Koronaviruspandemia on lisännyt haitallisia ja harhaanjohtavia salaliittoteorioita, joista suurin osa leviää verkossa. Tämän suuntauksen torjumiseksi Euroopan komissio ja Unesco ovat julkaisseet kymmenen infografiikkaa, jotka auttavat kansalaisia tunnistamaan salaliittoteorioita ja kumoamaan niitä.

Ole valppaana: koronaviruspandemia on sysännyt liikkeelle monia haitallisia ja harhaanjohtavia salaliittoteorioita. Niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa, ja voi olla vaikea tietää, miten niiden suhteen tulisi toimia.

Mitä salaliittoteoriat ovat? Mikä on niiden suosion salaisuus?

1. Salaliittoteoria

Usko siihen, että vahvat voimat manipuloivat tiettyjä tapahtumia tai tilanteita salassa kulissien takana pahoin aikein.

2. Salaliittoteorioilla on 6 yhteistä piirrettä

1. Väitetty salainen juoni.

2. Salaliiton takana oleva ryhmä.

3. ”Todisteet”, jotka näyttävät tukevan salaliittoteoriaa.

4. Virheellinen väite, jonka mukaan mikään ei tapahdu sattumalta ja että yhteensattumia ei ole olemassa; mikään ei ole sitä miltä vaikuttaa ja kaikki on yhteydessä keskenään.

5. Mustavalkoinen maailmankatsomus.

6. Tietyistä henkilöistä tai ryhmistä tehdään syntipukkeja.

3. Mikä salaliittoteorioiden suosion salaisuus?

Usein ne vaikuttavat loogiselta selitykseltä vaikeasti ymmärrettäville tapahtumille tai tilanteille ja luovat harhan hallinnasta ja toimijuudesta. Tällainen selkeyden tarve korostuu epävarmoina aikoina, kuten covid-19-pandemian aikana.

4. Miten ne saavat jalansijaa?

Salaliittoteoriat alkavat usein epäilyksinä: aluksi kysytään, kuka hyötyy tapahtumasta tai tilanteesta. Tämän perusteella määritetään salaliiton sisäpiiri. Tämän jälkeen kaikki ”todisteet” muotoillaan teoriaan sopiviksi.

Kun salaliittoteoriat ovat saaneet jalansijaa, ne voivat kasvaa nopeasti. Niitä on vaikea kumota, koska kaikki sitä yrittävät nähdään salaliiton jäseninä.

5. Ihmiset levittävät salaliittoteorioita eri syistä

Useimmat heistä uskovat niihin. Toiset haluavat provosoida tai manipuloida tarkoituksellisesti tai maalittaa tiettyjä henkilöitä poliittisista tai taloudellisista syistä. Ole tarkkana: salaliittoteoriat voivat olla peräisin monista lähteistä, kuten internetistä, mutta myös ystävät ja sukulaiset saattavat levittää niitä.

Ensimmäinen askel salaliittoteorioiden torjumiseksi on tietää niiden olemassaolosta. Tiedosta riskit. Älä levitä.

What are they? Mikä on niiden suosion salaisuus?

 

Onko tämä salaliittoteoria? Tarkista ennen kuin jaat

1. Tarkista kirjoittaja – kuka tämän on kirjoittanut ja miksi?

Todennäköisesti ei ole salaliittoteoria Todennäköisesti salaliittoteoria
 • Kirjoittajalla on aihealueeseen liittyvä tunnustettu pätevyys ja asiantuntemus
 • Kirjoittaja käyttää tieteellisestä tai akateemisesta tutkimuksesta saatuja todennettavissa olevia faktoja ja todisteita
 • Kirjoittaja on itse julistautunut asiantuntijaksi, ja hän ei toimi yhteistyössä minkään hyvämaineisen organisaation tai instituution kanssa
 • Kirjoittaja väittää, että hänellä on asiaa koskeva pätevyys, mutta se ei kestä lähempää tarkastelua tai se on mitätöity

