Prawa konsumentów

Prawa konsumentów

Twoje prawa w zakresie zakupów, telekomunikacji, internetu, produktów i usług finansowych, nieuczciwego traktowania, dostaw energii, rozwiązywania sporów konsumenckich

Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów

Oznakowanie CE i bezpieczeństwo produktów

Informacje dla konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i oznakowania CE

Sustainable consumption

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy