Aspecte generale

Instrumentul pentru sprijin de urgență ajută statele membre să răspundă pandemiei cauzate de coronavirus acoperind nevoile într-un mod strategic și coordonat la nivel european.

Instrumentul pentru sprijin de urgență se bazează pe principiul solidarității și grupează eforturile și resursele pentru a răspunde rapid nevoilor strategice comune. Instrumentul contribuie la atenuarea consecințelor imediate ale pandemiei și la anticiparea nevoilor legate de redresare.

Toate informațiile de ultimă oră privind acțiunile finanțate prin Instrumentul pentru sprijin de urgență și implementarea lor vor fi publicate pe această pagină.

Vaccinuri

O parte semnificativă a bugetului disponibil prin Instrumentul pentru sprijin este utilizată pentru a asigura aprovizionarea UE cu vaccinuri anti-COVID-19 sigure și eficace, prin acordurile preliminare de achiziție încheiate cu producătorii de vaccinuri. Acest demers face parte din strategia Comisiei Europene privind vaccinurile.

Tratamente

Veklury

Instrumentul pentru sprijin de urgență al Comisiei Europene a finanțat două contracte cu compania farmaceutică Gilead, în valoare totală de 70 de milioane EUR, pentru a asigura aprovizionarea cu doze de Veklury, denumirea comercială a medicamentului terapeutic Remdesivir. Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratarea COVID-19. Aproximativ 37 000 de pacienți cu simptome severe de COVID-19 au putut primi acest tratament cu ajutorul Instrumentului pentru sprijin de urgență. Cele 200 000 de flacoane de Veklury au fost puse la dispoziția statelor membre și a Regatului Unit în mai multe tranșe în perioada august-octombrie 2020.

Echipamente de plasmafereză

Pe 11 ianuarie 2021, Comisia a anunțat cele 24 de proiecte selectate care vor construi noi programe sau le vor extinde pe cele existente pentru colectarea de plasmă de la pacienții însănătoșiți după COVID-19 și pentru creșterea gradului de pregătire pentru colectarea rapidă în cazul unor viitoare vârfuri sau valuri ale pandemiei. Proiectele, care se vor implementa în 14 state membre și în Regatul Unit, sunt de nivel național sau regional. În majoritatea cazurilor, vor implica distribuirea de fonduri unui număr mare de centre locale de colectare a sângelui sau a plasmei (peste 150).

Trialuri clinice pentru medicamente reorientate

Pe 13 noiembrie 2020, Comisia a acordat un grant în valoare de 1 milion EUR, finanțat prin Instrumentul pentru sprijin de urgență, pentru a susține desfășurarea unui studiu clinic pentru reorientarea utilizării Raloxifenului, un medicament existent folosit pentru prevenirea și tratarea osteoporozei. Platforma de supercalcul Exscalate4CoV, dezvoltată în cadrul programului Orizont 2020, a identificat această moleculă ca fiind promițătoare pentru tratarea pacienților care suferă de COVID-19. Studiul, care va implica 450 de participanți, va evalua eficacitatea și siguranța Raloxifenului și capacitatea acestuia de a împiedica replicarea virusului COVID-19 în celule și de a reduce timpul mediu de excreție virală la pacienții cu COVID-19 care nu prezintă încă simptome grave.

Testare

Teste antigenice rapide

Testarea este un instrument decisiv pentru încetinirea răspândirii coronavirusului. Comisia Europeană a mobilizat 100 de milioane EUR în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru a achiziționa direct peste 20 de milioane de teste antigenice rapide care vor fi furnizate statelor membre începând din februarie 2021.

Consolidarea capacității de testare în statele membre

Pe 18 noiembrie, Comisia Europeană a semnat un acord cu Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie (FISCR), în baza căruia mobilizează 35,5 milioane EUR din Instrumentul pentru sprijin de urgență pentru a crește capacitatea de testare vizând COVID-19 în UE. Finanțarea sprijină formarea personalului pentru prelevarea de probe și analiza și efectuarea de teste, în special prin intermediul echipamentelor mobile. De asemenea, le oferă echipelor mobile de testare ale Crucii Roșii acces la echipamentele, instrumentele de laborator și reactivii necesari pentru a preleva probe și a efectua teste, precum și pentru a sprijini autoritățile naționale în activitatea lor.

