Splošno

Instrument za nujno pomoč pomaga državam članicam pri njihovih prizadevanjih za obvladovanje koronavirusne pandemije. Odziva se na potrebe, ki jih je najbolje reševati strateško in usklajeno na evropski ravni. Instrument, ki je finančni del skupnega evropskega načrta za odpravo zajezitvenih ukrepov zaradi koronavirusa, blaži neposredne posledice pandemije ter predvideva potrebe, povezane z izhodom iz krize in okrevanjem.

Instrument za nujno pomoč temelji na načelu solidarnosti ter združuje prizadevanja in vire za hitro odzivanje na skupne strateške potrebe.

Vse najnovejše informacije o ukrepih, ki se financirajo iz instrumenta za nujno pomoč, in njihovem izvajanju bodo objavljene na tej spletni strani.

Cepiva

Velik del sredstev iz instrumenta za nujno pomoč bo namenjen zagotavljanju proizvodnje cepiv v EU in zadostni dobavi državam članicam prek vnaprejšnjih tržnih zavez s proizvajalci cepiv. To je del strategije za cepiva Evropske komisije.

Doslej sta bili na podlagi pozitivnih znanstvenih priporočil Evropske agencije za zdravila za uporabo v EU odobreni dve varni in učinkoviti cepivi proti covidu-19:

  • BioNTech-Pfizer: do 600 milijonov odmerkov. Evropska komisija je 11. novembra 2020 odobrila pogodbo za nakup do 300 milijonov odmerkov (od katerih se je Komisija 15. decembra 2020 odločila kupiti dodatnih 100 milijonov odmerkov). Komisija je 8. januarja 2021 državam članicam EU predlagala nakup dodatnih 200 milijonov odmerkov z možnostjo pridobitve dodatnih 100 milijonov odmerkov.
  • Moderna: do 160 milijonov odmerkov (Komisija se je 15. decembra 2020 odločila za nakup 80 milijonov dodatnih odmerkov).

Evropska komisija je doslej sklenila sporazume s štirimi farmacevtskimi družbami o nakupu morebitnega cepiva proti covidu-19, ko se bo cepivo izkazalo za varno in učinkovito:

  • AstraZeneca za nakup 300 milijonov odmerkov in možnostjo nakupa dodatnih 100 milijonov
  • Sanofi-GSK za nakup do 300 milijonov odmerkov
  • Janssen Pharmaceutica NV, eno od družb Janssen Pharmaceutical podjetja Johnson & Johnson, za nakup 200 milijonov odmerkov z možnostjo nakupa dodatnih 200 millijonov
  • BioNTech-Pfizer za prvi nakup 300 milijonov odmerkov (Komisija se je 15. decembra odločila za nakup dodatnih 100 milijonov odmerkov)
  • CureVac za nakup 225 milijonov odmerkov v imenu držav članic EU z možnostjo dodatnega nakupa do 180 milijonov odmerkov

Pripravljalni pogovori

Novavax

Komisija je 17. decembra 2020 končala pripravljalne pogovore s farmacevtskim podjetjem Novavax za nakup do 100 milijonov odmerkov potencialnega cepiva proti covidu-19 z možnostjo nakupa dodatnih 100 milijonov odmerkov.

Valneva

Evropska komisija je 12. januarja 2021 zaključila pripravljalne pogovore s farmacevtskim podjetjem Valneva o nakupu morebitnega cepiva proti covidu-19. Predvidena pogodba s podjetjem Valneva bi vsem državam članicam EU omogočila nakup 30 milijonov odmerkov z možnostjo nadaljnjega nakupa do 30 milijonov dodatnih odmerkov.

Komisija nadaljuje intenzivne razgovore z drugimi proizvajalci cepiv.

Zdravljenje

Evropska komisija je 28. julija podpisala pogodbo s farmacevtskim podjetjem Gilead za zagotovitev odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovsko ime za terapevtsko zdravilo remdesivir. Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU. S podporo Komisije bodo državam članicam in Združenemu kraljestvu na voljo serije zdravila Veklury. Države članice in Združeno kraljestvo bodo zdravila prejeli v več delih. Prvi del (za približno 7 300 bolnikov) je bil poslan avgusta, drugega bodo države prejele v prvi polovici septembra (za približno 12 500 bolnikov). Zadnja pošiljka je načrtovana za oktober 2020.

