Καινοτόμες λύσεις

Στον απόηχο της κρίσης του κορονοϊού, η ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκτά ανανεωμένη σημασία, καθώς τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται για:

 • την παρακολούθηση της εξάπλωσης του κορονοϊού
 • την έρευνα και την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών και εμβολίων
 • τη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι και ασφαλείς στο διαδίκτυο

Ενώ ισχύουν περιορισμοί και οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες καθίστανται περισσότερο ψηφιακές, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βασίζονται στο διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα. Χάρη στα ευρυζωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές υποδομές, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να μαθαίνουμε, να κοινωνικοποιούμαστε και να εργαζόμαστε. 

Οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης για επιχειρήσεις, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ηλεκτρονική υγεία διασφαλίζουν τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ τα αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας προστατεύουν τις ταυτότητές μας στο διαδίκτυο και διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές μας παραμένουν ιδιωτικές.

Εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων

Οι εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μπορούν να εγκατασταθούν εθελοντικά και να χρησιμοποιηθούν για να προειδοποιήσουν τους χρήστες, ακόμα και σε διασυνοριακό επίπεδο, εάν έχουν βρεθεί κοντά σε άτομο για το οποίο έχει αναφερθεί ότι έχει διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό. Στην περίπτωση ειδοποίησης έκθεσης ενός ατόμου, η εφαρμογή μπορεί να παράσχει σχετικές πληροφορίες από υγειονομικές αρχές, όπως η υπόδειξη υποβολής σε διαγνωστική εξέταση ή αυτοαπομόνωσης, καθώς και στοιχεία σημείου επαφής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ και είναι καλά συντονισμένες, μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις διαχείρισης της κρίσης. Οι εφαρμογές μπορούν να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες μη ψηφιακές μεθόδους ιχνηλάτησης επαφών και να βοηθήσουν στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να συμβάλουν στη διάσωση ζωών.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η αναλυτική ισχύς της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον εντοπισμό μοτίβων στην εξάπλωση του κορονοϊού. Με τη βοήθειά τους, οι τομείς της δημόσιας υγείας μπορούν να παρακολουθούν την εξάπλωση του κορονοϊού και να σχεδιάζουν γρήγορα αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης.

Στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει επίσης στην τροφοδότηση των ρομπότ και άλλων εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την επαφή με ασθενείς, καθώς η ανθρώπινη αλληλεπίδραση θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού: δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και υπερυπολογιστές 

Ευρωπαϊκοί υπερυπολογιστές για την καταπολέμηση του κορoνoϊού

Τρία ισχυρά ευρωπαϊκά κέντρα υπερυπολογιστικής ασχολούνται με τη μελέτη και την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και διαγνώσεων για τον κορονοϊό.

Με τη σύγκριση ψηφιακών μοντέλων των πρωτεϊνών του κορoνoϊού και την αντιστοίχισή τους με μια βάση δεδομένων χιλιάδων υφιστάμενων φαρμάκων, στόχος είναι να εντοπιστούν οι συνδυασμοί δραστικών μορίων που αντιδρούν στον ιό. Οι υπερυπολογιστές συμπληρώνουν την κλασική κλινική προσέγγιση δοκιμής-σφάλματος. Στο έργο συμμετέχουν μία φαρμακευτική εταιρεία και διάφορα μεγάλα βιολογικά και βιοχημικά ιδρύματα, παρέχοντας πρόσβαση στις φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων τους. Το έργο Exscalate4CoV, που λαμβάνει ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ, διεξάγει έρευνα χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα υπερυπολογιστικής που στηρίζεται από την ΕΕ για να ελέγξει τις δυνητικές επιπτώσεις γνωστών μορίων στη δομή του κορονοϊού. 

Τον Ιούνιο το Exscalate4CoV ανακοίνωσε ότι η ραλοξιφαίνη, ένα ήδη καταχωρισμένο γενόσημο φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στη θεραπεία ασθενών με κορονοϊό με ήπια συμπτωματική λοίμωξη. Η κοινοπραξία βρίσκεται σε συζήτηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές, οι οποίες, εάν στεφθούν με επιτυχία, θα μπορούσαν να επισπεύσουν τη διάθεση του φαρμάκου.

Στις 27 Οκτωβρίου ο ιταλικός ρυθμιστικός οργανισμός φαρμάκων, AIFA, έδωσε το πράσινο φως για κλινική δοκιμή της χρήσης της ραλοξιφαίνης σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα κορονοϊού. Η κλινική μελέτη θα πρέπει να επικυρώσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ραλοξιφαίνης στη διακοπή του πολλαπλασιασμού του ιού στα κύτταρα και, ως εκ τούτου, στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου. Στην αρχική φάση, έως και 450 συμμετέχοντες κατανεμημένοι σε τρεις διαφορετικές ομάδες θεραπείας θα λάβουν μέσω θεραπευτικής αγωγής 7 ημερών κάψουλες ραλοξιφαίνης σε τυχαίο δείγμα. Το Exscalate4CoV, με τη χρήση ενός μοναδικού συνδυασμού υπολογιστικής ισχύος υψηλών επιδόσεων και τεχνητής νοημοσύνης με βιολογική επεξεργασία, έλεγξε 400 000 μόρια και δοκίμασε ειδικά 7 000 μόρια in vitro.

Αντιμετώπιση του κορονοϊού — δεδομένα από το διάστημα

Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, με τους περισσότερους από 30 δορυφόρους του, και ιδίως μέσω του σκέλους γεωσκόπησης Copernicus και του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης Galileo προσφέρει δωρεάν και ανοικτά δεδομένα/πληροφορίες που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και τον δυνητικό μετριασμό των επιπτώσεων της έξαρσης του κορονοϊού. 

Από την έναρξη της κρίσης, οι δορυφόροι της ΕΕ παρακολουθούν τις συμφορήσεις στα σημεία διέλευσης των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και χαρτογραφούν τις ιατρικές εγκαταστάσεις, τα νοσοκομεία και άλλες υποδομές ζωτικής σημασίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους δορυφόρους, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, παρέχουν στις δημόσιες αρχές, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, μοντέλα για την καλύτερη κατανόηση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ προσφέρει λύσεις για πολλαπλά ζητήματα, όπως:

 • διασφάλιση της δημόσιας υγείας με το Galileo — το πιο ακριβές σύστημα προσδιορισμού θέσης στον κόσμο
 • παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο υλοποιούμε την Πράσινη Συμφωνία με το Copernicus —το καλύτερο σύστημα γεωσκόπησης της κατηγορίας του
 • εξασφάλιση ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας για τα κράτη μέλη

Αντίδραση του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ στον κορονοϊό

Στις 5 Ιουνίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το εργαλείο ταχείας δράσης Rapid Action Coronavirus Earth observation σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Το εργαλείο ταχείας δράσης βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα για τη μέτρηση του αντικτύπου του εγκλεισμού λόγω του κορονοϊού και την παρακολούθηση της ανάκαμψης μετά την άρση του εγκλεισμού σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται στη συνέχεια με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Εργαλείο ταχείας δράσης Rapid Action Coronavirus Earth observation

Δίκτυα και συνδεσιμότητα

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, η ζήτηση για χωρητικότητα στο διαδίκτυο έχει αυξηθεί δραστικά —είτε πρόκειται για τηλεργασία, ηλεκτρονική μάθηση ή ψυχαγωγικούς σκοπούς— υπερφορτώνοντας, έτσι, τα δίκτυα.

Προκειμένου να προληφθεί η συμφόρηση του δικτύου και να επιτραπεί σε όλους να απολαύσουν την ψηφιακή ψυχαγωγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και τους χρήστες να αναλάβουν δράση και συναντήθηκε με τους διευθύνοντες συμβούλους πλατφορμών συνεχούς ροής. Οι πλατφόρμες συνεχούς ροής ενθαρρύνονται να προσφέρουν περιεχόμενο κανονικής και όχι υψηλής ανάλυσης, οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να λάβουν μέτρα μετριασμού για την απρόσκοπτη κίνηση δικτύου, ενώ οι χρήστες θα πρέπει να εφαρμόζουν ρυθμίσεις που μειώνουν την κατανάλωση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Wi-Fi.

