Bendrosios nuostatos

Skubios paramos priemonė padeda valstybėms narėms kovoti su koronaviruso pandemija. Ji padeda Europos lygmeniu strategiškai ir koordinuotai tenkinti valstybių narių poreikius.

Skubios paramos priemonė grindžiama solidarumo principu: pastangos ir ištekliai sutelkiami tam, kad būtų galima greitai patenkinti bendrus strateginius poreikius. Priemonė padeda švelninti tiesioginius pandemijos padarinius ir numatyti su atsigavimu susijusius poreikius

Visa naujausia informacija apie veiksmus, finansuojamus pagal Skubios paramos priemonę, ir apie jų įgyvendinimą bus skelbiama šiame puslapyje.

Vakcinos

Didelė Europos paramos priemonės biudžeto dalis bus panaudota siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti saugias ir veiksmingas vakcinas nuo COVID-19 pagal išankstines pirkimo sutartis su vakcinų gamintojais. Tai yra Europos Komisijos vakcinų strategijos dalis.

Europos vaistų agentūrai pateikus palankias mokslines rekomendacijas, Europos Komisija sudarė susitarimus su 6 farmacijos bendrovėmis dėl vakcinų nuo COVID-19 pirkimo, kai jas bus leista naudoti ES:

  • „BioNTech-Pfizer“ dėl iki 600 mln. dozių pirkimo. 2020 m. lapkričio 11 d. Komisija patvirtino iki 300 mln. dozių pirkimo sutartį. 2021 m. sausio 8 d. Komisija pasiūlė valstybėms narėms įsigyti dar 200 mln. vakcinos dozių ir galimybę įsigyti 100 mln. papildomų dozių.
  • „Moderna“ dėl iki 460 mln. dozių pirkimo. 2021 m. vasario 17 d. Komisija patvirtino antrą sutartį dėl iki 300 mln. dozių pirkimo.
  • „AstraZeneca“ dėl 300 mln. dozių pirkimo, numatant galimybę įsigyti dar 100 mln. dozių. „AstraZeneca“ sutikus, redaguota išankstinio pirkimo sutartis pateikiama čia.
  • „Sanofi-GSK“ dėl iki 300 mln. dozių pirkimo. „Sanofi-GSK“ sutikus, redaguota išankstinio pirkimo sutartis pateikiama čia.
  • „Janssen Pharmaceutica NV“, priklausančia grupei „Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson“, dėl 200 mln. dozių pirkimo ir galimybės įsigyti dar 200 mln. dozių.
  • „CureVac“ dėl 225 mln. dozių pirkimo visų ES valstybių narių vardu su galimybe papildomai užsisakyti dar iki 180 mln. dozių. „CureVac“ sutikus, redaguota išankstinio pirkimo sutartis pateikiama čia.

Iki šiol patvirtinta, kad 3 iš šių vakcinų – „BioNTech-Pfizer“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“ vakcinos – yra saugios ir veiksmingos vakcinos nuo COVID-19, ir Europos vaistų agentūrai pateikus palankias mokslines rekomendacijas jas leista naudoti ES.

Be to, Komisija baigė tiriamąsias derybas su dviem farmacijos bendrovėmis dėl galimos vakcinos nuo COVID-19 pirkimo – kai bus įrodyta, kad ji saugi ir veiksminga:

  • „Novavax“ dėl iki 100 mln. dozių pirkimo.
  • „Valneva“ dėl 30 mln. dozių pirkimo, numatant galimybę įsigyti dar 30 mln. dozių.

Komisija tęsia intensyvias diskusijas su kitais vakcinų gamintojais.

Gydymas

„Veklury“

Pagal Komisijos skubios paramos priemonę finansuojamos dvi iš viso 70 mln. EUR vertės sutartys su farmacijos bendrove „Gilead“, siekiant užtikrinti vaisto „Veklury“ (remdesiviro prekybinis pavadinimas) dozių, reikalingų gydymui, tiekimą. „Veklury“ buvo pirmasis ES lygmeniu registruotas vaistas nuo COVID-19. Finansuojant pagal Skubios paramos priemonę buvo užtikrintas maždaug 37 000 pacientų, kuriems pasireiškė sunkūs COVID-19 simptomai, gydymas. 2020 m. rugpjūčio–spalio mėn., tiekiant keliomis dalimis, valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei buvo suteikta galimybė gauti 200 000 „Veklury“ flakonų.

