Европейска солидарност

В тези кризисни времена държави, региони и градове в целия Европейски съюз протягат ръка за помощ на съгражданите си от ЕС. На най-нуждаещите се се оказва помощ чрез: 

 • дарения на предпазни средства, като маски,
 • медицински екипи,
 • трансгранично лечение на болни,
 • връщане на блокирани граждани на ЕС у дома.

Това е отличен пример за европейска солидарност.

Чрез своя Координационен център за реагиране при извънредни ситуации Европейската комисия оказва помощ при поискване, например:

 • координиране и финансиране на доставки на лични предпазни средства и други видове помощ,
 • полети за репатриране с цел връщане на граждани, блокирани извън Европа,
 • транспортиране на медицински екипи в други страни.

Механизъм за гражданска защита на ЕС

Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС Европейският съюз помага за координиране и финансиране на доставките на медицинско оборудване и свързани с него материали (защитни маски за лице, престилки, ръкавици, очила, гащеризони, дезинфектанти и други продукти) в страни в Европа и по света, които са поискали помощ.

Европейската комисия координира и съфинансира доставки на повече от 15 млн. броя медицински материали за близо 30 държави във и извън ЕС чрез Механизма за гражданска защита на Съюза. Освен че играе роля на координатор, ЕС съфинансира 75 % от транспортните разходи за изпратената помощ. 
Например:

Март 2021 г.
 • ЕС подпомогна поискана от Молдова доставка на 50 400 дози ваксина срещу COVID-19 от Румъния.
Февруари 2021 г.
 • След искане за помощ от страна на Молдова Румъния изпрати 1,5 млн. хирургически маски, 100 000 маски FFP3, 100 000 защитни костюма и 100 000 ръкавици. По искане на Словакия Румъния изпрати в Братислава медицински екип, специализиран в областта на интензивното лечение.
 • Пратка с 21 600 дози ваксини срещу COVID-19 бе доставена от Румъния в Молдова, за да се подкрепи борбата на страната с пандемията от коронавирус.
Януари 2021 г.
 • По искане на Северна Македония и Монголия Чешката република и Франция изпратиха лични предпазни средства, за да подпомогнат усилията за овладяване на пандемията от коронавирус. Чешката република изпрати 126 000 маски и 5000 гащеризона на Северна Македония, а Франция предостави 400 кислородни маски, 200 назални канюли, генератори и др. на Монголия.
Декември 2020 г.
 • След допълнително искане за помощ Украйна получи 50 апарата за вентилация, изпратени от Дания. Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС също така се координира и съфинансира доставката на дезинфектанти и лични предпазни средства от Естония и Дания за Грузия. Също чрез Механизма за гражданска защита на ЕС Молдова получи ръкавици, одеяла и дезинфектанти от Австрия и Полша, а Албания — ръкавици и дезинфектанти от Австрия.
Октомври и ноември 2020 г.
Август 2020 г.
 • В началото на август 2020 г. италиански екип за спешна медицинска помощ бе изпратен в Азербайджан, а през юни и юли екипи за спешна медицинска помощ от Италия, Германия и Литва бяха изпратени в Армения.
Април 2020 г.
СвалиPDF - 1.2 MB

COVAX: ваксинация в световен мащаб

Устойчивият път за излизане от пандемията от COVID-19 в ЕС зависи от напредъка в световен мащаб. Нито една държава или регион в света няма да бъде в безопасност от COVID-19, освен ако вирусът не бъде овладян в световен мащаб.

ЕС и неговите държави членки играят водеща роля при инвестициите в глобалния механизъм COVAX и установяват координиран европейски подход към споделянето на ваксини чрез създаване на механизъм на ЕС за споделяне на ваксини, за да се помогне на държавите партньори да преодолеят пандемията.

Европейският подход за споделяне на ваксини ще помогне на съседните държави и държавите партньори да преодолеят пандемията. Той допълва инвестицията от 2,2 млрд. евро от страна на „Екип Европа“ (Комисията, страните от ЕС и Европейската инвестиционна банка) в COVAX.

Вижте карта на доставените до момента ваксини.

На 19 февруари 2021 г. Европейският съюз в партньорство със Световната здравна организация стартира нов регионален проект на стойност над 7 млн. евро в подкрепа на безопасната и ефективна ваксинация на населението в Западните Балкани. 

rescEU – общ европейски резерв от медицинско оборудване

Map of medical stockpile for COVID-19 related items in the EU.

