Príklady európskej solidarity

Monitor európskej solidarity

Monitor európskej solidarity (European Solidarity Tracker) je interaktívny nástroj na vizualizáciu údajov, ktorý poskytuje prehľad o solidarite medzi členskými štátmi EÚ a jej inštitúciami. Na základe verejne dostupných zdrojov, ktoré získali pridružení výskumní pracovníci ECFR a tím Rethink: tím Europe, tento nástroj dokumentuje hustú sieť vzájomnej pomoci a spolupráce v celej Európe a zároveň názorne ukazuje, akú významnú úlohu EÚ zohráva počas krízy súvisiacej s koronavírusom.

Priemysel EÚ chráni občanov Európskej únie

Európske podniky vďaka rýchlej reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom preukázali mimoriadnu solidaritu s cieľom spoločne čeliť pandémii v záujme ochrany zdravia občanov Európskej únie. Mnohé podniky v celej Európe nanovo vybavili a upravili výrobu tak, aby spĺňala požiadavky na produkciu osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov a zdravotníckych pomôcok. Priemysel, od liehovarov až po textilné podniky, uplatnil svoj know-how v prospech služby občanom pri výrobe napríklad rúšok, ochranných plášťov, dezinfekčných prostriedkov na ruky a pľúcnych ventilátorov.

V posledných mesiacoch Komisia podnikla kroky s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre priemysel, aby mohol zintenzívniť a upraviť svoju výrobu, a v súvislosti s tým požiadala Európsku normalizačnú organizáciu, aby sprístupnila normy pre rúška a iné ochranné prostriedky všetkým zainteresovaným stranám. S cieľom urýchliť schvaľovanie nevyhnutných výrobkov a pomôcť podnikom prispôsobiť ich výrobné linky Komisia zároveň uverejnila usmernenia v týchto oblastiach: OOP, nezmývateľné čistiace prostriedky na ruky a dezinfekčné prostriedky na ruky, ako aj 3D tlač.

Informácie obsiahnuté v tomto interaktívnom nástroji vychádzajú z verejne dostupných zdrojov. Uvádza neúplný zoznam príkladov, ktoré poukazujú na rýchlu reakciu priemyslu EÚ na pandémiu koronavírusu. Ak si ako firma želáte nás informovať o svojom príbehu, kontaktujte nás na adrese comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu

Európska solidarita pri liečbe chorých

Rakúsko

Austrian flag

chirurchical mask  Na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Rakúsku je hospitalizovaných 11 pacientov z Talianska a 3 pacienti z Francúzska. „Vzhľadom na obrovské rozmery tejto dramatickej situácie ide len o malú pomoc, ale ako symbolické gesto je dôležité, aby sme pomáhali Európe“, vyhlásili rakúske orgány.

Nemecko

Germany

chirurchical mask  500 mobilných zdravotníckych jednotiek spolufinancovaných zo zdrojov umožní testovať občanov priamo doma.

Taliansko

Italian flag

chirurchical mask  Tím urgentnej zdravotníckej starostlivosti pozostávajúci z 10 lekárov a zdravotných sestier z Talianska sa pripravuje na misiu do Arménska organizovanú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.

Luxembursko

Luxembourg flag

medical equipment  Sedem pacientov v intenzívnej starostlivosti z francúzskeho Mulhouse bolo 25. marca letecky prevezených do Luxemburska, kde sa v súčasnosti liečia. Ďalší štyria prišli z Thionville.

Luxemburská letecká záchranná služba repatriovala ďalších šesť pacientov, ktorí pochádzajú z regiónu Grand-Est vo Francúzsku a boli hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Luxemburskom veľkovojvodstve a v Nemecku. Na luxemburských jednotkách intenzívnej starostlivosti je v súčasnosti ešte 5 francúzskych pacientov.

Francúzska služba rýchlej lekárskej pomoci využíva sanitné lietadlá a dve helikoptéry luxemburskej leteckej záchrannej služby. Tie previezli francúzskych pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť do Hamburgu a Drážďan v Nemecku.

Poľsko

Polish flag

medical equipment  Poľské centrum pre medzinárodnú pomoc vysiela špecializovaný tím 15 poľských lekárov a záchranárov, certifikovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, do poľnej nemocnice v Brescii v Lombardsku, ktoré je jednou z najpostihnutejších oblastí v Taliansku.

Rumunsko

Romanian flag

medical equipment  Tímy lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, ktoré sú súčasťou zdravotníckeho zboru EÚ, vycestovali do Bergama a Milána. Ich vyslanie bolo spolufinancované v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a koordinované Koordinačným centrom EÚ pre reakcie na núdzové situácie

 

Európska solidarita pri ochrane zdravotníkov a občanov


EU flag

disinfo V záujme ochrany zdravotníckych pracovníkov v EÚ začala Európska komisia od 7. mája 2020 s distribúciou 1,5 milióna rúšok do 17 členských štátov a Spojeného kráľovstva. Ide o prvú časť z 10 miliónov rúšok, ktoré Komisia zakúpila prostredníctvom nástroja núdzovej podpory. Počas nasledujúcich šiestich týždňov boli dodané členským štátom a regiónom v núdzi, a to v týždenných zásielkach 1,5 milióna týždenne. 

Po predchádzajúcej dodávke približne 330 000 ochranných rúšok do Talianska, Španielska a Chorvátska boli ďalšie šarže ochranných rúšok dodané prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany do Litvy (20 000), Severného Macedónska (10 000) a Čiernej Hory (10 000). Rezerva lekárskeho vybavenia rescEU sa v plnej miere financuje z rozpočtu EÚ. Nemecko a Rumunsko boli prvými členskými štátmi, v ktorých boli uskladnené rezervy rescEU. V septembri sa k nim pridalo Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko.

V rámci pilotnej operácie bolo 18. júna 2020 úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500 000 rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ.

EÚ 7. júla 2020 doručila prostredníctvom mechanizmu strategickej rezervy rescEU ďalších 65 000 rúšok do Chorvátska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska.

V prvom augustovom týždni sa zo spoločnej rezervy rescEU dodali do Chorvátska, Čiernej Hory a Severného Macedónska ďalšie šarže ochranných rúšok. Do Čiernej Hory a Severného Macedónska bolo dodaných v októbri viac ako 130 000 ochranných rúšok a plášťov na lekárske účely, okrem 520 000 rúšok, ktoré už boli dodané z rezervy rescEU, ako aj materiálnej pomoci poskytnutej krajinám v núdzi prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Do Čiernej Hory a Severného Macedónska bolo dodaných v októbri 2020 viac ako 130 000 ochranných rúšok a plášťov na lekárske účely, okrem 520 000 rúšok, ktoré už boli dodané z rezervy rescEU, ako aj materiálnej pomoci poskytnutej krajinám v núdzi prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.
Na žiadosť Francúzska predloženú prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany boli v októbri a novembri 2020 doručené dve zásielky 2 miliónov chirurgických rukavíc z Nórska.

EÚ 22. októbra poslala do Česka prvú zásielku 30 pľúcnych ventilátorov zo spoločnej európskej rezervy zdravotníckeho vybavenia – rescEU. Vďaka tomu, ako aj zásielkam z Holandska a Rakúska, bola požiadavka Česka na 150 pľúcnych ventilátorov v plnej miere splnená.

Na žiadosť Francúzska predloženú prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany boli v októbri a novembri doručené dve zásielky 2 miliónov chirurgických rukavíc z Nórska.

Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochranysa koordinovalo aj vyslanie talianskeho núdzového lekárskeho tímu pozostávajúceho zo šiestich lekárskych expertov do Azerbajdžanu v záujme podpory miestnych zdravotníckych úradov v boji proti koronavírusu.

V januári 2021 bolo z rezerv zdravotníckeho materiálu rescEU uskladnených v Grécku a Nemecku doručených107 000 ochranných rúšok do Severného Macedónska a 78 000 do Čiernej Hory. Severné Macedónsko dostalo aj 35 000 ochranných plášťov a 140 000 ochranných kombinéz. Čierna Hora dostala 15 000 lekárskych plášťov. Vo februári 2021 zaslalo Rumunsko na základe žiadosti o pomoc Moldavsku 1,5 milióna chirurgických rúšok, 100 000 ochranných rúšok FFP3, 100 000 ochranných oblekov a 100 000 rukavíc. Vo februári 2021 bolo z rezerv zdravotníckeho materiálu rescEU uskladnených v Grécku doručených do Srbska 600 000 ochranných rúšok FFP2 a 650 000 párov rukavíc.

