Права на потребителите

Вашите права по отношение на пазаруването, телекомуникациите, интернет, финансовите продукти и услуги, нелоялните практики, енергийните доставки и разрешаването на потребителски спорове.

Финансови продукти и услуги

Политика и практическа информация за потребителските финансови продукти и услуги.

Нелоялни практики

Политики и права на потребителите по отношение на нелоялните практики.

Енергия

Политика и практическа информация за потребителите във връзка със снабдяването с енергия, фактурите, договорите и жалбите.

Разрешаване на вашата потребителска жалба

Информация за разрешаването на жалби на потребители, включително за платформата за онлайн разрешаване на спорове, мрежата на европейските потребителски центрове и европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Прилагане на защитата на потребителите

Прилагане на защитата на потребителите в ЕС, международни споразумения, искове за преустановяване на нарушения, осигуряване на спазването на закона.

Маркировка „CE“ и безопасност на продуктите

Съвети за потребителите относно безопасността на продуктите и маркировката за съответствие „CE“.

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy

Безопасност на потребителските продукти

Правила за гарантиране на безопасността на продуктите в ЕС, търсене на опасни продукти.