Faktaa vai fiktiota?

Kaikki, mitä kuulet tai luet koronaviruksesta, ei ole totta. Tämä on faktaa:

Syiringe

Koronaviruskriisin ratkaisemiseksi olisi tärkeää, että covid-19-tautiin saataisiin rokote mahdollisimman pian. EU haluaa varmistaa, että rokote on turvallinen, tehokas ja että se tulee kaikkien sitä tarvitsevien saataville.

Koronavirukseen ei valitettavasti ole vielä rokotetta tai lääkettä, eikä EU ei ole vielä hyväksynyt tai valtuuttanut mitään tiettyä valmisteilla olevaa rokotetta. EU:n käynnistämässä kansainvälisessä varainkeruukampanjassa on kuitenkin kerätty 15,9 miljardia euroa koronavirustaudin hoitomenetelmien ja rokotteiden kehittämiseen. Euroopan komissio on myös tehnyt elokuussa 2020 ensimmäisen sopimuksen AstraZeneca-lääkeyhtiön kanssa rokoteannosten ostamisesta, jos sen kehittämä rokote saadaan markkinoille. Komissio on käynyt alustavia keskusteluja useiden muidenkin yritysten kanssa. EU pyrkii varmistamaan, että turvallisia ja tehokkaita covid-19-rokotteita saadaan mahdollisimman pian kaikille niitä tarvitseville. Rokotukset ovat yksi kansanterveystyön suurimmista saavutuksista. Maailmanlaajuisesti ne pelastavat vuosittain vähintään 2–3 miljoonaa ihmishenkeä ja säästävät vielä useamman ihmisen vammoilta ja elinikäisiltä sairauksilta. Vaikka EU tukee aktiivisesti ja voimakkaasti rokottamista, se ei halua eikä aio pakottaa EU-maita ottamaan käyttöön joitain tiettyjä rokotteita.

Monet ihmiset kuitenkin levittävät epätieteellisiä rokotusvastaisia väitteitä, jotka herättävät ihmisissä pelkoa ja aiheuttavat suurta haittaa kansanterveydelle. Tällaisten valheellisten ja vailla tieteellistä pohjaa oleviin teorioihin perustuvien väitteiden mukaan rokotteet esimerkiksi muuttavat DNA:ta tai myrkyttävät potilaita. Perusteettomatkin väitteet riittävät pelottamaan monia niin, etteivät he ota rokotteita, jotka voisivat suojata heitä vakavilta sairauksilta tai jopa kuolemalta. Uusi koronavirus on osoittautunut poikkeuksellisen vaaralliseksi virukseksi, joten tutkijat ja virologit ympäri maailman pyrkivät löytämään ratkaisun sen pysäyttämiseksi ja saamaan rokotteen käyttöön mahdollisimman nopeasti. Koska osa kehitteillä olevista rokotteista perustuu muuntogeenisiin viruksiin, EU on tässä kiiretilanteessa suostunut nopeuttamaan prosessia hyväksymällä poikkeuksen kliinisten tutkimusten ympäristöriskien arvioinnista. Rokotteet on joka tapauksessa testattava perusteellisesti, jotta niiden turvallisuus voidaan varmistaa ennen kuin ne otetaan yleiseen käyttöön.

icon medical

Varo verkossa leviäviä väitteitä ”ihmelääkkeistä”!

Tuntemattomista tai epäluotettavista lähteistä peräisin olevat terveysohjeet voivat vaarantaa terveytesi ja estää myös muita saamasta elintärkeää lääkitystä tai hoitoa. EU rahoittaa koronavirukseen, sen hoitomenetelmiin ja rokotteisiin liittyvää tutkimusta, ja kun läpimurto tapahtuu, siitä tiedotetaan kaikille. Karta kaikkia hoitomuotoja, joita ei vielä ole hyväksytty ja otettu yleiseen käyttöön. Jos et luottaisi johonkin hoitomenetelmään tai sen tarjoajaan normaalitilanteessa, älä luota nytkään.