Do dnešného dňa sa prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany reagovalo na 25 žiadostí v priebehu celej pandémie a zabezpečilo dodanie osobných ochranných prostriedkov, liekov a lekárskych expertov.

Lotyšsko

latvia

chirurchical mask  Lotyšsko poskytlo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany 478 500 rúšok Estónsku

a ponúklo 60 000 rúšok Litve.

Rakúsko

Austrian flag

chirurchical mask  Rakúsko Taliansku doručilo 1,5 milióna rúšok.

Navyše mu prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany zaslalo vyše 3 360 litrov dezinfekčného prostriedku.

Rakúsko posiela prostredníctvom tohto mechanizmu rukavice a dezinfekčné prostriedky Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Chorvátsku a Moldavsku. Severné Macedónsko dostalo prostredníctvom tohto mechanizmu prístrešia a hygienické potreby a Srbsko prikrývky, matrace a stany pre migrantov. Rakúsko takisto zaslalo gréckym orgánom pre migračné tábory v Grécku 181 obytných kontajnerov, ktoré možno použiť ako prístrešky alebo mobilné zariadenia zdravotnej starostlivosti. 
Rakúsko zaslalo do Česka 15 pľúcnych ventilátorov a prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany mu ponúklo 30 vysokoprietokových prístrojov na kyslíkovú terapiu cez nosovú kanylu.

Česko

Czech flag

chirurchical mask  Česko doručilo 10-tisíc ochranných oblekov Taliansku a ďalších 10-tisíc Španielsku
Česko takisto zaslalo Grécku prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany prístrešia, hygienické potreby, nepotravinovú pomoc pre migrantov ohrozených koronavírusom. Česko zaslalo v januári 2021 spolu 126 000 rúšok a 5 000 kombinéz do Severného Macedónska.

Dánsko

Danish flag

chirurchical mask  Dánsko zasiela Grécku prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany kontajnery prispôsobené na účely prístrešia a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre migrantov ohrozených koronavírusom. Takisto poskytlo pľúcne ventilátory Taliansku a ochranné prostriedky Gruzínsku. 

Estónsko

Estonian flag

disinfo Estónsko ponúklo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany dezinfekčné prostriedky, prikrývky a posteľnú bielizeň Severnému Macedónsku, Čiernej Hore a Gruzínsku.

Francúzsko

French flag

chirurchical mask  Francúzsko darovalo Taliansku 1 milión masiek a 20-tisíc ochranných oblekov. Francúzsko takisto zasiela Grécku prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany kontajnery prispôsobené na účely prístrešia a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre migrantov ohrozených koronavírusom. V januári 2021 zaslalo Francúzsko Mongolsku 400 kyslíkových masiek, 200 nosových kanýl, generátorov a iných súvisiacich pomôcok.

Nemecko

Germany

chirurchical mask  Nemecko doručilo do Talianska 7,5 ton zdravotníckeho vybavenia vrátane pľúcnych ventilátorov a inhalačných masiek. Okrem toho dodala 50 ventilátorov do Španielska a 25 do Francúzska.

Maďarsko

hungary

disinfo Maďarsko poskytlo vyše 1 700 000 rúšok, 200 000 rukavíc a ďalšie vybavenie okrem iného Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku, Slovensku, Taliansku, Srbsku, Severnému Macedónsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore.

Luxembursko

Luxembourg flag

disinfo Luxembursko zaslalo 1 440 kilogramov vybavenia do Španielska na vyhotovenie individuálnych ochranných oblekov pre jeho zdravotnícky personál; uľahčilo aj dodanie 100 ton zdravotníckeho vybavenia z Číny do Litvy.

Holandsko

Dutch flag

disinfo Holandsko zasiela Grécku prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany kontajnery prispôsobené na účely prístrešia a poskytovania zdravotnej starostlivosti pre migrantov ohrozených koronavírusom.

Holandsko poslalo do Česka 105 pľúcnych ventilátorov prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Poľsko

Polish flag

chirurchical mask  Poľsko poskytlo dezinfekčné prostriedky, chirurgické rúška, ochranné štíty a ďalšie osobné ochranné prostriedky Moldavsku a Ukrajine.

Slovensko

slovakia

chirurchical mask  Slovensko zaslalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany rúška a dezinfekčné prostriedky Taliansku a Ukrajine ponúklo sanitky, rúška, dezinfekčné prostriedky a prikrývky.

Európska solidarita pri návrate ľudí domov*

 

EU flag


Picture of airplane  Rakúsko repatriovalo občanov 25 členských štátov EÚ na letoch z Argentíny, Austrálie, Čile, Dominikánskej republiky, Egypta, Filipín, Indonézie, Južnej Afriky, Kuby, Malajzie, Maldív, Maurícia, Mexika, Maroka, Peru, zo Spojeného kráľovstva, Španielska, z Thajska, Tuniska, USA a Vietnamu. 

Belgicko

Belgian flag

Picture of airplane  Belgicko repatriovalo občanov 20 krajín EÚ.

Česko

Czech flag

Picture of airplane  Česko repatriovalo stovky občanov 22 krajín EÚ.

Dánsko

Danish flag

plane Dánsko dopravilo domov občanov iných krajín EÚ na palube letu z Mali, ktorý zároveň na ceste tam prepravil humanitárnu pomoc.

 

Fínsko 

flag of Finland

plane  Fínsko dopravilo domov občanov 10 krajín EÚ.

Francúzsko

French flag

Picture of airplane  Francúzsko repatriovalo občanov 26 krajín EÚ. Na palube letu z čínskeho Wu-chanu, zorganizovaného začiatkom februára, bolo 64 francúzskych občanov a 135 občanov iných krajín EÚ.

Nemecko

Germany

Picture of airplane  Nemecko repatriovalo tisícky občanov zo všetkých ostatných krajín EÚ.

Maďarsko

hungary

plane  Maďarsko dopravilo domov občanov 4 krajín EÚ. 

Írsko

Irish flag

Picture of airplane  Írsko dopravilo domov občanov 17 krajín EÚ.

Taliansko

Italian flag

Picture of airplane  Taliansko repatriovalo občanov šiestich členských štátov z japonského Tokia.

Lotyšsko

Latvian flag

Picture of airplane  Lotyšsko dopravilo domov občanov 4 krajín EÚ.

Litva

Lithuanian flag

plane  Litva dopravila domov občanov 8 krajín EÚ.

Luxembursko

Luxembourg flag

Picture of airplane  Luxembursko repatriovalo občanov 14 krajín EÚ. Na palube letu z Kapverd, zorganizovaného 25. marca, sa vrátilo 20 luxemburských občanov, ale až 131 občanov iných krajín EÚ.

Portugalsko

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugalsko dopravilo domov stovky občanov zo 17 krajín EÚ.

Španielsko

Spanish flag

Picture of airplane  Španielsko dopravilo domov viac ako 600 európskych občanov 19 krajín EÚ.

Švédsko

sweden

plane  Švédsko dopravilo domov občanov 15 krajín EÚ.

Mnoho ďalších občanov EÚ sa vrátilo na európskych letoch, ktoré boli zorganizované aj mimo rámca mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Napríklad:

Chorvátsko

Croatian flag

Airplane Chorvátsko pomohlo repatriovať občanov piatich členských štátov.

Dánsko

Danish flag


Picture of airplane  Dánsky let priviezol domov 105 Dánov a ďalších 179 Európanov z Filipín. Dánsko navyše pomohlo repatriovať 324 občanov Únie na štyroch špeciálnych letoch z Maroka, Talianska, Filipín a Peru.

Nemecko

Germany

ferry  600 Estóncov, Lotyšov a Litovčanov sa mohlo vďaka asistencii vrátiť domov trajektom.

Maďarsko

Hungarian flag


Picture of airplane  Maďarsko dopravilo domov občanov šiestich krajín EÚ.

Litva

Lithuanian flag


Picture of airplane  Litva pomohla dopraviť domov vyše 400 občanov šiestich krajín EÚ z Vietnamu, Thajska, Indonézie a Južnej Ameriky.

Holandsko

Dutch flag


Picture of airplane  Holandsko dopravilo domov vyše 230 občanov rôznych krajín EÚ zo Španielska, z Portugalska, z Gambie, Kapverd, Peru a Turecka.

Poľsko

Polish flag

 

Picture of airplane  Poľské aerolínie LOT pomohli repatriovať občanov z 18 krajín EÚ.
ferry Small image of a train small image of a car

Poľsko ponúklo občanom Estónska, Lotyšska a Litvy trajekty a vyhradené vlaky, aby ich bezpečne prepravili domov. Navyše zorganizovalo 18 konvojov s viac ako 800 vozidlami, ktoré eskortovala poľská polícia, aby vyše dvetisíc občanom Estónska, Lotyšska a Litvy pomohlo bezpečne sa vrátiť domov.

Portugalsko

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugalsko pomohlo dopraviť domov stovky občanov z 15 krajín EÚ.

 

Slovensko

Slovakian flag


Picture of airplane  Slovensko zariadilo let z USA, na ktorom bolo repatriovaných 300 občanov EÚ zo štyroch členských štátov. Už je naplánovaných ďalších šesť letov.

* 19 členských štátov EÚ použilo pri repatriácii mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany. Dvojstranné solidárne úsilie o repatriáciu občanov bolo zahrnuté do zoznamu v prípadoch, keď Komisia bola o nich výslovne informovaná.

map

Máte príklady solidarity spolu s ilustračnými obrázkami? Pošlite nám ich na adresu COMM-EU-SOLIDARITY@ec.europa.eu.

Aktualizované 8. 12. 2020

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Príklady uvedené na tejto stránke nie sú vyčerpávajúce. Údaje sa zakladajú na najnovších dostupných zdrojoch v členských štátoch EÚ predložených prostredníctvom spoločného systému komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS). Hoci sa Komisia snaží informácie pravidelne aktualizovať, nenesie žiadnu zodpovednosť, a to výslovnú ani implicitnú, za úplnosť a presnosť informácií uvedených na tejto stránke.

Európska solidarita pri podpore žiadateľov po azyl

Od začiatku pandémie spôsobenej koronavírusom Komisia podporuje Grécko pri ochrane zraniteľných ľudí pred nakazením sa vírusom a s cieľom zabrániť kríze v oblasti verejného zdravia v utečeneckých táboroch. Komisia, a to aj prostredníctvom zamestnancov prítomných v Grécku, naďalej monitoruje vývoj na pevnine a na ostrovoch a poskytuje operačnú a finančnú podporu gréckym orgánom. Komisia je takisto odhodlaná poskytovať núdzovú podporu potrebnú na zmiernenie dôsledkov krízových situácií, ako bol napríklad požiar v záchytnom a identifikačnom centre Moria na ostrove Lesbos.

Ako sa zaviazala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas návštevy Grécka začiatkom marca minulého roku, v rámci núdzovej pomoci bolo okamžite sprístupnených 350 miliónov EUR na podporu piatich projektov zameraných na riadenie migrácie. Tieto projekty sa týkali ďalšej pomoci na podporu prijímacej kapacity v kontinentálnom Grécku a na jeho ostrovoch, a to zabezpečením ubytovania prostredníctvom systému nájomného a podpory.

Okrem toho bola zabezpečená okamžitá reakcia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu na ostrovoch v Egejskom mori, na ktorých sa nachádzajú záchytné a identifikačné centrá. Naďalej sa poskytovala pomoc zameraná na činnosti ochrany a podpory detí bez sprievodu. Komisia predovšetkým koordinuje a financuje premiestnenie maloletých osôb bez sprievodu z Grécka do iných členských štátov.

V apríli 2020 bola poskytnutá finančná pomoc vo výške ďalších 350 miliónov EUR. Zvýšené finančné prostriedky sa použijú okrem iného aj na zabezpečenie väčšej prijímacej kapacity na gréckych ostrovoch, poskytovanie služieb a základného materiálu pre prípad núdze v táboroch (napr. potravinová, ale aj na nepotravinová pomoc), zabezpečenie ďalších zdravotníckych tímov, zvýšenú podporu gréckej azylovej službe a na nasadenie pohraničnej stráže a príslušníkov polície na vonkajších hraniciach Grécka. Cieľom finančnej podpory je aj poskytnutie pomoci Grécku pri predchádzaní a spomaľovaní potenciálneho šírenia koronavírusu v táboroch, a to aj prostredníctvom presunu zraniteľných osôb z táborov do alternatívneho ubytovania.

Dokumenty

Informačný prehľad: Koronavírus – Európska solidarita v akcii