovacím stratégiám. Aj keby sa preukázalo, že tieto spôsoby liečby sú účinné, pre verejné zdravie bude aj naďalej kľúčové propagovať prevenciu chorôb a snažiť sa odbremeniť naše systémy zdravotnej starostlivosti.

Komisia v tejto fáze schválila jednu liečbu proti koronavírusu, a to na základe vedeckého posúdenia a odporúčania Európskej agentúry pre lieky. Koncom júla Komisia zároveň zabezpečila prístup k 30 000 dávkam liečby, ktoré sa v súčasnosti odosielajú do členských štátov.

mobile phone icon

Koronavírus sa môže šíriť len z jednej osoby na druhú kvapôčkami uvoľnenými pri kýchnutí, kašli alebo vydýchnutí, nie cez mobilné siete.

Na internete je veľmi populárny mýtus, že za šírením koronavírusu je zavádzanie 5G sietí. To je lož. Konšpiračné teórie nesprávne prepájajú 5G s pandémiou koronavírusu zrejme preto, že oba javy sú relatívne nové a nepozorovateľné ľudským okom. 5G je jednoducho nová generácia mobilných sietí a – rovnako ako súčasné siete 4G – nedokáže nijako ovplyvňovať vírusy. 5G využíva na pripojenie rôznych zariadení rádiové vlny a nie je vektorom vírusu, ktorý prežíva len v kvapôčkach tekutín. Ešte presvedčivejším dôkazom proti tomuto mýtu je skutočnosť, že koronavírus sa rozšíril po celom svete, 5G siete však ešte neboli zavedené všade. Mnohé krajiny, ktoré nemajú žiadne 5G siete, mali veľké ohniská nákazy koronavírusom. Medzi koronavírusom a 5G sieťami jednoducho nie je žiadna súvislosť.

Ochrana ľudí je najvyššou prioritou EÚ, a preto sa expozičné limity EÚ riadia prístupom „opatrnosti nikdy nie je dosť“. Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť vrátane 5G sú v skutočnosti 50-krát nižšie než úrovne, ktoré by (podľa dostupných vedeckých dôkazov) mohli mať vplyv na zdravie ľudí. Všetky zariadenia 5G musia pred uvedením do prevádzky spĺňať tieto neuveriteľne vysoké normy. Ak by neexistoval spôsob používania 5G bez ohrozenia zdravia a celkovej životnej pohody ľudí v Európe, EÚ by nebola odporučila jej používanie a členské štáty by ju boli zakázali.

Icon with three people holding hands under the globe

EÚ má koordinovaný plán obnovy Európy, ktorý zahŕňa podporu ľudí a podnikov a zároveň neustále riešenie zdravotných otázok.

Aj keď krajiny v celej Európe ukladajú nové opatrenia na obmedzenie pohybu s cieľom zabrániť lokálnym nárastom prípadov nákazy koronavírusom, EÚ sa zameriava na obnovu hospodárskej činnosti a vybudovanie spravodlivejšej, ekologickejšej a digitálnejšej Európy. Plán obnovy s celkovým rozpočtom vo výške 1,85 bilióna EUR pomôže Európe zotaviť sa z krízy a podporiť viaceré európske odvetvia pri rozbiehaní činností. Patria sem rozsiahle nástroje ako Next Generation EU, ktoré zabezpečia, aby obnova bola udržateľná, inkluzívna a spravodlivá pre všetkých – vrátane obyvateľov vidieckych oblastí a tých, ktorých kríza zasiahla ťažko. Fond Next Generation EU, ktorý bol vytvorený na základe vstupov všetkých členských štátov, podnieti hospodársku činnosť v celej EÚ. Čerpanie finančných prostriedkov bude podmienené prijatím ekonomických reforiem, ale bez uloženia úsporných opatrení.

 

Zároveň má EÚ záujem zabezpečiť, aby občania mohli pokračovať v cestovaní po Európe bez toho, aby im hrozilo nebezpečenstvo nakazenia sa vírusom. „Re-Open EU“, webová platforma, ktorá bola spustená s cieľom pomáhať Európanom pri cestovaní počas pandémie COVID-19, je aktualizovaná o najnovšie základné informácie o cestovných obmedzeniach a požiadavkách na vstup v jednotlivých krajinách EÚ. Zatiaľ čo situácia sa neustále vyvíja, EÚ a členské štáty sa zameriavajú predovšetkým na bezpečnosť a celkovú životnú pohodu ľudí, a to aj keď cestujú.

