Europejska solidarność

W czasach kryzysu w całej Unii Europejskiej kraje, regiony i miasta wyciągają pomocną dłoń do obywateli UE. Udzielają pomocy najbardziej potrzebującym poprzez:

 • darowizny środków ochrony osobistej, takich jak maski, rękawice, kombinezony i okulary ochronne
 • mobilizację zespołów medycznych i sprzętu medycznego
 • przyjmowanie pacjentów z zagranicy na leczenie
 • sprowadzanie do domu tych Europejczyków, którzy utknęli za granicą.

Komisja Europejska, za pośrednictwem Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, udziela na wniosek danego kraju pomocy np.

 • koordynując i współfinansując dostawy środków ochrony osobistej i inną pomoc
 • organizując loty repatriacyjne i sprowadzając do Europy tych, którzy utknęli w różnych częściach świata
 • organizując transport zespołów medycznych z jednego kraju do drugiego.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unia Europejska pomaga w koordynacji i finansowaniu dystrybucji sprzętu medycznego i innych produktów (maski ochronne, fartuchy, rękawice medyczne, okulary ochronne, kombinezony, środki dezynfekcyjne itp.) do krajów, które poprosiły o pomoc w całej Europie i na świecie.

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Komisja Europejska koordynowała i współfinansowała dostawy ponad 190 mln sztuk środków medycznych i ochrony osobistej, dodatkowy personel medyczny dla szpitali oraz ponad 10,5 mln dawek szczepionek dla ponad 55 krajów w Europie i na całym świecie. UE nie tylko pełni rolę koordynatora, ale również finansuje 75 proc. kosztów transportu przesyłanej pomocy.

Oś czasu

 • Styczeń 2022 r.

  Na prośbę Iranu Hiszpania wysłała do Teheranu ponad 2,2 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19, aby zapewnić ochronę afgańskim uchodźcom mieszkającym w tym kraju. Planuje się dostarczenie dodatkowych dawek szczepionek z Polski i Szwecji, co oznacza, że łączna liczba dawek dostarczonych Iranowi wyniesie ponad 6,2 mln.

 • Październik 2021 r.

  Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności UE dostarczyła 200 koncentratorów tlenu pochodzących ze strategicznych zapasów sprzętu medycznego rescEU przechowywanych w Holandii, a także 50 koncentratorów tlenu z Polski i 5,2 tys. fiolek przeciwciał monoklonalnych z Włoch. Poza tym za pośrednictwem tego mechanizmu z Danii do Rumunii zostanie przetransportowanych 15 respiratorów i 8 koncentratorów tlenu.

 • Sierpień 2021 r.

  UE wsparła Austrię, Belgię, Chorwację, Czechy, Francję, Hiszpanię, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Norwegię, Portugalię i Rumunię w dostarczeniu do Tunezji około 1,3 mln dawek szczepionek i prawie 8 mln masek, a także testów antygenowych, respiratorów, koncentratorów tlenu, łóżek szpitalnych i innego sprzętu medycznego. Rumunia wysłała ponadto zespół medyczny, który udzielił wsparcia na miejscu. UE udostępniła również 700 tys. euro z programu zwalczania epidemii, aby pomóc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb i wesprzeć koordynację kampanii szczepień.

 • Lipiec 2021 r.

  UE wsparła Grecję w dostawie 200 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do Albanii i Macedonii Północnej.

 • Czerwiec 2021 r.

  UE pomogła Norwegii dostarczyć do Kosowa ponad 180 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Od początku pandemii w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zorganizowano i sfinansowano dostawy 140 tys. masek i innych środków ochrony osobistej, a także środków odkażających, generatorów tlenu i testów antygenowych do Kosowa ze Słowenii, Czech i Francji.

 • Marzec 2021 r.

  UE pomogła Rumunii dostarczyć do Mołdawii 50,4 tys. dawek szczepionek w ramach zwalczania pandemii COVID-19.

 • Luty 2021 r.
 • Styczeń 2021 r.