Transportul de materiale esențiale, echipe medicale și pacienți

Instrumentul pentru sprijin de urgență oferă sprijin financiar pentru:

Emergency kit transportul de articole medicale acolo unde este cel mai mult nevoie de ele, prin finanțarea transporturilor de ajutoare și de articole de primă necesitate în și între statele membre ale UE
Protective equipment transferul de pacienți între statele membre ale UE sau din statele membre către țările învecinate. Astfel se valorifică mai bine capacitatea neutilizată, scade presiunea asupra unităților medicale care riscă să nu mai facă față și sunt tratați câți mai mulți pacienți.
Advisory group transportul personalului medical și al echipelor medicale mobile dintr-un stat membru în altul și din țările învecinate în UE, pentru a ajuta pacienții acolo unde este nevoie cel mai mult de asistență medicală.

Această oportunitate suplimentară de finanțare vine în completarea sprijinului deja disponibil prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE și al livrărilor de echipamente efectuate prin rescEU.

Comisia a alocat 150 de milioane EUR pentru a ajuta 18 state membre și Regatul Unit să finanțeze transporturile de mărfuri între aprilie și septembrie 2020. Banii au sprijinit peste 1 000 de zboruri de marfă și alte 500 de transporturi terestre și maritime, aducând în Europa echipamente individuale de protecție, teste și echipamente medicale care salvează vieți. De exemplu, acțiunea a sprijinit financiar o livrare comună, în Cehia și Slovacia, a peste 1 000 de tone de echipamente individuale de protecție esențiale. Acțiunea este rezultatul unei cereri de finanțare lansate de Comisie pe 18 iunie 2020 și urmează unei operațiuni-pilot care a livrat Bulgariei peste șapte tone de echipamente individuale de protecție.

Încă 1 milion EUR a fost deja alocat pentru transferul de cadre medicale și de pacienți. Prin intermediul acestor proiecte, s-a asigurat transportul pentru 285 de cadre medicale și 34 de pacienți.

Pe lângă cele 150 de milioane EUR contractate pentru proiecte de transport de mărfuri, o altă finanțare de urgență în valoare de 70 de milioane EUR a fost pusă la dispoziția statelor membre în cadrul pachetului privind mobilitatea, într-un moment în care piața globală a logisticii suferă perturbări semnificative. În mai 2021, Comisia a invitat din nou statele membre să depună cereri de sprijin pentru transportul echipamentelor legate de vaccinarea și terapiile împotriva COVID-19. O parte din bugetul rămas din pachetul privind mobilitatea din cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență va fi utilizat în acest scop, fie prin serviciile de intermediere ale Comisiei în domeniul transporturilor, fie prin rambursarea operațiunilor prin intermediul granturilor. Țările UE pot solicita în continuare sprijin pentru transferul pacienților și pentru transportul personalului medical.

Materiale esențiale pentru sănătate

Comisia a pus la dispoziție aproape 100 de milioane EUR pentru achiziționarea de produse esențiale pentru sănătate, cum ar fi echipamentele individuale de protecție și medicamentele pentru prevenirea și tratarea COVID-19, precum și pentru achiziționarea de servicii care garantează calitatea acestor produse și facilitează utilizarea lor.

icon of a mask Echipamente individuale de protecție: Comisia a achiziționat 10 milioane de măști pentru a proteja personalul medico-sanitar. Acestea au fost livrate în 19 state membre în perioada iulie-septembrie 2020
Syiringe Tratamente: instrumentul pentru produse esențiale în domeniul sănătății a fost, de asemenea, utilizat pentru a finanța achiziționarea de cure de Veklury, denumirea comercială a medicamentului Remdesivir (a se vedea mai sus). Veklury a fost primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratarea COVID-19.

 

 

Roboți UV pentru dezinfectarea spitalelor din toată Europa

Comisia a pus la dispoziție 12 milioane EUR din Instrumentul pentru sprijin de urgență pentru achiziționarea a 200 de roboți de dezinfecție cu raze UV care vor fi livrați în spitale din toată Europa. Roboții pot dezinfecta saloanele standard pentru pacienți utilizând lumina ultravioletă în doar 15 minute. Ei reprezintă un echipament important, care poate ajuta spitalele să reducă riscul de infecție și să limiteze răspândirea coronavirusului. Distribuția a început pe 26 februarie 2021, când 30 de roboți au fost livrați în 12 state membre.