2. Tarkista lähde – Onko se luotettava ja hyvämaineinen?

Todennäköisesti ei ole salaliittoteoria Todennäköisesti salaliittoteoria
 • Lähde on mainittu useissa hyvämaineisissa tiedotusvälineissä
 • Monet tutkijat tukevat tietoja
 • Riippumattomat faktantarkistussivustot tukevat lähdettä ja siihen liittyviä väitteitä
 • Tietojen lähde ei ole selvä
 • Tietoja jakavat vain asiantuntijoiksi itse julistautuneet henkilöt
 • Riippumattomat faktantarkistussivustot eivät tue lähdettä ja ovat kumonneet siihen liittyvät väitteet

3. Tarkista sävy ja tyyli – onko se tasapainoinen ja objektiivinen vai sensaationhakuinen ja yksiulotteinen?

Todennäköisesti ei ole salaliittoteoria Todennäköisesti salaliittoteoria
 • Kirjoittaja käsittelee aihetta monipuolisesti ja erilaisista näkökulmista
 • Kirjoittaja on valmis tunnustamaan tietämyksensä rajallisuuden
 • Sävy on objektiivinen ja faktapainotteinen
 • Kirjoittaja esittää tietonsa ainoana totuutena
 • Kirjoittaja esittää kysymyksiä vastausten sijaan
 • Kirjoittaja demonisoi niitä, joiden uskoo olevan oletetun salaisen juonen takana
 • Sävy on subjektiivinen ja tunteikas
 • Viestin havainnollistamiseen käytetään emotionaalisia kuvia tai anekdootteja

Mikä on todellinen salaliitto?

Suuria ja pieniä salaliittoja on olemassa myös oikeasti. Ne liittyvät yleensä yksittäisiin, itsenäisiin tapahtumiin tai yksityishenkilöihin ja esimerkiksi murhiin tai vallankaappauksiin. Väärinkäytösten paljastajat ja tiedotusvälineet paljastavat ne käyttämällä todennettavissa olevia faktoja ja todisteita.

Esimerkki tosielämän salaliitosta: Vuonna 2006 Washington DC:n piirioikeus Yhdysvalloissa katsoi, että suuret savukeyhtiöt olivat syyllistyneet salaliittoon. Ne olivat vuosikymmenien ajan piilotelleet todisteita tupakointiin liittyvistä terveysriskeistä lisätäkseen myyntiä. (LA Times, 2006.)

Tarkista lähteet. Jos epäilyttää, älä jaa. Älä levitä.

Is this one? Tarkista ennen kuin jaat

 

Salaliittoteoriat: Entä omat uskomukseni?

Kaikilla on ennakkoluuloja tai pelkoja, jotka voisivat antaa syyn uskoa salaliittoteoriaan.
Mistä pelkoni, uskomukseni ja arvoni ovat peräisin?

Kysy itseltäsi: Miksi uskon, mitä uskon?

 • Mitä pelkoja, uskomuksia ja arvoja minulla on? Miten ne vaikuttavat päätöksiini ja siihen, miten olen vuorovaikutuksessa muiden kanssa?
 • Onko minulla ennakkoluuloja ja stereotypioita? Miksi?
 • Koenko olevani epäedullisessa asemassa? Millä tavoin?
 • Koenko tarvetta syyttää jotakuta? Miksi?
 • Miten valitsen tietolähteeni?
 • Onko tämä muuttunut covid-19-pandemian aikana?

Covid-19 aiheuttaa pelkoa. On normaalia tuntea olonsa ylikuormitetuksi ja etsiä vastauksia.
Pidä mielessä, että kukaan ei ole vastuussa viruksen luomisesta, mutta me kaikki voimme auttaa hillitsemään sen leviämistä.

Varo tietotulvaa. Luota todennettuihin tietoihin. Älä levitä.

What about my own beliefs?

