Európska solidarita

V čase krízy podávajú krajiny, regióny a mestá v celej Európskej únii pomocnú ruku spoluobčanom EÚ. Pomoc sa poskytuje tým, ktorí to najviac potrebujú, prostredníctvom: 

 • darovania ochranných prostriedkov, ako sú rúška,
 • lekárskych tímov,
 • cezhraničného ošetrenia chorých pacientov,
 • návratu spoluobčanov EÚ z cudziny domov.

Toto je ten najlepší príklad európskej solidarity.

Európska komisia prostredníctvom svojho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie poskytuje pomoc na požiadanie, ako napríklad:

 • koordinovanie a spolufinancovanie dodávok osobných ochranných prostriedkov a inej pomoci,
 • repatriačné lety na návrat uviaznutých občanov z krajín mimo Európy,
 • preprava lekárskych tímov z jednej krajiny do druhej.

Mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany

Európska únia pomáha prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany koordinovať a financovať dodávky zdravotníckeho vybavenia a súvisiaceho vybavenia (ochranné rúška, plášte, rukavice, ochranné okuliare, kombinézy, dezinfekčné prostriedky a iné výrobky) do krajín v celej Európe aj vo svete, ktoré požiadali o pomoc.

Európska komisia prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany koordinovala a spolufinancovala dodávky viac ako 15 miliónov položiek zdravotníckych potrieb do takmer 30 krajín v Európe a na celom svete. Okrem koordinačnej funkcie EÚ takisto financuje 75 % nákladov na prepravu poskytovanej pomoci. 
Napríklad:

august 2021
 • Na základe žiadosti Tuniska podporila EÚ Belgicko, Chorvátsko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Lotyšsko, Luxembursko, Maltu, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko pri dodaní približne 1,3 milióna dávok vakcín a takmer 8 miliónov rúšok do tejto krajiny, spolu s antigénovými testami, ventilátormi, kyslíkovými koncentrátormi, ošetrovateľskými posteľami a iným zdravotníckym vybavením. Dodatočnú podporu poskytol zdravotnícky tím vyslaný z Rumunska. EÚ okrem toho zo svojho nástroja na boj proti epidémiám uvoľnila 700 000 EUR s cieľom riešiť počas prebiehajúcej epidémie kritické potreby a podporiť koordináciu očkovacej kampane.
júl 2021
 • Na základe žiadostí Albánska a Severného Macedónska podporila EÚ Grécko pri dodaní 200 000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 do týchto dvoch krajín.
jún 2021 
 • EÚ na základe žiadosti Kosova podporila Nórsko pri dodávke viac ako 180 000 dávok očkovacej látky do Prištiny.  Od začiatku pandémie mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany koordinoval a spolufinancoval dodávku 140 000 rúšok a iných osobných ochranných predmetov, ako aj dezinfekčných prostriedkov, generátorov kyslíka a antigénových testov zo Slovinska, z Českej republiky a Francúzska do Kosova.
Marec 2021
 • EÚ na základe žiadosti Moldavska podporila Rumunsko pri dodaní 50 400 dávok očkovacích látok Moldavsku v reakcii na pandémiu COVID-19.
Február 2021
 • Na základe žiadosti o pomoc zo strany Moldavska Rumunsko poslalo do tejto krajiny 1,5 milióna chirurgických rúšok, 100 000 rúšok FFP3, 100 000 ochranných oblekov a 100 000 rukavíc. Na základe žiadosti Slovenska vyslalo Rumunsko do Bratislavy lekársky tím špecializujúci sa na intenzívnu starostlivosť.
 • Moldavsku bolo z Rumunska dodaných 21 600 dávok očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 na podporu reakcie krajiny na pandémiu.
Január 2021
 • Na základe žiadosti o pomoc zo strany Severného Macedónska a Mongolska poslali Česká republika a Francúzsko osobné ochranné prostriedky na pomoc pri úsilí na zamedzenie šírenia koronavírusu. Česká republika do Severného Macedónska poslala 126 000 rúšok a 5 000 ochranných kombinéz a Francúzsko Mongolsku poskytlo 400 kyslíkových masiek, 200 nosových kanýl, generátory a ďalšie položky.
December 2020
 • Po ďalšej žiadosti o pomoc dostala Ukrajina zásielku 50 pľúcnych ventilátorov, ktorú poslalo Dánsko. V rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany sa takisto koordinovalo a spolufinancovalo dodanie dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných prostriedkov z Estónska a Dánska do Gruzínska. Moldavsko takisto dostalo rukavice, prikrývky a dezinfekčné prostriedky z Rakúska a Poľska, a to aj prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Rukavice a dezinfekčné prostriedky z Rakúska dostalo aj Albánsko.
Október a november 2020
August 2020
 • Začiatkom augusta 2020 bol do Azerbajdžanu vyslaný taliansky tím urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti z Talianska, Nemecka a Litvy boli od júna do júla vyslané do Arménska.
Apríl 2020
StiahnuťPDF - 1.2 MB

