Ögonblicksbilder av solidariteten i EU

Visualiseringsverktyg för solidaritetsinsatser

European Solidarity Tracker är ett interaktivt verktyg för datavisualisering som visar EU-ländernas och EU-institutionernas solidaritetsinsatser i olika diagram och bilder.

Verktyget använder offentliga källor som sammanställs av forskare och teamet Rethink: Europe vid tankesmedjan ECFR. Det visar tydligt ett tätt nätverk av ömsesidigt bistånd och samarbete över hela Europa och illustrerar EU:s avgörande roll under coronakrisen.

Företag i EU hjälper till att skydda invånarna

Företagen i EU har reagerat snabbt på coronakrisen och velat visa solidaritet och hjälpa till att skydda människors hälsa.

Många företag, från destillerier till textilföretag, har ställt om sin produktion för att tillgodose efterfrågan på personlig skyddsutrustning, desinfektionsmedel och medicintekniska produkter. De har alla använt sitt kunnande för att tillverka munskydd, skyddsrockar, handsprit och respiratorer.

Kommissionen har vidtagit åtgärder för att göra det lättare för företag att öka eller ställa om produktionen, bland annat genom att be de europeiska standardiseringsorganen utforma standarder för munskydd och annan skyddsutrustning som alla berörda parter kan använda gratis.

För att se till att viktiga produkter kan godkännas snabbare och hjälpa företagen att anpassa sina produktionslinjer har kommissionen dessutom tagit fram en vägledning för personlig skyddsutrustning, handrengöringsmedel och handdesinfektionsmedel som lämnas kvar på huden och 3D-utskrifter.

Informationen ovan bygger på allmänt tillgängliga källor. Det är bara exempel på hur företagen i EU snabbt har reagerat på coronautbrottet och ingen uttömmande lista. Vill du berätta ditt företags historia? Kontakta oss på comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu.

Solidaritet i EU – vård av patienter

Österrike

Austrian flag

chirurchical mask  Elva intensivvårdspatienter från Italien och tre intensivvårdspatienter från Frankrike togs om hand på österrikiska sjukhus. ”Mot bakgrund av det dramatiska läget är detta bara ett litet bidrag, men det är symboliskt viktigt att vi stöder Europa”, säger de österrikiska myndigheterna i ett uttalande.

Belgien

Belgian flag

chirurchical mask  Efter Slovakiens begäran om hjälp med vårdpersonal för att behandla covidpatienter skickade Belgien en läkare, två sjuksköterskor och en gruppledare.

Danmark

Denmark flag

chirurchical mask  Efter Slovakiens begäran om hjälp med vårdpersonal för att behandla covidpatienter skickade Danmark ett team med tre läkare och fem sjuksköterskor.

Tyskland

Germany

chirurchical mask I städer och delstater i hela Tyskland vårdades svårt sjuka patienter från Italien, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Tjeckien på intensivvårdsavdelningar.


85 intensivvårdsplatser i tio tyska delstater reserverades för Italien och 44 italienska patienter flyttades till Tyskland.


130 patienter från Frankrike överfördes till Tyskland våren 2020, och flera patienter flyttades i november.


98 intensivvårdsplatser i tio delstater har reserverats för Frankrike, och 130 franska patienter flyttades till Tyskland.


46 patienter från Nederländerna flyttades också till Tyskland för vård.
Flygplan och helikoptrar från tyska flygvapnet har transporterat intensivvårdspatienter för vård i Tyskland. Medicinsk personal från universitetskliniken i Jena hjälper till på en klinik i närheten av Neapel.

 

23 patienter från Liègeprovinsen i Belgien flyttades till Tyskland för vård.
Bayern erbjöd 100 sjukhusplatser åt covidpatienter från Tjeckien

Grekland

Greek flag

chirurchical mask  500 mobila medicinska team som delvis finansieras av EU ska kunna testa människor i deras hem.

Italien

Italian flag

chirurchical mask  Ett akutteam med tio läkare och sjuksköterskor från Italien har förberett ett uppdrag i Armenien genom EU:s civilskyddsmekanism.

