Jak oddzielić fakty od mitów

Docierają do Ciebie informacje, które wydają się nieprawdziwe? Oto fakty:

Syiringe

Obecny kryzys wymaga szybkiego działania, UE podejmuje więc niezbędne kroki, aby szczepionka przeciw COVID-19 była bezpieczna, skuteczna i jak najszybciej dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują.

Niestety nie ma jeszcze szczepionki ani lekarstwa na koronawirusa. Jak na razie UE nie zatwierdziła żadnej szczepionki przeciwko COVID-19. Jednak UE pomogła już w pozyskaniu 15,9 mld euro na badania nad lekami i szczepionką podczas konferencji darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa. Ponadto Komisja zawarła pierwszą umowę z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sierpniu 2020 r. na zakup potencjalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jednocześnie Komisja prowadzi wstępne rozmowy z innymi firmami. UE chce, aby bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 były jak najszybciej dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują. Szczepienia przyczyniają się do osiągnięcia ogromnych sukcesów w dziedzinie zdrowia publicznego. Co roku dzięki nim udaje się uratować życie co najmniej 2–3 mln osób na całym świecie, a jeszcze większą liczbę uchronić przed kalectwem i chorobami przewlekłymi. UE aktywnie wspiera szczepienia, ale nie zamierza narzucać szczepień państwom członkowskim.

Z drugiej strony, należy pamiętać o tym, że wiele osób rozpowszechnia nieuzasadnione z naukowego punktu widzenia teorie o szczepionkach. Takie teorie żywią się strachem, przez co stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Nieuzasadnione twierdzenia, że szczepionki powodują zmiany w DNA albo prowadzą do otrucia pacjentów, poparte wątpliwymi dowodami lub nieuzasadnionymi naukowo teoriami, zniechęcają ludzi do szczepionek, które mogą ochronić ich przed poważnymi powikłaniami, a nawet śmiercią. COVID-19 okazał się wyjątkowo niebezpiecznym wirusem. Naukowcy i wirusologowie na całym świecie pracują zatem pod dużą presją czasu, aby znaleźć i jak najszybciej upowszechnić sposób jego wyeliminowania. Biorąc pod uwagę pilność oraz fakt, że niektóre z opracowywanych szczepionek są oparte na genetycznie zmodyfikowanych wirusach, UE zgodziła się przyspieszyć proces przez odstąpienie od oceny ryzyka dla środowiska w przypadku badań klinicznych. Szczepionki jednak nadal będą musiały przejść szczegółowe badania kliniczne, aby upewnić się co do ich bezpieczeństwa, zanim staną się powszechnie dostępne.

icon medical

Należy wystrzegać się internetowych uzdrowicieli twierdzących, że znaleźli „cudowne lekarstwo”

Stosowanie się do zaleceń pochodzących z niesprawdzonych lub niewiarygodnych źródeł może być groźne dla zdrowia. Może też spowodować, że osoby naprawdę potrzebujące pomocy nie będą miały dostępu do sprzętu medycznego lub lekarstw. UE finansuje badania nad koronawirusem, sposobami jego leczenia i szczepionkami. Gdy nastąpi przełom, wszyscy się o tym dowiemy. Do tego czasu należy podchodzić z wielką ostrożnością do wszelkich pseudo-leków lub metod, które nie zostały jeszcze zatwierdzone, a następnie szeroko rozpowszechnione przez służbę zdrowia. Jeżeli jakieś informacje wzbudzają wątpliwości, trzeba na nie bardzo uważać, przede wszystkim w tym trudnym czasie!

Dobrze się zastanów, zanim udostępnisz w mediach społecznościowych jakiekolwiek informacje na temat leczenia koronawirusa i sprawdzaj w wiarygodnych źródłach prawdziwość nowych informacji. Przykładem może być dyskusja na temat hydroksychlorochiny (leku używanego w leczeniu malarii), której poświęcono wiele uwagi pomimo dowodów z badań naukowych wykazujących jak do tej pory, że lek ten jest nieskuteczny przeciwko koronawirusowi. Bez konsultacji z lekarzem nie należy samodzielnie zażywać tego leku ani żadnego innego panaceum reklamowanego w internecie.

Należy również ostrożnie podchodzić do artykułów, które w tonie sensacji informują o pozytywnych wynikach uzyskanych w ramach eksperymentalnego leczenia na małą skalę. Jeżeli badanie nie zostało jeszcze potwierdzone na dużej próbie i podparte solidnymi dowodami, nie należy go traktować jako alternatywy dla strategii szczepień. Nawet jeśli leczenie okaże się skuteczne, nadal ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego będzie miała profilaktyka, która odciąża nasze systemy opieki zdrowotnej.

Na tym etapie Komisja zatwierdziła jedną metodę leczenia koronawirusa po uzyskaniu wyników oceny naukowej i wydaniu zalecenia przez Europejską Agencję Leków (EMA). Pod koniec lipca Komisja zabezpieczyła również dostęp do 30 tys. dawek leku, które obecnie są przesyłane do krajów członkowskich.

mobile phone icon

Koronawirus przenosi się z jednej osoby na drugą drogą kropelkową. Kropelki wydostają się na zewnątrz, kiedy kichamy, kaszlemy lub wydychamy powietrze, a nie przez sieci komórkowe.

Zgodnie z popularnym mitem upowszechnianym przez internet za pandemię koronawirusa odpowiada rozwój sieci 5G. Nie jest to prawdą. Teorie spiskowe, które nieprawidłowo wiążą technologię 5G z pandemią koronawirusa, być może wynikają z tego, że oba zjawiska są stosunkowo nowe i niewidoczne dla ludzkiego oka. 5G jest po prostu kolejną generacją sieci komórkowej i podobnie jak obecna sieć 4G nie może wchodzić w interakcje z wirusem. Technologia 5G wykorzystuje fale radiowe do łączenia różnych urządzeń i nie jest wektorem wirusa, który przenosi się jedynie drogą kropelkową. Innym dowodem obalającym ten mit jest fakt, że koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, a sieci 5G nie zostały przecież jeszcze wszędzie wdrożone. W wielu krajach, które nie mają sieci 5G, wystąpiły przecież poważne ogniska koronawirusa. Nie ma żadnego związku między koronawirusem a sieciami 5G.

Ochrona ludzi jest głównym priorytetem UE, w związku z czym limity narażenia na zagrożenia związane z sieciami komórkowymi w UE są wyjątkowo surowe. W przypadku ogółu społeczeństwa są one (również w przypadku sieci 5G) 50 razy niższe od tego, co zgodnie z dowodami naukowymi może mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie człowieka. Wszystkie instalacje 5G przed dopuszczeniem do eksploatacji muszą spełniać bardzo wysokie normy. Gdyby technologia 5G stwarzała jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w Europie, UE nie zalecałaby jej stosowania, a państwa członkowskie zakazałyby dalszych prac.

Icon with three people holding hands under the globe

UE w skoordynowany sposób planuje odbudowę Europy – wspiera przy tym ludzi i przedsiębiorstwa oraz nadal zajmuje się kwestiami dotyczącymi zdrowia.

Kraje europejskie nadal wprowadzają nowe środki izolacji, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się lokalnych ognisk koronawirusa. Tymczasem UE skupia się na wznowieniu działalności gospodarczej i tworzeniu bardziej sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej Europy. Plan odbudowy gospodarki, którego całkowity budżet wynosi 1,85 bln euro, pomoże Europie wyjść z kryzysu i zapewni wsparcie wielu europejskim sektorom, w miarę jak znoszone są ograniczenia. Plan obejmuje duże programy, takie jak instrument „Next Generation EU”, które zagwarantują, że ożywienie gospodarcze będzie miało charakter zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu oraz będzie oparte na zasadzie sprawiedliwości względem wszystkich – w tym mieszkańców obszarów wiejskich i osób, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu. Instrument „Next Generation EU” utworzony przy udziale wszystkich państw członkowskich zwiększy możliwości rozwoju działalności gospodarczej w Unii. Przekazanie funduszy będzie uzależnione od wdrożenia reform gospodarczych, ale bez konieczności wprowadzania polityki wyrzeczeń.