 

Syiringe

Za globálnym úsilím zastaviť pandémiu netreba hľadať nijakú konšpiráciu; vedci sa usilujú nájsť vakcínu pre všetkých

Ak teória umožňuje veľmi pohodlne nájsť nejakého obetného baránka a pripísať mu vinu za všetky naše problémy, mali by sme si dobre rozmyslieť, či jej uveríme alebo nie. Konšpiračné teórie sú vo všeobecnosti lákavé, lebo nám ponúkajú príliš jednoduché a priamočiare odpovede na zložité otázky. Využívajú predvídateľné vzorce uvažovania a zameriavajú sa na jasného a ľahko identifikovateľného „nepriateľa“. Riadia sa konvenčnými vzorcami, predvídateľnými plánmi, ktoré sa opakujú v rôznych scenároch a menia sa podľa potreby, aby sa mohli „ušiť na mieru“ rôznym aktérom. Nenechajte sa oklamať týmito príliš zjednodušenými a falošnými riešeniami tejto komplexnej zdravotnej krízy. 

Jedna z takýchto teórií – bez toho, aby bola podložená akýmikoľvek vierohodnými dôkazmi – tvrdí, že pôvodcom koronavírusu je Bill Gates, ktorý sleduje akýsi perfídny plán. To je samozrejme klamstvo. Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov celé roky bojuje proti nebezpečným chorobám na celom svete, ako je detská obrna. V rámci boja proti koronavírusu nadácia poskytla 125 miliónov USD na podporu nezávislého kolektívneho medzinárodného úsilia zameraného na vývoj a zavedenie vakcíny, diagnostiky a liečby koronavírusovej nákazy. Nadácia sa aktívne zapojila do darcovského maratónu v rámci globálnej reakcie na koronavírus, ktorý iniciovala Európska komisia 4. mája a na ktorom sa zaevidoval prísľub finančných prostriedkov vo výške 15,9 miliardy EUR od darcov na vývoj a všeobecné zavedenie diagnostiky, liečebných postupov a vakcín v boji proti koronavírusu. Samozrejme, akákoľvek vakcína proti koronavírusu bude musieť pred schválením prejsť prísnym klinickým skúšaním.

icon virus

Koronavírus naďalej ohrozuje zdravie našej populácie a možnosť novej vlny prípadov vo vašom regióne nie je zažehnaná

Každá generácia Európanov čelila nejakej veľkej výzve alebo hrozbe – výzvou pre našu generáciu je COVID-19. Nebezpečenstvo koronavírusu spočíva v jeho nákazlivosti. Nakaziť sa môže ktokoľvek a to môže viesť k vážnym komplikáciám. Vlády, odborníci a organizácie na celom svete uznali výnimočný charakter tohto vírusu a Svetová zdravotnícka organizácia ho naďalej považuje za pandémiu. EÚ zareagovala tým, že uprednostnila ochranu životov a živobytia občanov a podujala sa úzko spolupracovať s členskými štátmi v záujme koordinácie a výmeny informácií a využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na spomalenie šírenia nákazy a na hľadanie riešení. Najhoršiemu sa nám – aspoň nateraz – podarilo vyhnúť iba vďaka opatreniam, ktoré prijali členské štáty, EÚ a jednotlivci. Momentálne nevieme, ako sa bude pandémia vyvíjať v budúcnosti, musíme sa však pripraviť na akúkoľvek možnosť.

icon data protection

EÚ má jedny z najsilnejších pravidiel ochrany údajov a súkromia na svete. Pandémia koronavírusu na tom nič nezmení.

Digitálne technológie môžu chrániť a zachraňovať životy. Napríklad dobrovoľné používanie aplikácií na sledovanie kontaktov a výstrahy v súvislosti s koronavírusom môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízy a, najmä teraz, keď stúpa počet nových prípadov, dopĺňajú iné opatrenia, ako je zintenzívnenie testovania. Takéto aplikácie môžu pomôcť zastaviť šírenie vírusu vďaka prerušeniu reťazcov nákazy tak, že varujú používateľov, ktorí sa dostali do blízkosti nakazenej osoby. Akékoľvek aplikácie na sledovanie kontaktov v súvislosti s koronavírusom budú dobrovoľné, transparentné, bezpečné, budú fungovať cezhranične a rešpektovať súkromie ľudí.