На 19 март 2020 г. Европейската комисия създаде стратегически резерв в rescEU — общоевропейски резерв от спешно медицинско оборудване, като апарати за белодробна вентилация, защитни маски, ръкавици и лабораторни консумативи, за да се помогне на страните от ЕС да се справят с пандемията, причинена от коронавируса.

Комисията финансира 100 % от разходите за резерва (включително за възлагане на обществени поръчки, поддръжка и доставка). Резервът се поддържа от няколко държави членки и постоянно се попълва.

Германия и Румъния бяха първите страни от ЕС, които осигуриха съхранение на този резерв, а през септември ги последваха Дания, Гърция, Унгария и Швеция. През януари 2021 г. Белгия, Нидерландия и Словения също станаха приемащи държави за медицински материали и оборудване от резерва rescEU, а друга част от този резерв ще бъде разположена в Германия.

Резервът rescEU в момента разполага с:

 • над 65 млн. медицински маски и 15 млн. маски FFP2 и FFP3;
 • повече от 280 млн. чифта медицински ръкавици;
 • близо 20 млн. медицински престилки;
 • няколко хиляди кислородни концентратора и апарати за вентилация.

Държавите, в които се намира резервът, отговарят за закупуването на оборудването с подкрепата на Комисията. Координационният център за реагиране при извънредни ситуации ръководи разпределението на оборудването, за да се гарантира, че то отива там, където е най-необходимо.

Повече от 1,3 млн. защитни маски за лице FFP2 и FFP3 от медицинския резерв rescEU са доставени на Италия (142 000), Испания (173 000), Хърватия (65 000), Литва (20 000), Черна гора (140 000), Северна Македония (255 000) и Сърбия (510 000).

Сърбия също така получи 270 000 чифта ръкавици, 48 000 защитни гащеризона със защита за краката и 5500 защитни очила. През февруари 2021 г. на Сърбия бяха доставени допълнително 600 000 маски FFP2 и 650 000 чифта ръкавици от резерва за медицинско оборудване rescEU, намиращ се в Гърция.

Освен това бяха доставени защитни престилки и гащеризони на Черна гора (30 000 престилки) и Северна Македония (70 000 престилки и 140 000 гащеризона). На 22 октомври 2020 г. първата пратка от 30 апарата за вентилация от rescEU бе доставена в Чешката република. Тя бе последвана от още 120 апарата за вентилация от Австрия и Нидерландия, както и от 30 апарата за високопоточна кислородотерапия, доставени на 24 октомври 2020 г.

На 10 февруари 2021 г. бяха изпратени допълнителни медицински материали от медицинския резерв на rescEU, разположен в Гърция: Черна гора и Северна Македония получиха ръкавици, маски, защитни облекла, както и по 15 000 комплекта за PCR тестове, легла, одеяла и кърпи от Словакия. Германия изпрати дезинфектант за ръце и повърхности на Сърбия, а Чехия предостави маски, ръкавици и апарати за изкуствена белодробна вентилация на Молдова.

Резервът rescEU се попълва постоянно, а доставките се извършват редовно в зависимост от нуждите на участващите държави.

Помощ за страни в ЕС

 • Европейската солидарност в действие

  Европейската солидарност в действие

  Държави, региони и градове в ЕС протягат ръка за помощ на съседите си и помагат на най-нуждаещите се.

 • Спешна подкрепа

  Спешна подкрепа

  Чрез Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат усилията на страните от ЕС за борба с пандемията от коронавирус.

 

Помощ за страни извън ЕС

Чрез подхода Екип Европа продължаваме да оказваме помощ и да подкрепяме усилията на страните партньори да се справят с пандемията от коронавирус. В Екип Европа се съчетават ресурси на Европейския съюз, страните членки и европейските финансови институции.

Към 1 януари 2021 г. в рамките на подхода „Екип Европа“ повече от 130 страни партньори по света бяха подкрепени с над 26 млрд. евро:

 • 3,2 млрд. евро — за задоволяване на нуждите от хуманитарна помощ.
 • 3,5 млрд. евро — за укрепване на системите за здравеопазване, водоснабдяване и канализация.
 • 19,5 млрд. евро — за смекчаване на социално-икономическите последици от пандемията.

 

Помощ за връщането у дома на блокирани в чужбина граждани

Комисията помогна на страните от ЕС да координират помощта и консулските операции по репатриране на граждани на ЕС от целия свят.

Връщане на блокирани граждани у дома

Документи