Opće informacije

Instrument za hitnu potporu pomaže državama članicama da se suoče s pandemijom koronavirusa te odgovara na potrebe koje se najbolje mogu ispuniti strateški i koordinirano na europskoj razini. Tim se instrumentom, kao financijskom komponentom Zajedničkog europskog plana za ukidanje mjera ograničavanja širenja koronavirusa, ublažavaju neposredne posljedice pandemije i predviđaju potrebe povezane s ukidanjem mjera i oporavkom.

Instrument za hitnu potporu temelji se na načelu solidarnosti te objedinjuje nastojanja i resurse kako bi se brzo odgovorilo na zajedničke strateške potrebe.

Najnovije informacije o mjerama koje se financiraju iz Instrumenta za hitnu potporu i njihovoj provedbi objavljivat će se na ovoj stranici.

Cjepiva

Znatan dio sredstava dostupnih u okviru Instrumenta za hitnu potporu upotrijebit će se za osiguranje proizvodnje cjepiva u EU-u i dostatne zalihe za države članice putem ugovora o predviđenoj kupoprodaji s proizvođačima cjepiva. To je dio Komisijine strategije za cjepiva.

Dosad su za primjenu u EU-u odobrena dva sigurna i učinkovita cjepiva protiv bolesti COVID-19, koja su od Europske agencije za lijekove dobila pozitivnu znanstvenu preporuku:

  • BioNTech-Pfizer: do 600 milijuna doza cjepiva: Komisija je 11. studenoga 2020. odobrila ugovor o kupnji do 300 milijuna doza (od čega je Komisija 15. prosinca 2020. odlučila kupiti 100 milijuna dodatnih doza). Komisija je 8. siječnja 2021. predložila državama članicama EU-a kupnju još 200 milijuna doza, uz mogućnost kupnje 100 milijuna dodatnih doza.
  • Moderna: do 160 milijuna doza (od čega je Komisija 15. prosinca 2020. odlučila kupiti 80 milijuna dodatnih doza).

Europska komisija dosad je postigla sporazume s četiri farmaceutska poduzeća o kupnji potencijalnog cjepiva protiv bolesti COVID-19 nakon što se cjepivo pokaže sigurnim i učinkovitim:

  • s poduzećem AstraZeneca o kupnji 300 milijuna doza, uz mogućnost kupnje dodatnih 100 milijuna
  • s poduzećem Sanofi-GSK o kupnji do 300 milijuna doza
  • s poduzećem Janssen Pharmaceutica NV, jednim od farmaceutskih poduzeća Janssen u okviru društva Johnson & Johnson, o kupnji 200 milijuna doza, uz mogućnost kupnje dodatnih 200 milijuna
  • s poduzećem BioNTech-Pfizer o početnoj kupnji 300 milijuna doza (Komisija je 15. prosinca 2020. odlučila kupiti 100 milijuna dodatnih doza)
  • s poduzećem CureVac o kupnji 225 milijuna doza cjepiva u ime svih država članica EU-a, uz mogućnost nabave dodatnih 180 milijuna.

Preliminarni razgovori

Novavax

Komisija je 17. prosinca 2020. zaključila preliminarne razgovore s farmaceutskim poduzećem Novavax o kupnji do 100 milijuna doza potencijalnog cjepiva protiv bolesti COVID-19, uz mogućnost kupnje dodatnih 100 milijuna.

Valneva

Komisija je 12. siječnja 2021. zaključila preliminarne razgovore s farmaceutskim poduzećem Valneva u cilju kupnje potencijalnog cjepiva protiv bolesti COVID-19. Predviđenim ugovorom s poduzećem Valneva svim državama članicama EU-a pružila bi se mogućnost kupnje 30 milijuna doza, uz mogućnost dodatne kupnje do 30 milijuna doza.

Komisija intenzivno pregovara i s drugim proizvođačima cjepiva.

Liječenje

Europska komisija potpisala je 28. srpnja ugovor s farmaceutskim poduzećem Gilead kojim je osigurala doze lijeka Veklury, što je naziv robne marke za lijek Remdesivir. Veklury je prvi lijek koji je na razini EU-a odobren za liječenje bolesti COVID-19. Uz potporu Komisije serije lijeka Veklury stavit će se na raspolaganje državama članicama i Ujedinjenoj Kraljevini. One će ih primiti u okviru nekoliko isporuka. Prva isporuka (za oko 7300 pacijenata) poslana je u kolovozu, a druga će stići u zemlje u prvoj polovini rujna (za oko 12 500 pacijenata). Posljednja isporuka planirana je za listopad 2020.

Iz Komisijinog Instrumenta za hitnu potporu financirat će se ugovor u vrijednosti od 63 milijuna eura kako bi se osiguralo liječenje približno 30 000 pacijenata s ozbiljnim simptomima bolesti COVID-19. Komisija je 7. listopada potpisala okvirni ugovor o zajedničkoj javnoj nabavi s poduzećem Gilead za nabavu 500 000 doza lijeka Veklury, što će svim državama članicama EU-a, državama EGP-a, Ujedinjenoj Kraljevini, zemljama kandidatkinjama (njih šest) i potencijalnim kandidatima omogućiti izravnu nabavu Vekluryja. Komisija daje još 7 milijuna eura za nabavu dodatnih zaliha Vekluryja kako bi se pokrile potrebe do isporuke u okviru zajedničke javne nabave.

Europska komisija pozvala je 31. srpnja više od 200 službi za prikupljanje krvi iz cijelog EU-a da se prijave za financiranje kupnje opreme za plazmaferezu – opreme za prikupljanje plazme od pacijenata koji su preboljeli COVID-19 i koji žele donirati svoju plazmu. Dodatnom opremom povećat će se kapacitet prikupljanja konvalescentne plazme i pripravnost za brzo prikupljanje u slučaju budućih vrhunaca ili valova pandemije. 

Komisija je 8. siječnja 2021. odabrala 24 projekta za izgradnju novih programa ili proširenje postojećih u svrhu prikupljanja plazme darivatelja koji su preboljeli COVID-19. Projekti koji će se provoditi u 14 država članica i u Ujedinjenoj Kraljevini nacionalnog su ili regionalnog karaktera te će u većini slučajeva uključivati distribuciju sredstava brojnim lokalnim centrima za prikupljanje krvi ili plazme (ukupno njih više od 150).

Komisija je 13. studenoga dodijelila bespovratna sredstva u iznosu od milijun eura koja će se financirati u okviru Instrumenta za hitnu potporu u svrhu kliničkog ispitivanja radi prenamjene Raloxifena. To je lijek koji se trenutačno upotrebljava za sprečavanje i liječenje osteoporoze za koji je s pomoću platforme za superračunalstvo Exscalate4CoV u okviru Obzora 2020. utvrđeno da je obećavajuća molekula za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19. Cilj ispitivanja, u koje će biti uključeno 450 sudionika, jest procijeniti učinkovitost i sigurnost Raloxifena, kao i njegovu sposobnost sprečavanja replikacije virusa COVID-19 u stanicama, te skratiti srednje vrijeme izlučivanja virusa kod oboljelih koji još nemaju teške simptome.

Testiranje

Testiranje je presudan alat za usporavanje širenja koronavirusa. Europska komisija je 28. listopada najavila mobilizaciju 100 milijuna eura u okviru Instrumenta za hitnu potporu unutar Unije kako bi izravno kupila brze testove na antigene i isporučila ih državama članicama. Potpisala je 18. prosinca okvirni ugovor s poduzećima Abbott i Roche o kupnji više od 20 milijuna brzih testova na antigene u vrijednosti do 100 milijuna eura, što će se financirati iz Instrumenta za hitnu potporu. Komisija je 28. listopada donijela Preporuku o strategijama testiranja na bolest COVID-19, uključujući upotrebu brzih testova na antigene.

Europska komisija potpisala je 18. studenoga sporazum s Međunarodnom federacijom Crvenog križa za mobilizaciju 35,5 milijuna eura u okviru Instrumenta za hitnu potporu za povećanje kapaciteta za testiranje na COVID-19 u EU-u. Ta će se sredstva iskoristiti za osposobljavanje osoblja za prikupljanje i analizu uzoraka te provođenje testova, posebno s pomoću mobilne opreme. Upotrebom tih sredstava mobilni timovi Crvenog križa za testiranje dobit će pristup potrebnoj opremi, laboratorijskim potrepštinama i reagensima za uzimanje uzoraka i testiranje te podupirati nacionalna tijela u radu.

Prijevoz osnovnih proizvoda, medicinskih timova i pacijenata

Instrumentom za hitnu potporu pruža se financijska potpora za:

Emergency kit prijevoz medicinskih proizvoda tamo gdje su najpotrebniji, tako što se financira teretni prijevoz opreme i pomoći u države članice EU-a i između njih
Protective equipment prijevoz pacijenata među državama članicama EU-a ili iz država članica u susjedne zemlje kako bi se u slučajevima rizika od preopterećenosti zdravstvenih sustava mogao koristiti višak kapaciteta drugdje, čime se osigurava liječenje što većeg broja pacijenata
Advisory group prijevoz medicinskog osoblja i mobilnih medicinskih timova među državama članicama EU-a te prijevoz iz susjednih zemalja u EU kako bi se medicinska pomoć pružila gdje je najpotrebnija.

Ta dodatna mogućnost financiranja pruža se uz potporu koja je već dostupna u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu i isporuku zaštitne opreme putem sustava rescEU.

Komisija je dodijelila 150 milijuna eura potpore za 18 država članica i Ujedinjenu Kraljevinu, iz čega se u razdoblju od travnja do rujna 2020. financirao prijevoz tereta, među ostalim nužne osobne zaštitne opreme, lijekova i medicinske opreme. Primjerice, financirala se doprema zajedničke pošiljke s više od 1000 tona osnovne osobne zaštitne opreme u Češku i Slovačku. Mjera je rezultat poziva na financiranje koji je Komisija pokrenula 18. lipnja, a uslijedila je nakon pilot-operacije kojom je Bugarskoj uspješno isporučeno više od sedam tona osobne zaštitne opreme.

Osnovni zdravstveni proizvodi

Komisija je osigurala gotovo 100 milijuna eura za nabavu osnovnih zdravstvenih proizvoda, kao što su osobna zaštitna oprema (maske, rukavice, naočale, ogrtači), ventilatori i lijekovi za prevenciju i liječenje bolesti COVID-19, te za usluge za poboljšanje kvalitete i olakšavanje upotrebe takvih proizvoda.

icon of a mask Osobna zaštitna oprema: Komisija je kupila 10 milijuna maski za zaštitu zdravstvenih radnika. Te će se maske u serijama slati zemljama EU-a koje su za to izrazile interes.
Syiringe Liječenje: taj instrument za osnovne zdravstvene proizvode korišten je i za financiranje kupnje doza lijeka Veklury, robne marke lijeka Remdesivir (vidjeti prethodni tekst). Veklury je prvi lijek koji je na razini EU-a odobren za liječenje bolesti COVID-19.

 

Medicinska i zdravstvena potpora EU-a

Roboti za dezinfekciju UV svjetlom u bolnicama diljem Europe

Komisija je u okviru Instrumenta za hitnu potporu stavila na raspolaganje 12 milijuna eura kako bi kupila 200 robota za dezinfekciju UV svjetlom koji će se dostaviti bolnicama u cijeloj Europi. Roboti u samo 15 minuta mogu primjenom ultraljubičastog svjetla dezinficirati standardne bolesničke sobe pa su važna ispomoć bolnicama za smanjenje rizika od infekcije i širenja koronavirusa.

 


Osposobljavanje zdravstvenih djelatnika u području intenzivne skrbi

Europska komisija potpisala je 18. kolovoza ugovor o dodjeli 2,5 milijuna eura za osposobljavanje multidisciplinarne skupine zdravstvenih djelatnika za potporu i pomoć odjelima za intenzivnu skrb. Program osposobljavanja provodit će se u cijelom EU-u od kolovoza do prosinca 2020., a obuhvatit će najmanje 1000 bolnica i 10 000 liječnika i medicinskih sestara. Cilj je osposobljavanja da zdravstveni djelatnici koji inače ne rade u odjelima za intenzivnu skrb steknu vještine u tom području. Tako će se povećati broj osoblja koje može priskočiti u pomoć ako se javi potreba za brzim, privremenim i znatnim povećanjem kapaciteta odjela za intenzivnu skrb.

Povezivanje nacionalnih aplikacija za praćenje kontakata

U okviru borbe protiv koronavirusa većina država članica pokrenula je nacionalnu aplikaciju za praćenje kontakata i upozoravanje ili to planira učiniti. Iz Instrumenta za hitnu potporu izdvojeno je oko 10 milijuna eura za povezivanje tih nacionalnih aplikacija kako bi se iskoristio potencijal mobilnih aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje kojima je cilj prekinuti lanac zaraze koronavirusom i spasiti živote, čak i kad ljudi putuju u inozemstvo. Usluga interoperabilnog pristupnika bit će europsko rješenje za sigurnu razmjenu informacija među nacionalnim aplikacijama koja će se temeljiti na decentraliziranoj strukturi i visokoj razini zaštite podataka. Nakon uspješne pilot-faze sustav je počeo s radom 19. listopada povezujući prvi val nacionalnih aplikacija: njemačku aplikaciju Corona-Warn-App, irsku aplikaciju za praćenje bolesti COVID-19 i talijanski Immuni, koje je preuzelo oko 30 milijuna ljudi. Uskoro će se pridružiti i druge zemlje. Pristupnik bi trebao biti u potpunosti operativan krajem listopada.

Korisne poveznice