Innovative løsninger

I kølvandet på coronaviruskrisen får Europa-Kommissionens digitale strategi en ny betydning, da digitale værktøjer anvendes til at:

 • overvåge spredningen af coronavirus
 • forske i og udvikle diagnoser, behandlinger og vacciner
 • sikre, at europæerne fortsat kan være online — og være sikre online.

Mens der er indført restriktioner, og de sociale og økonomiske aktiviteter bliver mere digitale, er borgere og virksomheder afhængige af internettet og konnektivitet. Takket være bredbåndsnet og digital infrastruktur kan vi fortsætte med at lære, omgås hinanden og arbejde. 

Tillidstjenester for virksomheder, e-forvaltning og e-sundhed sikrer, at offentlige tjenester fortsat fungerer og er tilgængelige, mens pålidelige sikkerhedssystemer beskytter vores identitet online og sørger for, at vores aktiviteter forbliver private.

Nationale kontaktopsporings- og varslingsapps

Borgerne i de enkelte lande kan valgfrit installere nationale kontaktopsporings- og varslingsapps og via dem blive advaret, hvis de i en vis periode har været i nærheden af en person, som har rapporteret, at vedkommende er testet positiv for coronavirus. I tilfælde af en advarsel kan appen give brugerne information fra sundhedsmyndighederne, f.eks. om at blive testet eller gå i selvisolation og om hvem de skal kontakte.

Yderligere oplysninger om kontaktopsporings- og varslingsapps

Kontaktopsporingsapps kan spille en vigtig rolle i alle faser af krisestyringen, hvis de fuldt ud overholder EU's regler og er velkoordinerede indbyrdes. De kan supplere den eksisterende manuelle kontaktopsporing og bidrage til at bryde virussets smittekæde. Derved kan de bidrage til at redde liv.

Kunstig intelligens

Den analytiske effekt af kunstig intelligens og højtydende databehandling giver store fordele, når det gælder konstatering af mønstre i spredningen af coronavirus. Ved hjælp af disse kan den offentlige sundhedssektor overvåge spredningen af coronavirus og hurtigt udarbejde effektive bekæmpelsesstrategier.

Inden for sundhedsindustrien spiller kunstig intelligens også en rolle i at styre de robotter og andre værktøjer, der kommer i kontakt med patienter, da menneskelig interaktion bør begrænses til et minimum.

Indsatsen over for coronaviruspandemien: data, kunstig intelligens og supercomputere 

Europæiske supercomputere til bekæmpelse af coronavirus

Tre europæiske supercomputercentre med stor kapacitet er i gang med at forske i og udvikle vacciner, behandlinger og diagnoser for coronavirus.

Ved at sammenligne digitale modeller af coronavirusproteinet og sammenholde dem med en database med tusindvis af eksisterende lægemidler skal de afdække, hvilke kombinationer af aktive molekyler der reagerer på virusset. Supercomputerne supplerer den traditionelle kliniske metode med "trial and error". En medicinalvirksomhed og flere store biologiske og biokemiske institutter deltager ved at give adgang til deres databaser over medicin. Projektet Exscalate4CoV, som har fået tildelt 3 mio. EUR i finansiering, udfører forskning ved hjælp af en EU-støttet supercomputerplatform til at kontrollere kendte molekylers potentielle virkninger på coronavirussets struktur. 

I juni meddelte Exscalate4CoV, at et allerede registreret generisk lægemiddel til behandling af osteoporose, raloxifen, kan bruges til at behandle coronaviruspatienter med milde symptomer. Konsortiet og Det Europæiske Lægemiddelagentur er i gang med at drøfte vejen frem til kliniske forsøg, der – hvis de giver positive resultater – kan gøre lægemidlet tilgængeligt tidligere.

Den italienske lægemiddelmyndighed AIFA godkendte den 27. oktober et klinisk forsøg med anvendelse af raloxifen til patienter med milde covid-symptomer. Med forsøget bliver det undersøgt, hvor sikker og effektiv raloxifen er med hensyn til at blokere virussets replikationsevne inden i cellerne og dermed standse sygdommens udvikling. I den indledende fase vil op til 450 deltagere i tre forskellige behandlingsgrupper få en 7-dagesbehandling med raloxifenkapsler i et randomiseret stikprøveforsøg. Ved hjælp af en unik kombination af højtydende computerkraft og kunstig intelligens til behandling af biologiske data har Exscalate4CoV screenet 400 000 molekyler og specifikt testet 7 000 molekyler in vitro.