Aby sa uľahčilo riadne fungovanie aplikácií na sledovanie kontaktov, Komisia bude poskytovať hosting bráne interoperability. Inými slovami, bude prevádzkovať digitálnu infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie toho, aby si národné aplikačné servery mohli navzájom vymieňať informácie. Toto riešenie, ktoré sa týka prevažnej väčšiny aplikácií na sledovanie kontaktov spustených v EÚ, bude pomáhať pracovníkom na služobnej ceste aj turistom, aby mohli bezpečne cestovať po Európe, kým pandémia stále trvá.

Komisia vydala aj osobitné usmernenia, aby všetky tieto aplikácie dodržiavali rovnaké štandardy ochrany údajov, bezpečnosti a účinnosti. Aplikácie na sledovanie kontaktov budú dobrovoľné, ale fungovať budú len vtedy, keď ich bude používať veľa ľudí. Preto je dôležité, aby im každý mohol dôverovať. Takéto aplikácie v súvislosti s koronavírusom už zaviedli viaceré európske krajiny, ako napríklad Nemecko a Írsko, a v najbližších mesiacoch ich plánujú zaviesť aj ďalšie štáty.

Komisia okrem toho požiadala telekomunikačné spoločnosti, aby jej vo výnimočných prípadoch poskytovali úplne anonymizované a súhrnné mobilné metaúdaje, o ktoré by sa prípadne mohla podeliť s členskými štátmi. Prostredníctvom analýzy modelov mobility lepšie pochopíme interakciu medzi šírením vírusu a dosahom prijatých opatrení. Zistenia sa budú oznamovať všetkým členským štátom. V rámci tohto projektu sa nepoužívajú osobné údaje a bude samozrejme plne v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov a s právnymi predpismi o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré sú mimochodom jedny z najprísnejších na svete. Individuálne súbory údajov osôb nebudú nikdy identifikované.

disinfo

Ochranné rúška dopĺňajú iné preventívne opatrenia, sú úplne bezpečné a mali by sa náležite používať a po použití náležite odstraňovať.

Všetci sa chceme chrániť pred koronavírusom. Ak ochranné rúška používame správne, môžu nám pomôcť zostať počas pandémie v bezpečí a zdraví. Nosenie rúška na verejnosti je prejav solidarity. Ak ste sa vírusom nakazili, nemusíte mať žiadne príznaky ochorenia. V tomto prípade nosenie rúška v uzavretých priestoroch, ako sú obchody alebo prostriedky verejnej dopravy, môže ochrániť pred nákazou ostatných.

Používanie rúšok by sa však nemalo považovať za všeliek. Rúška dopĺňajú iné preventívne techniky, ako je umývanie rúk a zachovávanie fyzického odstupu. Samotné nosenie rúšok nám úplnú ochranu nezaručí. Musia sa nosiť aj odstraňovať správne. V opačnom prípade šíreniu vírusu nezabraňujú, ba čo viac, môžu ho uľahčiť.

Správne používanie rúšok nespôsobuje ťažkosti, ako je hypoxia (nedostatok kyslíka) či hyperkapnia (otrava oxidom uhličitým). EÚ prostredníctvom testovania rúšok pred ich vývozom do EÚ a tiež po ich príchode do členských štátov zaručuje, že rúška, ktoré sa distribuujú s využitím mechanizmov podpory EÚ, sú dostatočne kvalitné. Usilovne pracuje na tom, aby sa zaistilo riadne nakladanie s odpadom, pokiaľ ide o rúška a zdravotnícke vybavenie. Je dôležité pamätať na to, že pri odporúčanom používaní rúšok by sa mala zohľadňovať miestna situácia a najnovšie vedecké dôkazy. Treba dodržiavať aktuálne odporúčania vášho národného úradu zdravotníctva.

icon magnified virus

Všetci sme vystavení riziku nákazy koronavírusom.

Pri nerešpektovaní oficiálnych odporúčaní sú ohrození rovnako mladí aj starší ľudia. Proti koronavírusu v súčasnosti neexistuje žiadna vakcína a stále pretrváva určitá neistota, pokiaľ ide o získanie prirodzenej imunity po infikovaní. Okrem toho stále nevieme, aké sú dlhodobé účinky vírusu. Vedecké výskumy stále prebiehajú a my jednoducho o víruse nemáme dostatočné informácie na to, aby sme mohli posúdiť, aké veľké škody môže spôsobiť. Vieme však, že infekcia vírusom by mohla uškodiť komukoľvek.

