Európska solidarita

V čase krízy podávajú krajiny, regióny a mestá v celej Európskej únii pomocnú ruku spoluobčanom EÚ. Pomoc sa poskytuje tým, ktorí to najviac potrebujú, prostredníctvom:

 • darovania osobných ochranných prostriedkov, ako sú rúška, rukavice, kombinézy a ochranné okuliare,
 • zdravotníckych tímov a vybavenia,
 • cezhraničného ošetrenia chorých pacientov a
 • pomoci uviaznutým občanom EÚ pri návrate do vlasti.

Európska komisia prostredníctvom svojho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie poskytuje pomoc na požiadanie, ako napríklad:

 • koordinovanie a spolufinancovanie dodávok osobných ochranných prostriedkov a inej pomoci,
 • repatriačné lety na návrat uviaznutých občanov z krajín mimo Európy,
 • preprava lekárskych tímov z jednej krajiny do druhej.

Mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany

Európska únia pomáha prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany koordinovať a financovať dodávky zdravotníckeho vybavenia a súvisiaceho vybavenia (ochranné rúška, plášte, rukavice, ochranné okuliare, kombinézy, dezinfekčné prostriedky a iné výrobky) do krajín v celej Európe aj vo svete, ktoré požiadali o pomoc.

Európska komisia prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany koordinovala a spolufinancovala dodávky viac ako 190 miliónov kusov zdravotníckych potrieb a osobných ochranných prostriedkov, posilnila nemocnice o dodatočných zdravotníckych pracovníkov a poskytla viac ako 10,5 milióna dávok vakcíny do vyše 55 krajín v Európe a na celom svete. Okrem koordinačnej funkcie EÚ takisto financuje 75 % nákladov na prepravu poskytovanej pomoci.

Chronologický prehľad

 • Január 2022

  Na žiadosť Iránu Španielsko poskytlo Teheránu viac ako 2,2 milióna dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 s cieľom zabezpečiť ochranu afganských utečencov s pobytom v tejto krajine. Ďalšie dávky vakcín sa majú dodať z Poľska a Švédska, čím sa celkový počet dávok dodaných do Iránu zvýši na viac ako 6,2 milióna.

 • Október 2021

  Prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany poskytla EÚ 200 kyslíkových koncentrátorov zo strategickej zdravotníckej rezervy rescEU v Holandsku, 50 kyslíkových koncentrátorov z Poľska a 5 200 ampuliek monoklonálnych protilátok z Talianska. Okrem toho sa prostredníctvom tohto mechanizmu prepraví z Dánska do Rumunska 15 pľúcnych ventilátorov a 8 kyslíkových koncentrátorov.

 • August 2021

  EÚ podporila Belgicko, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maltu, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko a Španielsko pri dodaní približne 1,3 milióna dávok vakcín a takmer 8 miliónov rúšok, spolu s antigénovými testami, pľúcnymi ventilátormi, kyslíkovými koncentrátormi, ošetrovateľskými posteľami a iným zdravotníckym vybavením do Tuniska. Dodatočnú podporu poskytol zdravotnícky tím vyslaný z Rumunska. EÚ okrem toho zo svojho nástroja na boj proti epidémiám uvoľnila 700 000 EUR s cieľom riešiť počas prebiehajúcej epidémie kritické potreby a podporiť koordináciu očkovacej kampane.

 • Júl 2021

  EÚ podporila Grécko pri dodaní 200 000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 do Albánska a Severného Macedónska.

 • Jún 2021

  EÚ podporila Nórsko pri dodaní vyše 180 000 dávok vakcín do Kosova. Od začiatku pandémie mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany koordinoval a spolufinancoval dodávku 140 000 rúšok a iných osobných ochranných predmetov, ako aj dezinfekčných prostriedkov, generátorov kyslíka a antigénových testov zo Slovinska, z Českej republiky a Francúzska do Kosova.

 • Marec 2021

  EÚ podporila Rumunsko pri dodaní 50 400 dávok očkovacích látok Moldavsku v reakcii na pandémiu COVID-19.

 • Február 2021
 • Január 2021

  Česká republika a Francúzsko zaslali Severnému Macedónsku a Mongolsku osobné ochranné prostriedky na pomoc pri úsilí o zamedzenie šírenia koronavírusu. Česká republika zaslala do Severného Macedónska 126 000 rúšok a 5 000 kombinéz a Francúzsko poskytlo Mongolsku 400 kyslíkových masiek, 200 nosových kanýl, generátory a iný materiál.

 • December 2020

  Po ďalšej žiadosti o pomoc dostala Ukrajina zásielku 50 pľúcnych ventilátorov, ktorú poslalo Dánsko. V rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany sa takisto koordinovalo a spolufinancovalo dodanie dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných prostriedkov z Estónska a Dánska do Gruzínska. Aj Moldavsko dostalo prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany rukavice, prikrývky a dezinfekčné prostriedky z Rakúska a Poľska. Z Rakúska dostalo rukavice a dezinfekčné prostriedky aj Albánsko.

 • Október a november 2020

  V októbri a novembri 2020 boli doručené dve zásielky 4 miliónov chirurgických rukavíc, ktoré poskytlo Nórsko. Holandsko takisto zaslalo osobné ochranné prostriedky na ostrovy Svätý Martin, Curaçao a Aruba.

 • August 2020

  Začiatkom augusta 2020 bol do Azerbajdžanu vyslaný taliansky tím urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti z Talianska, Nemecka a Litvy boli od júna do júla vyslané do Arménska.

 • Apríl 2020

  Európske lekárske tímy zložené z lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska boli vyslané do Talianska prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Koordináciu zabezpečovalo Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie.

StiahnuťPDF - 1.2 MB

Nástroj COVAX: globálne očkovanie

Udržateľná cesta von z pandémie ochorenia COVID-19 v EÚ závisí od pokroku na celosvetovej úrovni. Žiadna krajina ani región na svete nie sú bezpečné, pokiaľ sa šíreniu ochorenia COVID-19 nezabráni globálne.

EÚ a jej členské štáty sú hlavnými investormi do nástroja globálneho prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX) a zavádzajú koordinovaný európsky prístup k spoločnému využívaniu zásob očkovacích látok zriadením mechanizmu EÚ na spoločné využívanie zásob vakcín s cieľom pomôcť partnerským krajinám prekonať pandémiu.

Európsky prístup k spoločnému využívaniu zásob očkovacích látok pomáha susedným a partnerským krajinám prekonať pandémiu. Tím Európa (Komisia, členské štáty a finančné inštitúcie, najmä Európska investičná banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj) investuje viac ako 3 miliardy EUR do nástroja COVAX, aby pomohol zabezpečiť 1,8 miliardy dávok vakcín pre 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami. 

Približne 47 miliónov EUR bolo pridelených na podporu očkovania v krajinách východného susedstva EÚ a na západnom Balkáne v partnerstve so Svetovou zdravotníckou organizáciou.

rescEU – spoločná rezerva zdravotníckeho vybavenia

Map of medical stockpile for COVID-19 related items in the EU.

Európska komisia 19. marca 2020 vytvorila strategickú kapacitu rescEU – spoločnú európsku rezervu pozostávajúcu z pohotovostného zdravotníckeho vybavenia, ako sú ventilátory, ochranné rúška, rukavice a laboratórne potreby, s cieľom pomôcť krajinám EÚ, ktoré zasiahla pandémia koronavírusu.

Komisia financuje 100 % kapacity (vrátane nákladov na obstarávanie, údržbu a dodávky), ktorá sa nachádza vo viacerých členských štátoch a ktorá sa neustále dopĺňa. Nemecko a Rumunsko boli prvými členskými štátmi, v ktorých sú uskladnené rezervy rescEU. V septembri sa k nim pridalo Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko. V januári 2021 sa Belgicko, Holandsko a Slovinsko stali novými hostiteľskými krajinami rezervy zdravotníckych potrieb rescEU. Hostiteľskou krajinou ďalšieho zdravotníckeho vybavenia je Nemecko.

Hlavné body:

 • Z rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU bolo dodaných viac než 1,3 milióna ochranných rúšok FFP2 a FFP3 do Talianska (142 000), Španielska (173 000), Chorvátska (65 000), Litvy (20 000), Čiernej Hory (140 000), Severného Macedónska (255 000) a Srbska (510 000).
 • Srbsku bolo dodaných 270 000 párov rukavíc, 48 000 ochranných kombinéz s ochranou chodidla a 5 500 ochranných okuliarov. Vo februári 2021 bolo do tejto krajiny dodaných ďalších 600 000 rúšok FFP2 a 650 000 párov rukavíc z rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU spravovanej Gréckom.
 • Ochranné plášte a kombinézy boli distribuované do Čiernej Hory (30 000 plášťov) a Severného Macedónska (70 000 plášťov a 140 000 kombinéz).
 • Prvá dodávka 30 pľúcnych ventilátorov z rezervy rescEU bola doručená do Českej republiky v októbri 2020. Nasledovalo ďalších 120 pľúcnych ventilátorov a 30 zariadení na kyslíkovú terapiu s vysokým prietokom dodaných z Rakúska a Holandska. Ďalšie zdravotnícke potreby boli odoslané zo zásob zdravotníckeho vybavenia rescEU v Grécku: Čierna Hora a Severné Macedónsko dostali rukavice, rúška, ochranné kombinézy, ako aj 15 000 testovacích súprav PCR, postele, prikrývky a uteráky zo Slovenska. Nemecko poslalo Srbsku dezinfekčné prostriedky na ruky a na čistenie povrchov a Česko poskytlo Moldavsku rúška, rukavice a pľúcne ventilátory.

Zásoby v rezerve rescEU zahŕňajú:

 • viac ako 65 miliónov lekárskych rúšok a 15 miliónov rúšok FFP2 a FFP3,
 • viac ako 280 miliónov párov lekárskych rukavíc,
 • takmer 20 miliónov lekárskych plášťov a záster,
 • niekoľko tisíc kyslíkových koncentrátorov a pľúcnych ventilátorov.

Hostiteľské štáty sú s podporou Komisie zodpovedné za obstaranie vybavenia. Distribúciu vybavenia riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré zabezpečuje, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné.

Rezerva rescEU sa neustále dopĺňa a dodávky sa uskutočňujú pravidelne na základe potrieb zúčastnených krajín.

Pomoc v rámci EÚ

 • Solidarita EÚ v akcii

  Solidarita EÚ v akcii

  Krajiny, regióny aj mestá v EÚ podávajú pomocnú ruku svojim susedom a tým, ktorí ju potrebujú najviac.

 • Núdzová podpora

  Núdzová podpora

  Nástroj núdzovej podpory pomáha krajinám EÚ v ich úsilí riešiť pandémiu koronavírusu.

 

Pomoc mimo EÚ

Od vypuknutia pandémie COVID-19 začiatkom roka 2020 vyplatila viac ako 47,7 miliardy EUR na podporu viac ako 140 partnerských krajín ako Tím Európa na účely riešenia pandémie a jej dôsledkov. Podpora je kombináciou zdrojov EÚ, jej členských štátov, Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Z celkovej sumy 53,7 miliardy EUR, ktorú Tím Európa doposiaľ zmobilizoval, bolo k decembru 2021 vyplatených 47,7 miliardy EUR:

 • 3 miliardy EUR na núdzovú reakciu na humanitárne potreby,
 • 10,6 miliardy EUR na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, vody a sanitácie,
 • 34,1 miliardy EUR na zmiernenie sociálnych a hospodárskych dôsledkov pandémie vrátane straty pracovných miest a vzdelávania.

Tím Európa vyplatil 88,8 % z 53,7 miliardy EUR zabezpečených ku koncu roka 2021. V apríli 2021 dosiahli vyplatené sumy 34 miliárd EUR, pričom koncom roka 2021 sa vyšplhali až na 47,7 miliardy EUR (+ 13,7 miliardy EUR).

K 31. decembru 2021 je stav vyplácania v súvislosti so záväzkami takýto:

 • susedstvo: 13,6 miliardy EUR z 15,6 miliardy EUR,
 • subsaharská Afrika: 8,3 miliardy EUR z 9 miliárd EUR,
 • západný Balkán a Turecko: 6,8 miliardy EUR zo 7,6 miliardy EUR,
 • Ázia a Tichomorie: 4 miliardy EUR zo 4,3 miliardy EUR,
 • Latinská Amerika a Karibik: 2,5 miliardy EUR z 3,2 miliardy EUR,
 • africká, karibská a tichomorská oblasť: 539 miliónov EUR zo 743 miliónov EUR,
 • zámorské územia a Grónsko: 579 miliónov EUR zo 631 miliónov EUR,
 • globálne programy: 8,6 miliardy EUR z 9,7 miliardy EUR.

Na celosvetovom samite o zdraví, ktorý sa konal 21. mája 2021 v Ríme, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámila, že „Tím Európa“ do konca roka 2021 daruje krajinám s nízkym a stredným príjmom aspoň 100 miliónov dávok, a to najmä prostredníctvom nástroja COVAX. Tím Európa a Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu (Gavi) 22. novembra 2021 oznámili, že do konca roka darujú 99,6 milióna dávok očkovacej látky Johnson & Johnson. Prvá časť bola doručená Nigeru (496 800 dávok), Džibutsku (50 400), Nigérii (2 764,800), Togu (633 600), Stredoafrickej republike (302 400), Konžskej demokratickej republike (230 400), Guinejskej republike (496 800) a Mauritánii (144 000).

Predsedníčka von der Leyenová 6. januára 2022 oznámila, že v roku 2021 bolo do krajín s nízkymi a strednými príjmami dodaných 380 miliónov dávok vakcín, čím bol prekročený cieľ 250 miliónov dávok. Okrem toho sa predpokladalo, že do polovice roka 2022 sa do krajín s nízkymi a strednými príjmami, a to najmä v Afrike, dodá 700 miliónov dávok vakcín. 

EÚ, Belgicko, Francúzsko, Nemecko a Nadácia Billa a Melindy Gatesových oznámili 15. februára 2022 v súvislosti s blížiacim sa šiestym samitom Európskej únie a Africkej únie, že v najbližších piatich rokoch sa zmobilizuje viac ako 100 miliónov EUR na podporu Africkej agentúry pre lieky (AMA) a ďalších afrických regulačných iniciatív v oblasti liekov na regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

EÚ 24. marca 2022 opätovne potvrdila svoju podporu Afrike. Na ten účel posilní svoje partnerstvo so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby zabezpečila spravodlivejší prístup k bezpečným, účinným a kvalitným vakcínam, liekom a zdravotníckym technológiám v afrických krajinách. Finančný príspevok EÚ vo výške 24,5 milióna EUR je určený na podporu posilnenia regulácie (11,5 milióna EUR), transferu technológií (12 miliónov EUR) a strategických nákupov (1 milión EUR). Partnerstvo medzi EÚ a WHO pomôže Africkej únii dosiahnuť jej cieľ, a to zvýšiť do roku 2040 miestnu výrobu vakcín v Afrike a pre Afriku.

Na druhom samite o ochorení COVID-19, ktorý sa uskutočnil 12. mája 2022, Európska komisia oznámila svoj zámer zvýšiť financovanie určené na nasadenie vakcín a očkovanie, ako aj iné nástroje proti ochoreniu COVID-19 v Afrike. Výška tejto ďalšej podpory je 400 miliónov EUR. Komisia má tiež v úmysle poskytnúť príspevok vo výške 427 miliónov EUR do Globálneho fondu pre pripravenosť na pandémiu, aby podporila úsilie o predchádzanie budúcim pandémiám a lepšiu reakciu na ne.

 

 

Pomoc uviaznutým občanom pri návrate do vlasti

Komisia pomáha členským štátom koordinovať pomoc a konzulárnu repatriáciu občanov EÚ na celom svete.

Návrat spoluobčanov EÚ z cudziny domov

Dokumenty