Права на потребителите

Права на потребителите

Вашите права по отношение на пазаруването, телекомуникациите, интернет, финансовите продукти и услуги, нелоялните практики, енергийните доставки и разрешаването на потребителски спорове.

Маркировка „CE“ и безопасност на продуктите

Маркировка „CE“ и безопасност на продуктите

Съвети за потребителите относно безопасността на продуктите и маркировката за съответствие „CE“.

Sustainable consumption

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy