Yleisesittely

Hätätilanteen tukivälineestä tuetaan EU-maita koronaviruspandemiaan liittyvien toimien toteuttamisessa. Tarpeisiin pyritään vastaamaan strategisesti ja koordinoidusti Euroopan tasolla.

Hätätilanteen tukiväline perustuu solidaarisuuteen, ja sen avulla toimia ja resursseja voidaan yhdistää niin, että yhteisiin strategisiin tarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Tukivälineellä autetaan EU-maita lieventämään pandemian välittömiä seurauksia sekä tuetaan kriisistä elpymistä.

Tuoreimmat tiedot hätätilanteen tukivälineestä rahoitetuista toimista ja niiden toteuttamisesta julkaistaan tällä sivulla.

Rokotteet

Merkittävä osa hätätilanteen tukivälineen määrärahoista käytetään turvallisten ja tehokkaiden covid-19-rokotteiden hankintaan EU-maille rokotevalmistajien kanssa tehtyjen ennakkohankintasopimusten mukaisesti. Tämä on osa Euroopan komission rokotestrategiaa.

Hoitomenetelmät

Veklury

Hätätilanteen tukivälineestä on saatu 70 miljoonan euron rahoitus kahdelle sopimukselle Gilead-lääkeyhtiön kanssa Veklury-lääkevalmisteen hankinnasta. Veklury on lääkeaine remdesiviirin tuotenimi. Veklury oli ensimmäinen lääke, joka hyväksyttiin EU:n tasolla covid-19-taudin hoitoon. Hätätilanteen tukivälineen rahoituksen tuella on saatu tätä lääkettä kaikkiaan noin 37 000 potilaalle, joilla on vakavia covid-19-taudin oireita. Lääkettä saatiin elo- ja lokakuun 2020 välisenä aikana useissa erissä yhteensä 200 000 injektiopulloa EU-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöön.

Plasmafereesilaitteet

Komissio valitsi 11.1.2021 24 hanketta, joissa kerätään plasmaa covid-19-taudista toipuneilta luovuttajilta. Hankkeilla muodostetaan uusia ohjelmia tai laajennetaan jo olemassa olevia. Tavoitteena on parantaa valmiuksia nopeisiin keräämistoimiin pandemian mahdollisten tulevien uusien aaltojen yhteydessä. Kansallisia tai alueellisia hankkeita toteutetaan 14 EU-maassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Useimmissa hankkeissa rahoitusta annetaan eteenpäin yhteensä yli 150 paikalliselle veren tai plasman keräyskeskukselle.

Kliiniset tutkimukset jo saatavilla olevan lääkkeen käytön laajentamista varten

Komissio myönsi 13.11.2020 hätätilanteen tukivälineestä rahoitettavan 1 miljoonan euron tuen raloksifeenilla tehtäviä kliinisiä tutkimuksia varten. Tämän osteoporoosin ehkäisyyn ja hoitoon rekisteröidyn lääkkeen on suurteholaskentaa hyödyntävässä Horisontti 2020 -puiteohjelman Exscalate4CoV-tutkimushankkeessa arvioitu mahdollisesti soveltuvan covid-19-potilaiden hoitoon. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida raloksifeenin tehoa ja turvallisuutta sekä sen kykyä estää koronaviruksen monistuminen soluissa ja lyhentää viruserityksen kestoaikaa niillä covid-19-potilailla, joilla ei vielä ole vakavia oireita. Tutkimukseen osallistuu 450 henkilöä.

Testaus

Pika-antigeenitestit

Testaaminen on ratkaisevan tärkeä keino hidastaa koronaviruksen leviämistä. Komissio on ottanut hätätilanteen tukivälineestä käyttöön 100 miljoonaa euroa voidakseen suoraan hankkia yli 20 miljoonaa pika-antigeenitestiä ja jakaa ne 24 EU-maalle helmikuusta 2021 alkaen.

Testauskapasiteetin lisääminen EU-maissa

Komissio allekirjoitti 18.11.2020 Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) kanssa sopimuksen 35,5 miljoonan euron tuesta covid-19-testauskapasiteetin lisäämiseksi EU:ssa. Tuki rahoitetaan hätätilanteen tukivälineestä. Tuen avulla koulutetaan henkilöstöä näytteiden ottamisessa sekä testien tekemisessä ja analysoinnissa etenkin liikuteltavilla laitteilla. EU:n tuen avulla Punaisen Ristin liikkuvat testaustiimit ovat saaneet käyttöönsä laitteita, laboratoriotuotteita ja reagensseja näytteiden ottoa ja testien tekemistä varten, ja ne voivat siten tukea kansallisten viranomaisten toimia.

Välttämättömien tavaroiden, lääkintäryhmien ja potilaiden kuljetus

Hätätilanteen tukivälineestä annetaan rahoitustukea seuraaviin toimiin:

Emergency kit lääkintätarvikkeiden kuljetus sinne, missä niitä eniten tarvitaan (rahoittamalla avustustarvikkeiden rahtikuljetuksia EU-maihin ja niiden välillä)
Protective equipment potilaiden siirtäminen EU-maiden välillä tai EU:n naapurimaihin, jotta voidaan hyödyntää käyttämätöntä kapasiteettia, vähentää terveyspalvelujen ylikuormittumisen vaaraa ja antaa hoitoa mahdollisimman monille potilaille
Advisory group lääkintähenkilöstön ja liikkuvien lääkintäryhmien kuljettaminen EU-maiden välillä ja naapurimaista EU:hun, jotta ihmisiä voidaan auttaa siellä, missä tarve on suurin.

Tämä rahoitus täydentää EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta myönnettävää tukea ja rescEU-valmiusvaraston henkilönsuojaintoimituksia.

Komissio myönsi vuoden 2020 huhti–syyskuun aikana 18 EU-maalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle 150 miljoonaa euroa rahoitustukea rahtikuljetuksiin. Varoilla on tuettu yli 1 000 rahtilentoa ja 500 maa- ja merikuljetusta, joilla Eurooppaan on tuotu henkilönsuojaimia, testejä ja lääkintälaitteita. EU tuki esimerkiksi yhteiskuljetusta, jolla Tšekkiin ja Slovakiaan toimitettiin yli 1 000 tonnin suuruinen erä henkilönsuojaimia. Toimi perustuu komission 18.6.2020 julkaisemaan rahoitushakemuspyyntöön ja on jatkoa pilottioperaatiolle, jossa Bulgariaan toimitettiin yli seitsemän tonnia henkilönsuojaimia.

Lääkintähenkilöstön kuljetuksiin ja potilaiden siirtämiseen on osoitettu jo lähes miljoona euroa. Tähän mennessä on kuljetettu jo 285 terveydenhuollon työntekijää ja 34 potilasta.

Rahtikuljetuksiin myönnettyjen 150 miljoonan euron lisäksi käytettävissä on 70 miljoonaa euroa hätärahoitusta. Näillä nk. liikkuvuuspaketin varoilla tuetaan EU-maita tilanteessa, jossa maailmanlaajuisilla logistiikkamarkkinoilla on merkittäviä häiriöitä. Komissio kehotti toukokuussa 2021 EU-maita tekemään tukihakemuksia covid-19-rokotuksissa käytettävien tarvikkeiden ja covid-19-taudin hoidossa tarvittavien lääkkeiden ja tarvikkeiden rahtikuljetuksia varten. Niihin käytetään osa jäljellä olevista hätätilanteen tukivälineen liikkuvuuspaketin määrärahoista. Varat kohdennetaan joko komission välittämiin kuljetuspalveluihin tai avustuksiin, joilla korvataan hakijoille aiheutuneita kuljetuskuluja. EU-maat voivat edelleen hakea tukea potilaiden siirtämiseen ja lääkintähenkilöstön kuljetuksiin.

Välttämättömät terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet sekä lääkkeet

Komissio on myöntänyt noin 100 miljoonaa euroa välttämättömien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä lääkkeiden hankintaan. Näitä ovat muun muassa henkilönsuojaimet, hengityskoneet ja covid-19-taudin ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetut lääkkeet sekä tällaisten tuotteiden laadun varmistamista ja käyttöä helpottavat palvelut.

icon of a mask Henkilönsuojaimet: Komissio on ostanut 10 miljoonaa hengityssuojainta terveydenhoitoalan työntekijöitä varten. Ne toimitettiin 19 EU-maalle heinä-syyskuussa 2020.
Syiringe Hoidot: Välttämättömien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä lääkkeiden rahoitusvälineellä on rahoitettu myös Vekluryn hankintoja. Veklury on remdesiviirin tuotenimi (ks. edellä). Veklury oli ensimmäinen lääke, joka hyväksyttiin EU:n tasolla covid-19-taudin hoitoon.

 

 

UV-desinfiointirobotteja Euroopan sairaaloihin

Komissio on osoittanut hätätilanteen tukivälineestä 12 miljoonaa euroa 200 UV-desinfiointirobotin hankintaan. Robotit toimitetaan sairaaloihin eri puolille Eurooppaa. Niillä voidaan desinfioida potilashuoneet ultraviolettivalolla jopa 15 minuutissa. Näin autetaan sairaaloita vähentämään infektioriskiä ja hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Robottien toimitukset aloitettiin 26.2.2021, ja noin 30 robottia on otettu käyttöön 12 EU-maassa.


Terveydenhoitohenkilöstön tehohoitokoulutus

Komissio osoitti elokuussa 2020 hätätilanteen tukivälineestä 2,5 miljoonaa euroa terveydenhoitohenkilöstön kouluttamiseen tehohoitoyksiköiden avustamistehtäviä varten. Kahdeksan kuukautta kestäneeseen koulutusohjelmaan osallistui 17 000 lääkäriä ja hoitajaa 700 sairaalassa eri EU-maissa. Ohjelmassa annettiin tehohoitoon liittyvää koulutusta henkilöstölle, joka ei säännöllisesti työskentele tehohoitoyksiköissä. Tämä auttoi turvaamaan lisähenkilöstön saatavuutta tilanteissa, joissa tehohoitoyksiköt tarvitsivat nopeasti huomattavia tilapäisiä lisäresursseja. Koulutusohjelman materiaali toimitetaan myös asiasta kiinnostuneille EU:n ulkopuolisille maille, jotta ne voivat parantaa tehohoitoyksikköjen henkilöstön saatavuutta covid-19-pandemian uusien aaltojen tai muiden terveyskriisien yhteydessä.

EU:n digitaalinen covid-todistus

Euroopan komissio ehdotti 17.3.2021 EU:n digitaalista covid-todistusta kansalaisten vapaan ja turvallisen liikkuvuuden helpottamiseksi EU:ssa covid-19-pandemian aikana.

Yhteentoimivuuden varmistaminen

Komissio osoitti hätätilanteen tukivälineestä 16 miljoonaa euroa infrastruktuuriin, joka tarvitaan yhteentoimivien covid-todistusten myöntämistä ja todentamista varten. Todistukset kattavat covid-19-rokotukset ja -testit sekä covid-19-taudista parantumisen.

Infrastruktuurin rakentamisessa hyödynnettiin kokemusta, jota saatiin EU:n digitaalisen yhdyskäytäväpalvelun käytöstä. Yhdyskäytävä perustettiin EU-maiden kansallisten kontaktienjäljitys- ja varoitussovellusten yhteentoimivuutta varten. Uusi palveluväylä otettiin pilottivaiheen jälkeen käyttöön 1.6.2021. Se mahdollistaa todistusten todentamisen muissa maissa.

Komissio on myös antanut hätätilanteen tukivälineestä järjestelmään liittymistä varten teknistä ja taloudellista tukea jopa 1 miljoonan euron edestä EU-maata kohti.

EU:n digitaalinen covid-todistus

Tiedonvaihto kansallisten kontaktinjäljityssovellusten välillä

Useimmat EU-maat joko ovat jo ottaneet tai aikovat ottaa käyttöön kansallisen kontaktienjäljitys- ja varoitussovelluksen koronaviruksen torjumiseksi. Hätätilanteen tukivälineestä on myönnetty noin 10 miljoonaa euroa näiden kansallisten sovellusten yhdistämiseksi koko EU:ssa, jotta mobiililaitteilla käytettävien kontaktinjäljitys- ja varoitussovellusten kaikki mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää ja näin auttaa pelastamaan ihmishenkiä rajojen ylitse.

Kansallisten jäljitys- ja varoitussovellusten yhdyskäytäväpalvelu varmistaa suojatun tiedonvaihdon hajautettuun malliin ja korkeatasoiseen tietosuojaan perustuvien kansallisten sovellusten välillä EU:ssa. Järjestelmä otettiin pilottivaiheen jälkeen käyttöön 19.10.2020.

Palvelu yhdistää toisiinsa nykyisin 17 kansallista sovellusta, joita on ladattu 67 miljoonaa kertaa. Muiden maiden sovelluksia on määrä yhdistää palveluun piakkoin.

Hätätilanteen tukivälineestä on varattu yhteensä 3 miljoonaa euroa EU-maiden tukemiseen niiden kansallisten sovellusten ja taustapalvelinten mukauttamisessa yhdyskäytäväpalveluun liittymistä varten. Tukea on tähän mennessä saanut 13 maata.

Koronaviruskontaktien jäljityssovellukset EU-maissa

Linkkejä

 

Asiakirjat