V boji proti vírusu má každý svoju úlohu. Mali by ste dbať na svoje zdravie, chrániť najzraniteľnejších členov našej spoločnosti a prispievať k tomu, aby sa zdravotnícke služby nepreťažovali. Šíreniu koronavírusu najúčinnejšie zabránite tak, že si budete dôkladne umývať ruky, nebudete sa dotýkať tváre a budete dodržiavať bezpečnú vzdialenosť vo verejných priestoroch. Zároveň sa budete samoizolovať, ak sa u vás prejavia symptómy, a obrátite sa na svojho všeobecného lekára. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ľuďom všetkých vekových kategórií, aby podnikli kroky na ochranu pred koronavírusom, napríklad dodržiavaním pravidiel hygieny rúk a respiračnej hygieny, ako aj prostredníctvom samoizolácie.

Icon with three people holding hands under the globe

Krajiny EÚ sú si stále navzájom najlepšími partnermi a solidarita medzi nimi je čoraz väčšia.

Pravdou je, že európske inštitúcie a jej partneri robia viac pre Európanov ako orgány v ktorejkoľvek inej časti sveta. Členské štáty nepreniesli na inštitúcie EÚ zodpovednosť za otázky verejného zdravia, EÚ má však k dispozícii nástroje ako koordinačné kapacity a môže vydávať bezpečnostno-zdravotné odporúčania. Na boj proti koronavírusu využívame každý nástroj, ktorý máme k dispozícii: zaisťujeme, aby hranice ostali otvorené pre dodávky, pomáhame členským štátom v koordinácii a výmene skúseností a poskytujeme veľké objemy finančnej a lekárskej pomoci či personálu a omnoho viac.

Koronavírus predstavuje pre svetové a európske hospodárstvo obrovský otras. Komisia využíva všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby mohla rýchle, rázne a koordinovane reagovať s cieľom chrániť občanov a zmierniť negatívne sociálno-ekonomické dôsledky pandémie. Táto reakcia zahŕňa: 100 miliárd EUR v rámci iniciatívy SURE na financovanie režimov skráteného pracovného času, ktorými sa ochránia pracujúci ľudia a pracovné miesta; 70 miliárd EUR priamo z rozpočtu EÚ vrátane podpory systémov zdravotnej starostlivosti, MSP, výskumu a našich partnerov mimo EÚ; viac ako 200 miliárd EUR sa má prostredníctvom skupiny Európskej investičnej banky mobilizovať na podporu podnikov, najmä MSP; 240 miliárd EUR z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (podpora vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou) na pomoc členským štátom s priamymi a nepriamymi nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Tieto opatrenia dopĺňa núdzový pandemický program nákupu aktív Európskej centrálnej banky v celkovej hodnote asi 1 350 miliárd EUR.

Je dôležité, aby všetky krajiny Európy spojili sily a vyšli z tejto krízy silnejšie a jednotnejšie než kedykoľvek predtým. V duchu zásad solidárnosti a spravodlivosti je toto cieľ budúceho dlhodobého rozpočtu a plánu obnovy EÚ s názvom Next generation EU, ktorý by mal po prijatí pomôcť pri obnove európskeho hospodárstva a urobiť z neho spravodlivejšie, odolnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo pre ďalšie generácie.

icon data protection

Všetky opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu alebo opatrenia na obmedzenie pohybu prijaté v celej Európe sú dočasné a neznamenajú koniec demokracie ani európskych hodnôt.

Dodržiavanie obmedzovania sociálnych kontaktov a postupov na zamedzenie šírenia vírusu zachraňuje životy a zastavuje šírenie koronavírusu. Tieto opatrenia sú založené na najnovších vedeckých dôkazoch a údajoch, ktoré majú subjekty s rozhodovacou právomocou v každom členskom štáte k dispozícii. EÚ zároveň spolupracuje s členskými štátmi, aby sa čo najväčšmi zmiernili účinky opatrení na zamedzenie šírenia vírusu a ťažkosti s tým spojené. Poskytla im európsky plán odporúčaní, ktorého cieľom je koordinované uplatňovanie opatrení na zamedzenie šírenia vírusu, ak je to potrebné v záujme kontroly ohnísk nákazy koronavírusom. Osobitná pozornosť sa pritom bude venovať nepretržitému rešpektovaniu hodnôt EÚ, ako je dodržiavanie zásad právneho štátu a demokratických práv. Základné európske hodnoty, ako je sloboda pohybu a prejavu, sú neoddeliteľnou súčasťou modelu a spôsobu života EÚ a v tomto období krízy sú ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. EÚ je odhodlaná zabezpečiť, aby sa počas tohto náročného obdobia a po ňom tieto hodnoty dodržiavali v celej Únii.

robot

Dostupné dôkazy naznačujú, že koronavírus je prírodného pôvodu a že nebol umelo vyvinutý.

V súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pestovať solidaritu a spoluprácu s krajinami na celom svete, aby sme zvíťazili v boji proti koronavírusu. Dezinformácie a nepodložené obvinenia o pôvode tohto vírusu môžu ľahko poškodiť životne dôležité medzinárodné podporné siete a ohroziť mnohé životy. Musíme spolupracovať s ostatnými krajinami a uznať, že doposiaľ neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že koronavírus bol vytvorený v laboratóriu, či už v dôsledku náhody alebo zámernej manipulácie.

Ochorenie COVID-19 je spôsobené koronavírusovým kmeňom Sars-CoV-2 (ktorý je jedným z typov vírusov). Koronavírusy spôsobujú respiračné ochorenia a môžu sa prenášať zo zvierat na ľudí. Predpokladá sa, že táto súčasná forma koronavírusu sa preniesla na človeka na trhu s morskými plodmi v meste Wuhan v Číne, kde bol výskyt vírusu prvýkrát oznámený Svetovej zdravotníckej organizácii 31. decembra 2019. Nepochybne je namieste klásť si otázky o tom, kedy bol výskyt vírusu oznámený a ako sa prepuknutie nákazy riešilo. Treba však konštatovať, že podľa doterajších poznatkov ide o úplne prirodzený výskyt vírusu. Obviňovaním iných za túto pandémiu sa súčasná situácia nezlepší. Pandémiu spôsobenú koronavírusom môžeme prekonať len spoločnými silami – v Európe aj vo svete.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

Hoci EÚ konštruktívne spolupracuje so svojimi susedmi, vždy budeme upozorňovať na škodlivé dezinformácie a ich zdroje.

Dezinformácie poškodzujú našu schopnosť robiť dobré rozhodnutia tým, že nás ohurujú rozporuplnými informáciami, spôsobujú zmätok a zneisťujú nás. Dôsledky môžu byť vážne – dokonca ohrozenie bezpečnosti ľudí, poškodenie dôvery v štátne orgány a médiá, oslabenie našej globálnej úlohy. V časoch stresu sme oveľa viac zraniteľní pri stretnutí s dezinformáciami – no a niektorí ľudia využívajú koronavírusovú pandémiu na to, aby na nás zaútočili práve vtedy, keď sme najzraniteľnejší.

Analýzy v rámci projektu EUvsDisinfo ukazujú, že na celom svete dochádza k aktívnemu šíreniu nepravdivých informácií a tvrdení s cieľom rozosiať zmätok a nedôveru v súvislosti s reakciou Európy na pandémiu spôsobenú koronavírusom. Zahraniční aktéri vrátane tretích krajín, najmä v Rusku a Číne, podnikajú cielené operácie zahraničného vplyvu a dezinformačné kampane v súvislosti s koronavírusom v EÚ, jej susedstve a na celom svete v snahe narúšať demokratický dialóg, vystupňovať polarizáciu v spoločnosti a zlepšiť vnímanie ich vlastného prístupu ku koronavírusu. Najlepšou odpoveďou je poukazovať na tieto pokusy, identifikovať zodpovedné osoby a včas a často si hovoriť pravdu. Európska komisia, Európsky parlament a Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa usilujú identifikovať šírenie dezinformácií o víruse a zvyšovať informovanosť o tomto jave.

icon worldwide

Vírusy sa nestarajú o to, odkiaľ ste. Je im jedno, akú máte etnickú príslušnosť alebo aký máte pas.

Ľudia sa v rôznych častiach sveta pokúšajú obviňovať z koronavírusu rôzne skupiny – vírusu dávajú nálepky „európsky“, „čínsky“ alebo „americký“. Pravdou je, že ide o vírus, ktorý sa šíri z jednej infikovanej osoby na druhú prostredníctvom kvapôčok, ktoré sa uvoľňujú dôsledkom kýchania, kašľania alebo vydychovania, a neprenášajú ho žiadne konkrétne populácie alebo skupiny. Ak ste sa dočítali, že vírus účelne šíria migranti alebo určité etnické skupiny, môžeme vás ubezpečiť, že tieto tvrdenia nie sú podložené žiadnymi vedeckými faktmi. Koronavírus je globálnou krízou, ktorá si vyžaduje globálnu solidaritu.