Luxemburg

Luxembourg flag

medical equipment  Sju franska intensivvårdspatienter från Mulhouse i Frankrike flögs den 25 mars till Luxemburg för att vårdas där. Ytterligare fyra har anlänt från Thionville.

 

Luxemburgs flygräddningstjänst har flugit hem ytterligare sex patienter från östra Frankrike som intensivvårdats i Luxemburg och i Tyskland. Fem franska patienter får fortfarande intensivvård i Luxemburg.

 

Ambulansjetplan och två helikoptrar från Luxemburgs flygräddningstjänst har slagits samman med den franska akutsjukvårdstjänsten och har flugit franska intensivvårdspatienter till Hamburg och Dresden i Tyskland.

Polen

Polish flag

medical equipment  Polens centrum för internationellt bistånd skickade ett särskilt team med 15 personer (läkare och paramedicinsk personal) som certifierats av Världshälsoorganisationen till ett fältsjukhus i Brescia i Lombardiet, ett av de värst drabbade områdena i Italien.

Rumänien

Romanian flag

medical equipment  Ett team av läkare och sjuksköterskor från Rumänien och Norge skickades till Bergamo och Milano. Insatsen finansierades delvis av EU:s civilskyddsmekanism och samordnas av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap

 

Solidaritet i EU – skydd för vårdpersonal och invånare

EU
EU flag

disinfo Den 7 maj 2020 började EU-kommissionen leverera 1,5 miljoner munskydd till 17 EU-länder och Storbritannien för att skydda vårdpersonalen. Det var det första partiet av de 10 miljoner munskydd som kommissionen köpt in genom EU:s krisstödsinstrument. Under sex veckor skickades sedan 1,5 miljoner munskydd i veckan till de länder och regioner som behövde dem. 

 

Tidigare har cirka 330 000 munskydd skickats till Italien, Spanien och Kroatien, och fler partier har nu också skickats till Litauen (20 000), Nordmakedonien (10 000) och Montenegro (10 000) via EU:s civilskyddsmekanism. RescEU-lagret med sjukvårdsmateriel finansieras helt genom EU:s budget. Tyskland och Rumänien var först med att ställa upp som värdar för rescEU-lagret och i september 2020 anslöt sig Danmark, Grekland, Ungern och Sverige.

 

Den 18 juni 2020 levererades över sju ton personlig skyddsutrustning till Bulgarien i en pilotinsats. Sändningen omfattade mer än 500 000 skyddsmasker som landet köpt, medan EU stod för transportkostnaderna.

 

Den 7 juli 2020 levererade EU ytterligare 65 000 munskydd till Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien som redan levererats via rescEU-lagret.

 

Under den första veckan i augusti delade EU ut fler partier med munskydd från rescEU-lagret i Kroatien, Montenegro och Nordmakedonien. I oktober levererades över 130 000 munskydd och skyddsrockar till Montenegro och Nordmakedonien, utöver de 520 000 munskydd som redan skickats från rescEU-lagret och annat bistånd som skickats till behövande länder via EU:s civilskyddsmekanism.

 

I oktober 2020 levererades över 130 000 munskydd och skyddsrockar till Montenegro och Nordmakedonien, utöver de 520 000 munskydd som redan skickats från rescEU-lagret och annat bistånd som skickats till behövande länder via EU:s civilskyddsmekanism.
Frankrike fick i oktober och november 2020 två partier med 2 miljoner sterila handskar från Norge efter en begäran till EU:s civilskyddsmekanism.

 

Den 22 oktober 2020 skickade EU en första sändning med 30 respiratorer till Tjeckien från rescEU, EU:s gemensamma lager av sjukvårdsmateriel. Även Nederländerna och Österrike skickade respiratorer så att Tjeckien fick de 150 respiratorer som önskats.

 

Frankrike fick i oktober och november två partier med 2 miljoner sterila handskar från Norge efter en begäran till EU:s civilskyddsmekanism.

 

EU:s civilskyddsmekanism skickade ett italienskt akutteam med sex medicinska experter till Azerbajdzjan för att stödja landets hälsomyndigheter i kampen mot coronaviruset.

 

I januari 2021 skickade rescEU-lagren i Grekland och Tyskland 107 000 munskydd till Nordmakedonien och 78 000 till Montenegro. Nordmakedonien fick dessutom 35 000 skyddsrockar och 140 000 overaller, och Montenegro fick 15 000 skyddsrockar.

 

I februari 2021 skickade Rumänien 1,5 miljoner operationsmunskydd, 100 000 FFP3-munskydd, 100 000 skyddsdräkter och 100 000 handskar till Moldavien, efter landets begäran om hjälp. I februari 2021 skickade rescEU-lagret i Grekland 600 000 FFP2-munskydd och 650 000 handskar till Serbien.

 

Hittills har EU:s civilskyddsmekanism svarat på 25 förfrågningar under pandemin och skickat personlig skyddsutrustning, läkemedel och vårdpersonal.

Lettland

latvia

chirurchical mask  Lettland har skickat 478 500 munskydd till Estland och också erbjudit Litauen 60 000 munskydd via EU:s civilskyddsmekanism.

Österrike

Austrian flag

chirurchical mask  Österrike har transporterat 1,5 miljoner munskydd och över 3 360 liter desinfektionsmedel till Italien via EU:s civilskyddsmekanism.

 

Österrike skickar också handskar och desinfektionsmedel till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Moldavien och Montenegro via civilskyddsmekanismen. Nordmakedonien har fått tillfälliga bostäder och sanitetsartiklar och Serbien har fått filtar, madrasser och tält till migranter. Österrike har också skickat 181 containrar som kan användas som tillfälliga bostäder eller mobila vårdinrättningar i migrantläger i Grekland. 

 

Österrike har skickat 15 respiratorer till Tjeckien och erbjudit 30 högflödesgrimmor för syrgasbehandling genom EU:s civilskyddsmekanism.

Tjeckien

Czech flag

chirurchical mask  Tjeckien har skickat 10 000 skyddsdräkter till Italien och ytterligare 10 000 till Spanien
Via EU:s civilskyddsmekanism har Tjeckien också skickat tillfälliga bostäder, sanitetsartiklar och andra artiklar till flyktingar och migranter i Grekland som riskerar att smittas av coronaviruset. I januari 2021 skickade Tjeckien 126 000 munskydd och 5 000 overaller till Nordmakedonien.

Danmark

Danish flag

chirurchical mask  Via EU:s civilskyddsmekanism har Danmark skickat containrar som kan användas som tillfälliga bostäder eller vårdinrättningar för flyktingar och migranter i Grekland som riskerar att smittas av coronaviruset.Danmark har också erbjudit respiratorer till Italien och skyddsutrustning till Georgien. 

Estland

Estonian flag

disinfo Estland har erbjudit desinfektionsmedel, filtar och lakan till Nordmakedonien, Montenegro och Georgien via EU:s civilskyddsmekanism.

Frankrike

French flag

chirurchical mask  Frankrike har donerat en miljon munskydd och 20 000 skyddsdräkter till Italien. Via EU:s civilskyddsmekanism skickar Frankrike också containrar som kan användas som tillfälliga bostäder eller vårdinrättningar för flyktingar och migranter i Grekland som riskerar att smittas av coronaviruset. I januari 2021 skickade Frankrike 400 syrgasmasker, 200 näsgrimmor samt generatorer och andra liknande artiklar till Mongoliet.

Tyskland

Germany

chirurchical mask  Tyskland har levererat 7,5 ton medicinsk utrustning till Italien, bland annat respiratorer och narkosmasker. Tyskland har också skickat 50 respiratorer till Spanien och 25 till Frankrike.

Ungern

hungary

disinfo Ungern har levererat över 1 700 000 munskydd, 200 000 handskar och annan utrustning till bland annat Albanien, Bosnien och Hercegovina, Italien, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Rumänien, Serbien, Slovenien och Slovakien.