 

Salaliittoteoriat voivat olla vaarallisia

Salaliittoteoriat kohdistuvat usein kokonaisiin ryhmiin, jotka kuvataan todellisen tai kuvitellun uhan taustalla olevana vihollisena. Ne polarisoivat yhteiskuntaa ja ruokkivat väkivaltaisia ääriliikkeitä. Useimmat salaliittoteorioita levittävät ihmiset uskovat niihin aidosti, kun taas toiset käyttävät niitä tällaisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Millaista vahinkoa salaliittoteoriat tekevät

 1. Niissä määritetään vihollinen ja salainen suunnitelma, joka uhkaa ihmisten henkeä tai uskomuksia ja synnyttää puolustusmekanismin, joka voi lietsoa syrjintää ja toimia viharikosten kannustimena ja jota väkivaltaiset ääriryhmät voivat käyttää hyväksi.
 2. Ne levittävät epäluottamusta julkisia instituutioita kohtaan, mikä voi johtaa poliittiseen välinpitämättömyyteen tai radikalisoitumiseen.
 3. Ne levittävät epäluottamusta tieteellistä ja lääketieteellistä tietoa kohtaan, millä voi olla vakavia seurauksia.

Ole valppaana: Yhteiskunnan ulkopuolisina pidetyt ryhmät ovat erityisen alttiita joutumaan salaliittoteorioiden, vihapuheen ja disinformaatiokampanjoiden kohteeksi. Näihin ryhmiin kuuluvat erilaista alkuperää, uskontoa tai sukupuolista suuntautumista edustavat henkilöt. Covid-19-pandemian aikana viruksen leviämisestä Euroopassa on usein syytetty tiettyjä ryhmiä, esimerkiksi aasialaisina pidettyjä henkilöitä, juutalaisia, muslimeja, romaneja sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia (FRA, 2020).

Salaliittoteorioilla voi olla vakavia seurauksia. Suhtaudu niihin vakavasti. Tarkista ennen kuin jaat. Älä levitä.

They can be dangerous

 

Salaliittoteoriat: Yhteys antisemitismiin

Kaikki salaliittoteoriat eivät kohdistu juutalaisiin, mutta juutalaiset ovat olleet salaliittoteorioiden kohteena vuosisatojen ajan. Juutalaisia on syytetty virheellisesti monista kriiseistä, kuten taudeista, sodista ja talouskriiseistä.

Yleisimpiä antisemitistisiä narratiiveja ovat muun muassa väitteet, joiden mukaan juutalaiset valvovat hallitusta, tiedotusvälineitä tai pankkeja vihamielisin aikein. Historiallisten todisteiden valtavasta määrästä huolimatta jotkut antisemitistit väittävät, että holokausti oli juutalaisten aiheuttama tai että sitä ei koskaan tapahtunut.

Kiinnitä huomiota näihin:

 • Avoimesti loukkaava ja halventava kielenkäyttö
 • Avoimesti tai vihjailevasti antisemitistinen kielenkäyttö (esim. ”East Coast elites” (”itärannikon eliitit”) Yhdysvalloissa)
 • Väitettyjen salaliittojen yhdistäminen juutalaisiin henkilöihin tai ryhmiin (esim. Rothschildin perhe tai George Soros, hyväntekeväisyyshankkeistaan tunnettu suursijoittaja) tai Israelin valtioon
 • Viittaukset Siionin viisaiden pöytäkirjoihin, väärennettyyn asiakirjaan, jossa käsitellään juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmia – monien antisemitististen salaliittoteorioiden taustalla

Antisemitismi on syrjinnän muoto. Tarkista ennen kuin jaat. Älä levitä.

The link to antisemitism

 

Ihmisten tietoisuuden lisääminen ja salaliittoteorioiden kumoaminen

Salaliittoteorioiden leviämisen pysäyttäminen on haastavaa. Ei ole olemassa yleispätevää toimintatapaa. Se riippuu altistumisen tasosta. Salaliittoteorioihin vakaasti uskovia ihmisiä on erittäin vaikea tavoittaa.

Taso 1: Vähäinen altistuminen salaliittoteorioille

TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN – Voimaantuneet ihmiset kyseenalaistavat teoriat herkemmin:

 1. Varoita ihmisiä salaliittoteorioista varhaisessa vaiheessa.
 2. Kannusta rationaaliseen ajatteluun, kyseenalaistamiseen ja faktojen tarkistamiseen.
 3. Varoita ihmisiä yleisimpien covid-19-salaliittoteorioiden taustalla olevista perusteluista ja salaliittoajattelun keskeisistä piirteistä – epäluottamus virallisia tietoja kohtaan, vastakkaisten todisteiden sivuuttaminen, satunnaisten tapahtumien tulkinta osana laajempaa ketjua.

Taso 2: Merkittävä altistuminen salaliittoteorioille

KUMOAMINEN – faktat ja logiikka

Toimi näin:

 1. Keskity faktoihin, jotka haluat kertoa, äläkä myyttiin, jonka haluat kumota.
 2. Valitse kohde – salaliittoteorian taustalla oleva tekijä, lähde tai logiikka.
 3. Ilmoita aina selvästi, että tiedot ovat virheellisiä, ennen kuin lainaat salaliittoteoriaa.
 4. Esitä faktoihin perustuva vaihtoehtoinen selitys.
 5. Jos mahdollista, käytä visuaalisia apuvälineitä väitteesi tueksi.

Älä toimi näin:

 1. Älä keskity ensin salaliittoteoriaan. Älä vahvista sitä.
 2. Älä kuormita liialla tiedolla.

Tiedä, miten toimia. Älä levitä.

Prebunking and debunking

 

Miten puhua sellaisen henkilön kanssa, joka uskoo vakaasti salaliittoteorioihin

Monet salaliittoteorioitsijat ovat hyvin vakuuttuneita uskomuksistaan. Heidän koko elämänsä ja maailmankatsomuksensa rakentuu niiden ympärille.

Kun puhut sellaisen henkilön kanssa, joka uskoo vakaasti salaliittoteoriaan, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Mikä tahansa salaliittoteoriaa vastaan puhuva argumentti voidaan nähdä todisteena siitä, että olet osa salaliittoa, mikä vahvistaa uskomusta.
 • He uskovat todennäköisesti useampaan kuin yhteen salaliittoteoriaan.
 • He todennäköisesti puolustavat vakaumustaan kiivaasti.

Mitä voit tehdä?

 • Kannusta avoimeen keskusteluun ja kyseenalaistamiseen.
 • Esitä yksityiskohtaisia kysymyksiä heidän teoriastaan. Se voi käynnistää ajatusketjun, joka johtaa omien uskomusten kyseenalaistamiseen.
 • Luettele luotettavia entisiä salaliittoteoreetikoita, jotka uskoivat aikaisemmin samaan asiaan.
 • Ole varovainen ja käytä erilaisia aihetta käsitteleviä lähteitä.
 • Älä pilkkaa. Yritä ymmärtää, miksi he uskovat siihen, mitä he uskovat.
 • Osoita empatiaa. Usein henkilö voi olla todella peloissaan ja ahdistunut.
 • Etene vaiheittain. Keskity yksinkertaisiin faktoihin ja logiikkaan äläkä mene kaikkiin yksityiskohtiin.
 • Älä painosta. Liian suuri paine voi kääntyä itseään vastaan. Jätä heille aikaa käsitellä asiaa ja yritä myöhemmin uudelleen.

Osoita empatiaa ja esitä kysymyksiä. Älä levitä.

How to talk to somebody who firmly believes in them

 

Salaliittoteoriat: Yhteys covid-19-tautiin

Covid-19 on uusi tauti, jonka aiheuttaa viimeisin löydetty koronavirus. Tieteellinen näyttö osoittaa, että koronavirukset ovat yleensä peräisin eläimistä. Tämän uuden koronaviruksen eläinlähdettä ei ole vielä vahvistettu (WHO, 2020).

Covid-19-pandemian aiheuttama epävarmuus ja pelko ja tilanteen monimutkaisuus ovat ruokkineet siihen liittyviä salaliittoteorioita. Teorioilla yritetään ”selittää”, miksi pandemia tapahtui ja kuka siitä hyötyy.

Kansainvälisessä tutkimuksessa, johon osallistui 28 maata, kävi ilmi, että yli 30 prosenttia vastaajista uskoi ulkovallan tai muun voiman aiheuttavan tahallisesti koronaviruksen leviämisen (Gallup International, March 2020).