Pogodba v vrednosti 63 milijonov evrov bo financirana iz instrumenta Komisije za njuno pomoč, s čimer bo zagotovljeno zdravljenje za skupa približno 30 tisoč bolnikov s hudimi simptomi bolezni COVID-19. Komisija je 7. oktobra s farmacevtskim podjetjem Gilead podpisala okvirno pogodbo o skupnem javnem naročilu za dobavo 500 tisoč ciklov zdravljenja z zdravilom Veklury, kar bo državam EU, državam EGP, Združenemu kraljestvu ter šestim državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam omogočilo, da zdravilo naročijo neposredno. Komisija bo namenila dodatnih 7 milijonov evrov za nadaljnjo dobavo zdravila Veklury za kritje potreb v okviru skupnega javnega naročila.

Evropska komisija je 31. julija pozvala več kot 200 služb za zbiranje krvi iz celotne EU, da se prijavijo za financiranje nakupa opreme za plazmaferezo, tj. opreme, s katero se pridobi plazma od oseb darovalk, ki so prebolele COVID-19. Z dodatno opremo se bo povečala zmogljivost zbiranja konvalescentne plazme in vzpostavljanja pripravljenosti za hitro zbiranje v primeru prihodnjih vrhuncev ali valov pandemije. 

Komisija je 8. januarja 2021 izbrala 24 projektov, ki bodo oblikovali nove programe ali razširili obstoječe programe za zbiranje plazme donatorjev, ki so preboleli COVID-19. Nacionalni in regionalni projekti, ki bodo potekali v 14 državah članicah in Združenem kraljestvu, bodo v večini primerov zagotovili razdeljevanje sredstev večjemu številu lokalnih centrov za zbiranje krvi ali plazme (skupaj prek 150).

Komisija je 13. novembra iz instrumenta za nujno pomoč dodelila nepovratna sredstva v višini 1 milijona evrov za podporo izvajanju kliničnega preskušanja za spremembo namena zdravila raloksifen, ki se uporablja za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze. Konzorcij s superračunalniško platformo Exscalate4CoV v okviru programa Obzorje 2020 preverja, ali se lahko raloksifen izkaže kot najbolj obetavna molekula za zdravljenje bolnikov s covidom19. S preskušanjem, v katerega bo vključeno 450 oseb, želijo oceniti učinkovitost in varnost zdravila raloksifen ter njegovo zmožnost preprečevanja virusne replikacije COVID-19 v celicah in zadržanje napredovanja bolezni pri bolnikih z blagimi simptomi COVID-19.

Testiranje

Testiranje je orodje, ki je odločilno za upočasnitev širjenja koronavirusa. Evropska komisija je 28. oktobra sporočila, da bo za neposreden nakup hitrih antigenskih testov in njihovo dobavo državam članicam namenila 100 milijonov evrov v okviru instrumenta za nujno pomoč. Komisija je 18. decembra podpisala okvirno pogodbo z družbama Abbott in Roche, ki omogoča nakup več kot 20 milijonov hitrih antigenskih testov v vrednosti do 100 milijonov evrov, financiranih iz instrumenta za nujno pomoč. Komisija je 28. oktobra sprejela priporočilo o strategijah testiranja na COVID-19, vključno s hitrimi antigenskimi testi.

Evropska komisija je 18. novembra z Mednarodno federacijo Rdečega križa (IFRC) podpisala sporazum, s katerim namenja prispevek v višini 35,5 milijona evrov, ki se financira iz instrumenta za nujno pomoč, za povečanje zmogljivosti testiranja na COVID-19 v EU. Sredstva se bodo uporabila za podporo usposabljanju osebja za odvzem vzorcev in analizo ter izvajanje testov, zlasti z mobilno opremo. S podporo EU bodo mobilne ekipe Rdečega križa za testiranje zdaj imele dostop do potrebne opreme, laboratorijskih pripomočkov in reagentov za odvzem vzorcev ter opravljanje testov, pomagale pa bodo tudi nacionalnim organom pri njihovem delu.

Prevoz nujnega blaga, zdravniških ekip in bolnikov

Instrument za nujno pomoč zagotavlja finančno podporo za:

Komplet za nujno pomoč Prevoz sanitetnega materiala tja, kjer je najbolj potreben, s financiranjem tovornega prevoza pošiljk podpore in pomoči v države članice EU in med njimi.
Zaščitna oprema Prevoz pacientov med državami članicami EU ali iz držav članic v sosednje države, da se v primeru tveganja za preobremenitev zdravstvenih služb lahko uporabijo proste zmogljivosti drugje in s tem zagotovi zdravljenje čim več bolnikom.
Svetovalna skupina Prevoz zdravstvenega osebja in mobilnih zdravniških ekip med državami članicami EU in iz sosednjih držav v EU, da se zdravniška pomoč nudi tam, kjer je najbolj potrebna.