Älä jaa sosiaalisesta mediasta löytämiäsi tietoja eteenpäin oikopäätä, vaan tee pieni ristiintarkastus ja katso, mitä luotettaviksi tietämäsi lähteet sanovat aiheesta. Yksi esimerkki tästä on keskustelu malarialääke hydroksiklorokiinin käytöstä koronavirustaudin hoidossa. Se pysyy pinnalla edelleen, vaikka kontrolloiduista tutkimuksista saadun näytön perusteella ei toistaiseksi ole osoitettu, että lääke tehoaisi koronavirusta vastaan. Älä käytä tätä lääkettä tai muuta verkossa mainostettavaa ihmehoitoa kuulematta omaa lääkäriäsi.

Suhtaudu varauksella myös artikkeleihin, joissa hehkutetaan pienillä potilasryhmillä testattujen kokeellisten hoitojen tuloksia. Jos tutkimustulosten tukena ei vielä ole laajamittaisia kokeita ja vankkaa näyttöä, tällaisia hoitoja ei pitäisi pitää vaihtoehtona rokotusstrategioille. Vaikka hoidot osoittautuisivatkin tehokkaiksi, kansanterveyden kannalta on erittäin tärkeää edistää sairauksien ennaltaehkäisyä ja keventää terveydenhuoltojärjestelmien rasitusta.

Tässä vaiheessa Euroopan komissio on hyväksynyt yhden lääkkeen koronavirustaudin hoitoon Euroopan lääkeviraston (EMA) tieteellisen arvioinnin ja suosituksen perusteella. Komissio hankki heinäkuun 2020 lopulla tätä remdesiviiri-lääkettä 30 000 potilaan hoitoon eri EU-maissa.

mobile phone icon

Koronavirus leviää ihmisestä toiseen pisaratartuntana aivastamisen, yskimisen ja uloshengittämisen yhteydessä, ei mobiiliverkkojen kautta.

Internetissä leviää myytti, joka mukaan koronaviruksen leviäminen johtuu 5G-verkkojen yleistymisestä. Tämä ei ole totta. Tällaiset virheelliset salaliittoteoriat yhdistävät 5G-teknologian ja koronaviruksen toisiinsa mahdollisesti siksi, että ne molemmat ovat suhteellisen uusia asioita, joita ei paljaalla silmällä näe. 5G on uuden sukupolven matkaviestinteknologia, eikä se, kuten ei edelleen laajemmassa käytössä oleva 4G-teknologiakaan, voi olla vuorovaikutuksessa viruksen kanssa. 5G-teknologia käyttää radioaaltoja eri laitteiden yhdistämiseen, eikä se voi levittää virusta, joka voi selviytyä vain nestepisaroissa. Tämän tekaistun myytin kumoaa myös se tosiseikka, että koronavirusta esiintyy eri puolilla maailmaa, vaikka 5G-teknologiaa ei ole vielä otettu kaikkialla käyttöön. Monissa maissa, joissa ei ole 5G-verkkoja lainkaan, on kuitenkin havaittu paljon koronavirustautitapauksia. Koronaviruksen ja 5G:n välillä ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista yhteyttä.

EU:ssa ihmisten suojelu asetetaan aina etusijalle, minkä vuoksi sallitun säteilyaltistuksen raja-arvo on EU:ssa asetettu hyvin alhaiselle tasolle. Väestölle aiheutuvan altistuksen sallitut enimmäisarvot ovat EU:ssa myös 5G-teknologialle 50 kertaa alhaisemmat kuin arvot, joilla tieteellisen näytön perusteella voidaan olettaa olevan potentiaalinen vaikutus terveyteen. Kaikkien 5G-mastojen on täytettävä nämä erittäin tiukat normit, ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön. Jos 5G-teknologia aiheuttaisi minkäänlaista vaaraa ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, EU ei olisi suositellut sen käyttöä ja EU-maat olisivat kieltäneet sen.

Icon with three people holding hands under the globe

EU:lla on koordinoitu suunnitelma elvytystoimista, joiden avulla ihmiset ja elinkeinoelämä saavat tarvitsemansa tuen. Terveyden suojelu pysyy edelleen etusijalla.

Nyt kun Euroopan maat lisäävät taas rajoitustoimia pyrkiessään ehkäisemään uusien tautitapausten leviämistä, EU keskittää toimensa taloudellisen toiminnan käynnistämiseen uudelleen ja oikeudenmukaisemman, vihreämmän ja digitaalisemman yhteiskunnan ja talouden rakentamiseen. Euroopan komission esittämä elpymissuunnitelma, jonka kokonaisbudjetti on 1,85 biljoonaa euroa, auttaa EU:ta selviämään kriisistä ja talouden eri aloja pääsemään taas jaloilleen. Suunnitelmaan sisältyy erilaisia ohjelmia, muun muassa Next Generation EU -rahoitusväline, joilla varmistetaan, että elpyminen on kestävää, osallistavaa ja kaikkien kannalta oikeudenmukaista ja että tukea suunnataan kriisistä eniten kärsineisiin kohteisiin ja myös maaseudulle. Next Generation EU -rahoitusväline, joka perustettiin kaikkien EU-maiden tuella, lisää taloudellista toimintaa EU:ssa. Rahoituksen saamisen ehtona on talousuudistusten toteuttaminen, ei kuitenkaan ankarat säästötoimet.

 

EU haluaa myös varmistaa, että kansalaiset voivat matkustaa Euroopassa ilman tartuntariskiä. Matkojen suunnittelua helpottavalle Re-open EU -verkkosivustolle päivitetään säännöllisesti tietoa eri EU-maiden matkustusrajoituksista ja maahanpääsyvaatimuksista. Vaikka tilanne muuttuu jatkuvasti, EU ja sen jäsenmaat asettavat ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle myös silloin, kun he lähtevät matkalle.

 

Syiringe

Maailmanlaajuisten pandemian torjuntatoimien taustalla ei ole mitään salaliittoa, vaan tieteellistä tutkimusta tehdään yhteiseksi hyväksi.

Jos joku syyttää kaikista ongelmista yhtä tahoa, kannattaa miettiä tarkkaan, uskoako väitteen esittäjää. Salaliittoteoriat saattavat olla kiehtovia, koska niissä annetaan tyypillisesti hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen vastaus monimutkaisiin kysymyksiin. Yleensä niissä nimetään suoraan jokin selvästi yksilöity vihollistaho. Salaliittoteoriat noudattavat ennalta-arvattavaa kaavaa ja toistuvat saman tyyppisinä eri tilanteissa – vain toimijoiden nimet muuttuvat. Älä usko näitä pelkistettyjä ja valheellisia selityksiä, sillä meneillään oleva terveyskriisi on paljon monitahoisempi kuin ne antavat ymmärtää. 

Teorialle, jonka mukaan esimerkiksi Bill Gates olisi koronaviruksen kehittäjä ja mukana jossakin katalassa juonessa, ei ole minkäänlaisia uskottavia perusteita. Se on ilmiselvää sepitettä. Bill ja Melinda Gatesin säätiö on jo vuosikaudet tukenut työtä vaarallisten tautien, kuten polion, hävittämiseksi maailmasta. Säätiö on lahjoittanut 125 miljoonaa dollaria myös riippumattomiin kansainvälisiin yhteishankkeisiin, joissa kehitetään diagnoosi- ja hoitomenetelmiä ja rokotteita koronavirustaudin torjuntaan. Gatesin säätiö osallistui aktiivisesti myös koronaviruksen torjuntaa tukevaan varainkeruukampanjaan, jonka Euroopan komissio käynnisti toukokuussa 2020. Kampanjan aikana lahjoittajat eri puolilta maailmaa sitoutuivat rahoittamaan torjuntatyötä yhteensä 15,9 miljardilla eurolla. Kaikille koronavirusrokotteille on tehtävä kattavat kliiniset tutkimukset ennen kuin ne voidaan hyväksyä.

icon virus

Koronavirus on edelleen todellinen uhka ihmisten terveydelle, ja se voi alkaa levitä nopeasti uudelleen eri puolilla Eurooppaa.