Σύμφωνα με τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, η ζήτηση για συνδεσιμότητα είναι αυξημένη. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής συμφόρηση δικτύων, η Επιτροπή και ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) έχουν θεσπίσει ειδικό μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και παρακολουθούν την κατάσταση της διαδικτυακής κίνησης σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ζητήματα χωρητικότητας.

Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων και της συνδεσιμότητας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού

Διαδικτυακές πλατφόρμες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται γρήγορα στο διαδίκτυο, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενίοτε, αυτό υπερβαίνει τις απλές αναλήθειες. Ψευδείς ή υποτιθέμενες «θεραπείες» μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη ή κινδύνους για την υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διάλογο με τις πλατφόρμες οι οποίες υπογράφουν τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για την παραπληροφόρηση (Google, Facebook, Twitter και Microsoft), οι οποίες συμφώνησαν να προωθούν ενεργά τις έγκυρες πηγές, να υποβαθμίζουν ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο και να δρομολογήσουν νέα εργαλεία που θα οδηγούν τους χρήστες απευθείας σε έγκυρες πηγές ή θα παρέχουν ακριβείς πολυγλωσσικές πληροφορίες για την κρίση.

Στις 10 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή υπογράμμισε σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο COVID-19 και κατάρτισε πρόγραμμα παρακολούθησης των δράσεων που αναλαμβάνουν οι πλατφόρμες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο COVID-19.

Αποτελέσματα από τις πρώτες βασικές εκθέσεις:

 • Ο μηχανισμός αναζήτησης Google Search έχει δώσει έμφαση σε άρθρα που δημοσιεύονται από ενωσιακούς οργανισμούς επαλήθευσης γεγονότων, τα οποία δημιούργησαν πάνω από 155 εκατομμύρια εμφανίσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
 • Το «κέντρο πληροφόρησης» για την COVID-19 των Facebook και Instagram κατηύθυνε πάνω από 2 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως σε πόρους από τον ΠΟΥ και άλλες υγειονομικές αρχές,
 • Πάνω από 160 εκατομμύρια άτομα έχουν επισκεφθεί, περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια φορές, τις επιμελημένες σελίδες του Twitter για τη νόσο COVID-19. Οι σελίδες αυτές συγκεντρώνουν τα τελευταία Tweets από μια σειρά έγκυρων και αξιόπιστων πηγών από κυβερνήσεις, μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών σε τοπικές γλώσσες.
 • Το YouTube παρουσίασε ενημερωτικά πάνελ που συνδέονταν με παγκόσμιους και τοπικούς λειτουργούς υγείας στην αρχική σελίδα του, καθώς και πάνελ που εμφανίζονται σε βίντεο και αναζητήσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19. Συνολικά, τα πάνελ αυτά είχαν πάνω από 300 δισεκατομμύρια εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
 • Η ενημερωτική σελίδα του TikTok σχετικά με τη νόσο COVID-19 έχει δεχθεί πάνω από 52 εκατομμύρια επισκέψεις στις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές της (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία).

Δεύτερη δέσμη εκθέσεων

Τρίτη δέσμη εκθέσεων

Τέταρτη δέσμη εκθέσεων

Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για την εξάλειψη της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό. Έχουν αποσύρει παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη (ψευδείς και επιβλαβείς θεραπείες του ιού) ή να επηρεάσει τη δημόσια τάξη (παραπληροφόρηση με τη διασπορά της άποψης ότι η ανάπτυξη δικτύων 5G είναι δήθεν η αιτία του κορονοϊού).

Ο ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών και της παραπληροφόρησης στην αντιμετώπιση του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρρίπτει τακτικά τις παραπλανητικές ιστορίες.

Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Διατήρηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο

Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε αιφνίδια και μεγάλη στροφή προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι άνθρωποι δαπανούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και εξαρτώνται περισσότερο από την ψηφιακή επικοινωνία. Αυτού του είδους η αυξημένη διαδικτυακή δραστηριότητα μπορεί να προσελκύσει κακόβουλους παράγοντες και να αυξήσει το ενδεχόμενο κυβερνοεπιθέσεων.