 

UE chce również zadbać o to, aby jej mieszkańcy mogli nadal podróżować po Europie bez narażania się na ryzyko zakażenia wirusem. Portal Re-Open EU ma pomóc Europejczykom w podróżowaniu w trakcie pandemii koronawirusa. Zamieszczane w nim są aktualne najważniejsze informacje o ograniczeniach w podróżowaniu i wymogach dotyczących wjazdu do każdego kraju UE. Choć sytuacja ciągle się zmienia, UE i państwa członkowskie na pierwszym miejscu stawiają zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, również podczas podróży.

 

Syiringe

Za światowymi działaniami przeciwko pandemii nie stoi żaden czarny charakter: naukowcy pracują nad wynalezieniem szczepionki dla wszystkich.

Jeżeli jakaś teoria winą za wszystkie problemy obarcza kozła ofiarnego, warto się dobrze zastanowić, czy jest prawdziwa. Teorie spiskowe działają na wyobraźnię i oferują proste i niewyszukane odpowiedzi na skomplikowane pytania. Charakteryzują się przy tym schematyczną formą i wyraźnie wskazują „wroga”. Teorie spiskowe są tworzone według tych samych, utartych schematów, na podstawie których powstają różne scenariusze. Zmieniają się tylko osoby dramatu. Trzeba bardzo uważać na hipotezy, które oferują zbyt proste odpowiedzi na trudne pytania. 

Jedna z takich teorii, która nie ma wiarygodnych dowodów na swoje poparcie, głosi, że twórcą koronawirusa jest Bill Gates, który chciał go użyć do niegodziwych celów. Nie jest to oczywiście prawdą. Fundacja Billa i Melindy Gatesów od dawna bierze udział w walce z niebezpiecznymi chorobami na całym świecie, m.in. z chorobą Heinego-Medina. Fundacja przekazała również 125 mln dolarów na niezależne, wspólne międzynarodowe działania w zakresie opracowania i wdrożenia diagnostyki i leczenia koronawirusa oraz szczepionki na koronawirusa. Fundacja uczestniczyła również w maratonie składania deklaracji wkładów finansowych na walkę z pandemią, który 4 maja zainicjowała Komisja Europejska w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa. Dotychczas w wyniku tej akcji dobroczyńcy zadeklarowali, że przekażą 15,9 mld euro na sfinansowanie opracowania i powszechnego wdrożenia testów diagnostycznych, leków i szczepionek. Oczywiście każda szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie musiała zostać poddana rygorystycznym badaniom klinicznym przed jej zatwierdzeniem.

icon virus

Mimo że wskaźnik zakażeń w UE spada, koronawirus nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, a nowa fala zakażeń to realny scenariusz

Dotychczas każde pokolenie Europejczyków musiało się mierzyć z wielkimi wyzwaniami lub zagrożeniami – nasze pokolenie musi się zmierzyć z COVID-19. Koronawirus jest wielkim zagrożeniem, bo niezwykle łatwo się rozprzestrzenia. Każdy może się zarazić, co może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Rządy, eksperci i organizacje na całym świecie zdają już sobie sprawę z wyjątkowego charakteru wirusa, a Światowa Organizacja Zdrowia nadal uznaje, że mamy do czynienia z pandemią. UE zareagowała, stawiając zdrowie i źródła utrzymania obywateli na pierwszym miejscu – ściśle współpracuje z krajami UE, koordynując działania, rozpowszechniając informacje i wykorzystując wszelkie możliwe sposoby, by zahamować rozprzestrzenianie wirusa i znaleźć rozwiązania. Dzięki działaniom podjętym przez państwa członkowskie, UE i wszystkich Europejczyków uniknęliśmy najgorszego – przynajmniej jak na razie. Nie wiemy obecnie, jak będzie rozwijać się pandemia, ale musimy być dobrze przygotowani na każdy scenariusz.

