Konsumentskydd

Ta reda på vad som gäller när du köper varor eller finansiella produkter och tjänster eller skaffar telefon-, internet-, el- eller gasabonnemang och vad du kan göra om du råkar ut för otillåtna metoder eller tvister.

Finansiella produkter och tjänster

Ta reda på vad som gäller för finansiella produkter och tjänster som riktar sig till konsumenter och vad EU gör på området.

Otillåtna metoder

Ta reda på vad som gäller om du råkar ut för otillåtna metoder och vilka EU-regler som finns.

El och gas

Ta reda på vad som gäller för el- och gasavtal, hur du klagar och vad EU gör.

Tvistlösning

Läs om hur du löser en konsumenttvist, t.ex. med hjälp av tvistlösning på nätet, nätverket av europeiska konsumentcentrum eller det europeiska småmålsförfarandet.

Konsumenttillsyn

Konsumenttillsyn i EU, internationella avtal, förelägganden vid överträdelser och övervakning av att reglerna följs.

CE-märkning och produktsäkerhet

Läs om produktsäkerhet och CE-märkning.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Säkra konsumentprodukter

Regler för säkra produkter i EU och sök efter farliga produkter.