Feit of fictie?

Twijfelt u soms aan wat u leest? Hier zijn een paar feiten:

Syiringe

Gezien de ernst van de huidige crisis neemt de EU de nodige stappen om zo snel mogelijk een veilig en doeltreffend coronavaccin beschikbaar te hebben voor iedereen die het nodig heeft.

Helaas is er momenteel nog geen vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Daarom heeft de Europese Commissie nog geen COVID-19-vaccin goedgekeurd of toegelaten. Maar de EU heeft wel geholpen om voor het onderzoek naar vaccins en behandelingen al 15,9 miljard euro te mobiliseren tijdens de wereldwijde coronarespons, een geldinzamelingsactie. Ook heeft ze in augustus 2020 een eerste akkoord bereikt met farmaceutisch bedrijf AstraZeneca over de aankoop van een potentieel coronavaccin. Tegelijkertijd heeft de Commissie verkennende gesprekken gevoerd met andere bedrijven. De EU doet er alles aan om zo snel mogelijk een veilig en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 beschikbaar te hebben voor iedereen die het nodig heeft. Vaccinatie is een van de grootste successen op het gebied van de volksgezondheid. Wereldwijd worden hierdoor elk jaar minstens 2 à 3 miljoen levens gered, en nog veel meer mensen worden behoed voor ernstige handicaps of levenslange ziekte. Hoewel de EU een groot voorstander van vaccinatie is, is ze niet van plan de lidstaten hiertoe te verplichten.

Helaas zijn er veel mensen die tegen vaccinatie pleiten, zonder enig wetenschappelijk bewijs. Met hun ongegronde beweringen spelen ze in op onze angst, maar zo ondermijnen ze wel de volksgezondheid. Ongegronde beweringen als zouden vaccins ons DNA veranderen of ons vergiftigen – meestal met vage bewijzen of wetenschappelijk onbewezen theorieën – zijn vaak genoeg om mensen bang te maken voor een vaccin dat hen zou kunnen behoeden voor ernstige gezondheidsproblemen of zelfs de dood. Het is bewezen dat COVID-19 een bijzonder gevaarlijk virus is en de druk op medisch wetenschappers en virologen over de hele wereld is groot om zo snel mogelijk een vaccin te vinden en te verspreiden. Gezien deze druk en het feit dat sommige vaccins worden ontwikkeld op basis van genetisch gemodificeerde virussen, heeft de EU ermee ingestemd om de procedure te versnellen door een afwijking toe te staan voor de milieurisicobeoordeling voor klinische proeven. Dat neemt niet weg dat alle vaccins nog steeds strenge tests moet ondergaan om te garanderen dat ze veilig zijn voordat ze worden verspreid.

icon medical

Wees op uw hoede voor mensen die een "wondermiddel" hebben gevonden

Volg geen medische adviezen uit onbekende of onbetrouwbare bron! Dat kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. En anderen krijgen dan misschien niet de voor hen broodnodige geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. De EU subsidieert onderzoek naar het coronavirus zelf, behandelingen en vaccins. En als er een doorbraak komt, dan hoort u dat meteen. Maar tot het zover is, moet u op uw hoede zijn voor elke behandeling die niet grondig getest, goedgekeurd en algemeen in gebruik is. Zou u er normaal al niet op vertrouwen, doe dat dan zeker nu niet!

Denk twee keer na voordat u via de sociale media adviezen doorgeeft. Check de informatie altijd eerst bij een betrouwbare instantie. Een voorbeeld is de hele discussie over hydroxychloroquine (een geneesmiddel ter voorkoming en behandeling van malaria) die veel aandacht heeft gekregen, ook al hebben gecontroleerde studies bewezen dat het middel niet helpt tegen het coronavirus. Neem dit geneesmiddel niet op eigen houtje, en ook geen andere "wondermiddelen" die u misschien online vindt. Raadpleeg altijd uw arts.

Wees trouwens altijd op uw hoede voor sensationele, optimistische berichtgeving over kleinschalige experimentele behandelingen. Wanneer het effect van een bepaalde behandeling nog niet door grootschalige experimenten is bevestigd en dus betrouwbaar is gebleken, mag deze niet worden beschouwd als een alternatief voor vaccinatiestrategieën. Zelfs al blijkt zo'n behandeling doeltreffend, voor de volksgezondheid is het altijd beter om ziekte te voorkomen, zodat we onze zorgstelsels ontlasten.

Tot dusverre heeft de Europese Commissie nog maar één behandeling toegelaten tegen het coronavirus, na een wetenschappelijke beoordeling en een aanbeveling van het EMA. Eind juli heeft ze er ook voor gezorgd dat er minstens 30.000 behandelingen beschikbaar zijn die nu aan de lidstaten worden geleverd.

mobile phone icon

Het coronavirus verspreidt zich alleen via vochtdruppeltjes, bij het niezen, hoesten of uitademen, niet via mobiele netwerken.

Een wijdverbreid fabeltje wil dat het coronavirus is uitgebroken door de uitrol van 5G-netwerken. Dat is pertinent onjuist. Samenzweringstheorieën brengen 5G en het coronavirus ten onrechte met elkaar in verband, misschien omdat beide relatief nieuw zijn en onzichtbaar voor het menselijk oog. 5G is gewoon de volgende generatie mobiele netwerken. Er is geen enkele interactie tussen het coronavirus en 5G-netwerken. Ook niet met de huidige 4G-netwerken trouwens. 5G gebruikt radiogolven om diverse apparaten met elkaar te verbinden, en die kunnen het virus niet verspreiden, want dat overleeft alleen in kleine vochtdruppeltjes. Dat het coronavirus zich al over de hele wereld heeft verspreid, terwijl nog niet overal een 5G-netwerk is uitgerold, is een bewijs te meer dat deze bewering gewoonweg niet klopt. In veel landen waar nog geen 5G-netwerk bestaat, zien we een hoog aantal coronabesmettingen. Kortom: er is geen enkel verband tussen het coronavirus en de uitrol van 5G-netwerken.

Mensen beschermen is voor de EU het allerbelangrijkst en daarom kiest zij altijd voor een aanpak op basis van "voorkomen is beter dan genezen". Daarom ook zijn de EU-grenswaarden voor de blootstelling aan elektromagnetische straling, ook van 5G, zo'n 50 keer lager dan wat volgens de huidige wetenschappelijke inzichten schadelijk zou kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. Alle 5G-installaties moeten aan deze extreem strenge normen voldoen voordat ze in gebruik mogen worden genomen. Als het gebruik van 5G een gevaar zou opleveren voor de gezondheid en het welzijn van mensen in Europa, zou de EU de technologie niet hebben aanbevolen en zouden de lidstaten die ook verboden hebben.

Icon with three people holding hands under the globe

De EU heeft een gecoördineerd herstelplan voor Europa, met steun voor particulieren en bedrijven en aandacht voor de volksgezondheid.

Zelfs nu diverse Europese landen nieuwe lockdownmaatregelen afkondigen tegen lokale opflakkeringen van het coronavirus, richt de EU zich op economisch herstel en de opbouw van een eerlijker, groener en digitaler Europa. Het herstelplan, met een totale begroting van 1,85 biljoen euro, zal Europa helpen van de crisis te herstellen en een groot aantal Europese sectoren ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten. Het is onder meer gebaseerd op "Next Generation EU", een instrument dat moet zorgen voor duurzaam, inclusief en eerlijk herstel voor iedereen, ook mensen in plattelandsgebieden en mensen die zwaar zijn getroffen door de crisis. Het Next Generation EU-fonds, met inbreng van alle lidstaten, moet de economische activiteit in de EU aanzwengelen. Wie een beroep doet op het fonds, moet economische hervormingen doorvoeren, maar zonder verplichte bezuinigingsmaatregelen.

