Europejska solidarność

W czasach kryzysu w całej Unii Europejskiej kraje, regiony i miasta wyciągają pomocną dłoń do obywateli UE. Udzielają pomocy najbardziej potrzebującym: 

 • przekazując sprzęt ochronny, np. maseczki
 • udostępniając zespoły medyczne
 • przyjmując pacjentów na leczenie
 • sprowadzając do domu tych Europejczyków, którzy utknęli za granicą.

Na tym właśnie polega europejska solidarność.

Komisja Europejska, za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, udziela na wniosek danego kraju pomocy np.

 • koordynując i współfinansując dostawy środków ochrony osobistej i inną pomoc
 • organizując loty repatriacyjne i sprowadzając do Europy tych, którzy utknęli w różnych częściach świata
 • organizując transport zespołów medycznych z jednego kraju do drugiego.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unia Europejska pomaga w koordynacji i finansowaniu dystrybucji do krajów, które poprosiły o pomoc, sprzętu medycznego i innych produktów (maski ochronne, fartuchy, rękawice medyczne, gogle, kombinezony, środki dezynfekcyjne itp.) w całej Europie i na świecie.

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Komisja Europejska koordynowała i współfinansowała dostawy ponad 15 mln różnych środków medycznych do niemal 30 krajów w Europie i na całym świecie. UE nie tylko pełni rolę koordynatora, ale również finansuje 75 proc. kosztów transportu przesyłanej pomocy. 
Na przykład:

Sierpień 2021 r.
 • W odpowiedzi na apel Tunezji o pomoc UE udzieliła wsparcia Austrii, Belgii, Chorwacji, Czechom, Francji, Niemcom, Łotwie, Luksemburgowi, Malcie, Norwegii, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii w dostawach około 1,3 mln dawek szczepionek i prawie 8 mln masek, a także testów antygenowych, respiratorów, koncentratorów tlenu, łóżek szpitalnych i innego sprzętu medycznego. Rumunia wysłała ponadto zespół medyczny, który udzielił wsparcia na miejscu. UE udostępniła również 700 tys. euro z programu zwalczania epidemii, aby pomóc w krytycznych potrzebach i wesprzeć koordynację kampanii szczepień.
Lipiec 2021 r.
 • W odpowiedzi na prośbę Albanii i Macedonii Północnej UE wsparła Grecję w dostawie 200 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19 dla tych dwóch krajów.
Czerwiec 2021 r. 
 • UE pomaga Norwegii dostarczyć do Prisztiny ponad 180 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19 w odpowiedzi na wniosek Kosowa o pomoc.  Od początku pandemii w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zorganizowano i sfinansowano dostawy 140 tys. masek i innych środków ochrony osobistej, a także środków odkażających, generatorów tlenu i testów antygenowych do Kosowa ze Słowenii, Czech i Francji.
Marzec 2021 r.
 • Na prośbę Mołdawii UE pomogła Rumunii dostarczyć do Mołdawii 50,4 tys. dawek szczepionek w ramach zwalczania pandemii COVID-19.
Luty 2021 r.
 • W odpowiedzi na prośbę o pomoc z Mołdawii Rumunia przesłała 1,5 mln masek chirurgicznych, 100 tys. masek FFP3, 100 tys. kombinezonów ochronnych i 100 tys. rękawic. W odpowiedzi na prośbę Słowacji Rumunia wysłała do Bratysławy zespół medyczny specjalizujący się w intensywnej terapii.
 • Do Mołdawii dostarczono z Rumunii partię 21,6 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19, aby wesprzeć działania tego kraju podjęte w reakcji na pandemię.
Styczeń 2021 r.
 • W odpowiedzi na prośbę o pomoc z Macedonii Północnej i Mongolii Czechy i Francja przesłały środki ochrony osobistej, aby pomóc tym krajom w walce z koronawirusem. Czechy przekazały Macedonii Północnej 126 tys. masek i 5 tys. kombinezonów, a Francja przesłała do Mongolii 400 masek tlenowych, 200 cewników do podawania tlenu przez nos, generatory i inne artykuły.
Grudzień 2020 r.
 • W odpowiedzi na kolejną prośbę o pomoc Ukraina otrzymała 50 respiratorów wysłanych przez Danię. W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności koordynowano i współfinansowano dostawy środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej z Estonii i Danii do Gruzji. Również Mołdawia otrzymała rękawice, koce i środki dezynfekujące z Austrii i Polski, także za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, natomiast Albania otrzymała rękawice i środki dezynfekujące z Austrii.
Październik i listopad 2020 r.
Sierpień 2020 r.
 • Na początku sierpnia 2020 r. do Azerbejdżanu wysłano włoski zespół ratownictwa medycznego. W okresie od czerwca do lipca natomiast wysłano zespoły ratownictwa medycznego z Włoch, Niemiec i Litwy do Armenii.
Kwiecień 2020 r.
PobierzPDF - 1.2 MB

COVAX: szczepienia na całym świecie

Trwałe wyjście z pandemii COVID-19 w UE zależy od postępów na całym świecie. Żaden kraj ani region na świecie nie będzie wolny od COVID-19, jeżeli koronawirusa nie powstrzyma się w skali światowej.

UE i jej państwa członkowskie są ważnymi inwestorami w programie COVAX. Wprowadzają skoordynowane europejskie podejście do dystrybucji szczepionek poprzez ustanowienie unijnego mechanizmu w tym zakresie, aby pomóc krajom partnerskim w pokonaniu pandemii.

Europejskie podejście do dzielenia się szczepionkami pomoże krajom sąsiadującym i partnerskim w przezwyciężeniu pandemii. Oprócz tego UE zainwestowała 2,2 mld euro w program COVAX za pośrednictwem tzw. Drużyny Europy (Komisja, państwa członkowskie i Europejski Bank Inwestycyjny).

Ta mapa przedstawia dotychczasowe dostawy szczepionek do poszczególnych krajów.

19 lutego 2021 r. Unia Europejska we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia zainicjowała nowy projekt regionalny o wartości ponad 7 mln euro, którego celem jest wspieranie bezpiecznych i skutecznych szczepień ludności Bałkanów Zachodnich. 

rescEU – wspólna rezerwa sprzętu medycznego

Map of medical stockpile for COVID-19 related items in the EU.

19 marca 2020 r. Komisja Europejska utworzyła w ramach rescEU strategiczne zapasy sprzętu medycznego. Jest to wspólna rezerwa europejska obejmująca m.in. respiratory, maski ochronne, rękawice medyczne i wyposażenie laboratoryjne. Ma ona pomóc krajom UE zmierzyć się z pandemią koronawirusa.

Komisja finansuje te zapasy w 100 proc. (w tym koszty nabycia, obsługi technicznej i dostaw). Zapasy są przechowywane w kilku państwach członkowskich i są stale uzupełniane.

Niemcy i Rumunia były pierwszymi państwami członkowskimi, w których ulokowano zapasy rescEU, a od września są one przechowywane również w Danii, Grecji, na Węgrzech i w Szwecji. W styczniu 2021 r. zapasy sprzętu medycznego rescEU ulokowano również w Belgii, Holandii i Słowenii oraz zaplanowano utworzenie drugiego magazynu zapasów medycznych w Niemczech.

Zapasy w ramach rescEU obejmują obecnie:

 • ponad 65 mln masek medycznych i 15 mln masek FFP2 i FFP3
 • ponad 280 mln par rękawic medycznych
 • prawie 20 mln fartuchów medycznych
 • kilka tysięcy koncentratorów tlenu i respiratorów.

Kraje te są odpowiedzialne za zamówienia sprzętu medycznego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dystrybucją sprzętu zarządza Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które dba o to, aby sprzęt trafił tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Ponad 1,3 mln masek ochronnych FFP2 i FFP3 z rezerwy medycznej rescEU dostarczono do Włoch (142 tys.), Hiszpanii (173 tys.), Chorwacji (65 tys.), na Litwę (20 tys.), do Czarnogóry (140 tys.), Macedonii Północnej (255 tys.) i Serbii (510 tys.).

Serbia otrzymała również 270 tys. par rękawic medycznych, 48 tys. kombinezonów ochronnych z ochraniaczami na stopy i 5,5 tys. sztuk gogli. Dodatkowo w lutym 2021 r. przekazano Serbii 600 tys. masek FFP2 i 650 tys. par rękawic z rezerwy sprzętu medycznego rescEU znajdującej się w Grecji.

Oprócz tego dostarczono również fartuchy ochronne i kombinezony do Czarnogóry (30 tys. fartuchów) i Macedonii Północnej (70 tys. fartuchów i 140 tys. kombinezonów). 22 października 2020 r. do Czech dostarczono pierwszą partię 30 respiratorów z zasobów rescEU. Następnie z Austrii i Holandii dotarło do Czech kolejnych 120 respiratorów, jak również 30 urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, przekazanych 24 października 2020 r.

10 lutego 2021 r. z zapasów sprzętu medycznego rescEU przechowywanych w Grecji wysłano dodatkowe środki medyczne: do Czarnogóry i Macedonii Północnej trafiły rękawiczki, maski i kombinezony ochronne. Z kolei Słowacja przekazała każdemu z tych krajów po 15 tys. zestawów testowych PCR oraz łóżka, koce i ręczniki. Z Niemiec wysłano do Serbii środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, a z Czech do Mołdawii – maski, rękawiczki i respiratory.

Rezerwa rescEU jest stale uzupełniana, a dostawy odbywają się regularnie w zależności od potrzeb uczestniczących państw.

Pomoc wewnątrz UE

 • Unijna solidarność w praktyce

  Unijna solidarność w praktyce

  W całej Unii państwa, regiony i miasta wspierają sąsiadów, pomagając najbardziej potrzebującym.

 • Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych

  Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych

  Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga krajom UE w radzeniu sobie z pandemią koronawirusa.

 

Pomoc poza UE

W ramach podejścia „Drużyna Europy” nadal udzielana jest pomoc w celu wsparcia działań krajów partnerskich w walce z pandemią koronawirusa. Łączone są przy tym zasoby pochodzące z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i europejskich instytucji finansowych. Do 1 stycznia 2021 r. „Drużyna Europy” przekazała już ponad 26 mld euro ponad 130 krajom partnerskim na całym świecie:

 • Na pomoc humanitarną wydano 3,2 mld euro.
 • Z kolei na inwestycje w systemy opieki zdrowotnej oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne wydano 3,5 mld euro.
 • Aż 19,5 mld euro przeznaczono na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii.

21 maja 2021 r. na Globalnym Szczycie Zdrowotnym w Rzymie przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że do końca 2021 r. „Drużyna Europy” przekaże krajom o niskich i średnich dochodach co najmniej 100 mln dawek szczepionek, głównie za pośrednictwem instrumentu COVAX. Drużyna Europy (UE, jej instytucje i wszystkie 27 państw członkowskich) może przekroczyć ten pierwotnie założony cel – przewiduje się, że do końca 2021 r. krajom najbardziej potrzebującym przekazane zostanie 200 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

 

Pomoc w repatriacji

Komisja pomogła państwom członkowskim koordynować pomoc i organizowaną za pośrednictwem konsulatów repatriację obywateli UE z całego świata.

Repatriacja Europejczyków

Dokumenty