Общ поглед върху европейската солидарност

Проследяване на европейската солидарност

European Solidarity Tracker е интерактивен инструмент за визуализация на данни, който дава нагледен израз на солидарността между страните от ЕС и институциите на Съюза. Като се използват публично достъпни източници, събрани от научни сътрудници на Европейския съвет за външна политика и екипа на Rethink: Europe, чрез European Solidarity Tracker се документира гъста мрежа за взаимна помощ и сътрудничество в Европа и се показва решаващата роля, изиграна от ЕС по време на пандемията от коронавирус.

Европейската индустрия помага за защитата на европейските граждани

Европейските предприятия реагираха бързо на кризата с коронавируса и показаха изключителна солидарност с общите усилия за справяне с пандемията и опазване на здравето на европейските граждани. Много предприятия в цяла Европа реогранизираха своето производство, за да отговорят на търсенето на лични предпазни средства (ЛПС), дезинфектанти и медицински изделия. От дестилерии до текстилни предприятия — промишлеността използва своето ноу-хау в служба на гражданите, за да произвежда например маски, защитни престилки, дезинфектанти за ръце и апарати за вентилация.

През последните месеци Комисията предприе действия за създаване на подходящи условия предприятията да увеличат или реорганизират производството си, включително като поиска от европейските организации за стандартизация да предоставят на всички заинтересовани страни безплатен достъп до стандартите за маски за лице и друго защитно оборудване. Освен това, за да се ускори одобряването на основни продукти и да се помогне на предприятията да адаптират своите производствени линии, Комисията публикува насоки в следните области: ЛПС, почистващи средства без отмиване и дезинфектанти за ръце, както и триизмерен печат.

Информацията, включена в този интерактивен инструмент, се основава на публично достъпни източници. Той съдържа неизчерпателен списък, представящ поредица от примери, които показват как промишлеността в ЕС реагира бързо на пандемията от коронавирус. Ако вашето предприятие иска да разкаже своята история, можете да се свържете с нас на адрес comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu.

Европейската солидарност при лечението на пациенти

Австрия

Austrian flag

chirurchical mask  11 пациенти от интензивни отделения в Италия и трима пациенти от интензивни отделения във Франция получават медицински грижи в австрийски болници. „Предвид изключително тежката ситуация, това е само малък принос, но е от голямо символично значение, че подкрепяме Европа“ — гласи изявление от страна на австрийските органи.

Белгия

Belgian flag

chirurchical mask  В отговор на искането на Словакия за медицински персонал, който да помогне за лечението на пациенти с COVID-19, Белгия изпрати един лекар, две медицински сестри и един ръководител на екип.

Дания

Denmark flag

chirurchical mask  В отговор на искането на Словакия за медицински персонал, който да помогне за лечението на пациенти с COVID-19, Дания изпрати екип от трима лекари и пет медицински сестри.

Германия

Germany

chirurchical mask  500 мобилни медицински екипа, съфинансирани от ЕС, ще дадат възможност за тестване на гражданите по домовете им.

Италия

Italian flag

chirurchical mask  Екип за спешна медицинска помощ, състоящ се от 10 лекари и медицински сестри от Италия, се подготвя за своята мисия в Армения по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС.

Люксембург

Luxembourg flag

medical equipment  Седем френски пациенти за интензивна грижа от Мюлуз, Франция бяха превозени с въздушен транспорт на 25 март и се лекуват в Люксембург. Други 4 са пристигнали от Тионвил.

Luxembourg Air Rescue транспортира още шест пациенти от френския регион Гранд Ест, за да бъдат лекувани в интензивни отделения в Люксембург и Германия. 5 френски пациенти продължават да получават интензивно лечение в Люксембург.

Самолети за провеждане на операции по търсене и спасяване и два хеликоптера на Luxembourg Air Rescue бяха включени във френската служба за спешна медицинска помощ. Те са транспортирали френски пациенти за интензивна грижа до Хамбург и Дрезден, Германия.

Полша

Polish flag

medical equipment  Полският център за международна помощ изпраща специален екип от 15 полски лекари и парамедици, сертифицирани от СЗО, в полева болница в Бреша, Ломбардия, един от най-засегнатите райони в Италия.

Румъния

Romanian flag

medical equipment  Лекари и медицински сестри от Румъния и Норвегия, която участва в Медицинския корпус на ЕС, бяха изпратени в Бергамо и Милано. Изпращането им бе съфинансирано по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза и координирано от Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации

 

Европейската солидарност при защитата на здравните работници и гражданите

ЕС
EU flag

disinfo На 7 май 2020 г. Европейската комисия започна да доставя 1,5 милиона маски на 17 държави членки и Обединеното кралство за защита на здравните работници в ЕС. Това бе първата партида от 10 милиона маски, закупени от Комисията чрез Инструмента за спешна подкрепа. Те бяха доставени на седмични партиди от по 1,5 милиона маски в нуждаещите се държави членки и региони през следващите шест седмици. 

След предишните доставки на около 330 000 защитни маски в Италия, Испания и Хърватия други партиди защитни маски бяха доставени на Литва (20 000), Северна Македония (10 000) и Черна гора (10 000) в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС. Този резерв се финансира изцяло от бюджета на ЕС. Германия и Румъния бяха първите страни от ЕС, в които се намира този резерв, а през септември ги последваха Дания, Гърция, Унгария и Швеция.

На 18 юни 2020 г., в рамките на пилотна операция, на България бяха доставени над седем тона лични предпазни средства, включително над 500 000 защитни маски, закупени от България, като транспортните разходи бяха покрити от ЕС.

На 7 юли 2020 г. ЕС предостави 65 000 допълнителни маски на Хърватия, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, доставени чрез стратегическия резерв rescEU.

През първата седмица на август допълнителни партиди защитни маски бяха доставени на Хърватия, Черна гора и Северна Македония от общия европейски резерв rescEU. През октомври в Черна гора и Северна Македония бяха доставени над 130 000 медицински защитни маски и престилки в допълнение към доставените дотогава от резерва rescEU 520 000 маски, а освен това на нуждаещите се държави бе предоставена помощ в натура чрез механизма за гражданска защита на ЕС.

През октомври 2020 г. в Черна гора и Северна Македония бяха доставени над 130 000 медицински защитни маски и престилки в допълнение към доставените дотогава от резерва rescEU 520 000 маски, а освен това на нуждаещите се държави бе предоставена помощ в натура чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.
След искане от Франция чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, през октомври и ноември 2020 г. бяха доставени две партиди от по 2 милиона хирургически ръкавици от Норвегия.

На 22 октомври ЕС изпрати на Чехия първа пратка от 30 апарата за вентилация от общия европейски резерв от медицинско оборудване rescEU. Така, заедно с предоставените от Нидерландия и Австрия апарати, искането на Чехия за 150 апарата за вентилация бе изпълнено изцяло.

След искане от Франция чрез Механизма за гражданска защита на ЕС, през октомври и ноември бяха доставени две партиди от по 2 милиона хирургически ръкавици от Норвегия.

След това чрез Механизма за гражданска защита на ЕС бе координирано изпращането в Азербайджан на италиански екип за спешна медицинска помощ от 6 специалисти, за да се окаже помощ на местните здравни органи в борбата с коронавируса.

През януари 2021 г. от медицинските резерви rescEU в Гърция и Германия бяха доставени 107 000 защитни маски на Северна Македония и 78 000 защитни маски на Черна гора. Северна Македония също така получи 35 000 защитни престилки и 140 000 гащеризона, а Черна гора — 15 000 медицински престилки. През февруари 2021 г., след искане за помощ от Молдова, Румъния изпрати 1,5 милиона хирургически маски, 100 000 маски тип FFP3, 100 000 защитни костюма и 100 000 ръкавици. През февруари 2021 г. от медицинския резерв rescEU в Гърция бяха доставени 600 000 защитни маски тип FFP2 и 650 000 чифта ръкавици на Сърбия.

