Prava potrošača

Vaša prava u području kupnje, telekomunikacija, interneta, financijskih proizvoda i usluga, nepravednog postupanja, opskrbe energijom i rješavanja potrošačkih sporova.

Financijski proizvodi i usluge

Praktične informacije i informacije o politikama koje se odnose na financijske proizvode i usluge namijenjene potrošačima.

Nepošteno postupanje

Praktične informacije i informacije o politikama o pravima potrošača u pogledu nepoštenog postupanja.

Energija

Praktične informacije i informacije o politikama za potrošače u vezi s opskrbom energijom, računima, ugovorima i pritužbama.

Rješavanje pritužbi potrošača

Informacije o rješavanju pritužbi potrošača, uključujući platformu za internetsko rješavanje sporova, mrežu Europskih centara za zaštitu potrošača i europski postupak za sporove male vrijednosti.

Provedba zaštite potrošača

Provedba zaštite potrošača u EU-u, međunarodni sporazumi, privremene mjere u postupcima zbog povrede, osiguravanje poštovanja zakonodavstva.

Oznaka CE i sigurnost proizvoda

Savjeti za potrošače o sigurnosti proizvoda i oznaci CE.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Sigurnost proizvoda široke potrošnje

Pravila o osiguravanju sigurnosti proizvoda u EU-u, pretraživanje opasnih proizvoda.