Innovatieve oplossingen

Vanwege de coronacrisis staat de digitale strategie van de Europese Commissie hernieuw in de belangstelling omdat digitale tools worden ingezet:

 • voor het volgen van de verspreiding van het coronavirus
 • bij het onderzoek naar en ontwikkeling van diagnostische technieken, behandelingen en vaccins
 • om met elkaar in contact te blijven en veilig online te kunnen gaan

Omdat onze bewegingsvrijheid is beperkt, vinden steeds meer sociale en economische activiteiten online plaats. Burgers en bedrijven zijn daardoor afhankelijker geworden van internet en connectiviteit. Dankzij onze breedbandnetwerken en digitale infrastructuur houden we contact en kunnen we blijven leren en werken.  

Vertrouwensdiensten voor bedrijven, e-overheid en e-gezondheid garanderen continuïteit en beschikbaarheid, zonder dat onze persoonsgegevens of activiteiten op straat komen te liggen.

Nationale corona-apps

Iedereen kan vrijwillig een nationale corona-app installeren. Zo'n app waarschuwt u, ook over de landsgrenzen heen, als u een bepaalde tijd in de buurt bent geweest van iemand die later positief op corona heeft getest. De app kan u dan informatie van gezondheidsinstanties doorgeven, bijvoorbeeld een advies om u te laten testen of in quarantaine te gaan, en contactadressen.

Meer informatie over contacttracerings- en waarschuwingsapps

Dit soort apps, mits volledig in overeenstemming met de EU-regels en goed gecoördineerd, kan een belangrijke rol spelen in alle fasen van crisisbeheer. Ze kunnen een aanvulling vormen op het bestaande systeem voor contacttracering en helpen om de besmettingsketen te onderbreken. Zo helpen ze levens te redden.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie en high-performance computing zijn dankzij hun hoog analytisch vermogen een grote troef voor het opsporen van patronen in de verspreiding van het coronavirus. Ze helpen de volksgezondheidsautoriteiten de verspreiding van het coronavirus te volgen en snel doeltreffende maatregeleen te nemen.

In de zorg zelf wordt kunstmatige intelligentie toegepast in de robotapparatuur en andere tools die door het zorgpersoneel worden gebruikt om het contact met patiënten zo veel mogelijk te beperken.

Respons op de coronapandemie: gegevens, kunstmatige intelligentie en supercomputers 

Europese supercomputers in de strijd tegen het coronavirus

Drie krachtige Europese supercomputercentra bestuderen en ontwikkelen vaccins, behandelingen en diagnosetechnieken voor het coronavirus.

Door digitale modellen van de eiwitten van het coronavirus te vergelijken met een databank van duizenden bestaande medicijnen hopen wetenschappers combinaties van actieve moleculen te vinden die op het virus reageren. De supercomputers vormen een aanvulling op de traditionele klinische aanpak van trial-and-error. Een farmaceutisch bedrijf en diverse grote onderzoeksinstellingen voor biologie en biochemie werken mee door hun databanken open te stellen. Het Exscalate4CoV-project heeft 3 miljoen euro EU-steun gekregen om met behulp van een door de EU gesteund supercomputerplatform te onderzoeken of al bekende moleculen invloed hebben op de structuur van het coronavirus. 

In juni heeft Exscalate4CoV bekendgemaakt dat raloxifeen, een bestaand generiek geneesmiddel tegen osteoporose, werkzaam zou kunnen zijn bij de behandeling van COVID-19-patiënten met lichte symptomen. Het consortium is in gesprek met het Europees Geneesmiddelenbureau om over te gaan op klinische proeven. Wanneer die succesvol verlopen, kan dit geneesmiddel sneller voor de behandeling van coronapatiënten worden ingezet.

Op 27 oktober 27 heeft AIFA, het Italiaanse geneesmiddelenagentschap, groen licht gegeven voor een klinische proef met raloxifeen bij patiënten met lichte symptomen als gevolg van het coronavirus. Deze studie moet uitwijzen of raloxifeen de verspreiding van het virus in cellen, en dus de ziekteverschijnselen, veilig en efficiënt kan tegengaan. Aan de eerste fase doen maximaal 450 personen mee, verdeeld over drie groepen. Ze krijgen willekeurig een 7-daagse behandeling met hetzij raloxifeen, hetzij een placebo. Exscalate4CoV heeft dankzij een unieke combinatie van high-performance computing, kunstmatige intelligentie en biologische verwerking 400.000 moleculen gescreend en 7.000 moleculen specifiek in vitro getest.

Coronamaatregelen: data vanuit de ruimte

Met zijn meer dan dertig satellieten biedt het EU-ruimtevaartprogramma, met name via zijn aardobservatiecomponent Copernicus en het satellietnavigatiesysteem Galileo, gratis open data die helpen om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te monitoren en te beperken. 

Sinds het begin van de crisis monitoren EU-satellieten verkeersopstoppingen aan de grensovergangen tussen EU-landen, en brengen zij medische faciliteiten, ziekenhuizen en andere kritieke infrastructuur in kaart. Die door satellieten verzamelde gegevens leiden, in combinatie met kunstmatige intelligentie, tot betere modellen voor overheidsinstanties op EU- en nationaal niveau, zodat deze de crisis beter kunnen begrijpen en aanpakken.

Het ruimtevaartprogramma van de EU biedt diverse oplossingen, zoals:

 • bescherming van de gezondheidszorg met Galileo, het meest nauwkeurige plaatsbepalingssysteem ter wereld
 • toezicht op de uitvoering van de Green Deal met Copernicus, het beste aardobservatiesysteem in zijn soort
 • een veilig communicatiekanaal voor de lidstaten

De EU-ruimtevaartrespons op het coronavirus

Op 5 juni lanceerde de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Ruimteagentschap de Rapid Action Coronavirus Earth Observation . Daarbij worden satellietgegevens verzameld om de impact van de coronamaatregelen en de versoepeling daarvan op lokaal, regionaal en mondiaal niveau te meten. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd met behulp van nieuwe digitale technieken, zoals kunstmatige intelligentie.

Rapid Action Coronavirus Earth Observation

Netwerken en connectiviteit

Door het verplicht afstand houden is de vraag naar internetcapaciteit in alle EU-landen drastisch gestegen, of het nu om thuiswerken, e-learning of entertainment gaat. De netwerken staan daardoor onder druk.

Om problemen te voorkomen heeft de Europese Commissie de telecomexploitanten en de gebruikers om medewerking gevraagd. Ze is ook om de tafel gaan zitten met de ceo's van streamingplatforms. Streamingplatforms kunnen helpen door minder video's in HD-formaat te streamen, telecombedrijven kunnen het een en ander doen om het dataverkeer op gang te houden, en gebruikers moeten zuinig omspringen met mobiele data en wifi.

De telecomexploitanten in de EU merken duidelijk dat de vraag naar connectiviteit toeneemt. Hoewel er zich nog geen echte netwerkproblemen hebben voorgedaan, hebben de Europese Commissie en het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) een speciaal rapportagemechanisme opgezet. Zij monitoren ook het internetverkeer in elk EU-land om capaciteitsproblemen snel op te vangen.

Onlineplatforms tegen desinformatie

Nepnieuws en desinformatie verspreiden zich razendsnel online, vooral via sociale media. En dat is niet altijd onschuldig. Sommige zogenaamde "behandelingen" en "geneesmiddelen" zijn levensgevaarlijk.

De Europese Commissie heeft daarover gesproken met de ondertekenaar van de EU-gedragscode over desinformatie (Google, Facebook, Twitter en Microsoft). Zij promoten nu actief betrouwbare bronnen, geven onjuiste en misleidende content een minder prominente plaats, en zetten nieuwe tools in om gebruikers rechtstreeks naar gezaghebbende bronnen en accurate meertalige informatie over de coronacrisis te leiden.

Op 10 juni 2020 heeft de Commissie belangrijke maatregelen tegen desinformatie over het coronavirus aangekondigd. Ze heeft ook een programma opgezet waarmee wordt nagegaan wat de platforms tegen coronadesinformatie doen.

Resultaten van de eerste situatierapporten:

 • Google's zoekmachine geeft artikelen van EU-factcheckorganisaties een prominente plaats in de lijst van zoekresultaten, wat in de eerste helft van 2020 in meer dan 155 miljoen views heeft geresulteerd.
 • Het "COVID-19-informatiecentrum” op Facebook en Instagram heeft al ruim 2 miljard mensen wereldwijd doorverwezen naar informatie van de WHO en andere gezondheidsautoriteiten.
 • Ruim 160 miljoen mensen hebben de COVID-19-pagina’s op Twitter bezocht, en dat in totaal al ruim 2 miljard keer. Op dergelijke pagina's staan de meest recente Tweets van een aantal gezaghebbende en betrouwbare overheids-, media- en maatschappelijke bronnen in lokale talen.
 • YouTube geeft nu op zijn homepage en bij video's en zoekopdrachten over COVID-19 informatie die linkt naar wereldwijd en lokaal relevante gezondheidsinstanties. Deze informatie is wereldwijd ruim 300 miljard keer bekeken
 • De pagina over COVID-19 op TikTok is meer dan 52 miljoen keer bezocht vanuit de vijf grootste Europese gebruikerslanden (VK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje).

Tweede reeks verslagen

Derde reeks situatierapporten

Vierde reeks situatierapporten

De platforms proberen desinformatie over het coronavirus zo veel mogelijk te verwijderen. Ze verwijderen illegale content en informatie die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid (bijv. nepbehandelingen of gevaarlijke geneesmiddelen) of voor de openbare orde (bijv. de mythe dat 5G het coronavirus verspreidt).

De rol van onlineplatforms en desinformatie in de coronamaatregelen

De Europese Commissie ontmaskert regelmatig misleidende verhalen.

De strijd tegen desinformatie

Veilig online

De coronapandemie heeft ook gezorgd voor een plotse en snelle groei van onlinediensten. Mensen zitten langer online en zijn meer afhankelijk van digitale communicatie. Dat trekt ook mensen met slechte bedoelingen aan en vergroot de kans op cyberaanvallen.

Kinderen verdienen hierbij ook aandacht omdat ze langer online zijn en soms met minder begeleiding. Het is natuurlijk goed dat ze blijven leren en contact houden met hun leeftijdgenoten, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Daarom heeft Europol samen met internationale partners adviezen voor onlineveiligheid tijdens de coronacrisis opgesteld voor ouders en anderen die kinderen opvangen.

Let op! Oplichters online...

Wees op uw hoede voor oplichters op internet die producten zoals beschermingsmaskers, mondkapjes en desinfecterende gel aanbieden, waarmee u een coronabesmetting zou kunnen voorkomen of genezen. Denk goed na voordat u geneesmiddelen of andere medische benodigdheden, ook testkits, online bestelt. Informeer voor een test bij uw huisarts of het ziekenhuis en vertrouw alleen informatie over het vaccin uit officiële kanalen.

Laat u niet oplichten door waardeloze spullen te kopen die ook nog eens gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid. Bent u toch slachtoffer geworden van dit soort criminele activiteiten, doe dan beslist aangifte bij de politie. Gebruik ook de mogelijkheden die het platform biedt om ongepaste inhoud te signaleren.

Tips om oplichting te ontdekken en voorkomen

De Europese Commissie is in deze moeilijke tijden alert op elke bedreiging voor de veiligheid op internet omgeving. Daarvoor werkt zij nauw samen met

Ze volgen de situatie en brengen dreigingsrapporten en adviezen uit, en rapporteren regelmatig over cyberveiligheid.

Europol heeft meegewerkt aan een succesvol onderzoek dat heeft geleid tot de arrestatie van criminelen die mondmaskers wilden verkopen aan overheden in de EU-landen. Ook heeft het een andere zwendel met medische benodigdheden voorkomen, waardoor de autoriteiten miljoenen euro's hadden kunnen verliezen.

De Europese Commissie werkt samen met Europol en providers van websitedomeinen om te voorkomen dat criminelen bepaalde domeinnamen in handen krijgen. Daarnaast moedigt zij samenwerking tussen aanbieders en autoriteiten aan om websites van oplichters snel te herkennen en uit de lucht te halen. De providers hebben al richtsnoeren hiervoor opgesteld.

De Commissie werkt samen met consumentenbeschermingsautoriteiten en onlineplatforms die deelnemen aan de gestructureerde dialoog over internetoplichting in verband met de coronapandemie.

De Commissie en het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming overleggen regelmatig met de elf grote onlineplatforms ( Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo and Wish) over nieuwe trends en handelspraktijken in verband met de pandemie. Dat heeft ertoe geleid dat zij honderden miljoenen illegale aanbiedingen en advertenties hebben verwijderd en dat er steeds minder nieuwe gevallen bijkomen.

Screening van onlineplatforms en advertenties

Om de Europese consument online te beschermen, organiseren de Europese Commissie en het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming een screening van onlineplatforms, webshops en advertenties. De bedoeling is de consumenten in de EU te behoeden voor inhoud die in strijd is met de regels. De screening bestaat uit twee delen: een algemene screening van onlineplatforms en een gedetailleerde screening van bepaalde advertenties en websites waar schaarse coronagerelateerde producten worden aangeboden.

De Commissie wisselt ook informatie uit met de belangrijkste onlineplatforms (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish en Yahoo/Verizon). Zonder uitzondering hebben ze laten weten geëngageerd te zijn om de consument te beschermen. Ze hebben beloofd misleidende advertenties te verwijderen, ook die voor voedingssupplementen die zogenaamd "wonderen doen tegen corona".

Consumentenbeschermingsinstanties uit 27 landen hebben deelgenomen aan een screening van diverse platforms. De instanties hebben 126 vragen beantwoord, zowel over de bedrijven waarmee de Commissie regelmatig contact heeft, als over andere bedrijven die op nationaal niveau actief zijn. Er werd prioriteit gegeven aan de screening van aanbiedingen die te maken hadden met:

 • mondkapjes en gezichtsschermen
 • desinfectiemiddelen
 • testkits
 • levensmiddelen, voedingssupplementen en non-foodproducten waarvan beweerd wordt dat ze helpen tegen het coronavirus

Deze samenwerking heeft al goede resultaten opgeleverd. In maart heeft

 • Aliexpress meer dan 250.000 verdachte advertenties verwijderd
 • eBay ruim 15 miljoen artikelen die in strijd met hun coronabeleid waren geblokkeerd of verwijderd

In mei zijn miljoenen misleidende advertenties en producten geblokkeerd of verwijderd op

 • Google - ruim 80 miljoen coronagerelateerde advertenties
 • eBay - ruim 17 miljoen artikelen wereldwijd
 • Amazon - het bedrijf heeft geconstateerd dat het wekelijkse aantal nieuwe producten met coronagerelateerde claims met 77 % is gedaald ten opzichte van maart 2020.

De Commissie zal blijven samenwerken met zelfregulerende reclame-instanties en daarmee informatie blijven uitwisselen over de ontwikkeling van automatische tools om misleidende reclame op te sporen.

Oplichtingspraktijken in verband met COVID-19

Factsheet over de verordening consumentenbescherming

 

Bijscholing voor het leven na de pandemie

Door social distancing is de manier waarop we op het werk contacten onderhouden, informatie verwerven en innoveren ingrijpend veranderd. Als steun in de rug voor werkgevers, recruiters en opvoeders, die ervoor moeten zorgen dat Europeanen in het post-coronatijdperk over de noodzakelijke digitale vaardigheden beschikken, heeft de Commissie op 13 juli nieuwe richtsnoeren voor digitale vaardigheden gepubliceerd, waaronder praktische instructies, kernacties, tips en onlinemateriaal voor computergebruikers. Die helpen iedereen zijn digitale competenties vanuit inzetbaarheidsoogpunt optimaal te gebruiken in alle fasen van zijn loopbaan, van studie via duurzame werkgelegenheid tot ondernemerschap.

De EU Science Hub

Online leren

De uitbraak van het coronavirus in Europa heeft het onderwijs in de EU danig in de war gestuurd. Nieuwe onderwijs- en leermethoden vragen om innovatieve, creatieve en inclusieve oplossingen.

Erasmus+ ingezet voor krachtdadige corona-aanpak

De Commissie heeft op 14 augustus een herziening van het jaarlijks werkprogramma van Erasmus+ voor 2020 goedgekeurd. Er gaat 200 miljoen extra naar projecten voor

 • digitaal onderwijs en digitale opleiding
 • digitaal jeugdwerk
 • creatieve vaardigheden en sociale inclusie

Het geld geeft ook nieuwe kansen aan scholen, jeugdorganisaties en instellingen voor volwassenenonderwijs om

 • de ontwikkeling van vaardigheden te ondersteunen
 • creativiteit te stimuleren
 • sociale inclusie door middel van kunst te vergroten

In het najaar zullen oproepen tot projectvoorstellen op dit gebied worden gepubliceerd.
Heeft uw organisatie belangstelling, neem dan contact op met het nationale agentschap van Erasmus+ in uw land.

Om te zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit, is online allerlei educatief materiaal voorhanden.

Vaardigheden, samenwerking en creativiteit tijdens de coronapandemie