Patērētāju tiesības

Patērētāju tiesības

Jūsu tiesības, kas saistītas ar iepirkšanos, telesakariem, internetu, finanšu produktiem un pakalpojumiem, negodīgu attieksmi, energoapgādi, patērētāju strīdu izšķiršanu.

CE zīme un produktu drošums

CE zīme un produktu drošums

Patērētāju konsultēšana par produktu drošumu un CE zīmi.

Sustainable consumption

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy