Prawa konsumentów

Twoje prawa w zakresie zakupów, telekomunikacji, internetu, produktów i usług finansowych, nieuczciwego traktowania, dostaw energii, rozwiązywania sporów konsumenckich

Produkty i usługi finansowe

Praktyczne i dotyczące polityki informacje o konsumenckich produktach i usługach finansowych

Niesprawiedliwe traktowanie

Informacje praktyczne na temat praw konsumentów odnoszących się do nieuczciwego traktowania oraz na temat polityki w tej dziedzinie

Energia

Informacje praktyczne dla konsumentów na temat dostaw energii, rachunków, umów i skarg oraz na temat polityki w tej dziedzinie

Przekaż skargę konsumencką do rozpatrzenia

Informacje o rozpatrywaniu skarg konsumenckich, w tym platforma ODR, Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów

Egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów w UE, umowy międzynarodowe, nakazy zaprzestania szkodliwych praktyk, zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów

Informacje dla konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i oznakowania CE

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Bezpieczeństwo produktów

Zasady służące zapewnieniu bezpieczeństwa produktów w UE; wyszukiwarka produktów niebezpiecznych