Euroopassa jokaisella sukupolvella on ollut jokin suuri haaste tai uhka – meidän sukupolvellamme se on covid-19-tauti. Koronavirus on erityinen uhka siksi, että se on erittäin tarttuva. Kuka tahansa voi saada tartunnan ja sairastua vakavasti. Maailman eri maiden viranomaiset, lääketieteen asiantuntijat ja kansainväliset järjestöt ovat tunnustaneet viruksen poikkeuksellisen luonteen, ja Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt sen aiheuttaman taudin pandemiaksi. EU haluaa ennen kaikkea suojella ihmisten henkeä, terveyttä ja toimeentuloa. EU-maat tekevät tiivistä yhteistyötä toimien koordinoinnissa ja tiedon jakamisessa, ja viruksen leviämistä hidastetaan ja uusia ratkaisuja kehitetään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Kaikkein pahimmilta katastrofitilanteilta on ainakin toistaiseksi vältytty, ja tämä on yksinomaan EU:n ja sen jäsenmaiden toimien ja ihmisten uhrausten ansiota. Tällä hetkellä emme tiedä, miten pandemia tulevaisuudessa kehittyy, mutta meidän on valmistauduttava kaikkeen.

icon data protection

EU:n tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat säännöt ovat maailman tiukimpien joukossa. Koronaviruspandemia ei muuta tätä faktaa.

Digitaaliteknologian avulla voidaan suojella ja pelastaa ihmishenkiä. Vapaaehtoisilla kontaktien jäljitys- ja varoitussovelluksilla voi olla keskeinen tehtävä kriisin kaikissa vaiheissa ja varsinkin nyt, kun tartunnat ovat taas lisääntymässä. Sovellukset täydentävät muita toimia, kuten testauksen lisäämistä. Sovellusten avulla voidaan pysäyttää viruksen leviäminen katkaisemalla tartuntaketjuja ja varoittamalla ihmisiä, jotka ovat olleet tartunnan saaneen henkilön läheisyydessä. Koronavirustartuntojen ja kontaktien jäljityssovellusten käyttö on täysin vapaaehtoista. Kaikki sovellukset toimivat läpinäkyvästi, turvallisesti ja joustavasti yli maiden rajojen, eivätkä ne riko ihmisten yksityisyyden suojaa.

Euroopan komissio edistää kontaktien jäljityssovellusten moitteetonta toimintaa ylläpitämällään yhdyskäytäväpalvelulla, digitaalisella infrastruktuurilla, joka varmistaa tietojen toimittamisen kansallisten sovellusten taustapalvelinten välillä. Palvelu kattaa lähes kaikki EU:ssa käyttöön otetut jäljityssovellukset ja auttaa näin sekä työnsä vuoksi matkustavia että muita matkailijoita liikkumaan turvallisesti Euroopassa pandemian jatkuessa.

Komission ohjeilla varmistetaan, että kaikissa sovelluksissa noudatetaan samoja tietosuoja-, turvallisuus- ja tehokkuusvaatimuksia. Jäljityssovellusten käyttö on vapaaehtoista, mutta ne toimivat tehokkaasti vain silloin, kun niillä on paljon käyttäjiä. Sen vuoksi kaikkien on voitava luottaa niihin. Useissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, Saksassa ja Irlannissa, on jo otettu käyttöön tartuntaketjujen jäljityssovelluksia, ja monissa maissa valmistellaan sovellusten käyttöönottoa lähikuukausina.

Komissio on myös pyytänyt teleoperaattoreita toimittamaan anonymisoitua ja yhteen niputettua metadataa matkapuhelinten käytöstä kaikkien EU-maiden käyttöön. Liikkumismallien analysoinnin tarkoituksena on auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin viruksen leviämisen ja toteutettujen toimien vuorovaikutusta. Tulokset annetaan kaikkien EU-maiden käyttöön. Hankkeessa ei käsitellä henkilötietoja, ja siinä noudatetaan kaikilta osin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuojalainsäädäntöä, jotka ovat EU:ssa erittäin tiukkoja. Sovellusten käyttäjien yksittäisten data-aineistojen tunnistaminen ole mahdollista.

disinfo

Kasvosuojusten käyttö on vaaratonta ja täydentää muita ehkäiseviä toimia. Suojuksia on käytettävä oikein, ja ne on hävitettävä käytön jälkeen asianmukaisesti.