  Czechy i Francja przesłały Macedonii Północnej i Mongolii środki ochrony osobistej, aby pomóc tym krajom w walce z koronawirusem. Czechy przekazały Macedonii Północnej 126 tys. masek i 5 tys. kombinezonów, a Francja przesłała do Mongolii 400 masek tlenowych, 200 cewników do podawania tlenu przez nos, generatory i inne artykuły.

 • Grudzień 2020 r.

  W odpowiedzi na kolejną prośbę o pomoc Ukraina otrzymała 50 respiratorów wysłanych przez Danię. W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności koordynowano i współfinansowano dostawy środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej z Estonii i Danii do Gruzji. Również Mołdawia otrzymała rękawice, koce i środki dezynfekujące z Austrii i Polski, także za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, natomiast Albania otrzymała rękawice i środki dezynfekujące z Austrii.

 • Październik i listopad 2020 r.

  W październiku i listopadzie 2020 r. Norwegia dostarczyła dwie partie produktów zawierające 4 mln rękawiczek chirurgicznych. Holandia również przesłała środki ochrony osobistej na wyspy Sint Maarten, Curaçao i Aruba.

 • Sierpień 2020 r.

  Na początku sierpnia 2020 r. do Azerbejdżanu wysłano włoski zespół ratownictwa medycznego. W okresie od czerwca do lipca natomiast wysłano zespoły ratownictwa medycznego z Włoch, Niemiec i Litwy do Armenii.

 • Kwiecień 2020 r.

  Europejskie zespoły lekarzy i pielęgniarek z Rumunii i Norwegii oddelegowano do Włoch za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Za koordynację tej akcji odpowiadało unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego.

PobierzPDF - 1.2 MB

COVAX: szczepienia na całym świecie

Trwałe wyjście z pandemii COVID-19 w UE zależy od postępów na całym świecie. Żaden kraj ani region na świecie nie będzie wolny od COVID-19, jeżeli koronawirusa nie powstrzyma się w skali światowej.

UE i jej państwa członkowskie są ważnymi inwestorami w COVAX, tj. program na rzecz globalnego dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19. Wprowadzają skoordynowane europejskie podejście do dzielenia się szczepionkami poprzez ustanowienie unijnego mechanizmu w tym zakresie, aby pomóc krajom partnerskim w pokonaniu pandemii.

Europejskie podejście do dzielenia się szczepionkami pomaga krajom sąsiadującym i partnerskim w przezwyciężeniu pandemii. Drużyna Europy (Komisja, państwa członkowskie i instytucje finansowe – głównie Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) inwestuje ponad 3 mld euro w COVAX, aby pomóc zarezerwować 1,8 mld dawek szczepionek dla 92 krajów o niskim i średnim dochodzie. 

Na wsparcie szczepień we wschodnich krajach sąsiadujących z UE oraz na Bałkanach Zachodnich przeznaczono we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia około 47 mln euro.

rescEU – wspólna rezerwa sprzętu medycznego

Map of medical stockpile for COVID-19 related items in the EU.

19 marca 2020 r. Komisja Europejska utworzyła strategiczne zapasy sprzętu medycznego w ramach rescEU. Jest to wspólna rezerwa europejska obejmująca m.in. respiratory, maski ochronne, rękawice medyczne i wyposażenie laboratoryjne. Ma ona pomóc krajom UE zmierzyć się z pandemią koronawirusa.

Komisja finansuje te zapasy w 100 proc. (w tym koszty nabycia, obsługi technicznej i dostaw). Zapasy są przechowywane w kilku państwach członkowskich i są stale uzupełniane. Niemcy i Rumunia były pierwszymi państwami członkowskimi, w których ulokowano zapasy rescEU, a od września są one przechowywane również w Danii, Grecji, na Węgrzech i w Szwecji. W styczniu 2021 r. zapasy sprzętu medycznego rescEU ulokowano również w Belgii, Holandii i Słowenii oraz zaplanowano utworzenie drugiej rezerwy zapasów medycznych w Niemczech.

Główne dokonania:

 • Ponad 1,3 mln masek ochronnych FFP2 i FFP3 z rezerwy medycznej rescEU dostarczono do Włoch (142 000), Hiszpanii (173 000), Chorwacji (65 000), na Litwę (20 000), do Czarnogóry (140 000), Macedonii Północnej (255 000) i Serbii (510 000).
 • Do Serbii dostarczono 270 000 par rękawic, 48 000 kombinezonów ochronnych z ochroną stóp oraz 5 500 okularów ochronnych. Dodatkowo w lutym 2021 r. przekazano do tego kraju 600 000 masek FFP2 i 650 000 par rękawic z rezerwy sprzętu medycznego rescEU znajdującej się w Grecji.
 • Dostarczono również fartuchy ochronne i kombinezony do Czarnogóry (30 000 fartuchów) i Macedonii Północnej (70 000 fartuchów i 140 000 kombinezonów).
 • W październiku 2020 r. do Czech dostarczono pierwszą partię 30 respiratorów z zasobów rescEU. Następnie z Austrii i Holandii dotarło do Czech kolejnych 120 respiratorów, jak również 30 urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej. Dodatkowe środki medyczne wysłano z zapasów sprzętu medycznego rescEU znajdujących się w Grecji – do Czarnogóry i Macedonii Północnej trafiły rękawiczki, maski i kombinezony ochronne. Z kolei Słowacja przekazała każdemu z tych krajów po 15 000 zestawów testowych PCR oraz łóżka, koce i ręczniki. Z Niemiec wysłano do Serbii środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, a z Czech do Mołdawii – maski, rękawiczki i respiratory.

Zapasy w ramach rescEU obejmują:

 • ponad 65 mln masek medycznych i 15 mln masek FFP2 i FFP3
 • ponad 280 mln par rękawic medycznych
 • prawie 20 mln fartuchów medycznych
 • kilka tysięcy koncentratorów tlenu i respiratorów.

Kraje te są odpowiedzialne za zamówienia sprzętu medycznego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dystrybucją sprzętu zarządza Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które dba o to, aby sprzęt trafił tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Rezerwa rescEU jest stale uzupełniana, a dostawy odbywają się regularnie w zależności od potrzeb uczestniczących państw.

Pomoc wewnątrz UE

 • Unijna solidarność w praktyce

  Unijna solidarność w praktyce

  W całej Unii państwa, regiony i miasta wspierają sąsiadów, pomagając najbardziej potrzebującym.

 • Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych

  Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych

  Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga krajom UE w radzeniu sobie z pandemią koronawirusa.

 

Pomoc poza UE

Od wybuchu pandemii COVID-19 na początku 2020 r. UE wypłaciła w ramach Drużyny Europy ponad 47,7 mld euro na wsparcie dla ponad 140 krajów partnerskich w walce z pandemią i jej skutkami. Pakiet pomocy obejmuje środki pochodzące z UE, jej państw członkowskich, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Z uruchomionego do tej pory pakietu pomocy o łącznej wartości 53,7 mld euro do grudnia 2021 r. wypłacono 47,7 mld euro, która to kwota rozkłada się następująco:

 • 3 mld euro na pilną odpowiedź na potrzeby humanitarne
 • 10,6 mld euro na wzmocnienie służby zdrowia, sieci wodociągowych i kanalizacji
 • 34,1 mld euro na złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii, w tym związanych ze spadkiem zatrudnienia i z edukacją.

Z 53,7 mld euro, na które zaciągnięto zobowiązania do końca 2021 r., wypłacono 88,8 proc. W kwietniu 2021 r. wypłaty wyniosły 34 mld euro, natomiast na koniec 2021 r. sięgnęły one 47,7 mld euro (+13,7 mld euro).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. sytuacja w zakresie wypłat dotyczących zobowiązań przedstawia się następująco:

 • kraje objęte polityką sąsiedztwa: 13,6 mld z 15,6 mld euro
 • Afryka Subsaharyjska: 8,3 mld z 9 mld euro
 • Bałkany Zachodnie i Turcja: 6,8 mld z 7,6 mld euro
 • Azja i kraje Pacyfiku: 4 mld z 4,3 mld euro
 • Ameryka Łacińska i Karaiby: 2,5 mld z 3,2 mld euro
 • region Afryki, Karaibów i Pacyfiku: 539 mln z 743 mln euro
 • terytoria zamorskie i Grenlandia: 579 mln z 631 mln euro
 • programy o zasięgu globalnym: 8,6 mld z 9,7 mld euro.

21 maja 2021 r. na Globalnym Szczycie Zdrowotnym w Rzymie przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że do końca 2021 r. Drużyna Europy przekaże krajom o niskich i średnich dochodach co najmniej 100 mln dawek szczepionek, głównie za pośrednictwem COVAX. 22 listopada 2021 r. Team Europe i GAVI, Sojusz na rzecz Szczepionek, ogłosiły, że przekażą w formie darowizny 99,6 mln dawek szczepionki Johnson & Johnson jeszcze przed końcem roku. Pierwszą partię dostarczono do: Nigru (496 800), Dżibuti (50 400), Nigerii (2 764 800), Togo (633 600), Republiki Środkowoafrykańskiej (302 400), Demokratycznej Republiki Konga (230 400), Republiki Gwinei (496 800) oraz do Mauretanii (144 000).

6 stycznia 2022 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że w 2021 r. krajom o niskim i średnim dochodzie przekazano 380 mln dawek szczepionek, czyli przekroczony został cel 250 mln dawek. Planowano ponadto, że do połowy 2022 r. krajom o niskim i średnim dochodzie, zwłaszcza w Afryce, dostarczonych zostanie 700 mln dawek szczepionek. 

15 lutego 2022 r., przed szóstym szczytem UE-Unia Afrykańska, UE, Belgia, Francja, Niemcy oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów ogłosiły, że w ciągu najbliższych pięciu lat uruchomione zostanie ponad 100 mln euro na wsparcie Afrykańskiej Agencji Leków (AMA) i innych afrykańskich inicjatyw regulacyjnych w zakresie leków na szczeblu regionalnym i krajowym.

24 marca 2022 r. UE potwierdziła swoje poparcie dla Afryki przez wzmocnienie partnerstwa ze Światową Organizacją Zdrowia, aby zwiększyć równy dostęp do bezpiecznych, skutecznych i dobrych jakościowo szczepionek, leków i technologii medycznych w państwach afrykańskich. Wkład finansowy UE w wysokości 24,5 mln euro zostanie przeznaczony na wzmocnienie systemu regulacyjnego (11,5 mln euro), transfer technologii (12 mln euro) i zakupy strategiczne (1 mln euro). Partnerstwo UE-WHO pomoże Unii Afrykańskiej w osiągnięciu celu, jakim jest zwiększenie lokalnej produkcji szczepionek w Afryce i dla Afryki do 2040 r.

12 maja 2022 r. na drugim szczycie poświęconym COVID-19 Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza zwiększyć środki finansowe, by przyspieszyć rozprowadzanie i wykorzystanie szczepionek oraz innych środków walki z COVID-19 w Afryce, przeznaczając na wsparcie dodatkowe 400 mln euro. Komisja przewiduje również wkład w wysokości 427 mln euro do Globalnego Funduszu Gotowości na wypadek Pandemii, aby wesprzeć wysiłki służące zapobieganiu przyszłym pandemiom i lepszemu reagowaniu na nie.

 

 

Pomoc w repatriacji

Komisja pomogła państwom członkowskim koordynować pomoc i organizowaną za pośrednictwem konsulatów repatriację obywateli UE z całego świata.

Repatriacja Europejczyków

Dokumenty