Práva spotřebitelů

Vaše práva týkající se nakupování spotřebního zboží, telekomunikačních a finančních produktů a služeb či dodávek energie. Nekalé praktiky a řešení spotřebitelských sporů.

Finanční produkty a služby

Praktické informace týkající se spotřebitelských finančních produktů a služeb a informace o souvisejících politikách.

Nespravedlivé zacházení

Praktické informace o právech spotřebitelů, pokud jde o nespravedlivé zacházení, a informace o souvisejících politikách.

Energie

Praktické informace pro spotřebitele týkající se dodávek energie, účtů, smluv a stížností a informace o souvisejících politikách.

Vyřízení vaší stížnosti týkající se práv spotřebitelů

Informace o vyřizování stížností spotřebitelů, např. platforma pro online řešení sporů, síť evropských spotřebitelských center a evropské řízení o drobných nárocích.

Vymáhání práva v oblasti ochrany spotřebitelů

Vymáhání práva v oblasti ochrany spotřebitelů v EU, mezinárodní dohody, žaloby na zdržení se jednání v případech porušení práva, zajištění souladu s právními předpisy.

Označení CE a bezpečnost výrobků

Informace pro spotřebitele o bezpečnosti výrobků a označení CE

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Bezpečnost spotřebních výrobků

Pravidla zajištění bezpečnosti výrobků v EU, vyhledávání nebezpečných výrobků