Plazmaferezės įranga

2021 m. sausio 11 d. Komisija paskelbė atrinkusi 24 projektus, pagal kuriuos bus kuriamos naujos arba išplėstos esamos plazmos rinkimo iš donorų, pasveikusių nuo COVID-19, ir pasirengimo šią plazmą rinkti skubiai, jei pandemijos protrūkių ar bangų kiltų ateityje, programos. Projektai, kurie bus vykdomi 14-oje valstybių narių ir Jungtinėje Karalystėje, yra nacionaliniai arba regioniniai ir daugeliu atvejų bus susiję su lėšų paskirstymu daugybei vietos kraujo ar kraujo plazmos surinkimo centrų (iš viso daugiau kaip 150).

Klinikiniai tyrimai, susiję su pakeistos paskirties vaistais

2020 m. lapkričio 13 d. Komisija skyrė pagal Skubios paramos priemonę finansuojamą 1 mln. EUR dotaciją, kad paremtų klinikinius tyrimus, susijusius su raloksifeno paskirties pakeitimu. Tai jau egzistuojantis vaistas, naudojamas osteoporozės prevencijai ir gydymui. Per programos „Horizontas 2020“ lėšomis finansuojamo konsorciumo „Exscalate4CoV“ superkompiuterijos platformą nustatyta, kad minėtame vaiste esanti molekulė gali būti naudojama COVID-19 sergantiems pacientams gydyti. Tyrimo, kuriame dalyvaus 450 dalyvių, tikslas – įvertinti raloksifeno veiksmingumą ir saugumą, taip pat jo gebėjimą užkirsti kelią COVID-19 viruso dauginimuisi ląstelėse ir sutrumpinti vidutinį laiką, per kurį COVID-19 sergantys pacientai, dar neturintys sunkių simptomų, gali užkrėsti kitus.

Testavimas

Greitieji antigenų testai

Testavimas yra viena esminių koronaviruso plitimo stabdymo priemonių. Europos Komisija pagal Skubios paramos priemonę sutelkė 100 mln. EUR, kad tiesiogiai įsigytų daugiau nei 20 mln. greitųjų antigenų testų, kurie nuo 2021 m. vasario mėn. bus pristatomi 24 valstybėms narėms.

Testavimo pajėgumų didinimas valstybėse narėse

Lapkričio 18 d. Europos Komisija pasirašė susitarimą su Tarptautine Raudonojo Kryžiaus federacija (IFRC) ir pagal Skubios paramos priemonę sutelkė 35,5 mln. EUR, kad ES būtų padidinti COVID-19 testavimo pajėgumai. Finansuojamas darbuotojų mokymas, susijęs su mėginių ėmimu, analize ir testų atlikimu, ypač naudojant mobiliąją įrangą. Naudodamosi finansavimu, Raudonojo Kryžiaus mobiliosios testavimo grupės turi prieigą prie reikiamos įrangos, laboratorinių prietaisų ir reagentų, kad galėtų paimti mėginius ir atlikti testus, taip pat padeda nacionalinėms valdžios institucijoms atlikti savo darbą.

Būtiniausių prekių, medikų komandų ir pacientų vežimas

Pagal Skubios paramos priemonę finansiškai remiama:

Emergency kit medicinos reikmenų vežimas ten, kur jų labiausiai reikia, finansuojant pagalbos priemonių ir išteklių krovinių vežimą į ES valstybes nares ir iš vienų valstybių narių į kitas;
Protective equipment pacientų perkėlimas iš vienos ES valstybės narės į kitą arba iš valstybių narių į kaimynines šalis tam, kad tais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaigos tampa perpildytos, būtų galima pasinaudoti kitur esančiomis įstaigomis, kuriose yra vietų, ir taip užtikrinti gydymą kuo didesniam žmonių skaičiui;
Advisory group medicinos personalo ir mobiliųjų medicinos pagalbos komandų vežimas iš vienos ES valstybės narės į kitą ir iš kitų kaimyninių šalių į ES, siekiant padėti žmonėms ten, kur jiems labiausiai reikia medicinos pagalbos.

Ši galimybė gauti finansavimą papildo paramą, kuri jau teikiama pagal ES civilinės saugos mechanizmą, ir asmeninių apsaugos priemonių tiekimą pagal „rescEU“.

Komisija skyrė 150 mln. EUR, kad 2020 m. balandžio–rugsėjo mėn. padėtų 18 valstybių narių ir Jungtinei Karalystei finansuoti krovinių, įskaitant gyvybiškai svarbias asmenines apsaugos priemones, testavimo ir medicininę įrangą, siuntas. Pavyzdžiui, buvo remiamas bendros daugiau kaip 1 000 tonų svarbiausių asmeninių apsaugos priemonių siuntos vežimas į Čekiją ir Slovakiją. Tai – 2020 m. birželio 18 d. Komisijos paskelbto kvietimo teikti finansavimo paraiškas rezultatas. Minėta parama suteikta po bandomosios operacijos, per kurią Bulgarijai sėkmingai pristatyta daugiau kaip septynios tonos asmeninių apsaugos priemonių.

