Europos veiksmų solidarumo pavyzdžiai

„European Solidarity Tracker“

„European Solidarity Tracker“ yra interaktyvi duomenų vizualizacijos priemonė, vaizduojanti ES valstybių narių ir ES institucijų parodytą solidarumą. Europos užsienio santykių tarybos asocijuotieji tyrėjai ir iniciatyvos „Rethink Europe“ komanda surinko įvairius viešai prieinamus šaltinius, iš kurių gaunama ir priemonėje „European Solidarity Tracker“ pateikiama informacija apie persipynusį tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo tinklą visoje Europoje. Ji parodo, koks svarbus vaidmuo tenka Europos Sąjungai koronaviruso sukeltos krizės metu.

ES pramonė padeda apsaugoti ES piliečius

Europos įmonės greitai reagavo į koronaviruso krizę ir parodė ypatingą solidarumą bendromis jėgomis kovodamos su pandemija ir siekdamos apsaugoti ES piliečių sveikatą. Daug Europos įmonių pertvarkė savo gamybą, kad patenkintų asmeninių apsaugos priemonių, dezinfekantų ir medicinos priemonių paklausą. Įvairios pramonės įmonės – nuo spirito varyklų iki tekstilės įmonių – ėmė gaminti šiuo metu būtinas priemones, pavyzdžiui, kaukes, apsauginius chalatus, rankų dezinfekantus ir ventiliatorius.

Per pastaruosius mėnesius Komisija ėmėsi veiksmų, kad sudarytų įmonėms tinkamas sąlygas kai kurių priemonių gaminti daugiau arba savo gamybą pertvarkyti. Be kita ko, ji paprašė Europos standartizacijos organizaciją leisti visoms suinteresuotosioms šalims nemokamai naudotis veido kaukių ir kitų apsaugos priemonių standartais. Be to, siekdama paspartinti būtiniausių produktų patvirtinimo procesą ir padėti įmonėms pritaikyti savo gamybos linijas, Komisija paskelbė AAP, nenuplaunamųjų rankų valiklių bei rankų dezinfekantų ir 3D spausdinimo sričių gaires.

Šioje sąveikiojoje priemonėje pateikiama informacija grindžiama viešai prieinamais šaltiniais. Tai neišsamus pavyzdžių sąrašas, skirtas parodyti, kaip greitai ES pramonė reagavo į koronaviruso protrūkį. Apie savo veiklą norinčios mus informuoti įmonės gali kreiptis adresu comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu

Solidarus Europos ligonių gydymas

Austrija

Austrian flag

chirurchical mask Austrijos ligoninių intensyviosios terapijos skyriuose gydoma 11 pacientų iš Italijos ir 3 pacientai iš Prancūzijos. „Atsižvelgiant į didžiulį padėties rimtumą, tai tik nedidelis indėlis, tačiau simboliškai svarbu, kad remtume Europą“, – teigė Austrijos valdžios institucijos.

Vokietija

Germany

chirurchical mask Vokietijos miestuose ir žemėse gydomi sunkios būklės ligoniai iš Italijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Belgijos ir Čekijos – šie pacientai paguldyti į intensyviosios terapijos skyrius.
10-yje Vokietijos federacinių žemių Italijai rezervuotos 85 vietos intensyviosios terapijos skyriuose, o 44 Italijos pacientai jau perkelti į Vokietiją.
2020 m. pavasarį į Vokietiją perkelta 130 pacientų iš Prancūzijos, o lapkričio mėn. – dar keli.
10-yje federacinių žemių Prancūzijai rezervuotos 98 vietos intensyviosios terapijos skyriuose, o 130 Prancūzijos pacientų jau perkelta į Vokietiją.
Į Vokietiją gydyti perkelti 46 pacientai iš Nyderlandų.
Vokietijos oro pajėgų lėktuvai ir sraigtasparniai gydytis į Vokietiją atskraidino pacientus, kuriems reikia intensyviosios terapijos. Jėnos universitetinės klinikos medikai padeda klinikai netoli Neapolio, Kampanijoje.

Į Vokietiją gydyti perkelti 23 pacientai iš Belgijos Lježo provincijos.
Bavarija pasiūlė 100 ligoninės lovų COVID pacientams iš Čekijos

Graikija

Greek flag

chirurchical mask Netrukus pradės veikti 500 mobiliųjų medicinos centrų, prie kurių finansavimo prisidėjo ES ir su kurių pagalba bus galima piliečių tyrimus atlikti jų pačių namuose.

Italija

Italian flag

chirurchical mask  Skubios medicinos pagalbos grupė – 10 gydytojų ir slaugytojų iš Italijos rengiasi misijai į Armėniją per ES Civilinės saugos mechanizmą..

Liuksemburgas

Luxembourg flag

Kovo 25 d. į Liuksemburgą atskraidinti ir intensyviosios terapijos skyriuose gydomi septyni pacientai iš Miulūzo (Mulhouse) (Prancūzija). Dar 4 pacientai atvežti iš Tionvilio (Thionville).

Liuksemburgo oro gelbėjimo tarnyba repatrijavo dar šešis pacientus iš Prancūzijos Didžiųjų Rytų regiono, kurie buvo gydomi Didžiosios Hercogystės ir Vokietijos intensyviosios terapijos skyriuose. 5 pacientai iš Prancūzijos tebėra gydomi Liuksemburgo intensyviosios terapijos skyriuose.

Liuksemburgo oro gelbėjimo tarnybos greitosios pagalbos reaktyviniai lėktuvai ir du sraigtasparniai buvo integruoti į Prancūzijos skubios medicininės pagalbos tarnybą. Jie nuskraidino Prancūzijos intensyviosios terapijos skyriuose gydomus pacientus į Hamburgą ir Drezdeną (Vokietija).

Lenkija

Polish flag

medical equipment  Į Bergamą ir Milaną per ES medicinos korpusą išsiųsti gydytojai ir slaugytojai iš Rumunijos ir Norvegijos. Jų išsiuntimas buvo bendrai finansuojamas pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, jį koordinavo ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centras

 

Solidari Europos sveikatos priežiūros darbuotojų ir piliečių apsauga

ES
EU flag

disinfo Nuo 2020 m. gegužės 7 d. Europos Komisija pradėjo siųsti 1,5 mln. kaukių 17 valstybių narių ir Jungtinei Karalystei, kad apsaugotų ES sveikatos priežiūros darbuotojus. Tai yra pirmoji 10 mln. kaukių partijos, kurią Komisija nupirko pagal Skubios paramos priemonę, dalis. Per šešias savaites pagalbos stokojančioms valstybėms narėms ir regionams kaukės buvo pristatytos dalimis po 1,5 mln. kaukių kas savaitę. 

Po ankstesnių siuntų į Italiją, Ispaniją ir Kroatiją, kurias sudarė apie 330 000 apsauginių kaukių, papildomos kaukių partijos pagal ES civilinės saugos mechanizmą taip pat išsiųstos į Lietuvą (20 000), Šiaurės Makedoniją (10 000) ir Juodkalniją (10 000). Medicinos įrangos rezervas „rescEU“ visiškai finansuojamas iš ES biudžeto. Pirmosios valstybės narės, kuriose pradėta laikyti rezervo „rescEU“ atsargas – tai Vokietija ir Rumunija. Nuo rugsėjo mėn. atsargos laikomos ir Danijoje, Graikijoje, Vengrijoje ir Švedijoje.

2020 m. birželio 18 d. vykdant bandomąją operaciją Bulgarijai sėkmingai pristatyta daugiau kaip septynios tonos asmeninių apsaugos priemonių. Krovinį sudarė daugiau kaip 500 000 apsauginių kaukių, kurias įsigijo Bulgarija ir kurių transporto išlaidas padengia ES.

2020 m. liepos 7 d. ES pristatė 65 000 papildomų kaukių Kroatijai, Juodkalnijai, Šiaurės Makedonijai ir Serbijai, jau panaudodama strateginį rezervą „rescEU“.

Pirmąją rugpjūčio savaitę iš bendro rezervo „rescEU“ paskirstyta dar daugiau apsauginių kaukių siuntų Kroatijai, Juodkalnijai ir Šiaurės Makedonijai. Spalio mėn. daugiau kaip 130 000 apsauginių medicininių kaukių ir chalatų buvo pristatyta į Juodkalniją ir Šiaurės Makedoniją. Be šios siuntos iš rezervo „rescEU“ jau buvo pristatyta 520 000 kaukių ir taikant Sąjungos civilinės saugos mechanizmą pagalbos stokojančioms šalims buvo suteikta pagalba natūra.

2020 m. spalio mėn. daugiau kaip 130 000 apsauginių medicininių kaukių ir chalatų pristatyta į Juodkalniją ir Šiaurės Makedoniją. Be šios siuntos iš rezervo „rescEU“ jau pristatyta 520 000 kaukių, o šalims, kurioms reikia pagalbos, taikant Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, buvo suteikta pagalba natūra.
Pateikusi prašymą pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, Prancūzija 2020 m. spalio ir lapkričio mėn. gavo dvi chirurginių pirštinių siuntas (2 mln. porų) iš Norvegijos.

Spalio 22 d., ES iš bendrų Europos medicinos įrangos atsargų, rezervo „rescEU“, Čekijai išsiuntė pirmąją 30 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų partiją. Šią partiją papildžius Nyderlandų ir Austrijos indėliu, Čekijos prašymas dėl 150 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų buvo visiškai patenkintas.

Pateikusi prašymą pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, Prancūzija spalio ir lapkričio mėn. gavo dvi chirurginių pirštinių siuntas (2 mln. porų) iš Norvegijos.

Tada pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą taip pat buvo koordinuojamas Italijos šešių medicinos specialistų greitosios medicinos pagalbos komandos siuntimas į Azerbaidžaną siekiant padėti vietos sveikatos priežiūros institucijoms kovoti su koronavirusu.

2021 m. sausio mėn. iš Graikijoje ir Vokietijoje esančio medicinos reikmenų rezervo „rescEU“ Šiaurės Makedonijai buvo pristatyta 107 000 apsauginių kaukių, o Juodkalnijai – 78 000 apsauginių kaukių. Makedonija taip pat gavo 35 000 apsauginių chalatų ir 140 000 kombinezonų, o Juodkalnija – 15 000 medicininių chalatų. Gavusi Moldovos pagalbos prašymą, 2021 m. vasario mėn. Rumunija išsiuntė 1,5 mln. chirurginių kaukių, 100 000 FFP3 kaukių, 100 000 apsauginių kostiumų ir 100 000 pirštinių. 2021 m. vasario mėn. iš Graikijoje esančio medicinos reikmenų rezervo „rescEU“ Serbijai buvo pristatyta 600 000 FFP2 apsauginių kaukių ir 650 000 porų pirštinių.

Iki šiol pagal ES civilinės saugos mechanizmą pandemijos laikotarpiu buvo sureaguota į 25 prašymus ir nusiųsta asmeninių apsaugos priemonių, vaistų ir sveikatos specialistų.

Latvija

latvia

chirurchical mask  Latvija pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą padovanojo 478 500 kaukių Estijai.

Taip pat pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ji padovanojo 60 000 kaukių Lietuvai.

Austrija

Austrian flag

chirurchical mask  Austrija į Italiją nuvežė 1,5 mln. kaukių.

Pagal ES civilinės saugos mechanizmą Austrija į Italiją pristatė daugiau kaip 3 360 litrų medicininio dezinfekcinio skysčio.

Pagal ES civilinės saugos mechanizmą Austrija taip pat siunčia pirštines ir dezinfekavimo priemones į Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Moldovą ir Albaniją. Šiaurės Makedonija pagal šį mechanizmą gavo apgyvendinimo priemonių ir higienos reikmenų, o Serbija – antklodžių, čiužinių ir palapinių, skirtų šalyje esantiems migrantams. Austrija taip pat išsiuntė 181 gyvenamąjį konteinerį, Graikijos valdžios institucijų nuožiūra juos galima panaudoti kaip prieglaudas arba mobiliąsias sveikatos priežiūros patalpas Graikijos migrantų stovyklose. 
Austrija išsiuntė Čekijai 15 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ir pasiūlė 30 didelės srovės deguonies terapijos per nosį aparatų pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą.

Čekija

Czech flag

chirurchical mask  Čekija pristatė 10 000 apsauginių kostiumų į Italiją ir dar 10 000 – į Ispaniją
Čekija pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą taip pat išsiuntė į Graikiją pabėgėliams ir migrantams, kuriems kyla rizika užsikrėsti koronavirusu, skirtų apgyvendinimo priemonių, higienos reikmenų ir ne maisto produktų. 2021 m. sausio mėn. Čekija nusiuntė Šiaurės Makedonijai 126 000 kaukių ir 5 000 kombinezonų.

Danija

Danish flag

chirurchical mask  Danija pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą siunčia specialiai pritaikytus gyvenamuosius ir medicininei priežiūrai skirtus konteinerius į Graikiją. Jie skirti pabėgėliams ir migrantams, kuriems kyla rizika užsikrėsti koronavirusu.Ji taip pat pasiūlė dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų Italijai ir apsauginių priemonių Gruzijai. 

Estija

Estonian flag

disinfo Estija pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą Šiaurės Makedonijai, Juodkalnijai ir Sakartvelui nusiuntė dezinfekavimo priemonių, antklodžių ir patalynės.

Prancūzija

French flag

chirurchical mask  Prancūzija Italijai padovanojo 1 mln. kaukių ir 20 000 apsauginių kostiumų. Prancūzija pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą taip pat siunčia į Graikiją specialiai pritaikytus gyvenamuosius ir medicininei priežiūrai skirtus konteinerius. Jie skirti pabėgėliams ir migrantams, kuriems kyla rizika užsikrėsti koronavirusu. 2021 m. sausio mėn. Prancūzija Mongolijai nusiuntė 400 deguonies kaukių, 200 nosies kaniulių, generatorių ir kitų susijusių gaminių.

Vokietija

Germany

chirurchical mask Vokietija į Italiją pristatė 7,5 tonos medicinos reikmenų, įskaitant dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus ir anestezines kaukes. Ji taip pat pristatė 50 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų į Ispaniją ir 25 į Prancūziją.

Vengrija

hungary

disinfo Vengrija pristatė daugiau kaip 1 700 000 kaukių, 200 000 porų pirštinių ir kelių kitų rūšių priemones į Kroatiją, Slovėniją, Rumuniją, Slovakiją, Italiją, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją ir kitas šalis.

Liuksemburgas

Luxembourg flag

disinfo Liuksemburgas į Ispaniją pristatė 1 440 kg medžiagos šalies medicinos darbuotojams skirtiems individualiems apsauginiams kostiumams gaminti, taip pat padėjo pristatyti 100 tonų medicinos reikmenų iš Kinijos į Lietuvą.

Nyderlandai

Dutch flag

disinfo  Nyderlandai pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą siunčia specialiai pritaikytus gyvenamuosius ir medicininei priežiūrai skirtus konteinerius į Graikiją. Jie skirti pabėgėliams ir migrantams, kuriems kyla rizika užsikrėsti koronavirusu.

Nyderlandai pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą Čekijai išsiuntė 105 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų.

Lenkija

Polish flag

chirurchical mask  Lenkija pasiūlė dezinfektantų, chirurginių kaukių, veido skydelių ir kitų asmeninių apsaugos priemonių Moldovai ir Ukrainai.

Slovakija

slovakia

chirurchical mask Slovakija pagal ES civilinės saugos mechanizmą į Italiją išsiuntė greitosios pagalbos automobilių, kaukių ir dezinfekavimo priemonių , taip pat padovanojo kaukių, dezinfekavimo priemonių ir antklodžių Ukrainai.

Solidarus Europos žmonių susigrąžinimas*

 

ES

EU flag


Picture of airplane Nuo protrūkio pradžios buvo įvykdyta daugiau kaip 360 repatriacijos skrydžių, kuriuos padėta organizuoti ir prie kurių finansavimo prisidėta pagal ES civilinės saugos mechanizmą, ir iki šiol namo parskraidinta per 90 000 užsienyje įstrigusių ES piliečių. Trečdalį tokių skrydžių keleivių sudarė Europos piliečiai, kuriuos repatrijavo kita nei pilietybę jiems suteikusi šalis.
Kasdien piliečius namo parskraidina daug kitų Europos vidaus skrydžių, vykdomų ne tik pagal ES civilinės saugos mechanizmą, bet ir tiesiogiai užsakomų valstybių narių.

Austrija

Austrian flag

Picture of airplane  Austrija repatrijavo 25 ES valstybių narių piliečius Austrijos suorganizuotais skrydžiais iš Argentinos, Australijos, Čilės, Kubos, Dominikos Respublikos, Egipto, Indonezijos, Malaizijos, Maldyvų, Mauricijaus, Meksikos, Maroko, Peru, Filipinų, Pietų Afrikos, Ispanijos, Tailando, Tuniso, Jungtinės Karalystės, JAV, Vietnamo. 

Belgija

Belgian flag

Picture of airplane  Belgija repatrijavo 20 ES šalių piliečius.

Čekija

Czech flag

Picture of airplane  Čekija repatrijavo šimtus piliečių iš 22 ES šalių.

Danija

Danish flag

plane Danija skrydžiu iš Malio grąžino namo kitų ES šalių piliečius; išvykstamuoju skrydžiu taip pat buvo gabenama humanitarinė pagalba.

 

Suomija 

flag of Finland

plane  Suomija parskraidino namo 10-ies ES šalių piliečius.

Prancūzija

French flag

Picture of airplane  Prancūzija repatrijavo 26 ES šalių piliečius. Pačioje vasario mėn. pradžioje iš Uhano (Kinija) parskraidinti 64 Prancūzijos ir 135 kitų ES šalių piliečiai.

Vokietija

Germany

plane  Vengrija parskraidino namo 4 ES šalių piliečius. 

Airija

Irish flag

Picture of airplane  Airija parskraidino namo 17 ES šalių piliečius.

Italija

Italian flag

Picture of airplane  Italija iš Tokijo (Japonija) repatrijavo 6 valstybių narių piliečius.

Latvija

Latvian flag

Picture of airplane  Latvija parskraidino namo 4-ių ES šalių piliečius.

Lietuva

Lithuanian flag

plane  Lietuva parskraidino namo 8-ių ES šalių piliečius.

Liuksemburgas

Luxembourg flag

Picture of airplane  Liuksemburgas repatrijavo 14 ES šalių piliečius. Kovo 25 d. iš Žaliojo Kyšulio parskrido tik 20 Liuksemburgo piliečių ir 131 kitų ES šalių pilietis.

Portugalija

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugalija parskraidino namo 17 ES šalių piliečius.

Ispanija

Spanish flag

Picture of airplane  Ispanija parskraidino namo daugiau kaip 600 ES piliečių iš 19 ES šalių.

Švedija

sweden

plane  Švedija parskraidino namo 15 ES šalių piliečius.

Daugelis kitų ES piliečių buvo repatrijuoti Europos skrydžiais ne tik pagal ES civilinės saugos mechanizmą. Pavyzdžiui:

Kroatija

Croatian flag

Airplane  Kroatija padėjo grįžti namo 5 valstybių narių piliečiams.

Danija

Danish flag


Picture of airplane  Danijos suorganizuotu skrydžiu namo iš Filipinų grįžo 105 danai ir dar 179 europiečiai. Danija taip pat padėjo repatrijuoti 324 Europos piliečius keturiais specialiais skrydžiais iš Maroko, Italijos, Filipinų ir Peru.

Vokietija

Germany

ferry  Padėjo 600 estų, latvių ir lietuvių grįžti namo keltu.

Vengrija

Hungarian flag


Picture of airplane  Vengrija parskraidino namo 6 ES šalių piliečius.

Lietuva

Lithuanian flag


Picture of airplane  Lietuva padėjo grįžti namo iš Vietnamo, Tailando, Indonezijos ir Pietų Amerikos daugiau kaip 400 piliečių iš 6 ES šalių.

Nyderlandai

Dutch flag


Picture of airplane  Nyderlandai grąžino namo iš Ispanijos, Portugalijos, Gambijos, Žaliojo Kyšulio, Peru ir Turkijos daugiau kaip 230 piliečių iš įvairių ES šalių.

Lenkija

Polish flag

 

Picture of airplane  Lenkijos oro transporto bendrovė LOT padėjo repatrijuoti piliečius iš 18 ES šalių.
ferry Small image of a train small image of a car

Lenkija pasiūlė Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiams keltus ir specialius traukinius, kad būtų užtikrinta jų saugi kelionė namo. Lenkija taip pat suorganizavo 18 konvojų iš daugiau kaip 800 Lenkijos policijos lydimų transporto priemonių, kad padėtų daugiau kaip 2 000 Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečių saugiai grįžti namo.

Portugalija

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugalija padėjo grįžti namo šimtams piliečių iš 15 ES šalių.

 

Slovakija

Slovakian flag


Picture of airplane  Slovakija suorganizavo skrydį iš JAV ir parskraidino 300 ES piliečių iš 4 valstybių narių. Šiuo metu planuojami dar šeši skrydžiai.

*19 ES valstybių narių repatrijuodamos piliečius naudojosi Sąjungos civilinės saugos mechanizmu. Dvišalės solidarumo pastangos grąžinant piliečius namo yra įtrauktos, jei apie jas buvo aiškiai pranešta Komisijai.

map

Turite solidarumo pavyzdį ir vaizdinę medžiagą? Siųskite juos adresu COMM-EU-SOLIDARITY@ec.europa.eu

Atnaujinta 2020-12-08

Atsakomybės ribojimas. Šiame puslapyje pateikti pavyzdžiai nėra išsamūs. Duomenys gauti iš ES valstybių narių per Bendrą ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemą (CECIS) pateiktų naujausių šaltinių. Komisija siekia, kad informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau neprisiima jokios tiesioginės ar numanomos atsakomybės už lentelėje pateiktos informacijos išsamumą ir tikslumą.

Europos solidarumas teikiant paramą prieglobsčio prašytojams

Prasidėjus koronaviruso pandemijai Komisija padėjo Graikijai apsaugoti pažeidžiamus asmenis nuo užsikrėtimo virusu ir išvengti visuomenės sveikatos krizės pabėgėlių stovyklose. Komisija, be kita ko, pasitelkdama Graikijoje esančius darbuotojus, toliau stebi pokyčius žemyninėje dalyje bei salose ir teikia operatyvinę ir finansinę paramą Graikijos valdžios institucijoms. Be to, Komisija yra pasiryžusi teikti skubią paramą, kurios reikia siekiant sušvelninti krizinių situacijų padarinius, kaip antai po gaisro Morijos priėmimo ir tapatybės nustatymo centre Lesbo saloje.

Graikijai neatidėliotinai skirta 350 mln. EUR finansinė pagalba, kurią Pirmininkė U. von der Leyen buvo pažadėjusi lankydamasi šioje šalyje kovo mėn. pradžioje; ši suma skirta paremti 5-iems migracijos valdymo projektams įgyvendinant skubios pagalbos priemonę. Šie projektai, be kita ko, buvo susiję su tolesne pagalba didinant priėmimo pajėgumus žemyninėje Graikijoje ir jos salose suteikiant apgyvendinimą pagal nuomos mechanizmą ir paramą.

Be to, imtasi skubių veiksmų siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui Egėjo jūros salose, kur įsikūrę priėmimo ir identifikavimo centrai. Taip pat buvo toliau teikiama pagalba nelydimų nepilnamečių apsaugos ir paramos veiksmų srityje. Visų pirma Komisija koordinuoja ir finansuoja nelydimų nepilnamečių perkėlimą iš Graikijos į kitas valstybes nares.

2020 m. balandžio mėn. suteikta papildoma 350 mln. EUR finansinė parama. Šiuo padidintu finansavimu bus remiamas, be kitų veiksmų, priėmimo pajėgumų didinimas Graikijos salose, paslaugų teikimas ir skubios pagalbos reikmenys (pvz., maisto ir ne maisto produktai) stovyklose, papildomos medikų komandos, prie Graikijos išorės sienų siunčiami sienos apsaugos ir policijos pareigūnai ir daugiau paramos bus skiriama Graikijos prieglobsčio tarnybai. Šia finansine pagalba taip pat siekiama padėti Graikijai užkirsti kelią galimam koronaviruso plitimui stovyklose ir jį sulėtinti, pvz., perkeliant pažeidžiamus asmenis iš stovyklų į alternatyvias apgyvendinimo vietas.

Dokumentai

Informacijos suvestinė. Koronavirusas. Solidarūs Europos veiksmai