Обща информация

С Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат държавите от ЕС в техните усилия за справяне с пандемията от коронавирус. Той предлага решения във връзка с нуждите, на които най-добре може да се отговори по стратегически и координиран начин на европейско равнище. С инструмента ще се финансира Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с коронавируса, за да се помогне за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предвиждане на нуждите, свързани с излизането от кризата и възстановяването.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност, като чрез него се обединяват усилия и ресурси, за да се реагира бързо на общи стратегически нужди.

Цялата информация за действията, финансирани по Инструмента за спешна подкрепа, и тяхното изпълнение ще се публикува на тази страница.

Ваксини

Значителна част от наличния бюджет на Инструмента за спешна подкрепа ще бъде използвана за осигуряване на производството на ваксини в ЕС и на достатъчно доставки за държавите членки чрез споразумения за предварително закупуване с производители на ваксини. Това е част от стратегията на Европейската комисия за ваксините.

До момента само 2 безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 са разрешени за употреба в ЕС след положителни научни препоръки от Европейската агенция по лекарствата:

  • BioNTech-Pfizer — до 600 милиона дози. На 11 ноември 2020 г. Комисията одобри договор за закупуване на до 300 милиона дози (за 100 милиона от тях Комисията взе решение за покупка на 15 декември 2020 г.). На 8 януари 2021 г. Комисията предложи на държавите от ЕС да бъдат закупени още 200 милиона дози, с възможност за покупка на допълнителни 100 милиона дози.
  • Moderna — до 160 милиона дози (за 80 милиона от тях Комисията взе решение за покупка на 15 декември 2020 г.).

До момента Европейската комисия е постигнала споразумения с 4 фармацевтични компании за закупуване на потенциална ваксина срещу COVID-19, след като бъде доказана безопасността и ефикасността на съответната ваксина:

  • AstraZeneca — за първоначално закупуване на 300 милиона дози, с възможност за закупуване на още 100 милиона дози;
  • Sanofi-GSK — за закупуване на до 300 милиона дози;
  • Janssen Pharmaceutica NV, едно от фармацевтичните дружества Janssen на Johnson & Johnson — за закупуване на 200 милиона дози, с възможност за закупуване на още 200 милиона дози;
  • BioNTech-Pfizer — за първоначално закупуване на 300 милиона дози (на 15 декември Комисията взе решение за закупуване на още 100 милиона дози);
  • CureVac — за закупуване на 225 милиона дози от името на всички държави от ЕС, с възможност да се заявят още до 180 милиона дози.

Проучвателни разговори

Novavax

На 17 декември 2020 г. Комисията приключи проучвателните разговори с фармацевтичната компания Novavax за закупуване на до 100 милиона дози от потенциалната ѝ ваксина срещу COVID-19 с възможност за покупка на още 100 милиона дози.

Valneva

На 12 януари 2021 г. Комисията приключи проучвателните разговори с фармацевтичната компания Valneva с оглед на закупуването на нейната потенциална ваксина срещу COVID-19. Предвиденият договор с Valneva ще предостави възможност на всички държави от ЕС да закупят 30 милиона дози с възможност за допълнителна покупка на още 30 милиона дози.

Комисията продължава интензивните дискусии с други производители на ваксини.

Лечения

На 28 юли Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното дружество Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на терапевтичното лекарство Remdesivir. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19. С подкрепата на Комисията държавите членки и Обединеното кралство ще получат партиди от Veklury. Партидите ще достигнат до държавите членки и Обединеното кралство с няколко пратки. Първата пратка (за около 7300 пациенти) бе изпратена през август, а втората (за около 12 500 пациенти) ще достигне до държавите през първата половина на септември. Последната пратка е планирана през октомври 2020 г.

Чрез Инструмента за спешна подкрепа ще се финансира договорът на стойност 63 млн. евро, за да се гарантира лечението на общо около 30 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19. На 7 октомври Комисията подписа рамков договор за съвместно възлагане на обществени поръчки с Gilead за доставка на Veklury в количества за до 500 000 курса на лечение, което ще позволи на всички държави от ЕС и ЕИП, на Обединеното кралство, както и на шестте страни кандидатки и потенциални кандидатки да направят поръчки за директна доставка на Veklury. Комисията ще изразходва още 7 млн. евро за допълнителни доставки на Veklury, за да подпомогне задоволяването на нуждите, докато бъдат извършени доставките по съвместното възлагане.

На 31 юли Европейската комисия покани повече от 200 служби за кръводаряване от целия ЕС да кандидатстват за финансиране за закупуване на оборудване за плазмафереза — оборудване за вземане на кръвна плазма от възстановени от COVID-19 пациенти, които желаят да станат донори. Допълнителното оборудване ще увеличи капацитета за събиране на кръвна плазма от лица, възстановили се от COVID-19, и ще допринесе за изграждането на готовност за бързото събиране в случай на бъдещи пикове или вълни на пандемията. 

На 8 януари 2021 г. Комисията избра 24 проекта за създаване на нови или разширяване на съществуващи програми за събиране на кръвна плазма от възстановили се от COVID-19 дарители. Проектите, които ще се реализират в 14 държави членки и Обединеното кралство, са национални или регионални и в повечето случаи ще включват предоставяне на средства на голям брой местни центрове за вземане на кръв или плазма (общо над 150).

На 13 ноември Комисията отпусна безвъзмездни средства в размер на 1 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да подпомогне провеждането на клинично изпитване за различна употреба на Ралоксифен — съществуващо лекарство за предотвратяване и лечение на остеопороза, което бе определено с помощта на финансираната по „Хоризонт 2020“ суперкомпютърна платформа Exscalate4CoV като обещаваща молекула за лечение на пациенти с COVID-19. Целта на изпитването, в което ще участват 450 души, е да се извърши оценка на ефикасността и безопасността на Ралоксифен и неговата способност да предотвратява репликацията на причиняващия COVID-19 вирус в клетките и да намалява средната продължителност на вирусното отделяне при пациенти с COVID-19, които все още нямат сериозни симптоми.

Тестване

Тестването е инструмент от решаващо значение за забавяне на разпространението на коронавируса. На 28 октомври Европейската комисия обяви, че ще използва 100 млн. евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа, за да закупи директно бързи антигенни тестове и да ги предостави на държавите от ЕС. На 18 декември Комисията подписа рамков договор с Abbott и Roche, с който разреши закупуването на над 20 млн. бързи антигенни теста на стойност до 100 млн. евро, финансирано по линия на Инструмента за спешна подкрепа. На 28 октомври Комисията прие препоръка относно стратегиите за тестване за COVID-19, включително използването на бързи антигенни тестове.

На 18 ноември Европейската комисия подписа споразумение с Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), с което по линия на Инструмента за спешна подкрепа се мобилизират 35,5 млн. евро за увеличаване на капацитета за тестване за COVID-19 в ЕС. Със средствата ще се подпомага обучението на персонал за вземане и анализ на проби, както и извършването на тестове — най-вече посредством мобилно оборудване. Финансирането ще даде възможност на мобилните екипи на Червения кръст да получат достъп до необходимото оборудване, лабораторни консумативи и реагенти, с които ще могат да вземат проби и да извършват тестове в подкрепа на дейността на националните органи.

Превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти

Чрез Инструмента за спешна подкрепа се предоставя финансова помощ за:

Emergency kit транспортиране на медицински изделия до местата, където са най-необходими, като се финансира товарният превоз на помощ и средства от първа необходимост за държавите от ЕС
Protective equipment прехвърляне на пациенти между държави от ЕС или от държави членки в съседни на ЕС държави, така че, когато съществува риск от претоварване на здравните заведения, може да се използва свободният капацитет на друго място и по този начин да се осигури лечение за възможно най-голям брой пациенти
Advisory group транспортиране на медицински персонал и мобилни медицински екипи между държавите от ЕС, както и в ЕС от съседни на ЕС държави, за да се помогне на хората там, където има най-голяма нужда от медицинска помощ

Тази нова възможност за финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

Комисията отпусна 150 млн. евро, за да подпомогне 18 държави членки и Обединеното кралство да финансират между април и септември 2020 г. превоза на товари, съдържащи животоспасяващи лични предпазни средства, лекарства и медицинско оборудване. Така например беше подпомогнато транспортирането на съвместна пратка от над 1000 тона основни лични предпазни средства до Чехия и Словакия. Това действие е резултат от покана за кандидатстване за финансиране, отправена от Комисията на 18 юни, след като в рамките на пилотна операция успешно бяха доставени над седем тона лични предпазни средства в България.

Основни продукти, свързани със здравето

Комисията предостави близо 100 млн. евро за поръчки на основни продукти, свързани със здравето, като лични предпазни средства (маски, ръкавици, очила, престилки), апарати за вентилация и лекарства за профилактика и лечение на COVID-19, както и услуги, чиято цел е улесняване на използването на такива продукти.

icon of a mask Лични предпазни средства: Комисията закупи 10 милиона маски за защита на здравните работници. Тези маски ще бъдат доставени на партиди на държавите от ЕС, които изразиха интерес.
Syiringe Лечение: инструментът за основни продукти, свързани със здравето, беше използван и за финансиране на закупуването на дози от Veklury — търговското наименование на лекарствения продукт Remdesivir (вж. по-горе). Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

 

Медицинска и здравна подкрепа от ЕС

Роботи за дезинфекция на болниците в цяла Европа

Комисията предостави 12 милиона евро по линия на Инструмента за спешна подкрепа за закупуване на 200 робота за ултравиолетова дезинфекция, които ще бъдат доставени в болници в цяла Европа. Роботите могат да дезинфектират стандартни болнични стаи с ултравиолетова светлина за едва 15 минути и представляват важно средство, което може да помогне на болниците да намалят риска от инфекции и да ограничат разпространението на коронавируса.

 


Обучение на здравни специалисти за работа в интензивни отделения

На 18 август Европейската комисия подписа договор за отпускане на 2,5 млн. евро за обучение на мултидисциплинарен екип от здравни специалисти, които да подпомагат отделенията за интензивно лечение. Програмата за обучение ще се изпълнява между август и декември 2020 г. в целия ЕС и ще обхване най-малко 1000 болници и 10 000 лекари и медицински сестри. В рамките на обучението здравни специалисти, които обикновено не работят в интензивни отделения, ще придобият умения за работа в сферата на интензивните грижи. Това ще спомогне за увеличаване на броя на специалистите, които могат да работят в интензивни отделения, когато се налага бързо, временно и значително увеличаване на капацитета на тези отделения.

Свързване на националните приложения за проследяване на контактите

В борбата с коронавируса повечето държави членки вече използват национални мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване или възнамеряват да направят това. В рамките на Инструмента за спешна подкрепа бяха предоставени около 10 млн. евро за свързване на тези национални приложения, за да бъде реализиран потенциалът им за прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус и спасяване на човешки живот дори когато хората пресичат границите. С портала за оперативна съвместимост се осигурява европейско решение за безопасен обмен на информация между националните приложения въз основа на децентрализирана архитектура и високо равнище на защита на данните. На 19 октомври, след успешна пилотна фаза, системата започна да функционира с първата група национални приложения, които вече са свързани чрез тази услуга: германското Corona-Warn-App, ирландското COVID tracker и италианското Immuni, които са изтеглени от около 30 милиона души. Скоро ще ги последват приложенията на други държави. Предвижда се до края на октомври порталът вече да функционира пълноценно.

Полезни връзки