Jokainen meistä haluaa suojautua koronavirukselta. Kasvosuojukset auttavat suojautumaan virustartunnalta, jos niitä käytetään oikein. Suojuksen käyttö julkisilla paikoilla on solidaarisuuden osoitus. Koronavirusinfektio voi olla myös oireeton. Kasvosuojuksen avulla suojaamme siis muita julkisilla paikoilla, erityisesti suljetuissa tiloissa, kuten kaupoissa ja julkisessa liikenteessä.

Kasvosuojukset saattavat antaa joillekin käyttäjille väärän turvallisuuden tunteen. Kasvosuojuksen käyttö ei takaa täyttä suojaa tartunnalta, vaan se täydentää muita varotoimia, kuten käsienpesua ja lähikontaktien välttämistä. Kasvosuojusten oikeaoppinen käyttö ja käsittely on olennaisen tärkeää. Virheellinen käyttö voi suorastaan lisätä tartuntoja.

Kasvosuojuksen käyttö ei kuitenkaan itsessään aiheuta käyttäjälle esimerkiksi happivajausta tai hiilidioksidimyrkytystä. EU varmistaa kasvosuojusten tuotannon ja EU:hun tuonnin yhteydessä, että sen tukimekanismien kautta jaetut suojukset ovat riittävän laadukkaita. EU pyrkii myös parhaansa mukaan huolehtimaan siitä, että kasvosuojusten ja muiden terveydenhuollon tarvikkeiden jätehuolto toteutetaan asianmukaisesti. Kasvosuojusten käyttösuosituksissa otetaan huomioon kunkin maan paikallinen tilanne ja uusin tieteellinen näyttö. Noudata aina oman maasi terveysviranomaisten ohjeita.

icon magnified virus

Meillä kaikilla on riski saada koronavirustartunta.

Sekä nuoret että vanhat voivat saada tartunnan, jos he eivät noudata viranomaisten ohjeita. Tällä hetkellä koronavirusta vastaan ei ole saatavilla rokotetta, eikä vielä ole varmaa, saavatko koronavirustaudin sairastaneet luontaisen immuniteetin virukselle. Myöskään taudin pitkän aikavälin vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Emme vielä tiedä riittävästi viruksesta ja siitä, millaista vahinkoa se voi saada aikaan ihmiskehossa. Sen tiedämme, että kuka tahansa voi sairastua koronavirustautiin.

Viruksen torjunta on kaikkien vastuulla. Pidä huolta omasta terveydestäsi, auta turvaamaan heikoimmassa asemassa olevien kanssaihmisten terveys ja vältä terveyspalvelujen kuormittamista. Auta pysäyttämään koronaviruksen leviäminen: huolehdi käsihygieniasta, varo koskettamasta kasvojasi, jollet ole juuri pessyt käsiäsi ja säilytä turvaetäisyys muihin julkisilla paikoilla. Jos sinulla on koronavirustautiin viittaavia oireita, pysy kotona ja ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Käsi- ja hengitystiehygieniasta huolehtiminen ja omaehtoinen eristäytyminen ovat myös Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksia, joiden avulla kaikenikäiset voivat suojautua koronavirukselta.

Icon with three people holding hands under the globe

EU-maat ovat edelleen toistensa parhaita kumppaneita – se näkyy nyt solidaarisuuden lisääntymisenä.

Tosiasia on, että EU:n toimielimet tekevät kumppaneidensa kanssa eurooppalaisten hyväksi enemmän kuin mikään muu taho maailmassa. EU:n toimielimillä ei ole valtaa kansanterveysasioissa, mutta EU voi koordinoida jäsenmaidensa toimia ja antaa hyödyllisiä suosituksia. EU on mukana koronaviruksen torjunnassa monin tavoin: se varmistaa, että EU-maiden väliset rajat pidetään auki tavarantoimituksia varten, ja auttaa EU-maita koordinoimaan toimiaan ja jakamaan kokemuksiaan. EU antaa apua monessa muodossa: mm. taloudellista ja lääkinnällistä apua sekä henkilöstöapua.

