Fogyasztói jogok

Tudnivalók arról, hogy milyen jogok illetik meg a fogyasztókat vásárláskor, valamint az internet és a távközlés, a pénzügyi termékek és szolgáltatások, a tisztességtelen kereskedői magatartás, az energiaellátás és a fogyasztói jogviták rendezése tekintetében.

Pénzügyi termékek és szolgáltatások

Gyakorlati tudnivalók és háttér-információk a lakossági pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról

Tisztességtelen bánásmód

Gyakorlati tudnivalók és szakpolitikai információk a fogyasztókat a tisztességtelen kereskedői magatartással szemben megillető jogokról.

Energia

Gyakorlati tudnivalók és szakpolitikai információk az energiaellátás, energiaellátási szerződések, energiaszámlák és fogyasztói jogviták területén a fogyasztókat megillető jogokról.

A fogyasztói jogviták rendezése

Információk a fogyasztói jogviták rendezéséről, ezen belül az online vitarendezési platformról, az Európai Fogyasztói Központok Hálózatáról és a kis értékű követelések európai eljárásáról.

A fogyasztóvédelmi szabályok érvényre juttatása

Fogyasztóvédelem az EU-ban, nemzetközi megállapodások, jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások, jogérvényesítés.

CE-jelölés és termékbiztonság

Fogyasztóknak szóló tanácsok a termékbiztonsággal és a CE-jelöléssel kapcsolatban

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

A fogyasztási cikkek biztonságossága

Termékbiztonság az EU-ban – szabályok, keresés a veszélyes termékek körében