Αυτό αφορά επίσης τα παιδιά, τα οποία περνούν πλέον περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, ενδεχομένως χωρίς επιτήρηση, σε σχέση με το παρελθόν. Αν και αυτό τους επιτρέπει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να παραμείνουν σε επαφή με τους συνομηλίκους τους, υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου. Ως εκ τούτου, ο Ευρωπόλ έχει συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για την εκπόνηση συμβουλών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο για γονείς και φροντιστές, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παραμένουν ασφαλή στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Προσοχή στις διαδικτυακές απάτες

Προσοχή στις διαδικτυακές απάτες που σχετίζονται με προϊόντα που υποτίθεται ότι μπορούν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν μολύνσεις από τον κορονοϊό. Θα πρέπει να σκεφτείτε δύο φορές πριν να αγοράσετε φάρμακα ή άλλες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των κιτ δοκιμών, στο διαδίκτυο. Μπορείτε να λάβετε διαγνωστικά τεστ και εμβόλια από τον θεράποντα ιατρό σας.

Να αποφεύγετε τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων με την αγορά άνευ αξίας ουσιών, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία σας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων, είναι σημαντικό τα θύματα να καταγγέλλουν τα εγκλήματα στις εθνικές αστυνομικές αρχές· επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία αναφοράς που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας για να επισημαίνετε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Συμβουλές για τον τρόπο εντοπισμού και αποφυγής πιθανής απάτης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τυχόν ενδείξεις απειλών για ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον στην παρούσα ευαίσθητη συγκυρία, συνεργαζόμενη στενά με

Η Επιτροπή και οι παραπάνω φορείς παρακολουθούν την κατάσταση, παρέχοντας παράλληλα εκθέσεις και καθοδήγηση για τις απειλές, καθώς και τακτικές εκθέσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο ΕΥΡΩΠΟΛ στήριξε την επιτυχή έρευνα σχετικά με απάτη πώλησης μασκών που είχε ως στόχο κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ, ενώ συνέβαλε στην αποτροπή ακόμα μίας απόπειρας απόσπασης εκατομμυρίων ευρώ από τις αρχές για ιατρικές προμήθειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τον Ευρωπόλ και τους παρόχους ονομάτων τομέα ιστοτόπων, για την πρόληψη της χορήγησης ονομάτων τομέα σε εγκληματίες και την προώθηση της ταχείας συνεργασίας μεταξύ παρόχων και αρχών για τον εντοπισμό και την απενεργοποίηση ιστοτόπων που συνδέονται με απάτες. Οι πάροχοι έχουν ήδη εκδώσει καθοδήγηση.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις διαδικτυακές πλατφόρμες που συμμετέχουν στον διαρθρωμένο διάλογο για την αντιμετώπιση της καταναλωτικής διαδικτυακής απάτης που σχετίζεται με την πανδημία του κορονοϊού, από κοινού με τις αρχές προστασίας των καταναλωτών.

Η Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών βρίσκονται σε τακτική επαφή με τις 11 μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo and Wish και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις νέες τάσεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές που συνδέονται με την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν αναφέρει ότι αφαίρεσαν εκατοντάδες εκατομμύρια παράνομες προσφορές και διαφημίσεις και επιβεβαίωσαν ότι σημειώνεται σταθερή μείωση των νέων καταχωρίσεων που συνδέονται με τον κορονοϊό.

Έλεγχος των διαδικτυακών πλατφορμών και των διαφημίσεων

Για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών συντονίζουν έλεγχο των διαδικτυακών πλατφορμών, των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των διαφημίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ δεν εκτίθενται σε περιεχόμενο που παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές. Αυτή η διαδικασία συνίσταται σε δύο μέρη: έναν υψηλού επιπέδου έλεγχο των διαδικτυακών πλατφορμών και μία σε βάθος ανάλυση συγκεκριμένων διαφημίσεων και ιστοτόπων που συνδέονταν με προϊόντα υψηλής ζήτησης λόγω του κορονοϊού.

Η Επιτροπή ανταλλάσσει πληροφορίες με τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (τα μέσα ενημέρωσης Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish και Yahoo/Verizon). Όλες αυτές οι πλατφόρμες απάντησαν με ισχυρή δέσμευση για την προστασία των καταναλωτών και επιβεβαίωσαν τις συνεχείς προσπάθειές τους για την προδραστική διαγραφή παραπλανητικών διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων «θαυματουργών» συμπληρωμάτων διατροφής που διαφημίζονται παράνομα και προβάλλουν ισχυρισμούς σχετικά με τον κορονοϊό.

Οι αρχές προστασίας των καταναλωτών 27 χωρών υπέβαλαν 126 απαντήσεις σχετικά τόσο με τις εταιρείες με τις οποίες η Επιτροπή βρίσκεται σε τακτική επαφή όσο και με άλλους εθνικούς παράγοντες. Προτεραιότητα δόθηκε στον έλεγχο των προσφορών που συνδέονταν με

 • προστατευτικές μάσκες και καλύμματα
 • απολυμαντικά υγρά
 • διαγνωστικά κιτ
 • τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής και μη εδώδιμα προϊόντα με υποτιθέμενα θεραπευτικά αποτελέσματα έναντι του κορονοϊού

Αυτή η κοινή δράση έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Τον Μάρτιο

 • η Aliexpress αφαίρεσε πάνω από 250 000 ύποπτες καταχωρίσεις
 • η eBay απέκλεισε ή αφαίρεσε πάνω από 15 εκατομμύρια καταχωρίσεις που παραβίαζαν τις πολιτικές της για τον κορονοϊό

Τον Μάιο εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις ή καταχωρίσεις προϊόντων εμποδίστηκαν ή αφαιρέθηκαν

 • στην Google, πάνω από 80 εκατομμύρια διαφημίσεις σχετικές με τον κορονοϊό
 • στην eBay, πάνω από 17 εκατομμύρια καταχωρίσεις από την παγκόσμια αγορά της
 • στην Amazon, μείωση κατά 77 % στον εβδομαδιαίο αριθμό των νέων καταχωρίσεων προϊόντων που συνοδεύονταν από ισχυρισμούς σχετικούς με τον κορονοϊό σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πληροφοριών με τους φορείς αυτορρύθμισης στον τομέα της διαφήμισης, για την ανάπτυξη αυτόματων εργαλείων εντοπισμού των παραπλανητικών διαφημίσεων.

Απάτες που σχετίζονται με τη νόσο Covid-19

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία των καταναλωτών.

 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων για τη ζωή μετά την πανδημία

Η κοινωνική αποστασιοποίηση έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε, ερευνούμε και καινοτομούμε στην εργασία. Η Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει τους εργοδότες, τους υπευθύνους προσλήψεων και τους εκπαιδευτικούς να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακές δεξιότητες στην εποχή μετά τον κορονοϊό, εγκαινίασε στις 13 Ιουλίου νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιακή ικανότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα, βασικές δράσεις, συμβουλές και διαδικτυακούς πόρους για τους χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτά τα μέσα θα βοηθήσουν τους πολίτες να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ψηφιακές τους ικανότητες από την προοπτική της «διαδρομής της απασχολησιμότητας» —από την εκπαίδευση έως τη βιώσιμη απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Επιστημονικός κόμβος της ΕΕ

Ηλεκτρονική μάθηση

Η έξαρση του κορονοϊού στην Ευρώπη έχει προκαλέσει σημαντική διαταραχή στην παροχή εκπαίδευσης. Οι νέοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης απαιτούν καινοτόμες, δημιουργικές και ενταξιακές λύσεις.

Το πρόγραμμα Erasmus+ κινητοποιήθηκε για μια ισχυρή αντίδραση στην πανδημία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεώρηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Erasmus+ 2020. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ θα παρασχεθεί σε έργα που στηρίζουν

 • την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση
 • τις ψηφιακές δραστηριότητες για τους νέους
 • τις δημιουργικές δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη

Η χρηματοδότηση θα προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες στα σχολεία, τις οργανώσεις νεολαίας και τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων

 • να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • να τονώσουν τη δημιουργικότητα
 • να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη μέσω των τεχνών

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων στους τομείς αυτούς θα δημοσιευθούν στις αρχές του φθινοπώρου.
Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους εθνικούς οργανισμούς του Erasmus+.

Για να διασφαλιστεί η συνέχιση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, διατίθεται στο διαδίκτυο ένα ευρύτατο φάσμα υλικού ηλεκτρονικής μάθησης:

Δεξιότητες, συνεργατική εργασία και δημιουργικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας