Consumentenrechten

Uw rechten op het gebied van winkelen, telecom, internet, financiële producten en diensten, oneerlijke behandeling, energievoorziening en geschillenbeslechting

Financiële producten en diensten

Praktische en beleidsinformatie over financiële producten en diensten voor de consument

Oneerlijke behandeling

Praktische en beleidsinformatie over uw rechten als consument bij oneerlijke behandeling

Energie

Praktische en beleidsinformatie voor consumenten over energielevering: rekeningen, contracten en klachten

Behandeling van consumentengeschillen

Informatie over de behandeling van geschillen, onder meer via het ODR-platform, het ECC-netwerk en de Europese procedure voor geringe vorderingen

Consumentenbescherming: handhaving

Handhaving van de consumentenrechten in de EU, internationale overeenkomsten, rechterlijke uitspraken over geschillen, uitvoering van wettelijke voorschriften

CE-markering en productveiligheid

Advies voor consumenten over de veiligheid van producten en de CE-markering

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Veiligheid van consumentenproducten

Regels voor de productveiligheid in de EU, zoeken in de database van gevaarlijke producten.