Reaktion på coronavirus – data fra rummet

Med over 30 satellitter tilbyder EU's rumprogram, navnlig gennem sin jordobservationskomponent, Copernicus, og sit satellitnavigationssystem, Galileo, gratis og åbne data/oplysninger, der kan hjælpe med at overvåge og potentielt afbøde virkningerne af coronavirusudbruddet. 

Siden krisens begyndelse har EU-satellitter overvåget trafikoverbelastning ved grænseovergange mellem medlemsstaterne og har været med til at kortlægge medicinske faciliteter, hospitaler og anden kritisk infrastruktur. Kombineret med kunstig intelligens giver data, der er indsamlet fra satellitter, de offentlige myndigheder på både EU-plan og nationalt plan modeller for bedre at forstå nødsituationen og håndtere den mere effektivt.

EU's rumprogram tilbyder løsninger på flere områder:

 • beskyttelse af den offentlige sundhed med Galileo — det mest nøjagtige positioneringssystem i verden
 • overvågning af den grønne pagts resultater via Copernicus — det bedste jordobservationssystem i sin klasse
 • sikker kommunikation mellem medlemsstaterne

EU's rumindsats mod coronavirus

Den 5. juni 2020 lancerede Kommissionen et instrument for hurtig indsats, "Rapid Action Coronavirus Earth observation" i samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation. Instrumentet for hurtig indsats bygger på satellitdata, så man kan måle konsekvenserne af nedlukningen i forbindelse med coronavirus og overvåge den efterfølgende genåbning på lokalt, regionalt og globalt plan. Dataene analyseres derefter ved hjælp af nye digitale værktøjer som kunstig intelligens.

Værktøjet til hurtig indsats mod coronavirus: Rapid Action Coronavirus Earth

Netværk og konnektivitet

Da EU-landene har indført foranstaltninger som social distancering for at bekæmpe coronaviruspandemien, er der sket en drastisk forøgelse af efterspørgslen efter internetkapacitet – det være sig til distancearbejde, e-læring eller underholdning – og derved belastes netværkene.

For at forhindre overbelastning af netværk og gøre det muligt for alle at benytte sig af digital underholdning har Europa-Kommissionen mødtes med og opfordret topcheferne for streamingplatforme, teleoperatører og brugere til at gribe ind. Streamingplatforme tilskyndes til at tilbyde standardindhold frem for indhold i høj opløsning, teleoperatørerne bør træffe afbødende foranstaltninger for at tillade fortsat trafik, og brugerne bør anvende de indstillinger, der reducerer forbruget af data, herunder brugen af wi-fi.

EU-operatørerne påpeger, at der er en øget efterspørgsel efter konnektivitet. Selv om netværkene hidtil ikke er blevet overbelastet, har Kommissionen og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) etableret en særlig rapporteringsmekanisme til overvågning af internettrafiksituationen i de enkelte lande, så der kan reageres på kapacitetsproblemer.

Betydningen af telekommunikation, netværk og konnektivitet for indsatsen mod coronavirusudbruddet

Onlineplatforme, der bekæmper desinformation

Desinformation spredes hurtigt over internettet, navnlig på de sociale medier. Til tider er der tale om rene usandheder. Falske eller påståede "midler" kan føre til alvorlige skader eller sundhedsrisici.

Europa-Kommissionen har været i dialog med de onlineplatforme, der har undertegnet EU's adfærdskodeks om desinformation (Google, Facebook, Twitter og Microsoft), og de er nået til enighed om aktivt at fremme pålidelige kilder, hæmme falsk eller vildledende indhold og lancere nye værktøjer, der fører brugerne direkte hen til pålidelige kilder, eller som giver præcise flersprogede oplysninger om krisen.

Den 10. juni 2020 understregede Kommissionen en række vigtige tiltag til at bekæmpe desinformation om covid-19 og indførte samtidig et program for overvågning af de tiltag, som onlineplatformene træffer til at begrænse spredningen af desinformation om covid-19.

Du kan læse om resultaterne i de første basisrapporter:

 • Google Search har fremhævet artikler, som offentliggøres af EU's faktatjekkende organisationer, hvilket gav 155 mio. visninger i første halvdel af 2020.
 • Facebook og Instagram har via deres covid-19-informationscenter dirigeret over 2 mia. mennesker hen til indhold fra WHO og andre sundhedsmyndigheder.
 • Over 160 mio. mennesker har besøgt Twitters modererede covid-19-sider over 2 mia. gange. Disse sider samler de seneste tweets fra en række autoritative og pålidelige statslige kilder og kilder i medieverdenen og civilsamfundet på deres lands sprog.
 • YouTube har på sin hjemmeside og i paneler, som vises i videoer og søgninger om covid-19, vist informationspaneler, som linker til globale og lokale sundhedsmyndigheder. I alt har disse paneler ført til over 300 mia. visninger på verdensplan.
 • TikToks informationsside om covid-19 er blevet besøgt over 52 mio. gange i platformens fem væsentligste markeder (Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien).

Anden runde af rapporter

Tredje runde af rapporter

Fjerde runde af rapporter

Platformene har brugt alle de værktøjer, de har til rådighed, til at fjerne desinformation vedrørende coronavirus. De har fjernet ulovligt indhold eller indhold, der kan forårsage fysiske skader (f.eks. falske og skadelige virusbekæmpelsesmidler) eller påvirker den offentlige orden (f.eks. desinformation om 5G som en påstået årsag til coronavirus).

Betydningen af onlineplatforme og desinformation for indsatsen mod coronavirusudbruddet

EU-Kommissionen afliver regelmæssigt vildledende historier.

Bekæmpelse af misinformation

Vær sikker online

Coronaviruspandemien har medført et pludseligt og stort skift i retning af onlinetjenester. Folk bruger mere tid på at bruge mere tid online og er mere afhængige af den digitale kommunikation. En sådan øget onlineaktivitet kan tiltrække ondsindede aktører og give øgede muligheder for cyberangreb.

Dette gælder også børn, som nu bruger mere tid online, eventuelt uden opsyn. Selv om dette giver dem mulighed for at fortsætte deres uddannelse og forblive i kontakt med deres jævnaldrende, er der tegn på større risici. Derfor har Europol samarbejdet med internationale partnere om at udvikle onlinesikkerhedsrådgivning til forældre og omsorgspersoner for at hjælpe med at beskytte børn på internettet under coronaviruspandemien.

Pas på onlinesvindel

Vær på vagt over for onlinesvindel med produkter, som hævdes at kunne helbrede eller forebygge smitte med coronavirus. Du bør overveje det nøje, før du køber lægemidler eller lignende online. Du kan både blive testet og vaccineret hos din egen læge.

Undgå at finansiere kriminalitet ved at købe værdiløse stoffer, som desuden kan skade din sundhed. For at bekæmpe kriminelle aktiviteter effektivt er det vigtigt, at ofrene anmelder forbrydelser til de nationale politimyndigheder, og at de bruger platformsoperatørens indberetningsværktøjer til at signalere upassende indhold.

Råd til at opdage og undgå potentiel svindel

Europa-Kommissionen er på udkig efter ethvert tegn på trusler mod et sikkert onlinemiljø i denne sårbare tid ved at arbejde tæt sammen med

De følger situationen, samtidig med at de udarbejder vejledninger og rapporter om trusler foruden regelmæssige rapporter om cybersikkerhed.

Europol har understøttet en vellykket efterforskning af svindel med salg af masker til EU-landenes myndigheder. Agenturet har desuden hjulpet med forpurre et andet forsøg på at franarre myndighederne millioner af euro til medicinsk udstyr.

Europa-Kommissionen har samarbejdet med Europol og udbydere af websitedomænenavne for at forhindre, at kriminelle kan få domænenavne, og for at fremme et hurtigt samarbejde mellem udbydere og myndigheder om at afsløre og demontere svindelwebsites. Udbyderne har allerede udstedt retningslinjer.

Kommissionen og forbrugerbeskyttelsesmyndighederne arbejder sammen med en række onlineplatforme, der deltager i den strukturerede dialog om bekæmpelse af onlinesvindel relateret til coronavirusset.

Kommissionen og netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde er i løbende kontakt med disse 11 store onlineplatforme: Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, eBay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo og Wish. De drøfter i fællesskab de nye tendenser og forretningspraksis i forbindelse med pandemien. Som et resultat af det har platformene fjernet flere hundrede millioner af ulovlige coronavirusrelaterede annoncer og reklamer og oplevet et støt fald i nye opslag.