Досега в рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза е отговорено на 25 искания за помощ по време на пандемията и са предоставени лични предпазни средства, лекарства и здравни специалисти.

Латвия

latvia

chirurchical mask  Латвия предостави 478 500 маски на Естония в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС.

Тя предложи 60 000 маски за лице на Литва, също чрез механизма.

Австрия

Austrian flag

chirurchical mask  Австрия транспортира 1,5 млн. маски до Италия.

Австрия достави на Италия над 3360 литра медицински дезинфектант чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Австрия изпраща ръкавици и дезинфектант на Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Албания чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Северна Македония получи средства за подслон и санитарни изделия, а Сърбия получи одеяла, матраци и палатки за мигрантите в страната чрез механизма. Австрия също така изпрати 181 жилищни контейнера, които гръцките органи могат да използват за осигуряване на подслон или за мобилни здравни съоръжения в мигрантските лагери в Гърция. 
Австрия изпрати на Чехия 15 апарата за вентилация и предложи 30 апарата за назална високопоточна кислородотерапия чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Чехия

Czech flag

chirurchical mask  Чехия предостави по 10 000 защитни костюма на Италия и на Испания
Чехия също така изпрати на Гърция средства за подслон, санитарни изделия и вещи от първа необходимост за бежанците и мигрантите, изложени на риск от коронавирус, чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. През януари 2021 г. Чехия изпрати 126 000 маски и 5000 гащеризона в Северна Македония.

Дания

Danish flag

chirurchical mask  Дания изпраща на Гърция специални контейнери за подслон и медицински грижи за бежанците и мигрантите, изложени на риск от коронавирус, чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.Тя също така предложи апарати за вентилация на Италия и лични предпазни средства на Грузия. 

Естония

Estonian flag

disinfo Естония предложи дезинфектант, одеяла и спално бельо на Северна Македония, Черна гора и Грузия чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Франция

French flag

chirurchical mask  Франция дари 1 милион маски на Италия, както и 20 000 защитни костюма. Франция също така изпраща на Гърция специални контейнери за подслон и медицински грижи за бежанците и мигрантите, изложени на риск от коронавирус, чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. През януари 2021 г. Франция изпрати на Монголия 400 кислородни маски, 200 назални канюли, генератори и друго оборудване.

Германия

Germany

chirurchical mask  Германия достави на Италия 7,5 тона медицинско оборудване, включително апарати за изкуствена белодробна вентилация и анестезиологични маски. Тя също така достави 50 апарата за изкуствена белодробна вентилация на Испания и 25 на Франция.

Унгария

hungary

disinfo Унгария достави над 1 700 000 маски, 200 000 ръкавици и друго оборудване на редица страни, сред които Хърватия, Словения, Румъния, Словакия, Италия, Сърбия, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Люксембург

Luxembourg flag

disinfo Люксембург достави на Испания 1440 кг материали за производство на индивидуални защитни костюми за медицински персонал. Той също така помогна за доставката на 100 тона медицинско оборудване от Китай до Литва.

Нидерландия

Dutch flag

disinfo  Нидерландия изпраща на Гърция специални контейнери за подслон и медицински грижи за бежанците и мигрантите, изложени на риск от коронавирус, чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Нидерландия изпрати на Чехия 105 апарата за вентилация чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Полша

Polish flag

chirurchical mask  Полша предложи дезинфектанти, хирургически маски, лицеви шлемове и други лични предпазни средства на Молдова и Украйна.

Словакия

slovakia

chirurchical mask  Словакия изпрати маски и дезинфектанти на Италия и предложи линейки, маски, дезинфектанти и одеяла на Украйна в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС.

Европейска солидарност за връщането на европейските граждани*

 

ЕС

EU flag


Picture of airplane  От началото на пандемията досега над 90 000 блокирани граждани на ЕС се завърнаха у дома на борда на над 360 полета за репатриране, подпомогнати и съфинансирани от Механизма за гражданска защита на ЕС. Един на всеки трима репатрирани е гражданин на европейска държава, различна от държавата, която организира репатрирането.
Още много вътрешноевропейски полети, не само в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС, а и организирани пряко от държавите членки, ежедневно превозват граждани до техните държави.

Австрия

Austrian flag

Picture of airplane  Австрия репатрира граждани на 25 държави – членки на ЕС, като организира полети от Аржентина, Австралия, Чили, Куба, Доминиканската република, Египет, Индонезия, Малайзия, Малдивите, Мавриций, Мексико, Мароко, Перу, Филипините, Южна Африка, Испания, Тайланд, Тунис, Обединеното кралство, САЩ и Виетнам. 

Белгия

Belgian flag

Picture of airplane  Белгия репатрира граждани на 20 държави – членки на ЕС.

Чехия

Czech flag

Picture of airplane  Чехия репатрира стотици граждани на 22 държави – членки на ЕС.

Дания

Danish flag

plane Дания върна у дома граждани на други държави от ЕС с полет от Мали, като на отиване самолетът транспортира хуманитарна помощ.

 

Финландия 

flag of Finland

plane  Финландия върна у дома граждани на 10 държави – членки на ЕС.

Франция

French flag

Picture of airplane  Франция репатрира граждани на 26 държави – членки на ЕС. В началото на февруари полет от Ухан, Китай превози 64 френски граждани и 135 други граждани на ЕС.

Германия

Germany

Picture of airplane   Германия репатрира хиляди граждани от всички други държави – членки на ЕС.

Унгария

hungary

plane  Унгария върна у дома граждани от 4 държави – членки на ЕС. 

Ирландия

Irish flag

Picture of airplane  Ирландия върна у дома граждани от 17 държави – членки на ЕС.

Италия

Italian flag

Picture of airplane  Италия репатрира граждани на 6 държави членки от Токио, Япония.

Латвия

Latvian flag

Picture of airplane  Латвия върна у дома граждани на 4 държави – членки на ЕС.

Литва

Lithuanian flag

plane  Литва върна у дома граждани на 8 държави – членки на ЕС.

Люксембург

Luxembourg flag

Picture of airplane  Люксембург репатрира граждани на 14 държави – членки на ЕС. Полет от Кабо Верде на 25 март превози 20 граждани на Люксембург и 131 други граждани на ЕС.

Португалия

Portuguese flag


Picture of airplane  Португалия помогна на стотици граждани на ЕС от общо 17 държави членки да се върнат у дома.

Испания

Spanish flag

Picture of airplane  Испания организира връщането на над 600 европейски граждани на 19 държави – членки на ЕС.

Швеция

sweden

plane  Швеция върна у дома граждани на 15 държави – членки на ЕС.

Още много други граждани на ЕС са репатрирани с европейски полети, също и извън Механизма за гражданска защита на ЕС. Например:

Хърватия

Croatian flag

Airplane Хърватия помогна да бъдат върнати у дома граждани на 5 държави членки.

Дания

Danish flag


Picture of airplane  С датски полет бяха върнати у дома 105 датчани и още 179 европейци от Филипините. Дания помогна и за репатрирането на европейски граждани с 4 специални полета от Мароко, Италия, Филипините и Перу.

Германия

Germany

ferry  Оказана е подкрепа на 600 естонци, латвийци и литовци за завръщането им с ферибот в техните държави.

Унгария

Hungarian flag


Picture of airplane  Унгария организира връщането на граждани на 6 държави – членки на ЕС.

Литва

Lithuanian flag


Picture of airplane  Литва помогна за връщането на около 400 граждани на 6 държави от ЕС, които са се намирали във Виетнам, Тайланд, Индонезия и Южна Америка.

Нидерландия

Dutch flag


Picture of airplane  Нидерландия репатрира около 230 граждани на различни държави от ЕС, които се намираха в Испания, Португалия, Гамбия, Кабо Верде, Перу и Турция.

Полша

Polish flag

 

Picture of airplane  Полската авиокомпания LOT помогна за репатрирането на граждани от 18 държави – членки на ЕС.
ferry Small image of a train small image of a car

Полша предложи на гражданите на Естония, Латвия и Литва фериботи и специални влакове, за да гарантира безопасното им завръщане. Полша също така организира 18 конвоя от над 800 превозни средства, придружени от полската полиция, с които да осигури безопасното връщане на над 2000 граждани на Естония, Латвия и Литва.

Португалия

Portuguese flag


Picture of airplane  Португалия помогна на стотици граждани на ЕС от общо 15 държави членки да се върнат у дома.

 

Словакия

Slovakian flag


Picture of airplane  Словакия организира полет от Съединените щати за репатрирането на 300 граждани на ЕС от 4 държави членки. Шест други полета са вече планирани.

*19 държави от ЕС използваха Механизма за гражданска защита на Съюза при своите действия за репатриране. Усилията на двустранна солидарност при връщането на европейските граждани в техните държави са упоменати, когато Комисията е била изрично уведомена за тях.

map

Разполагате ли с пример за солидарност и визуални материали? Изпратете ги на COMM-EU-SOLIDARITY@ec.europa.eu

Актуализирано на 8.12.2020 г.

Отказ от отговорност: Примерите на тази страница не са изчерпателни. Данните се основават на най-новите налични източници на информация от държавите членки посредством Общата система за спешна комуникация и информация (CECIS). Въпреки че Комисията се стреми да актуализира информацията, не носим никаква отговорност, изрична или подразбираща се, относно пълнотата и точността на информацията, съдържаща се на страницата.

Европейската солидарност в подкрепа на търсещите убежище лица

От началото на коронавирусната пандемия Комисията подкрепя Гърция при защитата на уязвимите лица от заразяване с вируса и предотвратяването на здравна криза в бежанските лагери. Комисията, включително чрез своите служители в Гърция, продължава да следи развитието на ситуацията в континенталната част и по островите и предоставя оперативна и финансова помощ на гръцките власти. Комисията също така е поела ангажимент да предоставя спешна подкрепа, необходима за смекчаване на последиците от кризисни ситуации, като например пожара в центъра за прием и идентификация „Мория“ на остров Лесбос.

В съответствие с ангажимента, поет от председателя Фон дер Лайен по време на посещението ѝ в Гърция в началото на март, в рамките на спешната помощ веднага бяха предоставени 350 млн. евро в подкрепа на 5 проекта за управление на миграцията. Тези проекти включваха продължаване на помощта за капацитета за приемане в континентална Гърция и по островите чрез схема за жилища под наем и оказване на подкрепа.

Освен това бяха предприети незабавни действия за предотвратяване на разпространението на коронавируса на островите в Егейско море, където се намират центровете за прием и идентификация. Бе предоставена и допълнителна помощ за дейности по защита и подкрепа на непридружени деца. По-специално, Комисията координира и финансира преместването на непридружени ненавършили пълнолетие лица от Гърция в други страни от ЕС.

През април 2020 г. бе предоставена допълнителна финансова помощ в размер на 350 млн. евро. С увеличеното финансиране ще се подкрепи, освен другото, повишаването на капацитета за приемане на гръцките острови, предоставянето на услуги и стоки от първа необходимост (например храна, но и нехранителни продукти) в лагерите, осигуряването на допълнителни медицински екипи, засилването на подкрепата за гръцката служба по въпросите на убежището и разполагането на гранична охрана и полицейски служители по външните граници на Гърция. Финансирането има за цел също така да се помогне на Гърция да предотврати и забави потенциалното разпространение на коронавируса в лагерите, включително чрез прехвърлянето на уязвими лица от лагери към алтернативни места за настаняване.

Документи

Информационен документ: Коронавирус — Европейската солидарност в действие