Inovativna rješenja

Nakon krize uzrokovane koronavirusom digitalna strategija Europske komisije dobiva na važnosti jer se digitalni alati upotrebljavaju za:

 • praćenje širenje koronavirusa
 • istraživanje i razvoj dijagnostičkih metoda, postupaka liječenja i cjepiva
 • osiguravanje da Europljani mogu ostati povezani i sigurni na internetu

Iako postoje ograničenja, a društvene i gospodarske aktivnosti postaju sve više digitalne, građani i poduzeća oslanjaju se na internet i povezivost. Zahvaljujući širokopojasnim mrežama i digitalnoj infrastrukturi možemo nastaviti s učenjem, druženjem i radom. 

Uslugama povjerenja za poduzeća, e-upravu i e-zdravstvo osiguravaju se kontinuitet i dostupnost javnih usluga, dok pouzdani sigurnosni sustavi štite naše identitete na internetu i osiguravaju da naše aktivnosti ostanu privatne.

Nacionalne aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje

Nacionalne aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje mogu se instalirati dobrovoljno, a služe da upozore korisnike, neovisno o granicama, da su bili blizu osobe za koju je utvrđeno da je pozitivna na koronavirus. U slučaju upozorenja aplikacija korisniku može pružiti relevantne informacije nadležnih tijela, primjerice savjet da se testira, ostane u samoizolaciji te kome se treba obratiti.

Više informacija o aplikacijama za praćenje kontakata i upozoravanje

Aplikacije za praćenje kontakata, ako su potpuno u skladu s pravilima EU-a i ako su dobro koordinirane, mogu imati ključnu ulogu u svim fazama upravljanja kriznim situacijama. Njima se može nadopuniti postojeće ručno praćenje kontakata i doprinijeti tome da se prekine lanac prijenosa virusa. Time se može doprinijeti spašavanju života.

Umjetna inteligencija

Analitička moć umjetne inteligencije i računalstva visokih performansi važna je za otkrivanje obrazaca širenja koronavirusa. Uz njihovu pomoć sektori javnog zdravstva mogu pratiti širenje koronavirusa i brzo osmisliti učinkovite strategije odgovora.

Kad je riječ o zdravstvenoj industriji, umjetna inteligencija također igra ulogu u napajanju robota i drugih alata koji se koriste za dolazak u kontakt s bolesnicima, s obzirom na to da se ljudska interakcija treba svesti na najmanju moguću mjeru.

Djelovanja kao odgovor EU-a na pandemiju koronavirusa: podaci, umjetna inteligencija i superračunala 

Europska superračunala bore se protiv koronavirusa

Tri snažna europska superračunalna centra uključena su u proučavanje i razvoj cjepiva protiv koronavirusa, postupaka liječenja i dijagnostičkih metoda.

Usporedbom digitalnih modela proteina koronavirusa i pronalaženjem podudarnosti u bazi podataka o tisućama postojećih lijekova nastoji se otkriti koje kombinacije aktivnih molekula reagiraju na virus. Superračunala nadopunjuju klasičnu kliničku metodu pokušaja i pogreške. Jedno farmaceutsko poduzeće i nekoliko velikih bioloških i biokemijskih instituta omogućili su pristup svojim bazama podataka o lijekovima. U okviru projekta Exscalate4CoV, koji EU podupire s 3 milijuna eura, provode se istraživanja s pomoću europske platforme za superračunalstvo za provjeru potencijalnih učinaka poznatih molekula na strukturu koronavirusa. 

Exscalate4CoV objavio je u lipnju da bi raloksifen, već registrirani generički lijek koji se upotrebljava za liječenje osteoporoze, mogao biti učinkovit za liječenje oboljelih od koronavirusa koji imaju infekciju s blagim simptomima. Konzorcij je u kontaktu s Europskom agencijom za lijekove kako bi se unaprijedila klinička ispitivanja zahvaljujući kojima bi, ako budu uspješna, lijek mogao biti ranije dostupan.

Talijanska agencija za lijekove AIFA 27. listopada odobrila je kliničko ispitivanje primjene raloksifena kod pacijenata s blagim simptomima bolesti COVID-19. Tom bi se kliničkom studijom trebala utvrditi sigurnost i učinkovitost raloksifena u blokiranju replikacije virusa u stanicama te zaustavljanju napredovanja bolesti. U prvoj će fazi 450 ispitanika u tri zasebne ispitne skupine sedam dana primati kapsule raloksifena nasumičnim uzorkom. U okviru projekta Exscalate4CoV, upotrebom jedinstvene kombinacije računalstva visokih performansi i umjetne inteligencije s biološkom obradom, pregledano je 400 000 molekula i posebno ispitano 7 000 molekula in vitro.

Odgovor na izbijanje koronavirusa – podaci iz svemira

Svemirski program EU-a s 30+ satelita, posebno putem komponente za promatranje Zemlje, Copernicusa i sustava satelitske navigacije Galileo, nudi besplatne i otvorene podatke/informacije koje pomažu u praćenju i potencijalnom ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa. 

Sateliti EU-a od početka krize prate prometna zagušenja na graničnim prijelazima između država članica te mapiraju zdravstvene objekte, bolnice i drugu kritičnu infrastrukturu. Podaci prikupljeni sa satelita, u kombinaciji s umjetnom inteligencijom, javnim tijelima na razini EU-a i na nacionalnoj razini olakšavaju razumijevanje i pronalazak učinkovitih rješenja za ovu izvanrednu situaciju.

Svemirski program EU-a nudi rješenja za višestruka pitanja, kao što su:

 • zaštita javnog zdravlja s pomoću sustava Galileo, najtočnijeg sustava za pozicioniranje na svijetu
 • praćenje načina na koji ostvarujemo zeleni plan s Copernicusom, najboljim sustavom za promatranje Zemlje
 • osiguravanje sigurnog komunikacijskog kanala za države članice.

Svemirski odgovor EU-a na koronavirus

U suradnji s Europskom svemirskom agencijom, Europska komisija pokrenula je 5. lipnja platformu RACE („Rapid Action Coronavirus Earth observation”). Alat za brzo djelovanje oslanja se na satelitske podatke kako bi se ocijenile posljedice ograničavanja kretanja zbog pandemije koronavirusa i pratio oporavak nakon ukidanja tih mjera na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Podaci se zatim analiziraju s pomoću novih digitalnih alata, kao što je umjetna inteligencija.

Alat RACE

Mreže i povezanost

Budući da su države članice EU-a u svrhu borbe protiv koronavirusa uvele mjere ograničavanja socijalnih kontakata, potražnja za internetskim kapacitetom drastično se povećala, bilo da je riječ o radu na daljinu, e-učenju ili zabavnim sadržajima, zbog čega se opterećuju mreže.

Kako bi se spriječilo zagušenje mreže i svima omogućilo uživanje u digitalnoj zabavi, Europska komisija pozvala je telekomunikacijske operatere i korisnike da poduzmu mjere i sastala se s glavnim direktorima platformi za streaming. Platforme za streaming potiče se da ponude sadržaj standardne, a ne visoke razlučivosti, telekomunikacijski operatori trebaju poduzeti mjere ublažavanja kako bi omogućili nastavak prometa, a korisnici bi trebali primjenjivati postavke kojima se smanjuje potrošnja podataka, uključujući uporabu bežičnog interneta.

Gospodarski subjekti iz EU-a navode da postoji povećana potražnja za povezivošću. Iako dosad nije došlo do zagušenja mreže, Komisija i Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) uspostavili su poseban mehanizam izvješćivanja i prate stanje internetskog prometa u svakoj državi članici kako bi mogli odgovoriti na pitanja povezana s kapacitetom.

Internetske platforme za borbu protiv dezinformacija

Dezinformacije se brzo šire internetom, posebno na društvenim medijima. To ponekad nadilazi jednostavne neistine. Lažni ili navodni „lijekovi” mogu dovesti do ozbiljne štete ili rizika za zdravlje.

Europska komisija u dijalogu je s potpisnicima EU-ova Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija (Googleom, Facebookom, Twitterom i Microsoftom), koji su se složili da će aktivno promicati vjerodostojne izvore, uklanjati lažni ili obmanjujući sadržaj i pokrenuti nove alate koji korisnike vode izravno vjerodostojnim izvorima ili pružaju točne višejezične informacije o krizi.

Komisija je 10. lipnja istaknula važne mjere za borbu protiv dezinformacija povezanih s bolešću COVID-19 i uspostavila program praćenja mjera koje platforme poduzimaju kako bi ograničile širenje takvih dezinformacija.

Rezultati prvih temeljnih izvješća:

 • Google Search povećava vidljivost članaka koje su objavile organizacije EU-a za provjeru činjenica, što je generiralo više od 155 milijuna prikaza (impresija) u prvoj polovini 2020.
 • Putem „Informacijskog centra” za COVID-19 kojim upravljaju Facebook i Instagram više od 2 milijarde ljudi usmjereno je na informacije Svjetske zdravstvene organizacije i drugih zdravstvenih tijela.
 • Više od 160 milijuna ljudi posjetilo je stranice s pažljivo odabranim sadržajima o COVID-u 19 na Twitteru, s više od 2 milijarde posjeta. Tamo se na lokalnim jezicima nude najnovije objave koje potječu od vjerodostojnih i pouzdanih izvora iz tijela javne vlasti, medija i civilnog društva.
 • YouTube na svojoj početnoj stranici nudi informacije s poveznicama na svjetska i lokalna javnozdravstvena tijela. Informacije se pojavljuju i uz videozapise i pretraživanja o bolesti COVID-19. Time je ukupno ostvareno više od 300 milijardi prikaza (impresija) u cijelom svijetu.
 • Informativna stranica TikTok-a o bolesti COVID-19 posjećena je više od 52 milijuna puta na njegovih pet najvećih europskih tržišta (Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Francuska, Italija i Španjolska).

Drugi skup izvješća

Treći skup izvješća

Četvrti skup izvješća

Platforme se koriste svim alatima koji su im na raspolaganju za uklanjanje dezinformacija u vezi s koronavirusom. Uklanjaju nezakonit sadržaj ili sadržaj koji bi mogao prouzročiti fizičku štetu (lažni i štetni lijekovi protiv virusa) ili utjecati na javni poredak (dezinformacije oko uvođenja mreže 5G, kao navodnom uzroku koronavirusa).

Uloga internetskih platformi i dezinformacija u odgovoru na koronavirus

Europska komisija redovito opovrgava obmanjujuće priče.

Borba protiv dezinformacija

Sigurno korištenje interneta

Pandemija koronavirusa dovela je do naglog i velikog pomaka prema internetskim uslugama. Ljudi provode više vremena na internetu i više ovise o digitalnoj komunikaciji. Takva povećana aktivnost na internetu može privlačiti zlonamjerne aktere i povećati mogućnost kibernapada.

To se odnosi i na djecu, koja sada provode više vremena na internetu nego prije, možda bez nadzora. Iako im internet omogućuje da nastave obrazovanje i ostanu u kontaktu sa svojim kolegama, postoje znakovi povećanog rizika. Stoga EUROPOL surađuje s međunarodnim partnerima na razvoju savjeta za sigurnost na internetu za roditelje i skrbnike kako bi se djeci pomoglo da ostanu sigurna na internetu tijekom pandemije koronavirusa.

Čuvajte se internetskih prijevara

Čuvajte se internetskih prijevara kad je riječ o proizvodima koji navodno liječe ili sprečavaju infekciju koronavirusom. Trebali biste dobro razmisliti prije nego što na internetu kupite lijekove ili druge pripravke, uključujući komplete za testiranje. Test i cjepivo možete dobiti od ovlaštenog liječnika.

Izbjegavajte financiranje kaznenih djela kupnjom beskorisnih tvari koje bi mogle naštetiti vašem zdravlju. Za učinkovitu borbu protiv kriminalnih aktivnosti važno je da žrtve prijave kaznena djela nacionalnim policijskim tijelima. Neprimjereni sadržaj trebali biste prijaviti uz pomoć alata za prijavu takvog sadržaja koje nudi operator platforme.

Savjeti o otkrivanju i izbjegavanju mogućih prijevara

Europska komisija prati sve znakove prijetnji sigurnom internetskom okruženju tijekom ovog osjetljivog razdoblja blisko surađujući s

Oni prate situaciju te objavljuju izvješća o prijetnjama i smjernice, kao i redovita izvješća o kibersigurnosti.

EUROPOL je sudjelovao u uspješnoj istrazi prijevare s prodajom maski vladama država članica EU-a te je pomogao osujetiti drugi pokušaj multimilijunske prijevare u obliku prodaje nepostojećih medicinskih potrepština nadležnim tijelima.

Europska komisija surađuje s Europolom i pružateljima naziva domena internetskih stranica kako bi se spriječilo da se nazivi domena dodjeljuju kriminalcima te potaknula brza suradnja pružatelja usluga i nadležnih tijela u identifikaciji i onemogućavanju prijevarnih internetskih stranica. Pružatelji naziva domena internetskih stranica već su objavili smjernice.

Komisija surađuje s internetskim platformama koje sudjeluju u strukturiranom dijalogu o suzbijanju internetskih prijevara potrošača povezanih s pandemijom koronavirusa te s tijelima za zaštitu potrošača.

Komisija i Mreža za suradnju u području zaštite potrošača redovito su u kontaktu s 11 glavnih internetskih platformi, a to su: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo i Wish kako bi raspravljali o novim trendovima i poslovnim praksama povezanima s pandemijom. Kao rezultat toga, internetske platforme izvijestile su o uklanjanju stotina milijuna nezakonitih ponuda i oglasa te su potvrdile stalan pad novih oglasa povezanih s koronavirusom.

Provjera internetskih platformi i oglasa

Radi zaštite potrošača na internetu Europska komisija i Mreža za suradnju u području zaštite potrošača koordiniraju provjeru internetskih platformi, e-trgovina i oglasa kako bi se osiguralo da potrošači u EU-u ne budu izloženi sadržaju kojim se krše pravila EU-a o zaštiti potrošača. Ta se provjera sastoji od dva dijela: opće provjere internetskih platformi i temeljite analize određenih oglasa i internetskih stranica povezanih s proizvodima za kojima zbog koronavirusa postoji velika potražnja.

Isto tako, Komisija razmjenjuje informacije s glavnim internetskim platformama ((Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish i Yahoo/Verizon media). Sve te platforme odgovorile su snažnom predanošću zaštiti potrošača te su potvrdile da i dalje nastoje proaktivno uklanjati obmanjujuće oglase, uključujući one koji se odnose na „čudotvorne” dodatke prehrani koji se nezakonito oglašavaju s tvrdnjama povezanima s koronavirusom.

Tijela za zaštitu potrošača 27 zemalja dostavila su 126 odgovora koji se odnose na poduzeća s kojima je Komisija bila u redovitom kontaktu i druge nacionalne aktere. Prednost je dana ponudama za provjeru povezanima sa

 • zaštitnim maskama i kapama
 • gelovima za dezinfekciju
 • kompletima za testiranje
 • prehrambenim proizvodima, dodacima prehrani i neprehrambenim proizvodima koji navodno liječe koronavirus.

Ta je zajednička akcija već pokazala dobre rezultate. U ožujku je

 • AliExpress uklonio više od 250 000 sumnjivih oglasa, a
 • eBay blokirao ili uklonio više od 15 milijuna oglasa koji krše politike te platforme u vezi s koronavirusom.

U svibnju su milijuni zavaravajućih oglasa ili ponuda proizvoda blokirani ili uklonjeni s

 • Googlea (više od 80 milijuna oglasa povezanih s koronavirusom)
 • eBaya (više od 17 milijuna ponuda s njegova globalnog tržišta) i
 • Amazona (smanjenje od 77 % tjednog broja novih ponuda proizvoda s tvrdnjama povezanima s koronavirusom u usporedbi s ožujkom 2020.).

Komisija će nastaviti suradnju i razmjenu informacija s tijelima za samoregulaciju oglašavanja o razvoju automatskih alata za pronalaženje zavaravajućih oglasa.

Prijevare povezane s bolešću COVID-19

Informativni članak o Uredbi o zaštiti potrošača

 

Usavršavanje vještina nakon pandemije:

Ograničavanje socijalnih kontakata promijenilo je način povezivanja, istraživanja i inovacija na radnome mjestu. Kako bi se poslodavcima, službama za zapošljavanje i nastavnom osoblju pomoglo da Europljanima osiguraju stjecanje digitalnih vještina nakon krize izazvane pandemijom koronavirusa, Komisija je 13. srpnja donijela nove smjernice za digitalne kompetencije koje uključuju praktične korake, ključne mjere, savjete i internetske resurse za digitalne korisnike. Te će smjernice građanima pomoći da na svojem „putu zapošljivosti” – od obrazovanja do održivog zaposlenja i poduzetništva – iskoriste svoje digitalne kompetencije na najbolji mogući način.

Znanstveni centar EU-a

E-učenje

Izbijanje koronavirusa u Europi uzrokovalo je znatne poremećaje u obrazovanju. Novi načini poučavanja i učenja zahtijevaju inovativna i kreativna rješenja koja osiguravaju da nitko neće biti zapostavljen.

Program Erasmus+ u službi odgovora na pandemiju

Europska komisija donijela je reviziju godišnjeg programa rada za Erasmus+ 2020. Dodatna sredstva u iznosu od 200 milijuna eura osigurat će se za projekte kojima se podupiru

 • digitalno obrazovanje i osposobljavanje
 • digitalni rad s mladima
 • kreativne vještine i socijalna uključenost.

Financiranjem će se školama, organizacijama mladih i ustanovama za obrazovanje odraslih pružiti nove mogućnosti za

 • potporu razvoju vještina
 • poticanje kreativnosti
 • poboljšanje socijalne uključenosti s pomoću umjetnosti.

Pozivi na podnošenje projektnih prijedloga u tim područjima objavit će se početkom jeseni.
Zainteresirane organizacije mogu stupiti u kontakt s nacionalnim agencijama za program Erasmus+.

Da bi se održao kontinuitet aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja, na internetu su objavljeni brojni materijali za e-učenje:

Vještine, suradnički rad i kreativnost tijekom pandemije