Formarea cadrelor sanitare cu privire la îngrijirile acordate în unitățile de terapie intensivă

Comisia Europeană a pus la dispoziție 2,5 milioane EUR în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență, pentru formarea unui grup multidisciplinar de cadre medico-sanitare care să sprijine și să asiste unitățile de terapie intensivă. Programul s-a derulat timp de 8 luni și a format 17 000 de medici și asistenți medicali în 700 spitale din întreaga UE. El a dezvoltat competențe medicale în domeniul terapiei intensive pentru cadrele medico-sanitare care nu lucrează de obicei în serviciul ATI. Acest lucru a contribuit la creșterea numărului personalului disponibil care a putut fi mobilizat rapid, masiv și temporar în unitățile de terapie intensivă atunci când a fost necesar. Materialele care au stat la baza cursului de formare vor fi comunicate țărilor terțe interesate, pentru ca și acestea să se poată pregăti pentru o creștere rapidă a personalului disponibil în unitățile de terapie intensivă în cazul unor valuri viitoare de COVID-19 sau al altor crize sanitare.

Certificatul digital al UE privind COVID

Pe 17 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o propunere de creare a unui certificat digital al UE privind COVID (denumit inițial „adeverință electronică verde”) pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță a cetățenilor în UE în timpul pandemiei.

Asigurarea interoperabilității

Comisia a mobilizat aproximativ 16 milioane EUR în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru a crea infrastructura necesară pentru emiterea și verificarea certificatelor interoperabile care atestă vaccinarea împotriva COVID-19, un test negativ sau vindecarea.

Astfel, pe baza experienței dobândite în urma instituirii infrastructurii digitale cunoscute sub numele de „pasarela de interoperabilitate” sau „portalul federativ european” pentru schimbul transfrontalier de date între aplicațiile mobile naționale de depistare a contacților și de avertizare, Comisia a dezvoltat „portalul UE” – infrastructura digitală securizată care conectează sistemele naționale și asigură verificarea sigură a certificatelor interoperabile în întreaga UE. După o etapă-pilot reușită, portalul UE a intrat în funcțiune pe 1 iunie 2021. El permite verificarea certificatelor emise de alte țări.

Tot în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență, Comisia a pus la dispoziție fonduri suplimentare care vor fi folosite ca asistență tehnică și financiară de până la 1 milion EUR pentru fiecare stat membru pentru integrarea în portalul UE.

Certificatul digital al UE privind COVID

Interconectarea aplicațiilor naționale de depistare a contacților

În lupta împotriva coronavirusului, majoritatea statelor membre au lansat o aplicație națională de avertizare și depistare a contacților sau intenționează să facă acest lucru. Instrumentul pentru sprijin de urgență a pus la dispoziție circa 10 milioane de euro pentru realizarea unui serviciu de interconectare a acestor aplicații naționale. Scopul este de a valorifica la maximum potențialul aplicațiilor de a întrerupe lanțul de infectare cu coronavirus și de a salva vieți, inclusiv atunci când oamenii traversează frontiere.

Intitulat pasarela de interoperabilitate, serviciul oferă o soluție europeană pentru schimbul sigur de informații între aplicațiile naționale, pe baza unei arhitecturi descentralizate și a unui nivel ridicat de protecție a datelor. După o fază-pilot reușită, sistemul a intrat în funcțiune la 19 octombrie.

Până în prezent, 17 aplicații naționale, descărcate de 67 de milioane de ori, au fost conectate prin intermediul acestui serviciu. Mai multe țări se vor alătura în curând.

Un total de 3 milioane EUR a fost rezervat în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență pentru a ajuta statele membre să-și adapteze aplicațiile naționale și serverele backend pentru a se alătura pasarelei de interoperabilitate. Până în prezent, 13 state membre au beneficiat de acest ajutor.

Aplicații mobile de depistare a contacților în statele membre ale UE

Linkuri utile

 

Documente