Dodatne možnosti financiranja dopolnjujejo podporo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite in dobavo zaščitne opreme prek rescEU.

EU je zagotovila finančno podporo v višini 150 milijonov evrov 18 državam članicam in Združenemu kraljestvu med aprilom in septembrom 2020 za financiranje tovornih pošiljk, med drugim z osebno zaščitno opremo, zdravili in medicinsko opremo, ki rešujejo življenja. Podprla je na primer prevoz skupne pošiljke več kot 1 000 ton najpomembnejše osebne zaščitne opreme na Češko in Slovaško. Prevoz je bil opravljen na podlagi razpisa za sredstva, ki ga je Komisija objavila 18. junija, in v okviru pilotne operacije, ko je bilo v Bolgarijo uspešno dostavljenih več kot sedem ton osebne zaščitne opreme.

Ključni zdravstveni proizvodi

Komisija je dala na voljo skoraj 100 milijonov evrov za naročilo nujno potrebnih zdravstvenih proizvodov, kot so osebna zaščitna oprema (maske, rokavice, očala in halje), ventilatorji ter zdravila za preprečevanje in zdravljenje COVID-19, pa tudi za storitve, ki omogočajo kakovost in uporabo takih proizvodov.

Moški z zaščitno masko Osebna zaščitna oprema: Komisija je nabavila 10 milijonov mask za zaščito zdravstvenih delavcev. Maske bodo v več fazah dostavljene državam EU, ki so izrazile interes.
Brizgalka Zdravljenje: prek instrumenta za ključne zdravstvene proizvode je bil financiran tudi nakup odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovsko ime za terapevtsko zdravilo remdesivir (glej zgoraj). Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU.

 

Zdravstvena podpora EU

Roboti za dezinfekcijo z ultravijolično svetlobo za evropske bolnišnice

Komisija je iz instrumenta za nujno pomoč za nakup 200 robotov za dezinfekcijo z ultravijolično svetlobo namenila 12 milijonov evrov. Roboti bodo dostavljeni bolnišnicam po vsej Evropi. Roboti lahko že v 15 minutah dezinficirajo standardne bolnišnične sobe z ultravijolično svetlobo, zato so pomembni za zmanjševanje tveganja okužb v bolnišnicah ter za omejevanje širjenje koronavirusa.

 


Usposabljanje zdravstvenih delavcev na področju intenzivne nege

18. avgusta je Komisija podpisala pogodbo, s katero je 2,5 milijona evrov namenila usposabljanju večdisciplinarne skupine zdravstvenih delavcev za podporo enotam intenzivne nege. Program usposabljanja se bo med avgustom in decembrom 2020 izvajal po vsej EU v najmanj 1 000 bolnišnicah. V program se bo vpisalo približno 10 tisoč zdravnikov in medicinskih sester in tehnikov. Program bo omogočil zdravstvenim delavcem, ki običajno ne delajo v enotah intenzivne nege, da pridobijo ustrezno znanje in spretnosti. S tem se bodo povečale zmogljivosti medicinskega osebja, ki bi ga lahko angažirali, kadar je treba hitro, začasno in znatno okrepiti zmogljivosti enot intenzivne nege.

Povezovanje nacionalnih aplikacij za sledenje stikom

Večina držav članic je v boju proti koronavirusu uvedla nacionalno aplikacijo za sledenje stikom in opozarjanje oziroma tako uvedbo načrtuje. Instrument za nujno pomoč je zagotovil približno 10 milijonov evrov sredstev za povezovanje nacionalnih aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje, da bi izkoristili možnosti, ki jih te aplikacije ponujajo za prekinitev verige okužb s koronavirusom in reševanje življenj, tudi kadar ljudje prehajajo meje. Sistem EU za zagotavljanje interoperabilnosti aplikacij bo na evropski ravni zagotavljal varno izmenjavo informacij med nacionalnimi aplikacijami za sledenje stikom, ki temeljijo na decentralizirani strukturi. Po uspešni pilotni fazi je sistem začel delovati 19. oktobra s prvimi nacionalnimi aplikacijami, ki so se povezale v to storitev: nemška aplikacija Corona-Warn-App, irska aplikacija COVID tracker in italijanska aplikacija Immuni. Aplikacije je preneslo približno 30 milijonov ljudi. Sistemu se bodo kmalu pridružile aplikacije drugih držav. Predvideno je, da bo storitev v celoti začela delovati do konca oktobra.

Uporabne povezave