V souvislosti s koronavirovou pandemií přibývá zavádějících, záměrně škodlivých konspiračních teorií. Nejvíce se tyto teorie šíří online. Evropská komise hodlá tomuto trendu čelit, a proto vydává spolu s organizací UNESCO soubor 10 infografik, které mají veřejnosti pomoci naučit se konspirační teorie rozpoznávat, ověřovat si zdroje a bojovat proti šíření dezinformací.

Pozor: V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 přibývá zavádějících, záměrně škodlivých konspiračních teorií. Nejvíce se tyto teorie šíří online. Někdy je obtížné je rozpoznat nebo vědět, jak na ně reagovat.

Co se myslí pojmem konspirační teorie? Proč se jim v dnešním světě daří?

1. Co je konspirační teorie?

Přesvědčení, že určité události nebo situace ve společnosti tajně manipuluje skupina vlivných lidí, kteří mají nekalé úmysly.

2. Konspirační teorie mají zpravidla 6 společných charakteristik

1. Předpokládají, že existuje tajný plán – spiknutí.

2. Za plánem stojí skupina vlivných lidí – konspirátorů.

3. Na podporu dané teorie předkládají „důkazy“.

4. Lživě tvrdí, že se nic neděje náhodou, že nic není tak, jak se jeví, a vše spolu souvisí.

5. Nabízejí černobílé vidění světa – rozdělují ho na dobro a zlo.

6. Svalují vinu na určité lidi nebo skupiny osob.

3. Proč se jim v dnešním světě daří?

Často nabízejí logické vysvětlení současných událostí nebo situací, které jsou obtížně srozumitelné, čímž lidem dodávají falešný pocit, že se orientují a mají tak situaci pod kontrolou. Tato potřeba „mít jasno“ se zvyšuje v dobách nejistoty, jako je právě koronavirová pandemie.

4. Jak konspirační teorie vznikají?

Na počátku konspirační teorie bývá často podezření. Kladou se otázky, kdo má z dané události nebo situace prospěch, a na základě toho se označí konspirátoři. Potom se předloží důkazy, které jsou prezentovány tak, aby do této teorie zapadaly.

Jakmile se teorie uchytí, rychle se šíří a může se dál rozvíjet. Není snadné ji pak vyvrátit, protože kdokoli se o to pokusí, je považován za součást spiknutí.

5. Lidé konspirační teorie šíří z různých důvodů:

Většina z nich je šíří proto, že jsou přesvědčeni o jejich pravdivosti. Jiní chtějí z politických nebo finančních důvodů záměrně lidi provokovat, manipulovat s nimi, nebo na ně cílit jiným způsobem. Pozor: Konspirační teorie mohou pocházet z různých zdrojů – nejen z internetu. Stejně tak dobře ji může šířit váš známý nebo někdo z rodiny.

První krok k prevenci konspiračních teorií je vědět, že existují. Buďte vždy ve střehu. A zastavte jejich šíření.

Co je konspirační teorie? Proč se jim v dnešní světě daří?

 

Co myslíte, jedná se o konspirační teorii? Předtím, než informace sdílíte, si je vždy ověřte!

1. Ověřte si autora – kdo informaci napsal a proč?

Není pravděpodobné, že by se jednalo o konspirační teorii Pravděpodobně se jedná o konspirační teorii
 • Autor má příslušné vzdělání v oboru a je na toto téma uznávanou kapacitou.
 • Autor vyjmenovává ověřitelná fakta a důkazy z vědeckého nebo akademického výzkumu.
 • Autor se prohlašuje za odborníka, ale není spojen s žádnou uznávanou organizací nebo institucí.
 • Autor tvrdí, že disponuje příslušnou kvalifikací, ale ta při kontrole neobstojí nebo mu byla dočasně odebrána.

2. Ověřte si zdroj informací – je spolehlivý a renomovaný?

Spíše pravda Spíše konspirační teorie
 • Zdroj byl citován v několika renomovaných médiích.
 • Uváděné informace potvrzuje mnoho vědců nebo akademických pracovníků.
 • Správnost zdroje a příslušných tvrzení dokládají nezávislé internetové stránky, které se zabývají ověřováním faktů.
 • Zdroj informací není jasný, transparentní.
 • Dané informace sdílejí pouze samozvaní odborníci.
 • Nezávislé internetové stránky, které se zabývají ověřováním faktů, nedokládají správnost zdroje a příslušná tvrzení vyvracejí.

3. Věnujte pozornost tónu a podání informací – jsou vyvážené, nestranné, nebo senzacechtivé a povrchní?

Spíše pravda Spíše konspirační teorie
 • Autor se věnuje problematice do hloubky a zkoumá různá hlediska.
 • Autor je ochoten uznat meze svých znalostí.
 • Tón je objektivní, věcný.
 • Autor informace prezentuje jako jedinou platnou pravdu.
 • Namísto toho, aby autor poskytoval odpovědi, klade otázky.
 • Autor démonizuje toho, kdo podle něj za údajným tajným spiknutím stojí.
 • Tón je subjektivní, expresivní.
 • Zprávu doplňují emotivně laděné obrázky nebo historky.

Jak vypadá skutečné spiknutí?

Konspirace opravdu existují, v malém i velkém měřítku. Nejčastěji se zaměřují na jednotlivé, izolované událostí, jako jsou atentáty či státní převraty. Odhalují je whistlebloweři nebo média za použití ověřitelných faktů a důkazů.

Příklad skutečné konspirace: Okresní soud ve Washingtonu DC (USA) v roce 2006 shledal velké tabákové společnosti vinnými ze spiknutí. V zájmu vyššího prodeje zatajovaly po desetiletí důkazy o zdravotních rizicích kouření. (LA Times, 2006)

Ověřte si zdroj informací. Pokud máte jakékoli pochybnosti, informace nesdílejte. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Jde o konspiraci? Před sdílením ověřujte

 

Konspirační teorie: a co moje vlastní přesvědčení?

Každý má nějaké předsudky nebo obavy, na jejichž základě by bylo možné určité konspirační teorii uvěřit.
Odkud se berou obavy, přesvědčení a hodnoty?

Zeptejte se sami sebe: proč věřím právě tomu, čemu věřím?

 • Jaké mám obavy, přesvědčení a hodnoty? Jak mě ovlivňují při rozhodování a interakci s lidmi?
 • Mám nějaké předsudky a věřím ve stereotypy? Proč?
 • Cítím se znevýhodněný(á)? Jakým způsobem?
 • Cítím potřebu obviňovat někoho jiného? Proč?
 • Podle čeho si vybírám zdroje informací?
 • Změnilo se to poté, co vypukla pandemie COVID-19?

COVID-19 lidem nahání hrůzu. Je normální se ho obávat, hledat odpovědi a pociťovat zahlcenost informacemi.
Mějte na paměti: Nikdo za vznik viru nemůže, ale k omezení jeho šíření můžeme přispět všichni.

Nenechte se zahltit informacemi. Vycházejte z ověřených informací. Zastavte šíření konspiračních teorií!

a co moje vlastní přesvědčení?

 

Konspirační teorie mohou být nebezpečné

Konspirační teorie se často zaměřují na celé skupiny osob, které jsou vnímány jako nepřátelé stojící za skutečnou nebo možnou hrozbou. Tyto teorie polarizují společnost a podněcují k násilnému extremismu. Většina lidí, kteří konspirační teorie šíří, jim skutečně věří. Jiní je však cynicky šíří, protože chtějí někomu nějakým způsobem uškodit.

Jaké škody způsobují konspirační teorie?

 1. Identifikují nepřítele a tajné spiknutí, které ohrožuje životy nebo přesvědčení lidí. Aktivují tak v lidech obranný mechanismus, který je může přimět k diskriminaci či ospravedlňování trestných činů z nenávisti a který mohou zneužívat násilné extremistické skupiny.
 2. Šíří nedůvěru ve veřejné instituce, což může vést k politické apatii nebo radikalizaci.
 3. Šíří nedůvěru ve vědecké a lékařské informace, což může mít závažné důsledky.

Pozor: Konspirační teorie, nenávistné projevy a dezinformační kampaně velmi často cílí na ty skupiny společnosti, jež jsou vnímány jako odlišné. Patří mezi ně osoby jiného původu, náboženství nebo sexuální orientace. V souvislosti s COVID-19 byly z šíření viru v Evropě často a lživě obviňovány specifické skupiny lidí včetně osob asijského původu, muslimů, Židů, Romů a osob LGBTI+ (FRA, 2020).

Konspirační teorie mohou mít závažné důsledky. Neberte je na lehkou váhu. Před sdílením si informace ověřujte. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Mohou být nebezpečné

 

Konspirační teorie: Souvislost s antisemitismem

Ne všechny konspirační teorie se týkají Židů, ale jejich terčem jsou Židé již po staletí. Židé byli často nepravdivě obviňováni z krizových situací, jako jsou nemoci, války a hospodářské krize.

Mezi nejčastější antisemitská klišé patří tvrzení, podle něhož Židé kontrolují s nekalými účely vlády, média nebo banky. Navzdory rozsáhlým historickým důkazům někteří antisemité lživě tvrdí, že holocaust způsobili Židé nebo že k němu nikdy nedošlo.

Před čím je třeba mít se na pozoru:

 • Otevřeně urážlivý a ponižující způsob vyjadřování
 • Implicitní a kódovaný antisemitský způsob vyjadřování (např. „elity východního pobřeží“ ve Spojených státech)
 • Spojení údajného spiknutí s židovskými osobami či skupinami (např. s rodinou Rothschildů nebo filantropem Georgem Sorosem) nebo se Státem Izrael
 • Odkazy na Protokoly sionských mudrců, podvodný dokument o židovském plánu na světovou dominanci, který stojí za mnoha antisemitskými konspiračními tvrzeními

Antisemitismus je forma diskriminace. Před sdílením si informace ověřujte. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Souvislost s antisemitismem

 

Jak se konspiračním teoriím bránit a jak je vyvracet

Zastavit šíření konspiračních teorií je náročný úkol. Univerzální postup neexistuje. Závisí na míře, v jaké jsou lidé těmto teoriím vystaveni. K lidem, kteří konspiračním teoriím věří, je velmi obtížně se dostat.

Úroveň 1: Nízký stupeň vystavení konspiračním teoriím

OBRANA – Informovaní lidé jsou vůči nim odolnější:

 1. Včas lidi na existenci konspiračních teorií upozorňujte a varujte je před nimi.
 2. Podporujte racionální myšlení, dotazování a ověřování faktů.
 3. Poukazujte na argumenty, které stojí za nejčastějšími konspiračními teoriemi souvisejícími s COVID-19, a na základní znaky konspiračního uvažování – podezřívavost vůči oficiálním zdrojům, neschopnost přijmout důkazy o opaku, nový výklad náhodných událostí jako částí širšího rámce.

Úroveň 2: Vysoký stupeň vystavení konspiračním teoriím

VYVRACENÍ – Fakta a logika na prvním místě

CO DĚLAT?

 1. Zaměřte se na fakta, která chcete sdělit, a nikoliv na mýtus, který chcete vyvrátit.
 2. Vyberte si cíl – autora, zdroj nebo logiku stojící za konspirační teorií.
 3. Dříve než konspirační teorii zmíníte, vždy jasně uveďte, že se jedná o chybné informace.
 4. Poskytněte alternativní vysvětlení založené na faktech.
 5. Na podporu své argumentace použijte pokud možno vizuální pomůcky.

CO NEDĚLAT:

 1. Nezaměřujte se nejdříve na konspirační teorii. Neposilujte ji.
 2. Nezahlcujte informacemi.

Buďte připraveni správně reagovat. Zastavte šíření konspiračních teorií!

 

Jak mluvit s někým, kdo konspiračním teoriím pevně věří?

Mnozí zastánci konspiračních teorií jsou o nich hluboce přesvědčeni. Od těchto teorií se odvíjí celý jejich život a pohled na svět.

Mluvíte-li s někým, kdo určité konspirační teorii pevně věří, je třeba mít na paměti, že:

 • Může jakýkoli zpochybňující argument považovat za důkaz toho, že jste součástí spiknutí, což může jeho přesvědčení o konspirační teorii dále posílit.
 • Pravděpodobně věří více než jedné konspirační teorii.
 • Bude pravděpodobně své přesvědčení tvrdě hájit.

Co tedy můžete dělat?

 • Snažte se vést otevřenou diskusi, kde je možné se na cokoli zeptat.
 • Pokládejte podrobné dotazy týkající se příslušné teorie s cílem podnítit sebereflexi.
 • Zapojte důvěryhodné bývalé zastánce konspiračních teorií, kteří jim dříve také věřili.
 • Buďte opatrní a použijte různé zdroje týkající se tématu.
 • Nezesměšňujte. Snažte se pochopit, proč daná osoba věří tomu, čemu věří.
 • Projevte empatii. Často může být daná osoba skutečně vystrašená nebo se nacházet v obtížné situaci.
 • Postupujte pomalu, krok za krokem. Zaměřte se na jednoduchá fakta a logičnost, nikoli na všechny podrobnosti.
 • Nenaléhejte. Příliš velký tlak může mít opačný účinek. Nechte dané osobě čas na zpracování informací a zkuste to znovu.

Používejte empatii, pokládejte otázky. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Jak mluvit s někým, kdo konspiračním teoriím pevně věří

 

Konspirační teorie: Souvislost s COVID-19

COVID-19 je nové onemocnění způsobené nedávno objeveným typem koronaviru. Z vědeckých důkazů vyplývá, že koronaviry obvykle pocházejí ze zvířat. V případě COVID-19 zatím nebyl živočišný původ potvrzen (WHO, 2020).

Nejistota, strach a komplexnost pandemie COVID-19 vedly ke vzniku souvisejících konspiračních teorií, které se pokoušejí „vysvětlit“, proč k pandemii došlo a kdo z ní profituje.

Z globální studie provedené ve 28 zemí vyplynulo, že více než 3 z 10 dotazovaných lidí se domnívají, že virus způsobující onemocnění COVID-19 úmyslně šíří cizí mocnost nebo jiné síly (Gallup International, březen 2020).

Buďte obezřetní, konspirační teorie klamou: Ignorují vědecké důkazy a nepravdivě obviňují jednotlivce a skupiny, které za pandemii nenesou odpovědnost. Nesdílejte je.

Kdy byste měli zpozornit?

 • U tvrzení, že virus uměle (např. v laboratoři) vyvinuly osoby, které na tom mají zvláštní zájem (např. snížení světové populace).
 • U tvrzení, že virus byl rozšířen úmyslně nebo že jeho přirozené šíření bylo uměle zesilováno s cílem způsobit újmu co nejvíce lidem (např. prostřednictvím sítí 5G).
 • U tvrzení, že očkovací látky a léčba nejsou k dispozici záměrně, aby se nenarušilo šíření viru a aby byla způsobena újma co nejvíce lidem.
 • U tvrzení, že některá hygienická opatření (např. očkovací látky, roušky) proti šíření viru jsou používána k záměrnému poškození nebo kontrole společnosti.

Mějte na paměti: Nikdo za vznik viru nemůže, ale všichni máme možnost přispět k omezení jeho šíření.

Vycházejte z ověřených informací. Pokud máte jakékoli pochybnosti, informace nesdílejte. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Souvislost s COVID-19

 

Konkrétní kroky při zjištění konspirační teorie

Pokud jste si jistí, že jste narazili na konspirační teorii, je vhodné na ni zareagovat, a nikoliv ji ignorovat. Zde je několik konkrétních způsobů:

Sociální média:

 • Připojte komentář s ověřenými informacemi (např. z internetových stránek, které se zabývají ověřováním faktů)
 • NESDÍLEJTE takový příspěvek

Internetové stránky a blogy:

 • Obraťte se na autora nebo správce stránek s ověřenými informacemi a požádejte je o opravu
 • NESDÍLEJTE takovou internetovou stránku nebo blog

Média:

 • Kontaktujte redakci
 • Obraťte se na místní nebo celostátní tiskovou radu nebo na tiskového ombudsmana
 • NESDÍLEJTE takový materiál

Vycházejte z ověřených informací. Postavte se proti dezinformacím. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Konkrétní kroky

 

Jak by měli o konspiračních teoriích psát novináři?

V boji proti šíření konspiračních teorií a dezinformací sehrávají zásadní úlohu spolehlivé zdroje informací. Novináři by měli při psaní zpráv zodpovědně používat ověřené zdroje a měli by dbát na to, aby konspirační teorie dále neposilovali. To nemusí být snadné.

Při zpravodajství o konspiračních teoriích by novináři měli:

 • Zdůrazňovat v titulcích základní fakta, nikoli konspirační teorie
 • Dále posilovat základní fakta v hlavním textu pomocí ověřených informací
 • Upozorňovat na příslušné konspirační teorie, které o daném tématu kolují, dříve než z nich začnou citovat
 • Vysvětlovat, čím jsou klamavé

Zajišťujte kvalitní zpravodajství. Vycházejte z ověřených informací. Zastavte šíření konspiračních teorií!

Jak mohou o konspiračních teoriích psát novináři?

 

Michael Butter, spoluautor publikace COMPACT Guide to Conspiracy Theories (Malý průvodce po konspiračních teoriích), a John Cook a Stephan Lewandowsky, autoři publikací The Debunking Handbook (Příručka k vyvracení mýtů) a The Conspiracy Theory Handbook (Příručka ke konspiračním teoriím).

Dokumenty

StáhnoutZIP - 17.3 MB
StáhnoutZIP - 23.5 MB
StáhnoutZIP - 19.3 MB
StáhnoutZIP - 23.8 MB
StáhnoutZIP - 20.1 MB
StáhnoutZIP - 19.5 MB
StáhnoutZIP - 20.1 MB