A koronavírus-világjárvány több ezer emberéletet követelt, és hatalmas nyomás alá helyezte az egészségügyi rendszereket. A Bizottság azonnali prioritása a vírus elleni küzdelem és a világjárvány társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése. Ugyanakkor előre kell tekintenünk annak érdekében, hogy a tagállamok fokozatosan feloldhassák a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseiket, és az élénkítési szakaszba léphessenek, valamint hogy újjá tudjuk éleszteni társadalmainkat és a gazdaságot.

Bár a megfékezésre irányuló intézkedések fokozatos, tudományon alapuló és eredményes megszüntetésére nem létezik egységesen alkalmazható megoldás, a lépések nagymértékű összehangolása közös európai érdek.

A Bizottság az Európai Tanács március 26-i felhívására – az Európai Tanács elnökével együttműködve – európai ütemtervet terjesztett elő a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedések megszüntetésére. Az ütemterv figyelembe veszi az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és a koronavírussal foglalkozó bizottsági tanácsadó testület szakértői véleményét, valamint az Egészségügyi Világszervezet iránymutatását. Nyilvánvaló, hogy minden ilyen megfontolás a ma rendelkezésre álló tudományos ismereteken alapul, és azokat felül kell vizsgálni, amint újabb bizonyítékok kerülnek napvilágra./info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_hu

Június 15-én a Bizottság beindította a fontos információkat közreadó Re-open EU interaktív online platformot, az Európán belüli utazás és idegenforgalom biztonságos újraindításának elősegítésére. A platform naprakész tájékoztatást nyújt a határigazgatási intézkedésekről, az utazási korlátozásokról, a népegészségügyi és biztonsági intézkedésekről, így például a közösségi távolságtartásra vagy a szájmaszk használatára vonatkozó követelményekről, valamint egyéb hasznos információkkal szolgál az utazóknak.

Az időzítés alapvető fontosságú

A kijárási korlátozások fokozatos megszüntetése elkerülhetetlenül a koronavírus-fertőzés új eseteinek elszaporodását eredményezi. Folyamatos nyomon követésre van szükség, és készen kell állni az intézkedések újbóli bevezetésére. E tekintetben alapvető fontosságú a polgárokkal folytatott egyértelmű és időben történő kommunikáció és az átláthatóság. Annak értékelése során, hogy eljött-e az idő az intézkedések visszavonására, három fő kritériumcsoportot kell figyelembe venni:

 • Rendkívül lényeges az epidemiológiai kritérium, amely a kórházi kezelésre szorulók és/vagy az új esetek számának tartós csökkenését jelzi.
 • Az egészségügyi rendszereknek elegendő kapacitással kell rendelkezniük, például kellő mennyiségű kórházi ággyal, gyógyszerrel és felszereléssel.
 • Megfelelő ellenőrzési kapacitás szükséges, beleértve a fertőzött személyek gyors észlelésére és elkülönítésére irányuló kiterjedt tesztelési kapacitást, valamint a nyomonkövetési kapacitást.

Közös elveken alapuló európai megközelítés

Annak ellenére, hogy a helyzet az egyes tagállamokban drasztikusan eltér, elengedhetetlen a közös megközelítés alkalmazása. A korlátozó intézkedések fokozatos megszüntetésekor az EU-t és a tagállamokat három elvnek kell vezérelnie:

 • A folyamatnak tudományos alapokon kell nyugodnia, és a népegészségügyre kell összpontosítania, ugyanakkor egyensúlyt kell teremtenie a társadalmi és gazdasági megoldások között.
 • A negatív hatások és a politikai ellentétek elkerülése érdekében a tagállamoknak össze kell hangolniuk fellépésüket.
 • A tagállamok egymás iránti tisztelete és a szolidaritás továbbra is nélkülözhetetlen a hatékonyabb koordináláshoz, a kommunikációhoz, valamint az egészségügyi és társadalmi-gazdasági hatások enyhítéséhez.

A korlátozások fokozatos megszüntetését kísérő intézkedések

A kijárási korlátozások sikeres megszüntetését olyan, különböző területeket érintő szakpolitikai
intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek az összes tagállam esetében relevánsak. Az EU lépéseket tesz annak érdekében, hogy
mindegyik ilyen intézkedést támogassa.

 • Adatokat kell gyűjteni, és ki kell fejleszteni egy megbízható jelentési rendszert. Az intézkedések megszüntetésének jobb lebonyolításához elengedhetetlen, hogy a népegészségügyi hatóságok nemzeti és szubnacionális szinten összehangoltan gyűjtsenek és osszanak meg egymással adatokat.
 • Az adatvédelmet tiszteletben tartó mobilalkalmazások alkalmazásával létre kell hozni egy, az emberek egymással való érintkezéseinek nyomon követésére és figyelmeztetésre szolgáló keretet.
 • A tesztelési kapacitásokat ki kell bővíteni és harmonizálni kell. A gyors és megbízható tesztelés kulcsfontosságú a gyors diagnózishoz és a lakosság szerzett immunitásának méréséhez. A Bizottság iránymutatást tett közzé a koronavírustesztekről.
 • Növelni kell az egészségügyi rendszerek kapacitását és rezilienciáját, különösen azért, mert a járvány megfékezésére irányuló intézkedések visszavonása után feltehetően újból emelkedni fog a fertőzöttek száma. A segítségnyújtás érdekében az EU mozgósította az uniós költségvetést.
 • Növelni kell az elérhető egészségügyi védőfelszerelések és egyéni védőeszközök számát. A Bizottság a rescEU programon és közös közbeszerzéseken keresztül, az áruk és berendezések készleteinek felhalmozásával és elosztásával támogatja a tagállamokat.
 • Oltóanyagokat, kezeléseket és gyógyszereket kell kifejleszteni, és fel kell gyorsítani azok bevezetését. A biztonságos és hatásos oltóanyagok kifejlesztése fordulópontot jelent, és kulcsszerepet játszik a koronavírus-járvány felszámolásában.