Be 150 mln. EUR, skirtų krovinių projektams, pagal Judumo dokumentų rinkinį papildomai skiriama dar 70 mln. EUR skubiam finansavimui. Beveik 1 mln. EUR iš šios sumos jau skirta medicinos darbuotojų ir pacientų perkėlimui. Vykdant šiuos projektus pervežti 283 medicinos darbuotojai ir 34 pacientai.

Būtiniausi su sveikata susiję produktai

Komisija skyrė beveik 100 mln. EUR būtiniausiems su sveikata susijusiems produktams, pavyzdžiui, asmeninėms apsaugos priemonėms ir COVID-19 prevencijai bei gydymui skirtiems vaistams, taip pat paslaugoms, kuriomis užtikrinama geresnė tokių produktų kokybė ir palengvinamas jų naudojimas, įsigyti.

icon of a mask Asmeninės apsaugos priemonės Komisija įsigijo 10 mln. kaukių sveikatos priežiūros darbuotojams apsaugoti. 2020 m. liepos–rugsėjo mėn. šios kaukės buvo pristatytos 19 valstybių narių.
Syiringe Gydymas Pagrindinių su sveikata susijusių produktų įsigijimo finansavimo priemonė taip pat panaudota „Veklury“ (remdesiviro prekinis ženklas) dozėms, reikalingoms gydymui, įsigyti (žr. pirmiau). „Veklury“ buvo pirmasis ES lygmeniu registruotas vaistas nuo COVID-19.

 

ES medicininė ir sveikatos priežiūros parama

UV robotai ligoninėms visoje Europoje dezinfekuoti

Komisija skyrė 12 mln. EUR Skubios paramos priemonės lėšų 200 UV dezinfekavimo robotų įsigyti. Jie bus pristatyti ligoninėms visoje Europoje. Robotai ultravioletine šviesa gali per 15 minučių dezinfekuoti standartines pacientų patalpas ir gali labai padėti ligoninėms mažinti infekcijos riziką ir riboti koronaviruso plitimą.


Sveikatos priežiūros specialistų intensyviosios terapijos įgūdžių ugdymas

Rugpjūčio 18 d. Europos Komisija skyrė 2,5 mln. EUR įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistų grupės mokymams, siekdama paremti intensyviosios terapijos padalinius ir jiems padėti. Mokymo programa buvo įgyvendinta visoje ES. Iki 2021 m. sausio mėn. joje dalyvavo 700 ligoninių ir 15 000 gydytojų bei slaugytojų. Pagal programą sveikatos priežiūros specialistams, kurie reguliariai nedirba intensyviosios terapijos skyriuose, buvo suteikta medicininių intensyviosios terapijos srities įgūdžių. Tai padėjo parengti daugiau darbuotojų, kurie galėtų būti pasitelkti, jei tam tikram laikui skubiai prireiktų gerokai padidinti intensyviosios terapijos padalinių pajėgumus.

Nacionalinių kontaktų atsekimo programėlių susiejimas

Kovodamos su koronavirusu, dauguma valstybių narių įdiegė nacionalines kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėles arba planuoja tai padaryti. Kad būtų visapusiškai išnaudotas mobiliųjų artimų kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių potencialas, užkirstas kelias koronaviruso perdavimui ir gelbstimos gyvybės, net kai žmonės kerta valstybių sienas, pagal Skubios paramos priemonę šioms nacionalinėms programėlėms susieti skirta apie 10 mln. EUR.

Sąveikumo vartų paslauga bus Europos lygmens sprendimas, kuriuo bus užtikrintas saugus keitimasis informacija tarp nacionalinių programėlių, grindžiamas decentralizuota struktūra ir aukšto lygio duomenų apsauga. Po sėkmingo bandomojo etapo, spalio 19 d. sistema pradėjo veikti.

Iki šiol naudojantis šia paslauga susietos 14 nacionalinių programėlių, kurios buvo parsisiųsdintos 62 mln. kartų. Netrukus prisijungs dar daugiau šalių.

Iš viso pagal Skubios paramos priemonę skirti 3 mln. EUR padėti valstybėms narėms pritaikyti savo nacionalines programėles ir vidinius serverius, kad galėtų prisijungti prie sąveikumo vartų paslaugos. Iki šiol šia parama pasinaudojo 11 valstybių narių.

ES valstybėse narėse naudojamos kontaktų atsekimo mobiliosios programėlės

Naudingos nuorodos