Patērētāju tiesības

Jūsu tiesības, kas saistītas ar iepirkšanos, telesakariem, internetu, finanšu produktiem un pakalpojumiem, negodīgu attieksmi, energoapgādi, patērētāju strīdu izšķiršanu.

Finanšu produkti un pakalpojumi

Praktiska informācija par patērētājiem paredzētiem finanšu produktiem un pakalpojumiem un šajā jomā īstenotā politika.

Negodīga attieksme

Praktiska informācija par patērētāju tiesībām, saskaroties ar negodīgu attieksmi, un šajā jomā īstenotā politika.

Enerģija

Praktiska informācija patērētājiem par enerģijas piegādi, rēķiniem, līgumiem un sūdzībām un šajā jomā īstenotā politika.

Atrisiniet savu patērētāja sūdzību

Informācija par patērētāju sūdzību risināšanu, tostarp par SIT platformu, ECC tīklu un Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Patērētāju tiesību aizsardzības īstenošana

Patērētāju tiesību aizsardzības īstenošana Eiropas Savienībā, starptautiskie nolīgumi, aizliegumi saistībā ar patērētāju interešu pārkāpumiem, juridiskās atbilstības nodrošināšana.

CE zīme un produktu drošums

Patērētāju konsultēšana par produktu drošumu un CE zīmi.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Plaša patēriņa preču drošums

Noteikumi attiecībā uz preču drošumu ES. Iespēja meklēt bīstamas preces.