icon data protection

W UE obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności na świecie. Pandemia koronawirusa nic w tym względzie nie zmieni.

Technologie cyfrowe mogą chronić i ratować ludzkie życie. Przykładowo używane na zasadzie dobrowolności aplikacje do ustalania kontaktów zakaźnych, ostrzegające o tym, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, mogą odegrać dużą rolę na każdym z etapów kryzysu, szczególnie teraz, kiedy rośnie liczba nowych zakażeń. Aplikacje mogą być dobrym uzupełnieniem innych środków, takich jak zwiększenie liczby przeprowadzanych testów. Tego rodzaju aplikacje pomagają zahamować rozprzestrzenianie się wirusa i przerwać łańcuch zakażeń, ponieważ ostrzegają nas, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną. Aplikacje do śledzenia kontaktów zakaźnych będą nieobowiązkowe, przejrzyste, bezpieczne, zapewniające interoperacyjność międzynarodową i zgodne z zasadami ochrony prywatności.

Aby ułatwić właściwe funkcjonowanie aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych, Komisja będzie administratorem infrastruktury interoperacyjności. Innymi słowy, Komisja będzie udostępniać infrastrukturę techniczną niezbędną do wymiany informacji między krajowymi serwerami aplikacji. Rozwiązanie to obejmie zdecydowaną większość wprowadzonych w UE aplikacji służących do śledzenia kontaktów i pomoże zarówno podróżującym służbowo, jak i turystom, bezpiecznie podróżować podczas pandemii.

Komisja wydała również konkretne wytyczne, zgodnie z którymi wszystkie aplikacje muszą spełniać takie same normy pod kątem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i skuteczności. Korzystanie z aplikacji będzie dobrowolne, ale im więcej osób będzie ich używać, tym będą skuteczniejsze. Dlatego użytkownicy muszą mieć do nich pełne zaufanie. Niektóre państwa w Europie, np. Niemcy i Irlandia, wprowadziły już aplikacje do śledzenia kontaktów, a kolejne kraje planują wprowadzić własne aplikacje w najbliższych miesiącach.

Poza tym Komisja zwróciła się do operatorów telekomunikacyjnych o dostarczenie, w drodze wyjątku, anonimowych, zagregowanych metadanych z urządzeń mobilnych i udostępnienie ich państwom członkowskim. Z analizy danych dotyczących mobilności możemy dowiedzieć się dokładniej, jak wprowadzone środki ograniczające wpływają na rozprzestrzenianie się wirusa. Wyniki analizy będą dostępne dla wszystkich krajów UE. W projekcie nie będą wykorzystywane dane osobowe. Projekt jest w pełni zgodny z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i przepisami dotyczącymi prywatności w internecie – są to najściślej chroniące użytkowników przepisy w skali międzynarodowej. Poszczególni użytkownicy nigdy nie będą identyfikowani na podstawie zebranych danych.

disinfo

Maseczki stanowią uzupełnienie innych środków zapobiegawczych, a korzystanie z nich jest całkiem bezpieczne. To bardzo ważne, by we właściwy sposób z nich korzystać i je wyrzucać.

Wszyscy chcemy uchronić się przed koronawirusem i korzystamy w tym celu ze wszelkich dostępnych metod. Używanie maseczek może nam zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie mimo pandemii. Noszenie maseczki w miejscach publicznych jest wyrazem solidarności z innymi ludźmi. Dla osób zakażonych, ale bezobjawowych, maseczka jest sposobem, by chronić innych przed zarażeniem, kiedy przebywają w miejscach zatłoczonych, na ograniczonej przestrzeni, czyli w środkach transportu publicznego lub w sklepach.