Screening af onlineplatforme og reklamer

Kommissionen og netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde har indledt en screening af onlineplatforme og reklamer for at beskytte forbrugerne online og sikre, at forbrugerne i EU ikke udsættes for indhold i strid med EU's forbrugerregler. Indgrebet består af to dele: en screening på højt plan af onlineplatforme og en dybdegående analyse af specifikke annoncer og websteder med tilknytning til produkter, der er særligt efterspurgte på grund af coronavirusset.

Kommissionen udveksler oplysninger med de vigtigste onlineplatforme (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, eBay, Facebook, Google, Rakuten, Wish og Yahoo/Verizon Media). Alle disse platforme har reageret med et stærkt engagement i forbrugerbeskyttelse og har bekræftet deres fortsatte bestræbelser på proaktivt at fjerne vildledende annoncer, herunder for "mirakelmad", som markedsføres ulovligt med anprisninger vedrørende coronavirus.

Forbrugerbeskyttelsesmyndighederne i 27 lande indsendte 126 svar vedrørende både de virksomheder, som Kommissionen har været i regelmæssig kontakt med, og yderligere nationale aktører. Der blev lagt særlig vægt på screening af tilbud i forbindelse med

 • beskyttelsesmasker og beskyttende hovedbeklædning
 • desinfektionsgel
 • testsæt
 • fødevarer, kosttilskud og nonfoodprodukter med påståede helbredende virkninger i tilknytning til coronavirusset

Denne fælles aktion har allerede vist gode resultater. I marts:

 • Fjernede AliExpress over 250 000 mistænkelige produktopførelser
 • Blokerede eller fjernede eBay over 15 millioner produktopførelser, som var i strid med deres coronavirus-politikker

I maj blev flere millioner vildledende reklamer eller varer blokeret på eller fjernet fra

 • Google — over 80 mio. coronavirusrelaterede annoncer
 • eBay — over 17 millioner varer på deres globale markedsplads
 • Amazon — et fald på 77 % i det ugentlige antal nye produktopførelser med coronavirusrelaterede anprisninger sammenlignet med marts 2020.

Kommissionen vil fortsætte samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med selvregulerende reklameorganer om udviklingen af automatiske værktøjer til opsporing af vildledende reklamer.

Svindel i forbindelse med covid-19

Faktablad om forordningen om forbrugerbeskyttelse

 

Efteruddannelse til livet efter pandemien:

Det at skulle holde afstand har ændret den måde, vi interagerer, forsker og tænker nyt på arbejdspladsen på. For at hjælpe arbejdsgivere, rekrutteringsvirksomheder og undervisere med at sørge for, at europæerne råder over de nødvendige digitale færdigheder, når coronapandemien er overstået, offentliggjorde Kommissionen den 13. juli nye retningslinjer for digitale kompetencer, som omfatter konkret praksis, vigtige tiltag, tips og onlineressourcer til digitale brugere. De skal hjælpe borgerne til bruge deres digitale kompetencer bedst muligt med udgangspunkt i "beskæftigelsesegnethed" – lige fra uddannelse til bæredygtig beskæftigelse og iværksætteri.

EU Science Hub

Onlinelæring

Udbruddet af coronavirus i Europa har medført en betydelig forstyrrelse i mulighederne for uddannelse. Nye former for undervisning og læring forudsætter løsninger, der er innovative, kreative og inklusive.

Programmet Erasmus+ mobiliseres med henblik på en kraftig reaktion på pandemien

Europa-Kommissionen har vedtaget en revision af det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ 2020. Der vil blive afsat yderligere 200 mio. EUR til projekter, der støtter

 • digital uddannelse
 • digitalt ungdomsarbejde
 • kreative færdigheder og social inklusion

Disse midler vil også give skoler, ungdomsorganisationer og voksenuddannelsesinstitutioner nye muligheder for at

 • støtte udviklingen af færdigheder
 • sætte skub i kreativiteten
 • fremme social inklusion gennem kunst.

Indkaldelserne af projektforslag på disse områder vil blive offentliggjort i begyndelsen af efteråret.
Interesserede organisationer kan kontakte de nationale agenturer under Erasmus+.

En bred vifte af onlineundervisningsmateriale står til rådighed for at bidrage til at sikre kontinuiteten i undervisningen:

Færdigheder, samarbejde og kreativitet under pandemien