Id-drittijiet tal-konsumatur

Id-drittijiet tiegħek rigward ix-xiri, it-telekomunikazzjonijiet, l-internet, il-prodotti u s-servizzi finanzjarji, it-trattament inġust, il-provvista tal-enerġija, is-soluzzjoni għat-tilwim tal-konsumaturi.

Il-prodotti u s-servizzi finanzjarji

Informazzjoni prattika u dwar il-politika relatata mal-prodotti u s-servizzi finanzjarji għall-konsumatur.

It-trattament inġust

Informazzjoni prattika u dwar il-politika fil-qasam tad-drittijiet tal-konsumaturi relatata mat-trattament inġust.

L-enerġija

Informazzjoni prattika u dwar il-politika għall-konsumaturi relatata mal-provvista, il-kontijiet, il-kuntratti u l-ilmenti fil-qasam tal-enerġija.

Solvi l-ilment tiegħek bħala konsumatur

Informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni tal-ilmenti tal-konsumaturi, inklużi l-pjattaforma tal-ODR, in-Netwerk ECC u l-proċedura Ewropea għal talbiet żgħar.

L-infurzar tal-protezzjoni tal-konsumatur

L-infurzar tal-protezzjoni tal-konsumaturi fl-UE, il-ftehimiet internazzjonali, il-mandati ta’ inibizzjoni f’każijiet ta’ ksur, l-iżgurar tal-konformità legali.

Il-marka CE u s-sikurezza tal-prodotti

Pariri dwar is-sikurezza tal-prodotti u l-marka CE għall-konsumaturi.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Sikurezza tal-prodotti għall-konsumatur

Regoli li jiżguraw is-sikurezza tal-prodotti fl-UE, fittex prodotti perikolużi.