A következő lépések

Az alábbi javaslatok iránymutatással szolgálhatnak a tagállamok számára a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseik fokozatos megszüntetéséhez.

 • A haladás fokozatos lesz. Az intézkedéseket lépésről lépésre fogják megszüntetni, kellő időt (például egy-egy hónapot) hagyva az egyes lépések között, hiszen a hatások csak egy bizonyos idő elteltével mérhetők.
 • Az eredetileg általános intézkedéseket egyre inkább célzottá kell tenni. Ez lehetővé teszi a rendes körülmények fokozatos visszaállítását, miközben védi az EU népességét a vírussal szemben. Így például:
 1. A leginkább veszélyeztetett csoportokat hosszabb ideig kell védeni.
 2. A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a fertőzöttként diagnosztizált embereket karanténban kell tartani, és megfelelő kezelésben kell őket részesíteni.
 3. A meglévő általános tiltó intézkedéseket biztonságos, célzott alternatíváknak kell felváltaniuk.
 4. Az általános szükségállapotok helyébe fokozatosan a célzott kormányzati intézkedéseknek kell lépniük. Ez biztosítja a meghozott intézkedésekkel kapcsolatos demokratikus elszámoltathatóságot, valamint azt, hogy az intézkedéseket a lakosság széles körben elfogadja.
 • Először a helyi szintű, majd a nagyobb területre kiterjedő intézkedéseket kell megszüntetni, figyelembe véve az adott ország sajátosságait. Ezáltal hatékonyabb, jobban a konkrét helyzetre szabott fellépésre van lehetőség, új fertőzések esetén pedig gyorsan visszaállíthatók az intézkedések.
 • A belső és a külső határokat fokozatosan kell megnyitni, és ezáltal fokozatosan könnyíteni kell az alapvető áruk és a kritikus szerepet betöltő munkavállalók mozgását.
 1. A belső határokon végzett ellenőrzéseket koordinált módon kell megszüntetni. Az utazási korlátozásokat elsőként a kis kockázatú területek között kell feloldani. Ennek elősegítése az egymással határos tagállamok szoros együttműködését igényli.
 2. A második szakaszban a külső határok újból megnyílnának a nem uniós lakosok számára, figyelembe véve a koronavírus EU-n kívüli terjedését. Az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozásokat folyamatosan felül kell vizsgálni.
 • A gazdasági tevékenységet fokozatosan kell újrakezdeni, úgy, hogy a hatóságok és a vállalkozások megfelelően és biztonságosan tudjanak igazodni az egyre élénkülő gazdaság feltételeihez. Nem tanácsos, hogy az összes dolgozó egyszerre térjen vissza a munkahelyekre, a közösségi kontaktusok korlátozását pedig továbbra is fenn kell tartani. Bátorítani kell a távmunkát. A munkahelyen be kell tartani a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályokat. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség az Európai Bizottsággal együttműködésben iránymutatást adott ki a munkahelyre való biztonságos visszatérésről. Az iránymutatás hangsúlyozza, hogy minden tevékenységi területen átgondolt munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedéseket és feltételeket kell bevezetni.
 • Fokozatosan lehetővé kell tenni az emberek gyülekezését. Az enyhítés optimális sorrendjének megválasztásakor a tagállamoknak a különböző tevékenységkategóriák sajátosságaiból kell kiindulniuk, például:
 1. iskolák és egyetemek;
 2. kereskedelem (kiskereskedelem) – lehetőleg fokozatosan;
 3. társas tevékenységek (éttermek, kávéházak, sportközpontok) – lehetőleg fokozatosan;
 4. tömegrendezvények.
 • Folytatni kell a vírus terjedését megelőző erőfeszítéseket: a népességet figyelemfelkeltő kampányokkal kell arra ösztönözni, hogy továbbra is alkalmazzák a szigorú higiéniai gyakorlatokat, és tartsák be a közösségi kontaktusok korlátozására vonatkozó intézkedéseket.
 • Az intézkedéseket folyamatosan nyomon kell követni, és fel kell készülni arra, hogy a vírus terjedésének esetleges ismételt felerősödése újból szigorításokat tehet szükségessé a járvány megfékezésére irányuló intézkedések terén. Ez különösen az egészségügyi rendszerek szempontjából fontos.

Az élénkítési szakasz – az emberek érdekeit szolgáló gazdaság újjáélesztése

A kijárási korlátozások fokozatos megszüntetésével párhuzamosan szükség van az élénkítési szakasz stratégiai megtervezésére, hogy újból fellendüljön a gazdaság és visszatérjünk a fenntartható növekedés pályájára. Ez magában foglalja a zöld és digitális átállás elősegítését is, valamint a jelenlegi válságból levonható, az EU felkészültségét és ellenálló képességét érintő tanulságok összegzését. A Bizottság ki fog dolgozni egy gazdaságélénkítési tervet, amely a következő hosszú távú uniós költségvetésre (többéves pénzügyi keretre) vonatkozó javaslat és a 2020-as bizottsági munkaprogram átdolgozott változatán alapul majd.

 

LetöltésPDF - 2.4 MB

LetöltésPDF - 1 MB