Práva spotřebitelů

Práva spotřebitelů

Vaše práva týkající se nakupování spotřebního zboží, telekomunikačních a finančních produktů a služeb či dodávek energie. Nekalé praktiky a řešení spotřebitelských sporů.

Označení CE a bezpečnost výrobků

Označení CE a bezpečnost výrobků

Informace pro spotřebitele o bezpečnosti výrobků a označení CE

Sustainable consumption

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy