Γενικά

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού καλύπτοντας τις ανάγκες με στρατηγικό και συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και συνενώνει τις προσπάθειες και τους πόρους για την ταχεία αντιμετώπιση των κοινών στρατηγικών αναγκών. Το μέσο συμβάλλει στον μετριασμό των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας και στην προετοιμασία για τις μελλοντικές ανάγκες που σχετίζονται με την ανάκαμψη.

Όλες οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης και την εφαρμογή τους θα δημοσιεύονται σ’ αυτή τη σελίδα.

Εμβόλια

Ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού που διατίθεται από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται για την προμήθεια ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων κατά της COVID-19 στην ΕΕ, μέσω συμφωνιών προαγοράς με τις εταιρείες παρασκευής εμβολίων. Αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εμβόλια.

Θεραπευτικές αγωγές

Veklury

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδότησε δύο συμβάσεις με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead για την εξασφάλιση δόσεων του φαρμάκου Veklury (εμπορική ονομασία της θεραπευτικής ουσίας ρεμδεσιβίρη), με συνολικό ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το Veklury ήταν το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία της COVID-19. Χάρη στην υποστήριξη του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίστηκε η θεραπευτική αγωγή περίπου 37 000 ασθενών με σοβαρά συμπτώματα της COVID-19. Τα 200 000 φιαλίδια Veklury διατέθηκαν στα κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αρκετές δόσεις μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2020.

Εξοπλισμός πλασμαφαίρεσης

Στις 11 Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα επιλεγμένα 24 έργα που θα δημιουργήσουν νέα προγράμματα ή θα επεκτείνουν υφιστάμενα, με στόχο τη συλλογή πλάσματος από δότες που ανέρρωσαν από τη COVID-19 και την βελτίωση της προετοιμασίας για την ταχεία συλλογή σε περίπτωση μελλοντικής κορύφωσης ή νέου κύματος της πανδημίας. Τα έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν σε 14 κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν εθνική ή περιφερειακή εμβέλεια και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα περιλαμβάνουν τη διανομή κονδυλίων σε μεγάλο αριθμό τοπικών κέντρων συλλογής αίματος ή πλάσματος (άνω των 150 συνολικά).

Κλινικές δοκιμές για νέες χρήσεις παλαιών φαρμάκων

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή χορήγησε ποσό 1 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, για να στηρίξει τη διεξαγωγή κλινικής δοκιμής σχετικά με την αναπροσαρμογή της χρήσης του φαρμάκου Raloxifene που ήδη χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Το φάρμακο αυτό κρίθηκε, μέσω της πλατφόρμας υπερυπολογιστικής Exscalate4CoV του προγράμματος «Ορίζων 2020», ελπιδοφόρο για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19. Σκοπός της δοκιμής, στην οποία θα συμμετάσχουν 450 άτομα, είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Raloxifene καθώς και της ικανότητάς του να αποτρέπει την αναπαραγωγή του ιού της νόσου COVID-19 στα κύτταρα και να μειώνει τον μέσο χρόνο ιικής απόπτωσης σε ασθενείς με COVID-19 που δεν παρουσιάζουν ακόμη σοβαρά συμπτώματα.

Διαγνωστικές εξετάσεις (τεστ)

Γρήγορα τεστ αντιγόνων

Τα τεστ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβράδυνση της διασποράς του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 100 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για την άμεση αγορά περισσότερων από 20 εκατομμυρίων γρήγορων τεστ αντιγόνων που θα παραδοθούν σε 24 κράτη μέλη από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ενίσχυση της ικανότητας διενέργειας διαγνωστικών τεστ στα κράτη μέλη

Στις 18 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού (IFRC) για τη διάθεση 35,5 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης με σκοπό την αύξηση της ικανότητας διενέργειας διαγνωστικών τεστ για την COVID-19 στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση στηρίζει την κατάρτιση του προσωπικού στη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων και τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ, ιδίως με χρήση κινητού εξοπλισμού. Χάρη σε αυτή τη χρηματοδότηση, οι κινητές ομάδες διενέργειας διαγνωστικών τεστ του Ερυθρού Σταυρού μπορούν να εφοδιαστούν με τον εξοπλισμό, τα εργαστηριακά υλικά και τα αντιδραστήρια που χρειάζονται για να λαμβάνουν δείγματα και να διενεργούν διαγνωστικά τεστ, καθώς και για να υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές στο έργο τους.

Μεταφορά ειδών ζωτικής ανάγκης, υγειονομικού προσωπικού και ασθενών

Το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για:

Emergency kit μεταφορά ιατρικών ειδών εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία, με τη χρηματοδότηση της μεταφοράς ειδών συνδρομής και ανακούφισης προς κράτη μέλη της ΕΕ και μεταξύ αυτών
Protective equipment μεταφορά ασθενών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ ή από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε γειτονικές χώρες. Έτσι, διασφαλίζεται η περίθαλψη όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται η πλεονάζουσα ικανότητα, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η «ασφυξία» των υπηρεσιών υγείας
Advisory group μεταφορά ιατρικού προσωπικού και κινητών υγειονομικών ομάδων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και προς την ΕΕ από άλλες γειτονικές χώρες, ώστε να παρέχεται ιατρική βοήθεια στα άτομα που την χρειάζονται περισσότερο.

Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση διατίθεται επιπλέον της στήριξης που ήδη χορηγείται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και της προμήθειας εξοπλισμού προστασίας στο πλαίσιο του rescEU.

Η Επιτροπή διέθεσε 150 εκατ. ευρώ στηρίζοντας 18 κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο με χρηματοδότηση της μεταφοράς φορτίου μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2020. Η βοήθεια αυτή κάλυψε πάνω από 1 000 πτήσεις μεταφοράς φορτίου ως συμπλήρωμα 500 επιπλέον χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, ώστε να εφοδιαστεί η Ευρώπη με μέσα ατομικής προστασίας, διαγνωστικά τεστ και ιατρικό εξοπλισμό για να σωθούν ζωές. Για παράδειγμα, η δράση στήριξε τη μεταφορά κοινής αποστολής άνω των 1 000 τόνων βασικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Η δράση προέκυψε από πρόσκληση χρηματοδότησης που προκήρυξε η Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 2020 και αποτελεί συνέχεια μιας επιτυχημένης πιλοτικής επιχείρησης μέσω της οποίας παραδόθηκαν πάνω από επτά τόνοι εξοπλισμού ατομικής προστασίας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον ποσό 1 εκατ. ευρώ έχει ήδη διατεθεί για τη μεταφορά υγειονομικού προσωπικού και ασθενών. Μέσω αυτών των έργων, μεταφέρθηκαν 285 επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 34 ασθενείς.

Πέρα από τα 150 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί μέσω συμβάσεων σε έργα μεταφοράς φορτίου, πρόσθετη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 70 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών τη στιγμή που η παγκόσμια αγορά προμηθειών υφίσταται σοβαρή διαταραχή. Η Επιτροπή απηύθυνε τον Μάιο του 2021 νέα πρόσκληση στα κράτη μέλη για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης στήριξης με σκοπό τη μεταφορά εξοπλισμού που σχετίζεται με τα εμβόλια και τη θεραπευτική αγωγή κατά της COVID-19. Μέρος του εναπομένοντος προϋπολογισμού της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης θα χορηγηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό, μέσω των υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταφορών της Επιτροπής ή με τη μορφή επιχορηγήσεων των πράξεων μεταφοράς. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν ακόμη να υποβάλουν αίτηση βοήθειας για τη μεταφορά ασθενών και υγειονομικού προσωπικού.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρέχει περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη σε 6 κράτη μέλη μέσω της δέσμης κινητικότητας του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, ύψους άνω των 14 εκατ. ευρώ, για τη μεταφορά εμβολιαστικού εξοπλισμού και φαρμάκων κατά του κορονοϊού. Για παράδειγμα, οι αποστολές που χρηματοδοτούνται από τη δέσμη κινητικότητας περιλαμβάνουν τη μεταφορά φαρμάκων εντατικής θεραπείας στο Βέλγιο και συρίγγων και βελόνων στην Ιταλία. Οι άλλοι αποδέκτες χρηματοδότησης από την ΕΕ είναι η Αυστρία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Τσεχία. Συνολικά έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 1.000 πτήσεις και 500 αποστολές εφοδίων.

Είδη ζωτικής σημασίας που σχετίζονται με την υγεία

Η Επιτροπή διέθεσε περίπου 100 εκατ. ευρώ για την προμήθεια ειδών ζωτικής σημασίας που σχετίζονται με την υγεία, όπως εξοπλισμός ατομικής προστασίας και φάρμακα που προορίζονται για την πρόληψη και τη θεραπεία της COVID-19, καθώς και την προμήθεια υπηρεσιών προώθησης της ποιότητας και της χρήσης τέτοιων προϊόντων.

icon of a mask Μέσα ατομικής προστασίας: η Επιτροπή αγόρασε 10 εκατομμύρια μάσκες για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού. Οι μάσκες παραδόθηκαν σε 19 κράτη μέλη μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2020.
Syiringe Θεραπευτικές αγωγές: το μέσο στήριξης των βασικών προϊόντων που συνδέονται με την υγεία έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αγοράς δόσεων του Veklury (εμπορική ονομασία της θεραπευτικής ουσίας ρεμδεσιβίρη) (βλ. ανωτέρω). Το Veklury ήταν το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία της COVID-19.

 

 

Ρομπότ για την απολύμανση σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία

Η Επιτροπή διέθεσε 12 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για την αγορά 200 ρομπότ απολύμανσης χώρων με υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτά τα ρομπότ μπορούν να απολυμαίνουν με υπεριώδη ακτινοβολία έναν κανονικό θάλαμο ασθενών μόλις σε 15 λεπτά. Πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν πολύ τα νοσοκομεία να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης και να περιορίσουν τη διασπορά του κορονοϊού. Η διανομή άρχισε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 με την παράδοση 30 περίπου ρομπότ σε 12 κράτη μέλη. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 η Επιτροπή παρέδωσε το 200ό ρομπότ απολύμανσης (στο νοσοκομείο Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí στη Βαρκελώνη της Ισπανίας). Εκτός από αυτά τα 200 ρομπότ, η Επιτροπή εξασφάλισε την αγορά επιπλέον 100, αυξάνοντας τις συνολικές δωρεές σε 300.


Κατάρτιση υγειονομικού προσωπικού σε δεξιότητες εντατικής θεραπείας

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 2,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης για την κατάρτιση μιας πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών του τομέα της υγείας με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Το πρόγραμμα διήρκεσε 8 μήνες και εκπαίδευσε 17 000 άτομα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε 700 νοσοκομεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Το υγειονομικό προσωπικό που δεν ασχολείται τακτικά με την περίθαλψη σε μονάδες εντατικής θεραπείας απέκτησε σχετικές ιατρικές δεξιότητες. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης για ταχεία, προσωρινή και σημαντική αύξηση των κλινών εντατικής θεραπείας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα κοινοποιηθεί σε ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ώστε να προετοιμαστούν για ταχεία αύξηση του προσωπικού μονάδων εντατικής θεραπείας σε περίπτωση μελλοντικών κυμάτων της νόσου COVID-19 ή άλλων κρίσεων που σχετίζονται με την υγεία.

Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ

Στις 17 Μαρτίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για τη δημιουργία ενός ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στο εσωτερικό της ΕΕ όσο διαρκεί η πανδημία.

Επιπλέον, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή χορήγησε επιχορηγήσεις σε 20 κράτη μέλη συνολικού ύψους 95 εκατ. EUR για την αγορά διαγνωστικών δοκιμασιών για τη νόσο COVID-19, προκειμένου να διευκολυνθεί η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Αυτό συνοδεύει τους συνεχιζόμενους εμβολιασμούς κατά της νόσου COVID-19. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής να στηρίξει την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ταχείες και ακριβείς εξετάσεις για τους πολίτες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί πλήρως, ιδίως εκείνους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.

Διασφάλιση διαλειτουργικότητας

Η Επιτροπή κινητοποίησε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την έκδοση και την επαλήθευση διαλειτουργικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν εμβολιασμό κατά της COVID-19, αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού τεστ ή ανάρρωση από τη νόσο.

Βασιζόμενη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τη δημιουργία της ψηφιακής υποδομής με την ονομασία «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πύλης Ομοσπονδοποίησης», η οποία χρησιμοποιείται για την διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κινητές συσκευές, η Επιτροπή δημιούργησε την πύλη της ΕΕ, μια ασφαλή ψηφιακή υποδομή που συνδέει τα εθνικά συστήματα ασφαλούς επαλήθευσης των διαλειτουργικών πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Ύστερα από μια επιτυχημένη πιλοτική φάση, η πύλη της ΕΕ τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουνίου 2021. Έτσι είναι δυνατή η επαλήθευση των πιστοποιητικών σε όλες τις χώρες.

Επίσης, στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή χορήγησε επιπλέον κονδύλια έως 1 εκατ. ευρώ ανά χώρα της ΕΕ για την τεχνική και οικονομική στήριξή τους προκειμένου να συνδεθούν με την πύλη της ΕΕ.

Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ

Σύνδεση εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών

Για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα περισσότερα κράτη μέλη εγκαινίασαν εθνική εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων, ή σχεδιάζουν να το κάνουν. Περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης για τη σύνδεση αυτών των εθνικών εφαρμογών ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των εφαρμογών κινητών για την ιχνηλάτηση επαφών εγγύτητας και την αποστολή ειδοποιήσεων προκειμένου να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης του κορονοϊού και να σωθούν ζωές, ακόμη κι όταν οι άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα.

Η υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας θα προσφέρει μια ευρωπαϊκή λύση για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εφαρμογών, με βάση μια αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική και μια υψηλού επιπέδου προστασία των δεδομένων. Ύστερα από μια επιτυχημένη πιλοτική φάση, το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις 19 Οκτωβρίου.

Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία αυτή συνδέει 17 εθνικές εφαρμογές οι οποίες συνολικά έχουν τηλεφορτωθεί 67 εκατομμύρια φορές. Και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν σύντομα.

Συνολικά, 3 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης για τη υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την προσαρμογή των εθνικών τους εφαρμογών και των διακομιστών παρασκηνίου ώστε να ενταχθούν στην υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας. Μέχρι στιγμής, 13 κράτη μέλη έχουν επωφεληθεί από την εν λόγω στήριξη.

Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για την ιχνηλάτηση επαφών στα κράτη μέλη της ΕΕ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Έγγραφα