 

De EU wil dat burgers binnen Europa kunnen blijven reizen zonder het risico om het virus op te lopen. Re-open EU, de website met informatie over reizen in tijden van corona, wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste essentiële informatie over reisbeperkingen en voorzorgsmaatregelen in elk EU-land. De situatie verandert voortdurend, maar voor de EU en voor de lidstaten staan de veiligheid en het welzijn van mensen voorop, ook als ze op reis gaan.

 

Syiringe

Er zit geen samenzwering achter de wereldwijde inspanningen tegen de pandemie; wetenschappers zoeken een vaccin voor iedereen

Hoort u een theorie over een zondebok die de schuld krijgt van alle problemen, dan moet u zich afvragen of die theorie eigenlijk wel klopt. Samenzweringstheorieën zijn vaak aantrekkelijk. Ze geven te simpele antwoorden op complexe vragen. Ze volgen voorspelbare patronen en richten zich op een duidelijk herkenbare "vijand". Dergelijke voorspelbare patronen worden herhaald met verschillende scenario's, waarbij de schuld steeds op een andere vijand wordt geschoven. Laat u niet inpakken door simplistische en foute verklaringen van deze gezondheidscrisis. 

Volgens een van die theorieën, zonder enig bewijs, zou Bill Gates achter het coronavirus zou zitten, als onderdeel van een of ander snood plan. Dit is natuurlijk absoluut niet waar. De Bill and Melinda Gates Foundation heeft een lange staat van dienst als het gaat om de bestrijding van gevaarlijke ziekten in de wereld, zoals polio. Deze stichting heeft juist 125 miljoen dollar gedoneerd aan de onafhankelijke, gezamenlijke en internationale inspanningen om het coronavirus te stoppen. Ze heeft ook de wereldwijde coronarespons, de donormarathon die de Europese Commissie op 4 mei gelanceerd heeft, actief gesteund en gesponsord. Er is nu al 15,9 miljard euro toegezegd door sponsors om tests, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus te ontwikkelen en voor iedereen beschikbaar te maken. Natuurlijk moet elk vaccin grondig klinisch worden getest, voordat het wordt goedgekeurd.

icon virus

Het coronavirus blijft een bedreiging voor de volksgezondheid en de kans op een regionale nieuwe golf is reëel.

Elke generatie Europeanen heeft wel een keer te maken gehad met een groot probleem of een grote bedreiging. Voor onze generatie is dat het nieuwe coronavirus. Wat het zo bedreigend maakt is dat het zo besmettelijk is. Iedereen kan het krijgen en de complicaties kunnen ernstig zijn. Overheden, deskundigen en organisaties over de hele wereld bevestigen dat het om een uitzonderlijk virus gaat en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft COVID-19 tot pandemie verklaard. De EU heeft gereageerd door de gezondheid en de veiligheid van de burgers voorop te plaatsen. Ze werkt nauw samen met de lidstaten om maatregelen te coördineren en informatie te delen, en zet alle beschikbare middelen in om de verspreiding af te remmen en oplossingen te vinden. Alleen dankzij de maatregelen van de lidstaten, de EU en talloze particulieren en bedrijven is het coronavirus onder controle, althans voorlopig. We weten niet hoe de pandemie zich zal ontwikkelen, maar we moeten overal rekening mee houden.

icon data protection

De privacyregels van de EU behoren tot de strengste ter wereld. Daar verandert het coronavirus niets aan.

Digitale technologieën kunnen ons beschermen en levens redden. Vrijwillige apps kunnen bijvoorbeeld een sleutelrol spelen in alle fasen van de crisis, vooral nu er lokaal weer meer nieuwe gevallen opduiken, kunnen apps een aanvulling zijn op andere maatregelen, zoals meer testen. Apps kunnen de verspreiding van het virus afremmen door de gebruikers te waarschuwen wanneer ze dicht bij een geïnfecteerde persoon zijn geweest, zodat de infectieketen kan worden verbroken. Maar corona-apps moeten altijd vrijwillig, transparant en veilig zijn. Ze moeten ook in het buitenland werken en de privacy garanderen.