Ole varovainen, salaliittoteoriat ovat harhaanjohtavia: Ne jättävät huomiotta tieteellisen näytön ja syyttävät virheellisesti henkilöitä ja ryhmiä, jotka eivät ole vastuussa pandemiasta. Älä jaa niitä.

Millaisia varoitusmerkkejä on?

 • Väitteet, joiden mukaan viruksen ovat luoneet keinotekoisesti (esim. laboratoriossa) henkilöt, joilla on siihen erityinen intressi (esim. maailman väkiluvun pienentäminen).
 • Väitteet, joiden mukaan virusta levitettiin tarkoituksellisesti tai sen luonnollista leviämistä lisättiin keinotekoisesti, jotta se aiheuttaisi vahinkoa mahdollisimman monelle ihmiselle (esim. 5G-signaalien kautta).
 • Väitteet, joiden mukaan rokotteita ja parannuskeinoja pantataan tarkoituksellisesti, jotta viruksen leviäminen ei häiriintyisi ja jotta siitä aiheutuisi haittaa mahdollisimman monelle ihmiselle.
 • Väitteet, joiden mukaan viruksen leviämisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden (esim. rokotteet, maskisuositukset) oikeana tarkoituksena on yhteiskunnan tahallinen vahingoittaminen tai hallinta.

Pidä mielessä, että kukaan ei ole vastuussa viruksen luomisesta, mutta me kaikki voimme auttaa hillitsemään sen leviämistä.

Luota todennettuihin tietoihin. Jos epäilyttää, älä jaa. Älä levitä.

The link to COVID-19

 

Konkreettiset toimet salaliittoteorioiden torjumiseksi

Jos olet varma, että olet löytänyt salaliittoteorian, älä jätä sitä huomiotta, vaan reagoi. Tässä joitakin konkreettisia toimintatapoja:

Sosiaalinen media:

 • Kommentoi ja liitä todennettuja tietoja (esim. faktantarkistussivustoilta)
 • ÄLÄ JAA julkaisua

Verkkosivut ja blogit:

 • Lähetä kirjoittajalle tai verkkosivuston ylläpitäjälle todennettuja tietoja ja pyydä heitä tekemään korjauksia
 • ÄLÄ JAA verkkosivua tai blogipostausta

Tiedotusvälineet:

 • Ota yhteyttä toimituskuntaan
 • Ota yhteyttä paikalliseen/kansalliseen lehdistön itsesääntelyelimeen tai lehdistövaltuutettuun
 • ÄLÄ JAA materiaalia

Luota todennettuihin tietoihin. Torju väärät tiedot. Älä levitä.

Concrete counter actions

 

Miten toimittajat voivat raportoida salaliittoteorioista?

Luotettavat tietolähteet ovat olennaisen tärkeitä salaliittoteorioiden ja disinformaation leviämisen torjunnassa. Toimittajien olisi toimittava vastuullisesti todennettuja lähteitä käyttäen ja varmistettava, etteivät he vahvista salaliittoteorioita. Tämä voi olla haasteellista.

Jos olet toimittaja ja kirjoitat salaliittoteorioista, toimi näin:

 • Korosta otsikoissa keskeisiä faktoja, älä salaliittoteorioiden sisältöä
 • Vahvista keskeisiä faktoja leipätekstissä käyttämällä todennettuja tietoja
 • Varoita asiaan liittyvistä salaliittoteorioista ennen kuin viittaat niihin
 • Selitä, millä tavoin ne ovat harhaanjohtavia

Ole vastuullinen toimittaja. Luota todennettuihin tietoihin. Älä levitä.

How can journalists report on them?

 

Kiitokset Michael Butterille, joka on yksi käsikirjan COMPACT Guide to Conspiracy Theories kirjoittajista, sekä John Cookille and Stephan Lewandowskylle, jotka ovat kirjoittaneet käsikirjat The Debunking Handbook ja The Conspiracy Theory Handbook.

Asiakirjat

LataaZIP - 17.3 MB
LataaZIP - 23.5 MB
LataaZIP - 19.3 MB
LataaZIP - 23.8 MB
LataaZIP - 20.1 MB
LataaZIP - 19.5 MB
LataaZIP - 20.1 MB