Pravice potrošnikov

Pravice potrošnikov pri nakupovanju, telekomunikacije, internet, finančni produkti in storitve, nepošteno poslovno ravnanje, oskrba z energijo, reševanje potrošniških sporov.

Finančni produkti in storitve

Praktične informacije in informacije o politiki v povezavi s potrošniškimi finančnimi produkti in storitvami.

Nepošteno ravnanje

Praktične informacije in informacije o politiki na področju pravic potrošnikov v zvezi z nepoštenim ravnanjem.

Energija

Praktične informacije in informacije o potrošniški politiki v zvezi z dobavo energije, računi, pogodbami in pritožbami.

Reševanje potrošniških sporov

Informacije o reševanju potrošniških sporov, tudi o platformi za spletno reševanje sporov, mreži evropskih potrošniških centrov in evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.

Uveljavljanje varstva potrošnikov

Uveljavljanje varstva potrošnikov v EU, mednarodni sporazumi, opustitvene tožbe v postopkih za ugotavljanje kršitev.

Oznaka CE in varnost proizvodov

Nasveti za potrošnike v zvezi z varnostjo proizvodov in oznako CE.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Varnost potrošniških izdelkov

Pravila o zagotavljanju varnosti proizvodov v EU, nevarni izdelki.