Om dat in goede banen te leiden, zorgt de EU voor een interoperabiliteitsplatform. Dat is een soort digitale infrastructuur die nodig is om nationale servers voor apps informatie te laten uitwisselen. Deze oplossing, die bruikbaar is voor de overgrote meerderheid van de apps die in de EU zijn ontwikkeld, helpt zowel zakenreizigers als toeristen om veilig door Europa te reizen, ook al is de pandemie nog niet voorbij.

De Commissie heeft ook richtsnoeren opgesteld zodat alle apps aan dezelfde normen voldoen wat betreft privacybescherming en doeltreffendheid. Niemand wordt verplicht om een app te installeren, maar apps werken alleen als veel mensen ze gebruiken. Het is dus belangrijk dat iedereen ze kan vertrouwen. Verschillende landen in Europa, zoals Duitsland en Ierland, hebben al corona-apps geïntroduceerd. Andere zijn van plan dit in de komende maanden te doen.

Daarnaast heeft de Commissie telecombedrijven gevraagd om bij wijze van uitzondering anonieme, gegroepeerde metadata over het mobiele telefoonverkeer te verzamelen en aan de lidstaten door te geven. Door mobiliteitspatronen te analyseren, zullen we meer inzicht krijgen in de wisselwerking tussen de verspreiding van het virus en het effect van de genomen maatregelen. De analyses worden gedeeld met alle EU-landen. Daarbij worden geen persoonsgegevens gebruikt en blijven de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy-wetgeving – misschien wel de strengste van de wereld – van kracht. De data zullen nooit tot een bepaalde persoon te herleiden zijn.

disinfo

Mondkapjes vormen een aanvulling op andere preventieve maatregelen. Ze zijn volkomen veilig, maar alleen als u ze draagt en na gebruik weggooit zoals het hoort.

We willen ons allemaal zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Mondkapjes kunnen daarbij helpen, als we ze tenminste goed gebruiken. Een mondkapje dragen in openbare gelegenheden is een daad van solidariteit. Vooral in drukke, krappe ruimtes beschermt u zo anderen, mocht u besmet zijn maar (nog) geen symptomen vertonen.

Let op, ook met zo'n mondkapje bent u niet helemaal veilig. Zie het maar als een aanvulling op de andere preventieve maatregelen, zoals handen wassen en afstand houden. Een mondkapje alleen biedt absoluut geen garantie. Bovendien moet u het op de juiste wijze dragen en weer afdoen, Anders kunt u juist besmet raken of het virus verspreiden.

Bij correct gebruik is er op zich geen gevaar voor zuurstofgebrek of koolstofdioxidevergiftiging. De EU laat mondkapjes die zij zelf laat verspreiden, testen voordat ze naar de EU worden verscheept en nadat ze aankomen in de lidstaten. Zo garandeert ze de kwaliteit. De EU werkt er ook hard aan om te zorgen dat gebruikte mondkapjes en medische afval op de juiste manier worden behandeld. Houd bij het gebruik van mondkapjes rekening met de meest recente wetenschappelijke adviezen en met de toestand in uw omgeving. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste adviezen van de nationale instanties in uw land.

icon magnified virus

We lopen allemaal kans om met het coronavirus te worden besmet.

Iedereen, jong en oud, kan het virus oplopen wanneer hij of zij de officiële adviezen in de wind slaat. Er is nog geen vaccin tegen het coronavirus en er is nog steeds onduidelijkheid of mensen na besmetting natuurlijke immuniteit ontwikkelen. Bovendien weten we nog niet wat de langetermijneffecten zijn. Er vindt volop wetenschappelijk onderzoek plaats en we weten gewoon nog niet genoeg over het virus om te beoordelen hoeveel schade het kan toebrengen. Maar we weten wel dat iedereen er last van kan krijgen.

Het is dus ieders verantwoordelijkheid om het virus te bestrijden. Zorg goed voor uzelf, bescherm ook de meest kwetsbaren van onze samenleving en voorkom dat de zorg overbelast raakt. Was uw handen goed, raak uw gezicht zo min mogelijk aan, houd in openbare ruimtes voldoende afstand van anderen en als u symptomen krijgt, blijf dan thuis en bel uw arts! Dat zijn de meest doeltreffende manieren om het coronavirus tegen te houden. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt iedereen, ongeacht leeftijd, aan om zijn gedrag te veranderen: handen wassen, hoesten of niezen in de elleboog, afstand houden en thuisblijven.

Icon with three people holding hands under the globe

De EU-landen blijven elkaars beste partners, en tonen nog meer solidariteit.

Feit is dat niemand méér doet voor zijn bevolking dan de EU en haar partners. De EU-instellingen zijn niet bevoegd voor volksgezondheid, want dat zijn de lidstaten zelf, maar de EU kan wel aanbevelingen doen en coördineren op het gebied van gezondheid en veiligheid. We gebruiken alle middelen waarover we beschikken om het coronavirus te bestrijden: we houden de grenzen open voor goederenvervoer, helpen de lidstaten om maatregelen op elkaar af te stemmen en ervaringen uit te wisselen, en leveren financiële hulp, medische bijstand, personeel enz.

De coronapandemie veroorzaakt een grote schok in de mondiale en Europese economie. De EU zet alle middelen in om snel, krachtdadig en gecoördineerd te reageren om burgers te beschermen en de negatieve sociaaleconomische gevolgen van de pandemie te verzachten. Die aanpak omvat onder meer: 100 miljard euro van het SURE-initiatief om arbeidstijdverkorting te financieren en ontslagen te voorkomen; 70 miljard euro rechtstreeks uit de EU-begroting, onder meer voor de zorg, het mkb, onderzoek en onze partners buiten de EU; meer dan 200 miljard euro aan financieringsmiddelen dankzij de Europese Investeringsbankgroep om bedrijven te helpen, vooral kleine en middelgrote; 240 miljard euro voor crisisondersteuning vanwege de pandemie in het kader van het Europees stabiliteits­mechanisme om EU-landen te helpen met de directe en indirecte zorgkosten. Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank een pandemie–noodopkoop­programma ter waarde van in totaal 1350 miljard euro aangekondigd.

Het is erg belangrijk dat we in Europa samenwerken om sterker en meer verenigd uit deze crisis te komen. Op basis van de beginselen van solidariteit en billijkheid moeten de volgende langetermijnbegroting van de EU en het herstelplan "Next Generation EU" helpen om de Europese economie weer op te bouwen en tegelijk eerlijker, veerkrachtiger en duurzamer te maken voor de toekomstige generaties.

icon data protection

Alle inperkings- of lockdownmaatregelen in heel Europa zijn tijdelijk, en ze luiden niet het einde van de democratie of van de Europese waarden in.

Door afstand te houden en thuis te blijven, redden we levens en remmen we de verspreiding van het coronavirus af. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en inzichten waarover de besluitvormers in de EU-landen beschikken. Tegelijkertijd werkt de EU met de lidstaten samen om de gevolgen en uitdagingen van de inperkingsmaatregelen zo draaglijk mogelijk te houden. De EU heeft een Europees stappenplan voor de lidstaten opgesteld, met aanbevelingen voor een gecoördineerde strategie om opflakkeringen van het virus onder controle te houden, altijd met bijzondere aandacht voor eerbiediging van EU-waarden zoals de rechtsstaat en de democratie. Fundamentele Europese waarden, zoals gaan en staan waar je wilt of zeggen en schrijven wat je denkt, vallen niet weg te denken uit het EU-model van leven, en zijn in deze tijd van crisis belangrijker dan ooit. De EU zal zich inzetten om ervoor te zorgen dat deze waarden in de hele Unie gedurende deze moeilijke periode en ook daarna worden nageleefd.

robot

Het coronavirus is van natuurlijke, dierlijke oorsprong. Het virus is dus niet opzettelijk verspreid.

Het is belangrijker dan ooit om met andere landen over de hele wereld samen te werken bij de bestrijding van het coronavirus. Samenzweringstheorieën en ongefundeerde beweringen over het ontstaan van het virus kunnen die zo belangrijke internationale samenwerking op het spel zetten en levens kosten. We kunnen het namelijk niet alleen. En er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het coronavirus in een lab zou zijn gemaakt, niet per ongeluk en ook niet doelbewust.

COVID-19 wordt veroorzaakt door een nieuwe stam coronavirussen, Sars-CoV-2. Coronavirussen veroorzaken aandoeningen aan de luchtwegen en kunnen van dieren op mensen worden overgedragen. Voor het nieuwe coronavirus is dat, naar voorlopig wordt aangenomen, voor het eerst gebeurd op een vismarkt in de Chinese stad Wuhan, waarna het op 31 december 2019 voor het eerst aan de Wereldgezondheidsorganisatie werd gemeld. Er moet nog beter worden onderzocht hoe er op de uitbraak is gereageerd. Maar op basis van wat we nu weten, gaat het om een zuiver natuurlijke gebeurtenis. Anderen de schuld geven voor deze ziekte maakt de situatie er niet beter op. Alleen samen kunnen Europa en de rest van de wereld het virus verslaan.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

De EU kiest altijd voor een coöperatieve en constructieve aanpak met alle buren. Daarom stellen we schadelijke desinformatie en wie daarvoor verantwoordelijk is, altijd aan de kaak.

Desinformatie overspoelt ons met tegenstrijdige, verwarrende informatie, zodat we niet meer weer weten wat we moeten geloven. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zelfs voor de gezondheid, voor het vertrouwen in de overheid en de media, voor de wereldwijde samenwerking en nog veel meer. We zijn vooral kwetsbaar voor desinformatie bij stress, en ook nu tijdens deze coronacrisis proberen sommigen misbruik te maken van onze kwetsbaarheid.

Analisten bij EUvsDisinfo zien dat er geruchten worden verspreid om verwarring en wantrouwen te zaaien omtrent de maatregelen van de EU naar aanleiding van de coronacrisis. Buitenlandse actoren, waaronder bepaalde landen buiten de EU, met name Rusland en China, hebben het met gerichte acties en desinformatiecampagnes over het coronavirus op de EU, haar buurlanden en de hele wereld gemunt. Ze willen het democratisch debat ondermijnen, de maatschappelijke polarisatie aanwakkeren en hun eigen imago in de coronacrisis oppoetsen. We kunnen het best reageren door die pogingen aan het licht te brengen, de verspreiders te ontmaskeren en zelf te blijven hameren op de waarheid. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) doen hun best om zoveel mogelijk correcte informatie over de pandemie te verspreiden.

icon worldwide

Een virus kijkt niet waar je vandaan komt. Je afkomst en je paspoort doen er niet toe.

Mensen proberen anderen de schuld te geven van de ziekte, en praten over "het Europese virus", "het Chinese virus" of "het Amerikaanse virus". Feit is dat het coronavirus wordt overgedragen door kleine druppeltjes wanneer iemand niest, hoest of uitademt. Dat is natuurlijk niet gebonden aan bepaalde bevolkingsgroepen. Leest u ergens dat het virus opzettelijk door migranten of bepaalde etnische groepen wordt verspreid, dan kunnen we u geruststellen. Hiervoor is geen enkel wetenschappelijk of ander bewijs. COVID-19 is niets meer en niets minder dan een wereldwijde crisis die om wereldwijde solidariteit vraagt.