Koronaviruspandemia on vakava sokki Euroopan ja koko maailman taloudelle. Euroopan komissio torjuu koronaviruspandemiaa kaikin mahdollisin keinoin ja toimii nopeasti, määrätietoisesti ja koordinoidusti pyrkien näin suojelemaan kansalaisia ja lieventämään pandemian vakavia sosioekonomisia seurauksia. Komission toimia ovat esimerkiksi 100 miljardin euron suuruinen solidaarisuusrahasto SURE, jolla tuetaan työpaikkojen ja työntekijöiden suojelua esimerkiksi rahoittamalla lyhennetyn työajan ohjelmia; 70 miljardin euron määräraha EU:n talousarviosta muun muassa terveydenhuoltojärjestelmien, pk-yritysten, tutkimuksen ja EU:n ulkopuolisten kumppaneiden tukemiseen; Euroopan investointipankkiryhmän avulla ohjattava yli 200 miljardin euron tuki yritysten ja erityisesti pk-yritysten tukemiseen sekä Euroopan vakausmekanismin pandemiakriisin tukitoimiin kuuluva 240 miljardin euron määräraha, jolla autetaan EU-maita suorissa ja välillisissä terveydenhoitokustannuksissa. Komission taloustoimia täydentää Euroopan keskuspankin 1 350 miljardin euron suuruinen arvopaperien osto-ohjelma (PEPP).

Yhteistyö on tärkeää, jotta EU ja EU-maat selviävät koronaviruskriisistä entistä vahvempina ja yhtenäisempinä. Tämän solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan tavoitteen tukena ovat EU:n seuraava pitkän aikavälin uudistettu talousarvio ja Next Generation EU -rahoitusväline. Niillä pyritään rakentamaan Euroopan taloutta uudelleen ja tekemään siitä entistä oikeudenmukaisempi, palautumiskykyisempi ja kestävämpi tulevia sukupolvia varten.

icon data protection

Eri EU-maissa käyttöön otetut rajoitukset ovat tilapäisiä, eivätkä ne merkitse demokratiasta tai eurooppalaisista arvoista luopumista.

Lähikontaktien välttäminen ja liikkumis- ym. rajoitusten noudattaminen suojaavat ihmishenkiä ja auttavat pysäyttämään koronaviruksen leviämisen. Nämä toimintasuositukset perustuvat viimeisimpään tieteelliseen näyttöön ja tietoihin, jotka ovat kaikkien EU-maiden päätöksentekijöiden käytettävissä. EU ja sen jäsenmaat pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin lievittämään näiden rajoitusten aiheuttamia ongelmia. EU on laatinut etenemissuunnitelman, jossa EU-maille annetaan suosituksia koordinoinnista silloin, kun tartuntojen lisääntyminen edellyttää rajoitustoimia. Kaikissa näissä toimissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että EU:n arvojen, kuten oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten oikeuksien, kunnioittamisesta ei tingitä. Myös liikkumis- ja ilmaisunvapaus ovat keskeisiä eurooppalaisia arvoja. Ne ovat kiinteä osa EU:n toimintaperiaatteita ja eurooppalaista elämäntapaa ja nyt kriisiaikana tärkeämpiä kuin koskaan. EU on sitoutunut varmistamaan, että näitä arvoja noudatetaan kaikkialla EU:ssa niin tänä kriisiaikana kuin sen jälkeenkin.

robot

Tieteellisen näytön mukaan koronavirus on lähtöisin luonnonvaraisista eläimistä, eikä koronaviruspandemia ole ihmisen keinotekoisesti alkuun panema.

Kansainvälinen yhteistyö ja solidaarisuus ovat nyt entistäkin tärkeämpiä, jotta koronaviruksen torjunnassa onnistuttaisiin. Covid-19-taudin alkuperää koskevan disinformaation ja perusteettomien syytösten levittäminen voi helposti vahingoittaa tärkeitä kansainvälisiä tukiverkostoja ja vaarantaa ihmishenkiä. On tärkeää tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa ja muistaa, että tutkimuksissa ei ole esitetty tieteellistä näyttöä siitä, että koronavirus olisi esimerkiksi kehitetty laboratoriossa joko vahingossa tai tarkoituksellisesti.