Maseczka nie powinna nam jednak dawać fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Maseczki to tylko uzupełnienie innych zasad profilaktyki, takich jak mycie rąk i dystansowanie społeczne. Nie zapewniają nam one pełnej ochrony. Musimy pamiętać o ich prawidłowym noszeniu i zdejmowaniu. W przeciwnym razie maseczki mogą paradoksalnie być przyczyną zakażenia.

Właściwe korzystanie z maseczki nie może doprowadzić do niedotlenienia ani zatrucia dwutlenkiem węgla. Dzięki testom przeprowadzanym przed eksportem do UE oraz po sprowadzeniu maseczek do krajów UE, w Unii gwarantowana jest odpowiednia jakość produktów rozprowadzanych za pośrednictwem unijnych mechanizmów wsparcia. UE stara się również dopilnować, aby maseczki i wyroby medyczne były odpowiednio utylizowane. Warto pamiętać o tym, że przy zalecanym korzystaniu z maseczek trzeba brać pod uwagę najnowsze dowody naukowe oraz warunki panujące w miejscu, w którym się znajdujemy. Ważne jest, aby na bieżąco śledzić najnowsze zalecenia krajowego organu odpowiedzialnego za zdrowie publiczne.

icon magnified virus

Wszyscy możemy zarazić się koronawirusem.

Ryzyko zakażenia dotyczy w takim samym stopniu osób starszych i młodszych, jeżeli ignorują one oficjalne zalecenia. Nie ma obecnie szczepionki na koronawirusa. Nie wiadomo również wiele na temat naturalnej odporności w wyniku przebytego zakażenia. Nie wiemy też, jakie są długoterminowe skutki zakażenia wirusem. Wciąż prowadzone są badania naukowe i na chwilę obecną nie wiemy wystarczająco dużo o wirusie, żeby móc w pełni ocenić jego szkodliwość. Ale na pewno wiemy, że zarazić może się każdy.

Każdy z nas może odegrać ważną rolę w zwalczaniu wirusa. Należy chronić siebie samego, dbać o bezpieczeństwo najbardziej narażonych na zakażenie członków naszych społeczności i nie doprowadzać do przeciążenia systemów opieki zdrowotnej. Najskuteczniejsze metody powstrzymania wirusa to dokładne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy i zachowanie bezpiecznej odległości między osobami. Izolacja i kontakt z lekarzem to właściwy sposób postępowania w przypadku wystąpienia objawów. Światowa Organizacja Zdrowia radzi, byśmy wszyscy, bez względu na wiek, chronili się przed koronawirusem, na przykład poprzez zachowanie higieny (mycie rąk, dbanie o układ oddechowy) oraz samoizolację.

Icon with three people holding hands under the globe

Kraje UE pozostają najlepszymi partnerami dla siebie nawzajem i są coraz bardziej solidarne.

Instytucje europejskie i ich partnerzy robią więcej dla Europejczyków niż jakakolwiek inna część świata. Państwa członkowskie nie przekazały instytucjom UE kompetencji w kwestiach zdrowia publicznego, ale UE dysponuje narzędziami takimi jak zdolności koordynacyjne i może wydawać zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Do walki z koronawirusem wykorzystujemy wszystkie dostępne narzędzia – – zapewniamy, że granice pozostają otwarte dla dostaw, pomagamy krajom członkowskim w koordynacji i wymianie doświadczeń, przekazujemy w dużych ilościach pomoc finansową, medyczną i w formie personelu.