Shield

De EU heeft de lidstaten altijd geholpen bij investeringen in de volksgezondheid.

De EU ondersteunt forse investeringen in de volksgezondheid en op grond van de EU-begrotingsregels zijn er nooit bezuinigingen opgelegd op dit gebied. In Europa staan mensen en hun gezondheid op de eerste plaats. De overheidsuitgaven voor gezondheidszorg zijn in de meeste EU-landen de afgelopen tien jaar toegenomen. Dit is beleid dat de Europese Unie altijd al onderscheiden heeft van de rest van de wereld. Recent heeft de EU een plan gelanceerd om landen tijdens de crisis te ondersteunen door de regels te versoepelen, zodat zij meer geld kunnen besteden aan noodhulpdiensten en zich kunnen concentreren op het allerbelangrijkste: mensen beschermen.

Dat is niets nieuws: sinds de financiële crisis van 2008 heeft de EU diverse financiële initiatieven opgezet om alle lidstaten te helpen, vooral de landen die het zwaarst door de crisis waren getroffen, zoals Griekenland, Spanje en Italië. Door deze hervormingen zijn hun gezondheidszorgstelsels niet aangetast. Integendeel, het Europees Stabiliteitsmechanisme heeft bijgedragen tot de verbetering van universele dekking en alomvattende zorgstelsels. Het investeringsplan voor Europa heeft veel betekend voor kleine ondernemingen, onderzoek, innovatie en klimaatprojecten, maar ook voor een groot aantal projecten in de gezondheidszorg, zoals nieuwe kankerbehandelingen en uitbreidingen of moderniseringen van ziekenhuizen. De Commissie is ook met het EU4Health-programma gekomen om de EU-maatregelen tegen een pandemie te versterken. Het programma beschikt over een budget van 9,4 miljard euro dat ten goede komt aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo’s.

law icon

De EU doet waar ze bevoegd voor is, zodat de regeringen van de lidstaten kunnen blijven focussen op hun prioriteiten.

Alle EU-landen, en in sommige landen alle regio's, moeten zelf beslissen over wetgeving en maatregelen tegen de coronacrisis. De Europese Commissie mag zich daar niet mee bemoeien. Wel kan de Commissie in overleg met de lidstaten Europese initiatieven nemen om de crisis samen te bezweren. Neem het voorbeeld van een lockdown of grenscontroles. Dat is iets wat elk land zelf beslist. Maar het besluit om ruim 100 miljoen euro vrij te maken voor een vaccin, nieuwe behandelingen en testmethodes is een besluit van de EU in het kader van haar onderzoekprogramma Horizon 2020. Dit bedrag komt bovenop de bijdrage van de Commissie van 15,9 miljard euro aan de wereldwijde coronarespons, een initiatief dat Commissievoorzitter Von der Leyen op 4 mei heeft gelanceerd.

Laat u niet bij de neus nemen door bots

Samenzweringstheorieën ontmaskeren

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er, meestal online, allerlei gevaarlijke complottheorieën verspreid. Ze geven een misleidende en vaak vergezochte verklaring over de herkomst van het virus en over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de verspreiding ervan. Om de schadelijke gevolgen hiervan te beperken, publiceren de Europese Commissie en de Unesco een reeks heldere infographics die je helpen zulke complottheorieën te herkennen.

Meer informatie

Let op! Oplichters online...

Wees op uw hoede voor oplichters op internet die producten zoals beschermingsmaskers, mondkapjes en desinfecterende gel aanbieden, waarmee u een coronabesmetting zou kunnen voorkomen of genezen. Veelal gaat het om malafide handelaars die nepproducten verkopen. Met deze tips kunt u oplichting herkennen en vermijden.

Online informatiebronnen

Voor leerlingen en leerkrachten bestaan er allerlei online bronnen, platforms en tools die tijdens de coronacrisis van pas kunnen komen.

Lees op Medium onze post met vijf dingen die u moet weten over het coronavirus