Shield

EÚ podporuje investície členských štátov v oblasti verejného zdravia

EÚ podporuje výrazné investície do verejného zdravia a na základe jej rozpočtových pravidiel sa nikdy nevyžadovali škrty v tejto oblasti. V Európe patria ľudia a ich zdravie na prvé miesto a verejné výdavky na zdravotnú starostlivosť sa vo väčšine krajín EÚ za posledné desaťročie zvýšili. Ide o politiku, ktorá vždy odlišovala Európsku úniu od zvyšku sveta. EÚ nedávno spustila plán na podporu krajín počas krízy, v rámci ktorého zmiernila pravidlá tak, aby krajiny mohli vynakladať viac prostriedkov na núdzové opatrenia a zamerať svoje úsilie na to, čo je najdôležitejšie – ochranu ľudí.

Nejde však o žiadnu novinku – od finančného kolapsu v roku 2008 EÚ zaviedla viacero finančných iniciatív na podporu všetkých členských štátov – najmä tých, ktoré boli krízou najviac postihnuté, ako sú Grécko, Španielsko a Taliansko. V krajinách ako Grécko nemali podniknuté reformy negatívny vplyv na systémy zdravotnej starostlivosti – naopak, program EÚ na podporu stability pomohol rozšíriť všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť a komplexný systém zdravotníctva. Okrem podpory malých podnikov, výskumu a inovácií a projektov týkajúcich sa klímy pomohol investičný plán financovať veľký počet projektov v oblasti zdravotníctva, ako je rozvoj nových onkologických terapií a rozširovanie a modernizácia nemocníc. Komisia predložila aj program EU4Health na posilnenie opatrení EÚ proti pandémii. Program má rozpočet 9,4 miliardy EUR, z ktorého sa bude poskytovať financovanie pre krajiny EÚ, zdravotnícke organizácie a mimovládne organizácie.

law icon

EÚ sa stará o veci, za ktoré zodpovedá, aby sa vlády mohli sústrediť na vlastné priority.

Právomoc prijímať vnútroštátne právne predpisy a rozhodnutia na boj proti koronavírusu spočíva v plnej miere na členských štátoch a tiež na regiónoch v niektorých členských štátoch – Komisia nemá právo zasahovať do vnútroštátnych právnych predpisov ani rozhodnutí týkajúcich sa takej problematiky, ako je zdravie. Na druhej strane EÚ môže zaviesť európske politiky a koordinované a celoeurópske iniciatívy s cieľom riešiť krízu v spolupráci s členskými štátmi. Príkladom je rozhodnutie o uzavretí oblasti alebo uzatvorení hraníc krajiny, ktoré sa prijíma na vnútroštátnej úrovni, zatiaľ čo mobilizácia prostriedkov vo výške viac ako 100 miliónov EUR na získanie vakcíny, nových spôsobov liečby a diagnostických testov sa realizuje na úrovni EÚ na základe programu Únie Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu. Uvedená suma dopĺňa súčasný záväzok Komisie poskytnúť 15,9 miliardy EUR na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka Ursula von der Leyenová.

Nenechajte sa oklamať botmi

Identifikácia konšpiračných teórií

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa objavilo veľké množstvo nebezpečných konšpiračných teórií, ktoré sa šíria väčšinou na internete. Tieto teórie ponúkajú škodlivé, za vlasy pritiahnuté vysvetlenia pôvodu vírusu a toho, kto je za jeho šírenie zodpovedný. Európska komisia a UNESCO v rámci snahy o komplexné riešenie negatívneho vplyvu konšpiračných teórií uverejňujú rad prístupných vzdelávacích infografík, ktoré majú občanom pomôcť konšpiračné teórie identifikovať a čeliť im.

Ďalšie informácie

Dajte si pozor na online podvody

Dajte si pozor na online podvody v súvislosti s výrobkami, ktoré údajne môžu infekciu COVID-19 vyliečiť alebo jej zabrániť. Nečestní obchodníci môžu propagovať alebo sa snažiť predať spotrebiteľom výrobky, ako sú ochranné rúška alebo dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré údajne môžu zabrániť infekcii alebo ju vyliečiť. Môže však ísť o podvod a vy sa môžete stať jeho obeťou. Tu nájdete rady, ktoré vám môžu pomôcť odhaliť prípadné podvody a vyhnúť sa im.

Online zdroje a nástroje

Online zdroje a nástroje pre študentov, učiteľov a pedagógov týkajúce sa vypuknutia nákazy COVID-19.

Prečítajte si náš príspevok na platforme Medium o piatich veciach, ktoré by ste mali vedieť o koronavíruse