Covid-19-taudin aiheuttaa uudentyyppinen koronaviruskanta, jonka nimeksi on annettu Sars-CoV-2. Koronavirukset aiheuttavat hengityselinsairauksia, ja ne voivat tarttua eläimistä ihmisiin. Tämän uuden koronavirustyypin arvioidaan siirtyneen ihmisiin Kiinan Wuhanissa sijaitsevalla kala- ja äyriäistorilla. Ensimmäiset Maailman terveysjärjestölle (WHO) 31.12.2019 ilmoitetut tautitapaukset olivat tulleet ilmi juuri Wuhanissa. Taudin leviämisestä ilmoittamisessa ja torjuntatoimiin ryhtymisessä olisi epäilemättä ollut parantamisen varaa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että kyseessä on tämänhetkisen tiedon valossa täysin luonnollinen tapahtuma, eikä muiden syyttäminen ei paranna nykytilannetta. EU ja muu maailma voivat selvitä koronaviruspandemiasta vain yhteistoimin.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

Vaikka EU tekee rakentavaa yhteistyötä naapurimaidensa kanssa, se on aina valmis paljastamaan valeuutiset ja niiden lähteet.

Disinformaatio vaikeuttaa ihmisten kykyä tehdä oikeita päätöksiä. Usein tämä tapahtuu niin, että ihmisille suunnataan ristiriitaista tietoa, jotta he tulisivat epävarmoiksi siitä, mitä uskoa. Seuraukset voivat olla vakavia: disinformaatio voi esimerkiksi uhata ihmisten turvallisuutta, lisätä epäluottamusta viranomaisia ja mediaa kohtaan ja heikentää EU:n globaalia roolia. Erityisesti stressi altistaa disinformaatiolle, ja monet tahot yrittävätkin käyttää nykyistä stressaavaa pandemiatilannetta hyväkseen.

EUvsDisinfo-projektin asiantuntijat ovat todenneet, että koronaviruksen torjuntaa koskevista EU:n toimista levitetään maailmalla aktiivisesti valeuutisia, joiden tarkoituksena on kylvää hämmennystä ja epäluottamusta. Myös toimijat tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa, erityisesti Venäjällä ja Kiinassa, ovat käynnistäneet koronaviruskriisin yhteydessä kohdennettuja vaikutusyrityksiä ja disinformaatiokampanjoita EU:ssa, sen naapurialueilla ja maailmanlaajuisesti. Ne ovat pyrkineet horjuttamaan demokraattista keskustelua ja kärjistämään yhteiskunnan polarisoitumista sekä parantamaan omaa imagoaan koronaviruskriisissä. Paras toimintamalli on paljastaa valheet ja niiden alkuperä sekä kertoa totuus mahdollisimman pian ja toistaa sitä. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan ulkosuhdehallinto tutkivat yhteistyössä virusdisinformaation levittämistä ja tuovat sitä julki.

icon worldwide

Virus ei syrji ketään. Se ei piittaa etnisestä alkuperästä eikä kansalaisuudesta.

Koronaviruksesta saatetaan käyttää syyttäviä nimityksiä: eurooppalainen virus, kiinalainen virus, amerikkalainen virus. Koronavirus leviää pisaratartuntana henkilöstä toiseen aivastuksen, yskimisen tai uloshengityksen kautta, ei jonkin tietyn väestönosan tai ryhmän kautta. Jossain on väitetty, että virusta levittäisivät tahallaan maahanmuuttajat tai jotkin etniset ryhmät, mutta tällaisilla väitteillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Koronaviruspandemia on maailmanlaajuinen kriisi, josta voidaan selvitä vain maailmanlaajuisen solidaarisuuden avulla.

Shield

EU tukee EU-maiden investointeja kansanterveyteen.

EU tukee jäsenmaidensa investointeja kansanterveyteen, eikä EU:n finanssipoliittisissa säännöissä ole koskaan vaadittu leikkauksia tällä alalla. Euroopassa etusijalla ovat ihmiset ja heidän terveytensä. Useimpien EU-maiden julkisen terveydenhuollon budjetit ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana. Tässä asiassa EU-maat ovat jo pitkään erottuneet monista muista maailman maista. EU käynnisti äskettäin ohjelman, jolla autetaan EU-maita selviytymään koronaviruskriisistä. Maat voivat nyt panostaa enemmän varoja kriittisiin palveluihin ja satsata kaikkein tärkeimpään eli ihmisten suojeluun.

Eikä tämä ole uutta, sillä vuoden 2008 finanssikriisistä alkaen EU on tukenut kaikkia EU-maita monin taloudellisin keinoin. Apua ovat saaneet erityisesti kriisistä eniten kärsineet maat, kuten Kreikka, Espanja ja Italia. Esimerkiksi Kreikassa talouskriisin vuoksi toteutetut uudistukset eivät ole vahingoittaneet maan terveydenhuoltojärjestelmää. EU:n edellyttämä talouden sopeutusohjelma on päinvastoin vahvistanut kattavaa yleistä terveydenhuoltoa ja terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä. Lisäksi Euroopan investointiohjelmasta on tuettu pienyrityksiä, tutkimusta ja innovointia sekä ilmastoprojekteja ja rahoitettu lukuisia terveydenhuoltoalan hankkeita, kuten uusien syöpähoitojen kehittämistä sekä sairaaloiden laajentamista ja uudenaikaistamista. Komission esittämän uuden EU4Health-ohjelman tavoitteena on vahvistaa pandemioiden vastaisia EU:n toimia. Ohjelman budjetti on 9,4 miljardia euroa. Siitä tuetaan EU-maita, terveysjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä.

law icon

EU hoitaa oman työsarkansa, jotta EU-maat voivat keskittyä omiin tehtäviinsä.

Ainoastaan EU-maat voivat antaa koronaviruksen torjunnassa tarvittavaa kansallista lainsäädäntöä, ja osa päätäntävallasta EU-maissa on aluetasolla. Euroopan komissiolla ei ole oikeutta puuttua tiettyjä aloja, kuten terveydenhuoltoa, koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. EU voi kuitenkin ajaa yhteiseurooppalaista toimintapolitiikkaa ja kehittää koordinoituja EU-tason aloitteita kriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä EU-maiden kanssa. Esimerkiksi päätökset rajoittaa kansalaisten liikkumista ja sulkea maiden rajoja tehdään kansallisella tasolla, mutta päätökset EU:n varojen käytöstä yhteisiin torjuntatoimiin tehdään EU:n tasolla. EU on päättänyt muun muassa osoittaa yli 100 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelmastaan rokotteiden, uusien hoitokeinojen ja diagnostisten testien kehittämiseen. Lisäksi komissio ohjaa alan tutkimukseen 15,9 miljardia euroa, jotka kerättiin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 4.5.2020 käynnistämässä kansainvälisessä varainkeruukampanjassa.

Älä anna bottien huijata

Salaliittoteorioiden tunnistaminen

Koronaviruspandemia on lisännyt vaarallisia salaliittoteorioita, joista suurin osa leviää verkossa. Näissä teorioissa esitetään kaukaa haettuja selityksiä siitä, mistä virus on saanut alkunsa ja kenen syytä sen leviäminen on. Euroopan komissio ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco ovat käynnistäneet yhteistyön kaikenlaisia salaliittoteorioita vastaan. Think Before Sharing -kampanjasivustolla julkaistujen tiiviiden, yleistajuisten tietopakettien tarkoituksena on auttaa ihmisiä tunnistamaan salaliittoteorioita ja torjumaan niitä.

Lisätietoa

Verkkohuijarit

Varo verkkohuijareita: Älä osta verkosta tuotteita, joiden väitetään parantavan covid-19-taudin tai ehkäisevän virustartunnan. Vilpilliset kauppiaat mainostavat ja myyvät kuluttajille väärennettyjä tuotteita (esim. hengityssuojaimia ja käsien desinfiointiaineita), joiden väitetään estävän – tai suorastaan parantavan – koronavirustartuntoja. Lue lisää siitä, miten voit tunnistaa ja välttää huijaukset.

Tietoa ja apuvälineitä verkossa

Tutustu opettajille, opiskelijoille ja koululaisille suunnattuihin verkko-opiskeluaineistoihin ja -alustoihin, joita voidaan käyttää etäopiskelussa koronaviruskriisin aikana.

Euroopan komission julkaisu Coronavirus: 5 useful things to know Medium-sivustolla