Luxemburg

Luxembourg flag

disinfo Luxemburg har levererat 1 440 kg material till Spanien som ska användas till skyddsdräkter för vårdpersonal och förmedlat en leverans av 100 ton medicinsk utrustning från Kina till Litauen.

Nederländerna

Dutch flag

disinfo Via EU:s civilskyddsmekanism skickar Nederländerna containrar som kan användas som tillfälliga bostäder eller vårdinrättningar för flyktingar och migranter i Grekland som riskerar att smittas av coronaviruset.

Nederländerna har skickat 105 respiratorer till Tjeckien via EU:s civilskyddsmekanism.

Polen

Polish flag

chirurchical mask  Polen har erbjudit desinfektionsmedel, operationsmunskydd, visir och annan skyddsutrustning till Moldavien och Ukraina.

Slovakien

slovakia

chirurchical mask  Slovakien har skickat munskydd och desinfektionsmedel till Italien och erbjudit ambulanser, munskydd, desinfektionsmedel och filtar till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.

Solidaritet i EU – hjälp till människor att ta sig hem*

 

EU

EU flag


Picture of airplane  Sedan utbrottet började har över 90 000 strandsatta EU-medborgare fått hemtransport med drygt 360 flygningar som har organiserats och medfinansierats av EU:s civilskyddsmekanism. En tredjedel av de hemflugna är EU-medborgare från andra länder än det land som organiserade flygningen.
Många fler flygningar inom Europa, som inte beställts genom EU:s civilskyddsmekanism utan direkt av EU-länderna, transporterar dagligen hem medborgare.

Österrike

Austrian flag

Picture of airplane  Österrike har flugit hem medborgare i 25 EU-länder från Argentina, Australien, Chile, Kuba, Dominikanska Republiken, Egypten, Indonesien, Malaysia, Maldiverna, Mauritius, Mexiko, Marocko, Peru, Filippinerna, Sydafrika, Spanien, Thailand, Tunisien, Storbritannien, USA och Vietnam. 

Belgien

Belgian flag

Picture of airplane  Belgien har tagit hem medborgare från 20 EU-länder.

Tjeckien

Czech flag

Picture of airplane  Tjeckien har transporterat hem hundratals medborgare från 22 EU-länder.

Danmark

Danish flag

plane Danmark har hämtat hem medborgare från andra EU-länder på ett flyg från Mali, och passade på att ta med sig humanitärt bistånd på flyget dit.

 

Finland 

flag of Finland

plane  Finland har hämtat hem medborgare från tio EU-länder.

Frankrike

French flag

 Frankrike har tagit hem medborgare från 26 EU-länder. Ett flyg från Wuhan i Kina tidigt i februari förde hem 64 franska medborgare och 135 andra EU-medborgare.

Tyskland

Germany

Picture of airplane  Tyskland har transporterat hem tusentals EU-medborgare från andra länder.

Ungern

hungary

plane  Ungern har hämtat hem medborgare från fyra EU-länder. 

Irland

Irish flag

Picture of airplane  Irland har hämtat hem medborgare från 17 EU-länder.

Italien

Italian flag

Picture of airplane  Italien har flugit hem medborgare i sex EU-länder från Tokyo.

Lettland

Latvian flag

Picture of airplane  Lettland har hämtat hem medborgare från fyra EU-länder.

Litauen

Lithuanian flag

plane  Litauen har hämtat hem medborgare från åtta EU-länder.

Luxemburg

Luxembourg flag

Picture of airplane  Luxemburg har tagit hem medborgare från fjorton EU-länder. På ett flyg från Kap Verde den 25 mars var bara 20 av passagerarna från Luxemburg, medan övriga 131 passagerare kom från andra EU-länder.

Portugal

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugal har hämtat hem hundratals medborgare från sjutton EU-länder.

Spanien

Spanish flag

Picture of airplane  Spanien har tagit hem över 600 EU-medborgare från 19 olika EU-länder.

Sverige

sweden

plane  Sverige har hämtat hem medborgare från 15 EU-länder.

Många fler EU-medborgare har transporterats hem med europeiska flygningar utanför EU:s civilskyddsmekanism. Här är några exempel:

Kroatien

Croatian flag

Airplane  Kroatien har hjälpt medborgare från fem EU-länder att komma hem.

Danmark

Danish flag


Picture of airplane  Ett danskt flyg har tagit hem 105 danskar och ytterligare 179 européer från Filippinerna. Danmark har flugit hem 324 EU-medborgare på fyra specialflygningar från Marocko, Italien, Filippinerna och Peru.

Tyskland

Germany

ferry  Tyskland har hjälpt 600 ester, letter och litauer att återvända hem med färja.

Ungern

Hungarian flag


Picture of airplane  Ungern har hämtat hem medborgare från sex EU-länder.

Litauen

Lithuanian flag


Picture of airplane  Litauen har hjälpt över 400 medborgare från sex EU-länder att komma hem från Vietnam, Thailand, Indonesien och Sydamerika.

Nederländerna

Dutch flag


Picture of airplane  Nederländerna har ordnat så att mer än 230 medborgare från olika EU-länder har kunnat ta sig hem från Spanien, Portugal, Gambia, Kap Verde, Peru och Turkiet.

Polen

Polish flag

 

Picture of airplane  Det polska flygbolaget LOT har hjälpt medborgare från 18 EU-länder med hemtransport.
ferry Small image of a train small image of a car

Polen har erbjudit medborgare från Estland, Lettland och Litauen en trygg hemresa med färjor och särskilda tåg. Polen har också organiserat 18 konvojer med mer än 800 fordon som eskorterades av polsk polis för att hjälpa mer än 2 000 medborgare från Estland, Lettland och Litauen att återvända hem på ett säkert sätt.

Portugal

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugal har hjälpt till att ta hem hundratals medborgare från femton EU-länder.

 

Slovakien

Slovakian flag


Picture of airplane  Slovakien har flugit hem 300 EU-medborgare från fyra EU-länder från USA. Ytterligare sex flygningar är redan planerade.

*Nitton EU-länder har utnyttjat EU:s civilskyddsmekanism för sina hemtransporter. Bilaterala solidaritetsinsatser för att transportera hem medborgare anges om de uttryckligen har meddelats till EU-kommissionen.

map

Har du exempel på solidaritet med bilder? Skicka dem till COMM-EU-SOLIDARITY@ec.europa.eu.

Senaste uppdatering: 8 december 2020

Ansvarsfriskrivning: Listan över exempel på den här sidan är inte uttömmande. Siffrorna bygger på de senaste uppgifterna från EU-länderna via det gemensamma kommunikations- och informationssystemet för olyckor (Cecis). Kommissionen försöker lägga ut aktuell information, men vi tar inget uttryckligt eller implicit ansvar för att informationen på sidan är komplett eller korrekt.

Europeisk solidaritet för asylsökande

Sedan coronapandemin bröt ut har Grekland fått hjälp att skydda utsatta personer från att smittas av viruset och undvika en folkhälsokris i flyktinglägren. Dessutom satte man in omedelbara åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset på de egeiska öarna, där mottagnings- och identifieringscentrumen finns,

I enlighet med det åtagande som kommissionsordförande Ursula von der Leyen gjorde under sitt besök i Grekland i början av mars avsattes genast 350 miljoner euro i krisstöd för att stödja fem projekt för migrationshantering. Projekten stöder mottagningskapaciteten på det grekiska fastlandet och öarna genom ett program för uthyrning av bostäder och annat stöd.

I april 2020 anslogs ytterligare 350 miljoner euro. Pengarna ska bland annat gå till ökad mottagningskapacitet på de grekiska öarna, tjänster och förnödenhete i lägren, t.ex. mat, extra läkarteam, ökat stöd till den grekiska asylmyndigheten och utplacering av gränsvakter och poliser vid Greklands yttre gränser.

Dokument

Faktablad: Coronaviruset – Europeisk solidaritet i praktiken