COVAX: globálne očkovanie

Udržateľná cesta von z pandémie ochorenia COVID-19 v EÚ závisí od pokroku na celosvetovej úrovni. Žiadna krajina ani región na svete nebudú bezpečné, pokiaľ sa šíreniu ochorenia COVID-19 nezabráni globálne.

EÚ a jej členské štáty sú hlavnými investormi do nástroja globálneho prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX) a zavádzajú koordinovaný európsky prístup k spoločnému využívaniu zásob očkovacích látok zriadením mechanizmu EÚ na spoločné využívanie zásob vakcín s cieľom pomôcť partnerským krajinám prekonať pandémiu.

Európsky prístup k spoločnému využívaniu zásob očkovacích látok pomôže susedným a partnerským krajinám prekonať pandémiu. Dopĺňa investície EÚ vo výške 2,2 miliardy EUR z Team Europe (Komisia, členské štáty a Európska investičná banka) do nástroja COVAX.

K dispozícii je mapa vakcín, ktoré boli doteraz dodané.

Európska únia 19. februára 2021 spustila v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou nový regionálny projekt v hodnote viac ako 7 miliónov EUR na podporu bezpečného a účinného očkovania obyvateľstva západného Balkánu. 

rescEU – spoločná rezerva zdravotníckeho vybavenia

Map of medical stockpile for COVID-19 related items in the EU.

Európska komisia 19. marca 2020 vytvorila strategickú kapacitu rescEU – spoločnú európsku rezervu pozostávajúcu z pohotovostného zdravotníckeho vybavenia, ako sú ventilátory, ochranné rúška, rukavice a laboratórne potreby, s cieľom pomôcť krajinám EÚ, ktoré zasiahla pandémia koronavírusu.

Komisia financuje 100 % kapacity (vrátane nákladov na obstarávanie, údržbu a dodávky), ktorá sa nachádza vo viacerých členských štátoch a ktorá sa neustále dopĺňa.

Nemecko a Rumunsko boli prvými členskými štátmi, v ktorých sú uskladnené rezervy rescEU. V septembri sa k nim pridalo Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko. V januári 2021 sa Belgicko, Holandsko a Slovinsko stali novými hostiteľskými krajinami rezervy zdravotníckych potrieb rescEU. Hostiteľskou krajinou ďalšieho zdravotníckeho vybavenia bude Nemecko.

Zásoby v rezerve rescEU teraz zahŕňajú:

 • viac ako 65 miliónov chirurgických rúšok a 15 miliónov rúšok FFP2 a FFP3,
 • viac ako 280 miliónov párov lekárskych rukavíc,
 • takmer 20 miliónov lekárskych plášťov a záster,
 • niekoľko tisíc kyslíkových koncentrátorov a ventilátorov.

Hostiteľské štáty sú s podporou Komisie zodpovedné za obstaranie vybavenia. Distribúciu vybavenia riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré zabezpečuje, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné.

Z rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU bolo dodaných viac než 1,3 milióna ochranných rúšok FFP2 a FFP3 do Talianska (142 000), Španielska (173 000), Chorvátska (65 000), Litvy (20 000), Čiernej Hory (140 000), Severného Macedónska (255 000) a Srbska (510 000).

Do Srbska bolo dodaných aj 270 000 párov rukavíc, 48 000 ochranných kombinéz s ochranou nôh a 5 500 ochranných okuliarov. Vo februári 2021 bolo okrem toho do Srbska dodaných 600 000 rúšok FFP2 a 650 000 párov rukavíc z rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU spravovanej Gréckom.

Okrem toho boli ochranné plášte a kombinézy distribuované aj do Čiernej Hory (30 000 plášťov) a Severného Macedónska (70 000 plášťov a 140 000 kombinéz). Českej republike bola 22. októbra 2020 z rezervy rescEU doručená prvá zásielka 30 pľúcnych ventilátorov, po ktorej nasledovalo ďalších 120 pľúcnych ventilátorov z Rakúska a Holandska, ako aj 30 zariadení na kyslíkovú terapiu s vysokým prietokom, ktoré boli doručené 24. októbra 2020.

Dňa 10. februára 2021 boli zo zásob zdravotníckeho vybavenia rescEU v Grécku odoslané ďalšie zdravotnícke potreby: Čierna Hora a Severné Macedónsko dostali rukavice, rúška, ochranné kombinézy, ako aj 15 000 testovacích súprav PCR, postele, prikrývky a uteráky zo Slovenska. Nemecko poslalo Srbsku dezinfekčné prostriedky na ruky a na čistenie povrchov a Česko poskytlo Moldavsku rúška, rukavice a pľúcne ventilátory.

Rezerva rescEU sa neustále dopĺňa a dodávky sa uskutočňujú pravidelne na základe potrieb zúčastnených krajín.

Pomoc v rámci EÚ

 • Solidarita EÚ v akcii

  Solidarita EÚ v akcii

  Krajiny, regióny aj mestá v EÚ podávajú pomocnú ruku svojim susedom a tým, ktorí ju potrebujú najviac.

 • Núdzová podpora

  Núdzová podpora

  Nástroj núdzovej podpory pomáha krajinám EÚ v ich úsilí riešiť pandémiu koronavírusu.

 

Pomoc mimo EÚ

Tím Európa poskytuje i naďalej pomoc na podporu úsilia partnerských krajín v boji proti pandémii koronavírusu. Tím Európa spája zdroje Európskej únie, jej členských štátov a európskych finančných inštitúcií.

Tím Európa už zmobilizoval podporu pre viac ako 130 krajín. Z celkovej sumy 46 miliárd EUR bolo k aprílu 2021 vyplatených 34 miliárd EUR: 1,8 miliardy EUR na reakcie na núdzové situácie v oblasti humanitárnych potrieb, 6,3 miliardy EUR na posilnenie zdravotníckych, vodohospodárskych a sanitačných systémov a 25,8 miliardy EUR na zmiernenie sociálnych a hospodárskych dôsledkov pandémie vrátane straty pracovných miest a vzdelávania.

Súčasný stav vyplácania prostriedkov vo vzťahu k záväzkom podľa jednotlivých regiónov k aprílu 2021:

 • susedstvo: 10,3 miliardy EUR z 13,8 miliardy EUR,
 • subsaharská Afrika: 6,7 miliardy EUR z 8,1 miliardy EUR,
 • západný Balkán a Turecko: 4,9 miliardy EUR z 5,8 miliardy EUR,
 • Ázia a Tichomorie: 2,7 miliardy EUR z 3,2 miliardy EUR,
 • Latinská Amerika a Karibik: 1,5 miliardy EUR z 3,0 miliardy EUR,
 • africká, karibská a tichomorská oblasť: 445 miliónov EUR zo 658 miliónov EUR,
 • zámorské územia a Grónsko: 203 miliónov EUR zo 627 miliónov EUR,
 • globálne programy: 5,1 miliardy EUR zo 7,5 miliardy EUR, pričom
 • nad rámec uvedeného obsahuje príspevok Tímu Európa záruky (2,1 miliardy EUR z 3,3 miliardy EUR).

Na celosvetovom samite o zdraví, ktorý sa konal 21. mája 2021 v Ríme, predsedníčka von der Leyenová oznámila, že „Tím Európa“ sa do konca roka 2021 podelí s krajinami s nízkym a stredným príjmom aspoň o 100 miliónov dávok, a to najmä prostredníctvom nástroja COVAX. Tím Európa (EÚ, jej inštitúcie a všetkých 27 členských štátov) je na dobrej ceste k prekročeniu tohto pôvodného cieľa, pričom sa predpokladá, že do konca roka 2021 sa poskytne krajinám, ktoré to najviac potrebujú, 200 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

 

Pomoc uviaznutým občanom pri návrate do vlasti

Komisia pomáha členským štátom koordinovať pomoc a konzulárnu repatriáciu občanov EÚ na celom svete.

Návrat spoluobčanov EÚ z cudziny domov

Dokumenty