Koronawirus to poważny wstrząs dla gospodarki światowej i europejskiej. Komisja korzysta ze wszystkich dostępnych jej narzędzi do szybkiego, stanowczego i skoordynowanego reagowania. Chce w ten sposób chronić obywateli i łagodzić negatywne społeczno-gospodarcze skutki pandemii. Reakcja ta obejmuje: 100 mld euro w ramach inicjatywy SURE na finansowanie systemów zmniejszonego wymiaru czasu pracy, chroniących pracowników i miejsca pracy; 70 mld euro bezpośrednio z budżetu UE, m.in. na wsparcie systemów opieki zdrowotnej, MŚP, badań naukowych oraz naszych partnerów spoza UE; planuje się uruchomienie ponad 200 mld euro na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, dzięki zaangażowaniu Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 240 mld euro wsparcia z tytułu kryzysu pandemicznego w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności na pomoc państwom członkowskim w zakresie bezpośrednich i pośrednich kosztów opieki zdrowotnej. Uzupełnieniem tych działań jest program Europejskiego Banku Centralnego – nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii– o łącznej wartości ok. 1 350 mld euro.

Ważne jest przede wszystkim to, by Europa dzięki współpracy wyszła z kryzysu silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej. Taki jest właśnie cel kolejnego długoterminowego budżetu UE i planu odbudowy „Next Generation EU”, które opierają się na zasadach solidarności i sprawiedliwości i które po ich przyjęciu powinny pomóc Europie w odbudowie gospodarki. Mają one sprawić, że Europa będzie bardziej sprawiedliwa, odporna i oparta na zasadzie zrównoważoności dla przyszłych pokoleń.

icon data protection

Wszelkie ograniczenia i środki izolacji w Europie mają charakter tymczasowy. Nie zagrażają one demokracji ani wartościom europejskim.

Sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i metodą na ratowanie ludzkiego życia jest zachowanie odpowiedniej odległości od innych ludzi i przestrzeganie procedur. Środki te opierają się na najnowszych dowodach naukowych i danych, jakimi dysponują politycy w poszczególnych krajach UE. Równocześnie Unia Europejska wraz z krajami członkowskimi stara się w jak największym stopniu łagodzić skutki izolacji i rozwiązywać wynikające z niej problemy. UE przedstawiła państwom członkowskim plan działania. Zawiera on zalecenia dotyczące skoordynowanego stosowania ograniczeń w razie konieczności kontrolowania ognisk koronawirusa. UE dba przy tym o przestrzeganie unijnych wartości, takich jak praworządność i prawa demokratyczne. Podstawowe wartości europejskie, takie jak swoboda przemieszczania się i wolność wypowiedzi są integralną częścią unijnego modelu i sposobu życia. W sytuacji kryzysowej w żadnym razie nie tracą one na znaczeniu, a wprost przeciwnie. UE dba o to, by wartości te były przestrzegane w całej Unii, nie tylko w tych trudnych czasach, ale również po zakończeniu kryzysu.

robot

Z dostępnych dowodów naukowych wynika, że źródłem koronawirusa są zwierzęta, a pandemia nie została wywołana celowo.

Szczególnie ważne jest to, by kraje z całego świata były w stanie solidarnie współpracować w walce z koronawirusem. Fałszywe informacje i bezpodstawne oskarżenia dotyczące pochodzenia wirusa mogą w łatwy sposób zakłócić funkcjonowanie kluczowych międzynarodowych sieci współpracy, a tym samym narazić na niebezpieczeństwo wielu ludzi. Musimy ze sobą współpracować i uznać za fakt, że dotychczas nie ma dowodów na to, że koronawirus powstał w laboratorium, ani przez przypadek, ani celowo.

Chorobę COVID-19 wywołuje szczep koronawirusa (rodzaju wirusa) o nazwie Sars-CoV-2. Koronawirusy powodują choroby układu oddechowego i mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi. Uważa się, że ta nowa forma koronawirusa przeniosła się ze zwierząt na ludzi na mokrym targu w chińskim mieście Wuhan, skąd 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy zgłoszono wystąpienie tego wirusa Światowej Organizacji Zdrowia. Oczywiście należy zadawać ważne konieczne pytania na temat informowania o wystąpieniu ogniska pandemii i radzenia sobie z nim. Na podstawie tego co wiemy, zjawisko ma charakter całkowicie naturalny. Obarczanie innych winą nic nam nie da – Europa i świat pokonają pandemię koronawirusa tylko dzięki wspólnym działaniom.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

UE przez cały czas prowadzi konstruktywną współpracę ze swoimi sąsiadami, ale zawsze ujawnia przypadki szkodliwej dezinformacji i jej źródła.

Dezinformacja ma wpływ na naszą zdolność do podejmowania właściwych decyzji, ponieważ przytłacza nas sprzecznymi informacjami, dezorientuje i sieje wątpliwości. Konsekwencje mogą być bardzo poważne – są nimi zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, brak zaufania do rządów i mediów, pogorszenie pozycji UE na arenie międzynarodowej. Na zgubny wpływ dezinformacji jesteśmy szczególnie podatni, kiedy jesteśmy zestresowani. Niektórzy ludzie wykorzystują pandemię koronawirusa, by uderzyć w nas w momencie, kiedy jesteśmy szczególnie wrażliwi na atak.

Analitycy z portalu EUvsDisinfo stwierdzili, że z powodu celowo rozpowszechnianych na całym świecie fake newsów na temat koronawirusa wśród Europejczyków pogłębiają się dezorientacja i sceptycyzm. Podmioty zagraniczne, w tym państwa trzecie, w szczególności Rosja i Chiny, angażują się w ukierunkowane działania w zakresie wywoływania wpływu i kampanie dezinformacyjne wokół koronawirusa w UE, jej sąsiedztwie i na całym świecie, dążąc do podważenia demokratycznej debaty i pogłębiania polaryzacji społecznej oraz poprawy własnego wizerunku w kontekście koronawirusa. Najlepszą reakcją na tego rodzaju działania jest ujawnianie, kto za nimi stoi, i mówienie prawdy, głośno i często. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Europejska Służba Działań Zewnętrznych walczą z fake newsami i starają się podnosić świadomość na temat rozprzestrzeniania się niewiarygodnych informacji o wirusie.

icon worldwide

Dla wirusa nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. Nie obchodzi go Twoje pochodzenie etniczne ani to, jaki posiadasz paszport.

W różnych częściach świata ludzie starają się obwiniać o koronawirusa różne grupy i nacje, nazywając go wirusem europejskim, chińskim czy też amerykańskim. Faktem jest jednak, że wirus przenosi się z jednej osoby na drugą drogą kropelkową, czyli kiedy kichamy, kaszlemy lub robimy wydech, i nie jest przenoszony przez przedstawicieli żadnej konkretnej grupy etnicznej. Twierdzenia, że wirus jest celowo przenoszony przez migrantów lub konkretne grupy etniczne, nie mają żadnej podstawy naukowej. Koronawirus wywołał światowy kryzys, który wymaga solidarności w skali międzynarodowej.

Shield

UE wspiera inwestycje państw członkowskich w zdrowie publiczne.

UE wspiera znaczące inwestycje w zdrowie publiczne, a przepisy budżetowe UE nigdy nie wymagały ograniczeń w tym obszarze. W Europie ludzkie zdrowie i życie jest na pierwszym miejscu. W większości krajów UE w ciągu ostatniego dziesięciolecia wydatki na służbę zdrowia wzrosły. Jest to polityka, która jest znakiem rozpoznawczym Unii Europejskiej na świecie. UE niedawno wprowadziła w życie plan mający na celu wsparcie krajów przez cały czas trwania kryzysu, który umożliwia poszczególnym państwom przeznaczenie większych kwot na służby ratunkowe i skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, czyli ochronie ludności.

Nie pierwszy raz Unia udziela wsparcia krajom członkowskim. Po kryzysie finansowym w 2008 r. zaproponowała wiele inicjatyw finansowych wspierających państwa członkowskie, szczególnie te, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu, czyli Grecję, Hiszpanię i Włochy. W krajach takich jak Grecja wprowadzone reformy nie zaszkodziły systemom opieki zdrowotnej. Wprost przeciwnie – dzięki unijnemu programowi dostosowań gospodarczych udało się wprowadzić powszechne ubezpieczenie zdrowotne i stworzyć kompleksowy system ochrony zdrowia. W ramach inwestycyjnego planu pomocowego wsparcie trafiło nie tylko do małych firm, do instytutów naukowo-badawczych i na projekty związane z klimatem, lecz również zasiliło wiele projektów w sektorze zdrowia, między innymi rozbudowę i modernizację szpitali. Komisja przedstawiła również program działań UE w dziedzinie zdrowia, który ma wzmocnić reakcję UE w walce z pandemią. Program dysponuje budżetem w wysokości 9,4 mld euro, który zapewni finansowanie krajom UE, organizacjom w dziedzinie zdrowia i organizacjom pozarządowym.

law icon

UE dba o sprawy, za które jest odpowiedzialna, tak by rządy mogły nadal koncentrować się na swoich priorytetach.

Wprowadzanie krajowych przepisów i podejmowanie decyzji potrzebnych do walki z koronawirusem pozostaje w gestii rządów krajowych lub regionalnych. Komisja nie ma prawa wpływać na prawodawstwo krajowe ani krajowe decyzje w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia. Z drugiej strony UE może jednak wprowadzać środki na poziomie unijnym i w skoordynowany sposób organizować ogólnoeuropejskie inicjatywy, aby opanować kryzys we współpracy z państwami członkowskimi. Przykładem może być tutaj sytuacja, w której na poziomie krajowym podejmuje się decyzję o wprowadzeniu blokady i zamknięciu granic kraju, a na poziomie UE wykłada się ponad 100 mln euro z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” na opracowanie szczepionki, nowych metod leczenia i testów diagnostycznych. Ta kwota ma charakter dodatkowy w stosunku do kwoty 15,9 mld euro, jaką Komisja zobowiązała się przeznaczyć na globalną inicjatywę w ramach reakcji na pandemię koronawirusa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zainicjowała składanie deklaracji finansowych na ten cel 4 maja.

Nie daj się nabrać botom

Jak rozpoznać teorie spiskowe

Pandemii koronawirusa towarzyszy zalew niebezpiecznych teorii spiskowych, najczęściej rozpowszechnianych przez internet. Teorie te to szkodliwe i naciągane próby wyjaśnienia, skąd pochodzi wirus i kogo należy winić za rozwój pandemii. W ramach kompleksowego podejścia do przeciwdziałania negatywnym skutkom teorii spiskowych Komisja Europejska i UNESCO publikują przystępne infografiki edukacyjne, które mają pomóc w rozpoznaniu i zwalczaniu teorii spiskowych.

Dowiedz się więcej

Uwaga na oszustwa w internecie!

Należy szczególnie uważać na internetowych oszustów oferujących produkty, które rzekomo chronią przed infekcją COVID-19 lub leczą jej objawy. Reklamują oni i sprzedają produkty, takie jak maski ochronne i płyny dezynfekujące, które mają rzekomo zapobiegać zakażeniu lub leczyć osoby zakażone wirusem, a które mogą być podróbkami. Nie daj się oszukać! Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, jak chronić się przed oszustami.

Informacje i narzędzia dostępne w internecie

Materiały i narzędzia online dla uczniów, nauczycieli i wychowawców, z których można korzystać zdalnie podczas epidemii COVID-19.

Zachęcamy do przeczytania naszego postu w serwisie Medium 5 rzeczy, które warto wiedzieć o koronawirusie